Ample Earth: Video voor het goede doel

Een tijdje geleden werd ik via LinkedIn benaderd door Harry McAlister, mede-oprichter van Ample Earth. Ample Earth ontwikkelt online video’s voor goede doelen, zowel commerciële als non-profit. Ample Earth werkt daarbij samen met gerenomeerde filmmakers.

https://vimeo.com/238444863

Ample Earth stelt dat de films door de online samenwerking en voor het goede doel tegen lage kosten worden aangeboden. De aanpak is niet geschikt voor goede doelen die haast hebben, maar wie wat meer tijd heeft kan mooie resultaten tegen een scherp tarief verwachten. Een voorbeeldvideo over minder vlees eten:

Meer voorbeelden staan op de website van Ample Earth, net als een overzicht van de regisseurs waarmee ze samenwerken.

Uit de inbox: Serious Ambtenaar

serious_requestBeste collega, oud-collega, kennis of vriend,

Het zal je niet ontgaan zijn dat de DJ’s van Serious Request dit jaar aandacht vragen voor de allerkleinsten: Miljoenen baby’s die hulp nodig hebben om te kunnen blijven leven. Een stille ramp die zich elke 6 seconden voltrekt en wereldwijd elk jaar 5,5 miljoen slachtoffertjes maakt. Via het glazen huis van Serious Request en Rode Kruis kan iedereen helpen door medische zorg te bieden en moeders te begeleiden tijdens hun zwangerschap, bevalling en de zorg voor hun pasgeboren kind.

Nu is er het initiatief ‘serious ambtenaar’ en dat raakte mij sterk. Het initiatief is realistisch én idealistisch én ook heel eenvoudig: jij of jouw organisatie stort 5.000 euro aan Serious Request en je krijgt daar 20 mensdagen voor advies of onderzoek van ‘serious ambtenaar’ voor terug. Zelf ben ik één van de rijksambtenaren die twee vrije dagen dagen aan ‘serious ambtenaar’ besteed en ook als raadslid vraag ik in mijn gemeente Ouder-Amstel voortdurend aandacht voor dit initiatief.

Ik wil je vriendelijk vragen om ook mee te helpen. Dat kan op verschillende manieren:
+ geef een geldbedrag aan Serious Request
+ als je ambtenaar bent: neem twee dagen verlof om te adviseren voor ‘serious ambtenaar’ www.seriousambtenaar.nl
+ zet je social media in voor reuring rond #SR12 en #seriousambt
+ vraag jouw organisatie of die 5.000 euro wil storten en daar 20 mensdagen advies/onderzoek voor wil terugkrijgen
+ altijd spannend: iets anders dan bovenstaande mogelijkheden :/))

Hartelijk dank en alvast een gelukkige kerst en een vrolijk 2013,

Mikis

Voor De Wereld Van Morgen Wereldprijs 2009

Sinds vorig jaar ben ik actief op de community site van de ASN-bank: VoorDeWereldVanmorgen. Via deze site heeft de ASN eerder dit jaar de ASN Bank Wereldprijsvraag gelanceerd. Het idee achter de ASN Wereldprijsvraag is dat initiatieven die bijdragen aan een duurzamere wereld kans maken op de hoofdprijs van € 20.000,- om het initiatief ook echt uit te voeren. De actieperiode liep van 9 april 2009 t/m 23 oktober 2009. Hoe meer stemmen hoe meer kans een initiatief maakt om de € 20.000 te winnen.

Als actief lid van de community ben ik gevraagd om zitting te nemen in de jury die de winnaar kiest uit de vijf genomineerde initiatieven. Een lastige taak, waarvoor ik komende donderdag een avond in beraad zal gaan met de andere juryleden. Op 4 november vind de prijsuitreiking plaats in Amsterdam.

De genomineerden

Uit de lijst met ingediende initiatieven zijn vijf genomineerden geselecteerd:

 1. Treemagotchi
 2. Face This T-Shirts
 3. Greenpimp your Car!
 4. Navronge Computer Centre
 5. Ziekenhuisbedden maken in Gambia

Hieronder volgt per genomineerde een korte omschrijving, inclusief link naar het initiatief op www.voordewereldvanmorgen.nl.

 1. Treemagotchi van Mniek Zegers (990 stemmen)
  Treemagotchi is een widget in de vorm van een boom. De ‘planter’ laat de boom tot bloei komen door hem wekelijks te voeden met een duurzame online actie. Het doel is mensen op innovatieve, leuke wijze te verleiden om laagdrempelige, duurzame acties uit te voeren. Zo leren ze actief hoe ze deel kunnen zijn van de oplossing voor de wereldwijde arnmoede en druk op het milieu.
 2. Face This-T-shirts van Jos van der Hoek (928 stemmen)
  Op Face This-T-shirts staan tekeningen die door leerlingen uit ontwikkelingslanden gemaakt zijn. De opbrengst gaat direct terug naar de school waar de tekening vandaan komt. Hiermee wil Face This bestaande onderwijsinstellingen in ontwikkelingslanden (financieel) ondersteunen en bijdragen aan de ontwikkeling van de creativiteit van de leerlingen.
 3. Greenpimp your car! van Ton van Rooijen (859 stemmen)
  ‘Greenpimp your Car!’ is een initiatief om bestaande auto’s zuiniger en schoner te maken. Dit voldoet aan de groeiende behoefte van organisaties en burgers om bij te dragen aan duurzamere auto-mobiliteit door langer verantwoord (zuiniger en schoner) te rijden met hun auto, met behoud van prestaties en comfort.
 4. Navrongo Computer Centre van Pim Nijssen (629 stemmen)
  In Noord-Ghana zijn nauwelijks computers, terwijl er grote behoefte aan is. Stichting NorGhaVo steunt een initiatief van de lokale gemeenschap om een computerschool op te zetten. Het doel is scholieren, studenten en volwassenen vertrouwd te maken met het gebruik van computers en zo hun gevoel van eigenwaarde én hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
 5. Ziekenhuisbedden maken in Gambia van Petra Geujen (627 stemmen)
  De gezondheidszorg in Gambia kampt met een tekort aan middelen. In West-Afrika worden geen ziekenhuisbedden gemaakt, maar verscheping is kostbaar. Daarom wil Kunna Foundation ziekenhuisbedden in Gambia laten maken door lokale lassers en spuiters, volgens de wensen van het lokale gezondheidspersoneel. Zo krijgen gezondheidsinstellingen in Gambia en heel West-Afrika functionele ziekenhuisbedden.

De jurering

Elk idee wordt door elk jurylid beoordeeld op de volgende zeven punten:

 1. Originaliteit. Is dit idee heel vernieuwend of lijkt het een spin off van iets dat al bestond?
 2. Uitvoerbaarheid. Moet er veel gebeuren om het idee daadwerkelijk uit te voeren of kan het met (simpele) middelen in gang worden gezet?
 3. Creativiteit. Is er een nieuwe en/of ongebruikelijke oplossing gevonden voor een probleem?
 4. Financiële/commerciële haalbaarheid/financiële onderbouwing; wat is de inschatting van de jury over de financiële haalbaarheid/succesfactoren
 5. Kwaliteiten van de initiatiefnemer
 6. Effectiviteit:  Als het idee uitgevoerd is, wat is het effect ervan op de maatschappij?
 7. Persoonlijke voorkeur van het jurylid + wat is het oordeel van de jury over de presentatie?

Input uit de VDWVM community

Hoewel ik mijn eigen ideeën heb over hoe ik de verschillende initiatieven beoordeel op deze punten, hoor ik ook graag hoe andere leden van de community denken over de genomineerde initiatieven. Ik zit tenslotte in de jury namens de community. De daadwerkelijke toekenning van punten aan de verschillende initiatieven blijft mijn keuze en verantwoordelijkheid.

Bij je reactie wel vermelden of en zo ja, bij welk van de vijf initiatieven je betrokken bent en in welke rol.

#dvdd Verslag duurzame date: Ian Wagenhuis, Stichting Terra Nossa

Gister aan het eind van de middag had ik mijn duurzame date in het kader van de dag van de duurzaamheid met Ian Wagenhuis. Ian zet zich in voor de Pataxo stammen in noord-oost Brazilië. Een bijzondere man die duidelijk zijn hard verpand heeft aan deze inheemse stam en probeert ze uit hun achterstandspositie te krijgen, waarbij hij onder andere gesteund wordt door Facet Vision. Zij bieden hem kantoorruimte aan en een deel van het personeel is actief als vrijwilliger.

Achtergrond van het project en rol van Nederland in Brazilië

Nadat ik wat te laat aankwam in Amsterdam bij het gebouw van Facet Vision, waar Terra Nossa onderdak heeft gevonden, begon Ian Wagenhuis met een korte inleiding in het hoe en waarom van het project Terra Inc. Wat daarbij opviel was de rol van Nederland. Beginnend met de West-Indische Compagnie. In later eeuwen gevolgd door cacao-export, wat al leidde tot een behoorlijke aantasting van het tropisch regenwoud in het gebied van de Pataxo. Een groot deel van de cacaoverwerkende industrie zit tenslotte in Nederland

Gevolgd door de komst van een Nederlands houtbedrijf dat in de vorige eeuw nog meer bos gekapt heeft. Waarna de grond in gebruik genomen werd door boeren voor veeteelt. Nadat de grond bijna uitgeput was heeft een ander houtbedrijf de concessie overgenomen en met steun van een groot Nederlands chemieconcern eucalyptusplantages aangelegd en een papierfabriek. Het Nederlandse chemieconcern bouwde zelfs een speciale chemische fabriek voor het leveren van de chemicaliën. Deze fabriek behoort tot de schoonste ter wereld, maar de aanleg van de monocultuur van eucalyptusplantages leidde tot armoede en sociale ontwrichting. Onder eucalyptus bomen groeien namelijk weinig andere soorten, omdat ze de grond verzuren.

Ik begreep van Ian dat de Pataxo inmiddels ver gevorderd zijn om een deel van hun grond weer terug te krijgen. In afwachting van de definitieve uitspraak van de rechter worden er echter nog steeds eucalyptusbomen geplant, die het FSC keurmerk mogen dragen.

Opzet van het project

Het project Terra Inc. richt zich op het versterken van de economische structuur van het gebied. Daartoe worden verschillende paden bewandeld. Er wordt tegelijkertijd ingezet op eco-toerisme, lokale landbouw, verbetering van scholing en medische zorg, als op de export van lokale producten en versterking van de traditionele vormen van medische zorg.

Zoals de website van Terra Inc. het stelt:

Our aim is to assist the Brazilian Pataxó tribe in building a sustainable economy, while at the same time protecting, expanding and connecting the remnants of the Atlantic Rainforest .

(…)

It’s not just the people. We strongly believe that creating new means of sustainance – allowing the tribe to live in harmony with nature again – will be beneficent to both the natural environment and the whole of humanity.

Hoe verhoudt het project zicht tot de sociale kant van duurzaamheid?

Er is binnen het project veel aandacht voor de sociale kant van duurzaamheid. Dat varieert van scholing en medische zorg, tot inkomen, werkgelegenheid en het versterken van de lokale cultuur.

Hoe verhoudt het project zicht tot de internationale kant van duurzaamheid?

Het project heeft een duidelijke internationale component. Waarbij Terra Nossa zich vanuit Nederland inzet voor de Pataxo, mede vanuit een verantwoordelijkheid voor wat de Nederlandse handelsgeest in het verre en minder verre verleden heeft aangericht in het gebied.

Hoe verhoudt het project zicht tot biodiversiteit?

Het project heeft veel aandacht voor biodiversiteit. De gebieden van de Pataxo zijn volgens Ian kleine oases van biodiversiteit in een monocultuur van FSC gecertificeerd eucalyptusbos.

Mountains of Paper, Mounting Injustice from WRM on Vimeo.

Project Terra Inc. streeft ernaar om corridors aan te leggen tussen de losse snippers Atlantisch regenwoud in het gebied. De eigenaren van het eucalyptosbos zijn verplicht daar aan mee te werken. De corridors op grond die voorheen met eucalyptus beplant was werken in de praktijk vaak niet, volgens Ian.

Wat ik meeneem uit dit bezoek?

Wat ik meeneem uit het bezoek van vandaag is:

 1. Het belang van kleine pareltjes van bedrijven en/of goede doelen om je scherp te houden op wat kan. Kleine projecten zijn tegelijkertijd heel lastig voor grote organisaties, zoals ministeries. Het is namelijk vele malen makkelijker om subsidies in grote bulken weg te zetten.
  Voor overheden geldt echter hetzelfde als voor grote bedrijven: zonder kleintje projecten in je ecosysteem raak je je vernieuwingskracht kwijt. Dat kan gaan om kleine bedrijven, maar ook om kleine goede doelen. In beide gevallen draait het namelijk om de passie van enkelingen die mensen en organisaties in beweging kan krijgen.
 2. De overheid is zowel voor kleinere organisaties (profit en non-profit) een onontwarbare kluwen zonder begin of eind. Zonder steun van een individuele ambtenaar of een grote organisatie die door de bomen nog wel het overheidsbos kan zien verdwalen kleine organisaties of geven ze de moed op. Terwijl echte vernieuwingen m.i. toch vaak komen vanuit de garagebedrijfjes en organisaties.
 3. Grote bedrijven en overheden hebben hun mond vol van duurzaamheid. De simpele stap om de zaken die ze in het licht van de huidige inzichten in verleden onduurzaam hebben gedaan te herstellen ontbreekt vaak. Terwijl je met relatief kleine bedragen een groot verschil kunt maken. De CEO van het betreffende bedrijf zou met een schenking van 1 weeksalaris een volledig deelproject van de grond kan trekken (gebaseerd op Topsalaris).
 4. Keurmerken en certificeringen hebben hun nut, maar werkelijke transparantie over de impact in een gebied ontbreekt. Brengt me toch terug bijmijn stuk op Ambtenaar 2.0 over transparantie als de nieuwe objectiviteit. Certificaatjes zijn leuk, nu nog de achterliggende metingen en gegevens…

Disclaimer: ik ben werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken. Het bezoek aan Terra Nossa vond plaats in het kader van de duurzame dates die Stichting GreenWish en het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling georganiseerd hebben. Het doel van de duurzame dates is om 99 ambtenaren met 99 koplopers in verbinding te brengen in het kader van de dag van de duurzaamheid van stichting Urgenda.

Nog 9 dagen #dvdd: duurzame date met Project Terra Inc.

dagvandeduurzaamheidlogoMet nog 9 dagen te gaan tot de dag van de duurzaamheid begint het duurzame feest voor mij vandaag toch al een beetje. De afgelopen maanden ben ik vooral druk geweest met het voorbereiden van de werkbezoeken op 9 september en het stimuleren van ambtenaren en duurzame koplopers om zich aan te melden voor de duurzame dates. Het aantal aanmeldingen daarvoor is inmiddels behoorlijk groot, al weet ik niet of we het doel van 99 dates tussen ambtenaren en koplopers uit de maatschappij gaan redden.

Omdat ik op 9 september te druk ben met andere zaken heb ik vandaag mijn duurzame date met Ian Wagenhuis van de Stichting Terra Nossa en het Project Terra Inc:

Met Project Terra Inc steunt de stichting Terra Nossa de Pataxo stam bij het opbouwen van een duurzame economie, stimuleert het behoud van hun culturele identiteit en maakt bescherming van hun leefomgeving mogelijk. Tegelijkertijd assisteert project Terra Inc de Pataxo stam bij het herbebossen van het Atlantische Regenwoud en de aanleg van groene corridors voor de verbinding daarvan.

Missie

Inheemse culturen verbinden met natuurbescherming en duurzaam ondernemen

Visie

Door de afbraak van de natuurlijke leef omgeving raakt de economie van de Pataxo’s in het slop. Het is van belang deze afbraak tegen te houden, waar nodig de natuurlijke leef omgeving te herstellen en om de economie een impuls te geven. De stichting Terra Nossa wil in overleg en overeenstemming met de Pataxo’s een verbetering bereiken die ten goede komt aan de inheemse bevolking en die gebruik maakt van de aanwezige hulpbronnen zowel de natuurlijke als de menselijke in de actuele situatie. Hierdoor moet de economische situatie van de Pataxo’s in 5 jaar aanzienlijk verbeteren en de natuurlijke omgeving, c.q. de Inheems grondgebied, waar nodig en mogelijk worden hersteld en/of vernieuwd. Stichting Terra Nossa ambieert om in samenwerking met de Pataxo stam binnen een periode van 3-5 jaar een succesvol model voor duurzaam landbeheer en ontwikkeling te creëren en deze te exporteren naar andere Inheemse gebieden in Brazilië en wellicht daarbuiten.

Strategie

Voor het bereiken van deze visie heeft stichting Terra Nossa samen met lokale bevolking het projectplan Terra Inc opgesteld. Project Terra Inc bestaat uit een serie van 15 programma`s, die de komende 3 tot 5 jaar uitgevoerd zullen worden.
Stichting Terra Nossa ondersteunt het project Terra Inc. Het doel van Terra Inc. is de Pataxo stam te ondersteunen in het opbouwen van een duurzame economie en tegelijkertijd te werken aan de bescherming, herbebossing, en verbinding van overgebleven stukken Atlantisch Regenwoud. Dit gebeurt door het ontwikkelen en organiseren van duurzame projecten voor de ontwikkeling, de voorlichting en de samenwerking, gebaseerd op het handelen van de lokale bevolking en organisaties.

De komende weken zal ik hier een kort verslag geven van mijn ontmoeting met de heer Wagenhuis.

Bloggen voor een betere wereld

Mashable heeft een geweldig uitgebreid overzicht van mogelijke plekken om content, widgets, filmpjes etc te vinden voor je blog over goede doelen uit de VS. Helaas geen Nederlandse varianten. Al zijn een aantal organisaties ntuurlijk ook hier actief, zoals Oxfam.

Ik vraag me eigenlijk af of er ook Nederlandse goede doelen zijn die zich hiermee bezig houden? Ik ken er zelf maar weinig, veel verder dan Irrepressible van Amnesty International kom ik niet.

Jij wel? Ik hoor ’t graag. Kan ik mijn blog in de aanloop naar Blog Action Day gaan ‘goed’ gaan pimpen 😉

Downside Up Bikeride 2004

Van 26 t/m 29 Augustus doet mijn broer mee aan een liefdadigheids fietstocht (200 km) door de omgeving van Moskou eindigend op het Rode Plein. Iedere deelnemer dient een bedrag van minimaal 1200 USD op te halen. Het ingezamelde geld komt volledig ten goede van DownSide Up, een organisatie die zich inzet voor de opvang en ondersteuning van kinderen met het Down syndroom.

Downside up verricht baanbrekend werk bij de integratie van de kinderen in de Russische maatschappij. Ik hoop dat jullie een bijdrage willen leveren aan dit project en deze organisatie. Als iemand zin heeft om met ons te gaan fietsen door Rusland, sluit je aan! Het is een leuke tocht van drie dagen die je door het prachtige landschap van Rusland voert. Dit jaar ook mountainbiken door de bossen. Meer informatie kun je vinden op de site van DownSide up

Je bijdrage ter ondersteuning van mijn broer kun je overmaken naar rekening: ABN AMRO: 50.05.55.559 t.n.v. J. Beek; Den Haag o.v.v. DownSide up Charity Bike ride

Op de site van DownSide up staat hoe je rechtstreeks aan hun een bijdrage kunt leveren. Voor meer informatie over mijn broer, kijk op www.justusensanne.nl.