Mijn MyC4 resultaat in november

Ook in november heb ik weer een behoorlijk aantal terugbetalingen ontvangen op de leningen die ik via MyC4 aan Afrikaanse ondernemers versterk. In totaal ging het om Euro 37,25 in 90 terugbetalingen, Euro 35 daarvan heb ik opnieuw geïnvesteerd.

Algemene ontwikkelingen MyC4

Belangrijker dan mijn eigen resultaten vind ik dat de algemene ontwikkelingen bij MyC4 de goede kant op lijken te gaan. Nadat in oktober duidelijk werd dat Growth Africa Capital afscheid neemt van haar lening activiteiten was november de maand waarin de portefeuille van werd overgedragen aan Micro Africa. Growth Africa gaat zich vanaf volgend jaar focussen op het ondersteunen van Afrikaanse ondernemers met kennis en kunde.

MyC4 heeft met Belita wel een nieuwe provider weten aan te trekken. Wat betekent dat het weer wat makkelijker wordt voor investeerders om hun risico’s te spreiden. Want vanuit het oogpunt van risicomanagement heb ik liever veel kleine leningen bij verschillende providers dan een te grote concentratie bij een provider. Uit de statistieken blijkt dat steeds meer investeerders op MyC4 die mening delen.

Kwaliteit portfolio

De kwaliteit van mijn portfolio is weer wat toegenomen. Van de 86 actieve leningen liggen er 49 op schema, zijn er 15 terugbetalingen op komst en zijn er nog slechts 22 leningen waar de ondernemer achter loopt. Dat is 3 minder dan in oktober, terwijl er geen leningen zijn waar de achterstand tot meer dan 6 maanden is opgelopen.

Maand / op tijd No Pending Yes Totaal aantal
September 17 12 56 85
Oktober 25 17 46 87
November 22 15 49 86

Winst/Verlies

Een andere belangrijke manier om te kijken naar mijn investering is uiteraard het financieel rendement. De winst na belasting is gestegen en er is een heel klein beetje achterstallige betaling binnen gekomen. Ook de wisselkoersverliezen zijn in november beperkt gebleven. Dat neemt niet weg dat mijn winst van Euro 14,51 omslaat in een verlies van Euro 16,82 na wisselkoersverlies.

Kengetallen t/m oktober t/m november
Pending bids € 10,00 € 0,00
Pending principal repayments € 10,81 € 14,37
Outstanding principal € 299,64 € 302,15
Earned interest after tax and currency € 18,52 € 21,37
Paid tax on earned interest € 3,27 € 3,77
Defaulted principal € 15,24 € 15,24
Recovered principal € 8,34 € 8,38
Adjustments € 0,00 € 0,00
Total currency gain/loss € 31,07- € 31,33-
Winst € 11,62 € 14,51
Winst na wisselkoersverlies € 19,45- € 16,82-

Nieuwe leningen/investeringen

De terugbetalingen die ik in november heb ontvangen heb ik opnieuw geinvesteerd in Afrika. Deze maand heb ik mijn investeringen verdeeld over Rwanda en Oeganda.

Country Business
Rwanda Cyubahiro € 5,00
Nyiramucyo € 5,00
Ruhigira € 5,00
Turatsinze € 5,00
Uganda Kabanyoro Mabel Jennifer K € 5,00
Katende Robert € 5,00
Kwikiriza Annet € 5,00
Totaal Resultaat
€ 35,00

4 afgeloste leningen bij #MyC4

Gisteren ontving ik bericht dat vier leningen die ik via MyC4 en Growth Africa ltd. heb verstrekt aan ondernemers in Kenya volledig afgelost zijn. Mooi nieuws, vooral ook omdat alle vier de ondernemers aangeven dat de lening een positief effect op hun bedrijf heeft gehad en de leningen hebben 3 nieuwe banen opgeleverd in Kenya.

Het gaat om mijn investeringen in:

Mijn persoonlijke bijdrage is overigens gering, aangezien ik maximaal 5 euro per ondernemer investeer om mijn risico te spreiden.

Mooi nieuws van Redeem Medical Services #MyC4

In september 2009 heb ik via MyC4 5 Euro uitgeleend aan Redeem Medical Services. Vandaag heeft Growth Africa ltd, hun provider, een berichtje geplaatst dat de lening volledig afgelost is. Het bericht bevat ook informatie over de toekomsplannen van het bedrijf en een dankwoord voor de investeerders.

This is to inform that Redeem Medical Services of loan ID_6174 has cleared the 2nd loan without any problem. The fund helped her improve her service delivery. The medical unit also managed to employ one more staff; they now intend to further expand their operations and therefore need more money for specialized equipment and machines. The proprietor is so grateful and owes her track of success to the myc4 investors.

“I hope these friendly investors are here to stay, to enable us succeed under their watch.”

Best Regards,
GrowthAfrica ltd.

Kijk daar doe ik ’t voor 🙂 Ik had in dit geval slechts 5% rente gevraagd, omdat het om een gezondheidskliniek gaat. Aan de andere kant: 5% kom daar maar ‘ns om bij je bank. Al heb je bij MyC4 natuurlijk wel te maken met valutarisico’s, zoals je ook kunt zien bij de lening details.