Impressie Innovatiebijeenkomst infrastructuur & duurzame energie van SKAO

Waar? LEF Futurecenter van Rijkswaterstaat
Organisatie: SKAO, RWS en Prorail
Aanwezig: ruim 100 mensen
Datum: 3 februari 2012

Op 3 februari organiseerde Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) een bijeenkomst over infrastructuur en duurzame energie. Doel was om nieuwe keteninitiatieven tot stand te brengen, passend bij de ambitie van RWS & Prorail op gebied van infrastructuur & duurzame energie en passend in de CO2 Prestatieladder van SKAO.

Er waren ruim 100 mensen aanwezig werkzaam bij bouwers, ingenieursbureau’s en opdrachtgevers. Tijdens de bijeenkomst vertelde SKAO, Rijkswaterstaat, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam kort wat over hun ambities voor de komende jaren. Ter inspiratie vertelde Tom van den Nieuwenhuijzen van Van Nieuwpoort Groep kort wat over de Green Deal duurzaam beton van MVO Nederland, waar ook Strukton aan deelneemt.

Daarna splitste de groep op en was er in sneltreinvaart aandacht voor een aantal ingediende initiatieven en voor speeddaten met andere deelnemers. Zelf heb ik de volgende initiatieven gehoord:

  1. A15 Dubbel Groen: Stichting Natuur & Milieu wil de weg zoveel mogelijk met elektrische auto’s bevolken en zoveel mogelijk duurzame energie in de omgeving van de weg opwekken.
  2. WKO in asfalt- en betonwegen. Monique van Eijkelenburg, directeur Duurzame Energie Koepel, gaf aan hier veel kansen in te zien. Voordeel van zo’n WKO is dat het mogelijk is om huizen of kantoren te verwarmen en koelen met de warmte uit het asfalt of beton van de weg. Dat scheelt aardgas. Daarnaast is het ook mogelijk om het wegdek in de winter ijsvrij te houden zonder pekel te hoeven gebruiken. Met de overname van Ooms heeft Strukton deze kennis ook in huis. Ooms heeft deze Road Energy Systems al op diverse plaatsen toegepast, dit filmpje geeft een beeld van de werking.
  3. De Natuur & Milieufederaties presenteerde een idee voor duurzame energie coöperatie langs infrastructuur. Zodat omwonenden naast de lasten ook lusten krijgt van infrastructuur.
  4. Duurzame energie mogelijkheden van water en landinfrastructuur in Rotterdamse haven
  5. RWS staat open voor alles, zolang de hoofdfunctie van het netwerk maar niet geraakt wordt.

De andere initiatieven heb ik niet echt meegekregen, omdat de roulatietijd erg kort was. Wel heb ik nog een aantal leuke gesprekken gehad met onder andere vertegenwoordigers van gemeenten en energiebedrijven. Met de vertegenwoordigers van energiebedrijven heb ik onder meer gesproken over nieuwe vormen van samenwerking tussen bouwers en energiebedrijven. Die ideeen ga ik zeker meenemen in vervolggespreken met de energieleverancier van Strukton.

Uit de inbox: De kracht van de samenleving

In de inbox vond ik deze week een bericht over twee initiatieven van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Beide richten zich op burgerparticipatie bij beleidsontwikkeling. De deadlines zijn al snel dus wie mee wil doen moet zich snel aanmelden. Uit zomerse luiheid hieronder simpelweg de tekst van het bericht gekopieerd:

Graag jullie aandacht voor twee activiteiten waar ik momenteel sterk mee bezig ben. Beide initiatieven gaan over het beter worden in het waarnemen van de werkzame krachten in de samenleving en het vervolgens gebruiken voor de publieke zaak:

  1. De Eo Wijers prijsvraag 2011-2012. NIEUWE ENERGIE VOOR DE VEENKOLONIËN, op zoek naar regionale comfortzones. De deelnemende ruimtelijke ontwerpers, onderzoekers en ontwikkelaars wordt gevraagd om vanaf de start inwoners, ondernemers, bestuurders uit de streek te betrekken bij het ontwikkelen van regionale plannen. Inschrijven vóór 9 september a.s. Zie verder: www.eowijers.nl .
  2. De INNOVATIE ESTAFETTE INFRASTRUCTUUR EN MILIEU. Dit keer op 4 oktober 2011 in de Van Nellefabriek Rotterdam. Met aandacht voor innovaties op het terrein van voorheen VROM (ruimte en milieu) en voorheen V&W (water, mobiliteit, logistiek). Eén van de vijf thema’s van deze estafette is “de kracht van de samenleving”. Door te redeneren vanuit de kracht van burgers en bedrijven ontstaat er een nieuw perspectief op infrastructuur en milieu! De inschrijving is inmiddels geopend. Zie: www.clubvanmaarssen.org .

Jullie zijn bij deze uitgenodigd om mee te doen. En informeer de mensen in jullie netwerk waarvoor deze activiteiten (wel/ook) relevant zouden kunnen zijn.