Uit de inbox: ‘Burgermeester academie’

Doorsturen per email is zo 20ste eeuw, dus daarom maar even hieronder voor de geïnteresseerde lezers:

Graag wijs ik je op het initiatief ‘Burgermeester academie‘ dat genomen is door een groep professionals die de afgelopen jaren veel (praktijk-)ervaring hebben opgedaan met netwerksturing, aanhaken bij lokale initiatieven en transitiemanagement. Er is een inspirerend en stevig programma met begeleidende coaching ontwikkeld.

Ik merk dat er om mij heen steeds meer behoefte ontstaat aan publieke en semi-publieke professionals die kunnen werken in de energieke samenleving en daar partner kunnen en willen zijn voor het aanpakken van complexe vraagstukken op het gebied van duurzame ontwikkeling, in de zorg of de zorg, bij gebiedsontwikkeling en andere werkterreinen waar sprake is van een terugtredende overheid. Daarom draag ik bij aan het programma o.a. met de 10 tips voor slimme sturing en de 10 kansen voor de energieke ambtenaar.

Mocht dit iets zijn voor een collega of iemand in je netwerk, wil je dit dan doorsturen?
Aanmelden kan op: http://www.burgermeesteracademie.nl

Uit de inbox: Ambtenaren en sociaal ondernemers versterken elkaar

Kijk van dit soort initiatieven krijg ik energie:

GreenWish, stichting WijkAlliantie en Enviu nodigen (rijks-) ambtenaren van verschillende departementen uit, om samen 20 sociaal ondernemers en maatschappelijke initiatieven een ‘boost’ te geven. Wil je aangestoken worden door het vuur van burgerinitiatieven? Wil je met meer gevoel voor de ontwikkeling van burgerkracht in het veld de (komende) veranderingen in de taken voor de overheid en voor jou als ambtenaar ervaren? Doe dan mee. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK.

Programma

 • Startbijeenkomst donderdag 7 maart: 9.30-12.30 aansluitend gezamenlijke lunch:
  matching ambtenaren en sociaal ondernemers 
  introductie burgerkracht en overheidskracht
  op locatie bij een sociaal ondernemer in Den Haag
 • Maatschappelijk initiatief individueel verder helpen (minimaal 1 gesprek en enkele vervolgacties) samen met GreenWish, WijkAlliantie of Enviu.
 • Slotbijeenkomst 13 mei:

Ervaring uitwisselen en open gesprek over wat de ervaringen zeggen over de nieuwe rol van de overheid.
Deze bijeenkomst is ook open voor andere (rijks-) ambtenaren.

Praktische informatie

Tijdsinvestering:            afhankelijk van wederzijdse behoeften, naar verwachting 16 tot 20 uur inclusief bijeenkomsten
Duur:                            van 7 maart tot en met 13 mei
Deelnemers:                 rijksambtenaren uit de kring van de ministeries BZK, I&M, EZ, VWS, en V&J en gemeenteambtenaren
Deelname:                    kosteloos
Aanmelden:                  meld je vóór 18 februari aan via EmpoweringPeople@greenwish.nl vermeld hierbij functietitel en department / gemeente
Aanvullende info:          klik hier voor meer informatie, zie www.greenwish.nlwww.wijkalliantie.nl www.enviu.org of bel tel: 030-8201150

Overheid en onderstroom

Mensen met goede ideeën veroveren Nederland. Ideeën van burgers over zorg, duurzaamheid, gezondheid, gezonde voeding, leefbaarheid, natuur, energieopwekking, opvoeding; het worden er steeds méér en ze zijn succesvoller. Ooit bedachten we de overheid en maatschappelijke organisaties om te zorgen voor publieke behoeften en waarden. Nu doen burgers het steeds meer zelf. Dit vraagt om een andere rol van publieke instanties, andere verdeling van invloed, andere talenten van burgers. Empowering People gaat niet alleen over burgers, maar ook over professionals in publieke instanties.

Als ambtenaar zou je kunnen zorgen dat de onderstroom professioneler wordt en kun je aansluiting maken met de instituties. Daarbij kun je zorgen dat je weet wat er gaande is op jouw beleidsveld in de onderstroom, en deze signalen en trends vertalen naar beleid (in plaats van andersom).

Uit de inbox: De kracht van de samenleving

In de inbox vond ik deze week een bericht over twee initiatieven van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Beide richten zich op burgerparticipatie bij beleidsontwikkeling. De deadlines zijn al snel dus wie mee wil doen moet zich snel aanmelden. Uit zomerse luiheid hieronder simpelweg de tekst van het bericht gekopieerd:

Graag jullie aandacht voor twee activiteiten waar ik momenteel sterk mee bezig ben. Beide initiatieven gaan over het beter worden in het waarnemen van de werkzame krachten in de samenleving en het vervolgens gebruiken voor de publieke zaak:

 1. De Eo Wijers prijsvraag 2011-2012. NIEUWE ENERGIE VOOR DE VEENKOLONIËN, op zoek naar regionale comfortzones. De deelnemende ruimtelijke ontwerpers, onderzoekers en ontwikkelaars wordt gevraagd om vanaf de start inwoners, ondernemers, bestuurders uit de streek te betrekken bij het ontwikkelen van regionale plannen. Inschrijven vóór 9 september a.s. Zie verder: www.eowijers.nl .
 2. De INNOVATIE ESTAFETTE INFRASTRUCTUUR EN MILIEU. Dit keer op 4 oktober 2011 in de Van Nellefabriek Rotterdam. Met aandacht voor innovaties op het terrein van voorheen VROM (ruimte en milieu) en voorheen V&W (water, mobiliteit, logistiek). Eén van de vijf thema’s van deze estafette is “de kracht van de samenleving”. Door te redeneren vanuit de kracht van burgers en bedrijven ontstaat er een nieuw perspectief op infrastructuur en milieu! De inschrijving is inmiddels geopend. Zie: www.clubvanmaarssen.org .

Jullie zijn bij deze uitgenodigd om mee te doen. En informeer de mensen in jullie netwerk waarvoor deze activiteiten (wel/ook) relevant zouden kunnen zijn.

Interview met Idealize over Innovatie 2.0

Deze post is ook geplaatst op Ambtenaar 2.0

Sinds januari ben ik binnen het Ministerie van Ecconomische Zaken betrokken bij een pilot met interactieve beleidsontwikkeling via internet. De werktitel van deze pilot Innovatie 2.0. De eerste twee delen van de pilot zijn inmiddels afgerond en staan op de website van het Ministerie van Economische Zaken, de onderwerpen waren de verbreding van de definitie van de WBSO en het meetbaar maken van innovatiegericht overheidsinkopen. Ook in de groep Interactieve beleidsvorming via internet heb ik over onze ervaringen gepost.

Innovatie 2.0: Community of talents evenement

De leden van de LinkedIn groep Innovatie 2.0 hadden de behoefte om elkaar ook in een bijeenkomst te ontmoeten en de discussies op LinkedIn verder uit te werken. Dat heeft geresulteerd in het Innovatie 2.0: Community of Talents evenement op 1 juli aanstaande, waar ik vorige week over schreef op Ambtenaar 2.0.

De thema’s van het evenement zijn: vragen, verkennen, vinden, verbinden, vertrouwen en

Innovatie in:

 1. Food
 2. Zorg
 3. Service industrie
 4. Duurzaamheid
 5. Overheid
 6. Creatieve Industrie
 7. Onderwijs
 8. Samenwerking

Interview Idealize

Het evenement heeft ook de aandacht getrokken van Idealize. Zij hebben het Ministerie van Economische Zaken benaderd voor een video-interview met Linda van Duivenbode en mij, omdat we vanuit EZ betrokken zijn bij de organisatie van het event. Minister Van der Hoeven heeft ons toestemming gegeven voor het interview en ook om deze week gasthoofdredacteur te zijn van Idealize.

Het video-interview is afgelopen vrijdag opgenomen, uiteraard zijn Ambtenaar 2.0, Beleid 2.0 en het Innovatie 2.0 event door ons genoemd. Dit is het resultaat:

Gasthoofdredacteurschap

De eerste drie dagen is mijn collega Linda van Duivenbode gasthoofdredacteur bij Idealize. Haar eerste en tweede bijdrage zijn inmiddels geplaats. Mijn eerste bijdrage verschijnt vrijdag, de tweede maandag.

LinkedIn-groep organiseert het Innovatie 2.0 Event!

Deze post is eerder geplaats op Ambtenaar 2.0

Tijdens de Innovation Lecture 2008 van het ministerie van Economische Zaken, kondigde minister Maria van der Hoeven het crowdsourcen van de beleidsvorming van Innovatie 2.0 aan.

Vrijwilligers uit de LinkedIn groep Innovatie 2.0, die als gevolg van deze ontwikkeling is ontstaan, organiseren op 1 juli in de Caballero Fabriek in Den Haag een evenement waarbij deelnemers met elkaar in dialoog gaan over innoveren als een Community of Talents. In dat kader zijn Linda van Duivenbode en ik volgende week om beurten gasthoofdredacteur van Idealize, met toestemming van Maria van der Hoeven.

Het ontstaan van het plan van aanpak heb ik al eerder beschreven. Linda van Duivenbode heeft eerder een post geschreven over de eerste resultaten en is volgende week te gast bij de Open Koffie in Den Bosch. De leden van de community van Innovatie 2.0 hebben EZ al een aantal keren verrast. Zowel door hun commitment als door hun activiteiten. Zowel op internet, denk aan Beleid 2.0, als in real life. Bijvoorbeeld doordat verschillende leden van de community inmiddels lunchlezingen op EZ hebben gegeven.

Innovatie 2.0 event

Een van de laatste activiteiten die de community al een paar maanden in voorbereidingen heeft is het Zero-Budget Event Innovatie 2.0, inmiddels omgedoopt in Innovatie 2.0: Community of Talents. Hierbij hebben vrijwilligers uit de LinkedIn groep Innovatie 2.0 het initiatief genomen om een real life event te organiseren op 1 juli in de Caballero Fabriek in Den Haag waarbij deelnemers met elkaar in dialoog gaan over innoveren als een Community of Talents. De vrijwilligers hebben na onderling overleg besloten dat EZ mag meedoen aan het event. Dat is even wennen als je gewend bent om opdrachten te verstrekken voor het organiseren van events …

Tijdens het event staan vijf thema’s centraal:

 1. Vragen 2.0
  Vragen staat aan het begin van alle samenwerking. Alleen door uw vragen te delen wordt het mogelijk voor anderen om met u samen te werken.
 2. Vinden 2.0
  U weet heel goed wat u weten wilt.
  Hoe en waar vindt u nou de juiste antwoorden?
 3. Verkennen 2.0
  U weet precies wat u met wie wilt bespreken, maar heeft mogelijkheden voor samenwerking nog niet verkent. Hoe creeëren we mogelijkheden om samenwerking makkelijker te verkennen?
 4. Verbinden 2.0
  Genoeg uitgewerkte ideeeën op de plank Toch zijn er blokkades die innovatie in de weg staan. Wat kunnen we samen doen om deze blokkades weg te nemen?
 5. Vertrouwen 2.0
  Vertrouwen is de basis voor alle samenwerking. Hoe kunt u sneller, beter, slimmer vertrouwen opbouwen?

Meer informatie

Meehelpen met de organisatie of deelnemen aan de dag? Meld je aan op de wikipagina van de organisatie of schrijf je in op  website van de Community of Talents.

VoorDeWereldVanMorgen: Alliantie Duurzame Bedrijfsvoering

De criteria voor duurzaam inkopen bij de overheid zijn inmiddels allemaal bekend. Duurzaam inkopen vormt echter een typische win-win. Onderzoek in opdacht van de Europese Commissie laat zien dat er landen zijn die tot 5% kosten besparen en tot milieuwinst weten te komen. Samen met een aantal collega’s heb ik een plan van aanpak geschreven om een vrijwillige alliantie duurzame bedrijfsvoering te vormen met organisaties buiten de overheid. Het is pas een concept plan, maar ik heb het al wel als idee ingediend bij VoorDeWereldVanMorgen.

Duurzaam Inkopen

Zoals gezegd zijn de criteria voor duurzaam inkopen bij de overheid inmiddels allemaal bekend. Volgens de een gaat ’t niet snel genoeg, volgens de ander te snel. De interessante vraag is echter of het proces te versnellen is.
Duurzaam inkopen is namelijk een duidelijk geval van een win-win situatie. Het is goed voor mens en milieu, en goed voor je portomonnee. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Europese Commissie (pdf). De Nederlandse overheid haalt de grootste reductie in CO2 uitstoot tegen een half procent lagere inkoopkosten, terwijl het Verenigd Koninkrijk bijna 5% kosten bespaart.

De combinatie van kostenbesparing en milieuwinst maakt duurzaam inkopen ook interessant voor bedrijven. Zelfs in tijden van een economische recessie. Ik ben zelf groot voorstander van vrijwilligheid. Bovendien heb ik afgelopen jaar een opleiding gedaan over interactieve beleidsprocessen (zie eerder bericht).

Uit onderzoek van DHV in opdracht van VROM blijkt dat de impact van duurzaam inkopen bij de overheid groter kan zijn door het stimuleren van duurzaam inkopen in de sectoren waar de overheid een belangrijke invloed heeft. In onze ogen is het vormen van een alliantie met organisaties die vrijwillig aangeven minimaal de overheidscriteria voor duurzaam inkopen te hanteren een manier om het effect te vergroten.

Plan van aanpak alliantie duurzame bedrijfsvoering

In het kader van een opleiding interactieve beleidsprocessen heb ik samen met een aantal mede-cursisten een plan van aanpak gemaakt om tot een alliantie duurzame bedrijfsvoering te komen. Hoe we dat willen bereiken?

 • via op gang brengen maatschappelijke dialoog,
 • laten zien wat wèl kan door actie; empowerment
 • zowel structureel als incidenteel

Resultaat

 • Inhoudelijke oplossingen
 • Proceskennis: omgaan met weerstand in organisatie
 • Spinoff = netwerk gericht op verandering
 • Acties voor borging

Idee op VoorDeWereldVanMorgen

VoorDeWereldVanMorgen is de communitysite van de ASN-bank. Op VoorDeWereldVan Morgen loopt momtenteel de ASN Wereldprijs, hierbij is Euro 20.000 is te winnen voor je eigen initiatief voor een betere wereld. Het initiatief voor een alliantie duurzame bedrijfsvoering heb ik daar aangemeld. Een steuntje in de rug van de lezers van dit weblog is natuurlijk altijd mooi meegenomen 😉 Bovendien weten jullie meer dan ik. Schiet dus ook vooral gaten in het plan. Wat ontbreekt, wat kan beter? Wat is onduidelijk?

Slotdag Toolbox van buiten naar binnen

Afgelopen donderdag was het tijd voor de presentatie van de opdracht voor de Toolbox van buiten naar binnen. De bedoeling van de opdracht was om zelf een interactieve opzet te verzinnen voor een onderwerp naar keuze.

Dat leverde vier boeiende presentaties op. Een over een interactieve aanpak voor veiligheid in het openbaar vervoer, een over cultuurverandering in organisaties, een over reorganisaties en die van mijn groepje over duurzame bedrijfsvoering.

Het was zeer leerzaam om te zien hoe de andere groepen het hadden aangepakt en of we de geleerde stof ook op de juiste manier hanteerde. De presentaties werden namelijk zowel door een aantal docenten als door de mede-cursisten beoordeeld. Deze laatste hadden zich tijdens de hele toolbox al zeer scherp, kritisch en alert gedragen.

De presentatie

Toen ik als laatste aan de beurt was had ik dan ook wat zwetende handjes. Zoals vaker waren er weer 101 klussen op het werk geweest die meer prioriteit hadden boven het oefenen van de presentatie. Dat was in het begin te merken, zowel voor mezelf als voor de toehoorders. Aan het eind kreeg ik als feedback dat ik erg zenuwachtig en onzeker begon, maar duidelijk groeide tijdens de presentatie. Ook bleek ik in de zenuwen de sheets over de daadwerkelijke invulling van de interactieve processen vergeten te zijn. Waar ik terecht commentaar op kreeg. Het was tenslotte een cursus interactieve beleidsvorming.

De inhoud

Als onderwerp hadden we gekozen voor het opzetten van een interactief proces rond duurzame bedrijfsvoering. Waarbij we willen beginnen om met geïnteresseerde en betrokken individuen een netwerk op te bouwen voor kennisdeling en uitwisseling van best practices. Dit netwerk willen we langzaam laten uitgroeien tot een groter geheel.

Hoewel we niet echt een eindbeeld voor ogen hebben leek ´t ons een aardig idee om als uitganspunt te nemen dat we bedrijven en non-profits willen uitdagen om minimaal de overheidscriteria voor duurzaam inkopen te gaan hanteren.

Onderzoek van de Europese Commissie en van DHV in opdracht van VROM laat zien dat duurzaam inkopen een behoorlijke bijdrage kan leveren aan CO2 reductie. Bovendien laat het rapport van de Europese Commissie zien dat het ook geld kan besparen.

Kortom de moeite waard om mee te spelen in een interactieve setting. En een proces waar ik al een jaar voornamelijk in eigen tijd mee aan het spelen ben voor m’n werk (Rijksduurzaamheidsnetwerk). Dat levert tot op heden weinig ‘deliverables’ op en zo’n netwerk van gelijkgestemden buiten de overheid zal ook niet meteen ‘concrete resultaten’ opleveren. Dat neemt niet weg dat het in mijn ogen potentie heeft, dus dan nog maar ff in eigen tijd door. Ik heb het voorstel vandaag ook ingediend bij VoorDeWereldVanMorgen. Zodra ze ´t goedkeuren als actie hoop ik natuurlijk op julllie steun 🙂

Overbodig om te stellen dat onderstaande presentatie op persoonlijke titel is gemaakt en niet de mening van welke organisatie dan ook vertegenwoordigen.