AI: Iran: stop executies van minderjarigen

Amnesty International Nederland:

Op 10 juni werd de executie van Mohammad Feda’í en Behnoud Shojaee, die de dag erop dreigde plaats te vinden, één maand opgeschort, om hun familie en die van de slachtoffers meer tijd te geven tot overeenstemming te komen over financiële compensatie in ruil voor een pardon.

Mohammad Feda’í en Behnoud Shojaee werden in respectievelijk 2005 en 2006 op beschuldiging van moord ter dood veroordeeld . Zij waren 17 jaar ten tijde van het misdrijf.

Beiden werden veroordeeld na een oneerlijk proces. Zo heeft Mohammad Feda’í verklaard dat hij door marteling is gedwongen een bekentenis af te leggen en werd Behnoud Shojaee tijdens zijn proces niet bijgestaan door een advocaat.

Als partij bij zowel het Internationale Verdrag over Burgerrechten en Politieke Rechten en het Verdrag over de Rechten van het Kind heeft Iran zich verplicht geen personen te executeren die veroordeeld zijn voor misdrijven die zij als minderjarige pleegden. In Iran zijn echter sinds 1990 minstens 30 jeugdige overtreders geëxecuteerd, waarvan twee dit jaar. Er zitten nog ten minste 85 jongeren in de dodencel.

Amnesty roept de Iraanse autorteiten op de executie van Mohammad Feda’í en Behnoud Shojaee te voorkomen en hun doodvonnissen en die van andere jonge overtreders om te zetten, en met spoed wetgeving in te voeren die een einde maakt aan het opleggen van de doodstraf aan minderjarigen.

Wat kunt u doen?

Teken de petitie van Amnesty International!

Persepolis op het IFFR

Ik heb de verfilming van Persepolis nog niet gezien, maar de strips van Marjane Satrapi wel met veel plezier en bewondering gelezen. De film draait op het IFFR en staat hoog op mijn verlanglijstje. De film heeft zo te zien afgelopen jaar al in Cannes gedraaid en daar ook een prijs gewonnen, maar dat is mij geheel ontgaan.
Doorgaan met het lezen van “Persepolis op het IFFR”

EERLIJK PROCES VOOR NEDERLANDSE IRANIËR AL-MANSOURI

Op 13 juni, 13 juli en 30 juli 2007 vonden achter gesloten deuren rechtszittingen plaats tegen Al-Mansouri. Deze zittingen vonden plaats zonder juridische bijstand door een advocaat van zijn keuze en zonder een Nederlandse vertegenwoordiging, die wél door de Iraanse autoriteiten was toegezegd. Inmiddels zou een uitspraak in de rechtszaak zijn gedaan en zou Al-Mansouri ter dood zijn veroordeeld. De ambassadeur van Iran heeft dit inmiddels tegenover minister Verhagen ontkend. Amnesty blijft aandringen op een eerlijk proces.

Teken de petitie en vraag daarmee de Iraanse autoriteiten het volgende:

  • Al-Mansouri heeft recht op een eerlijk proces;
  • Maak de verblijfplaats van Al-Mansouri bekend en verstrek details over de aanklacht;
  • Al-Mansouri heeft recht op juridische bijstand door de advocaat van zijn keuze;
  • Een Nederlandse vertegenwoordiging dient de rechtszaken bij te wonen volgens gemaakte toezeggingen;
  • Geef garanties dat Al-Mansouri niet gemarteld wordt en medische zorg ontvangt wanneer hij dat wenst.
  • De doodstraf mag in geen enkel geval worden opgelegd.

Teken de petitie

Iraanse waarschuwing aan bloggers

De actiedag om twee Iraanse bloggers vrij te krijgen, waar ik eerder over schreef heeft vooralsnog geen effect gehad. Een van de twee (Arash Sigarchi) is veroordeeld tot 14 jaar cel, als gevolg van het bekritiseren van de arrestatie van een andere Iraanse blogger. Volgens de BBC zitten er momenteel nog zo’n 20 online journalisten vast in Iran.

Een grote tegenslag voor democratie kan ik het echter niet noemen, want ik vind Iran verre van democratisch. Ok, er waren vorig jaar verkiezingen, maar het feit dat bijna de alle oppositie kandidaten van de verkiezingen werden uitgesloten zegt voldoende.

Dat wordt dus toch weer de ouderwetse Amnesty International methode: brieven sturen, mailen etc. Kijk hier, hier of hier voor adressen.

Bronnen: Committee to Protect Bloggers, BBC News, Amnesty International