Laat je horen over duurzame energie!

Ben je tussen de 16 en 26 jaar en woon je in Woerden? Of heb je een dochter/zoon/buurmeisje/buurjongen/nichtje/neefje in die leeftijd uit Woerden? En wil jij, of hij of zij, echt meepraten over hoe we in Woerden omgaan met duurzame energie? Samen met andere jongeren gaan we op 22 november ideeën uitwisselen en bespreken hoe we in Woerden om kunnen gaan met duurzame energie. Meld je nu aan en laat je horen op 22 november! Aanmelden kan via een mailtje aan swipocratie@nmu.nl met naam, woonplaats, leeftijd en liefst ook telefoonnummer. Let op, vol = vol!

Klaar voor een leuke avond over duurzame energie?
Een trui aantrekken of de verwarming hoger zetten? Met het OV in plaats van de auto? Zonnepanelen in een weiland of op daken van huizen? Windmolens op een bedrijventerrein of in een weiland? Dilemma’s rond klimaat en duurzame energie kunnen complex zijn! Ga samen met andere jongeren echt aan de slag met energiebesparing en duurzame energie in Woerden. Weet je nog niet veel over energie? Geen probleem! Wij zorgen voor de nodige uitleg. Ben jij erbij? Meld je dan aan via een mail aan swipocratie@nmu.nl met naam, woonplaats, leeftijd en liefst ook telefoonnummer.

Jongeren maken zich zorgen om het klimaat
Misschien heb je de online Swipocratie al langs zien komen. Daar kon je jouw mening geven over opties om te verduurzamen. 75% van de jongeren in gemeente Woerden gaf aan zich zorgen te maken om klimaatverandering. En 73% zou zelf best wat meer willen doen om die tegen te gaan. Nu is het tijd voor de volgende stap: hoe kunnen we dat in Woerden gaan doen? Hoe kunnen we energie besparen en meer energie duurzaam opwekken. En onder welke voorwaarden? Praat hierover mee op 22 november samen met andere jongeren. In klein gezelschap, met digitale kaarten en tools om jullie ideeën te visualiseren.

Wat: Echt meepraten over duurzame energie in Woerden! Wij zorgen voor de nodige uitleg en drinken en snacks. En de nieuwe tools om jullie ideeën te visualiseren.

Voor wie: Jongeren (16 t/m 25 jaar)

Wanneer: Vrijdag 22 november

Hoe laat: 19.00 – 22.00 uur. Inloop vanaf 18.45 uur

Waar: Gemeentehuis Woerden, Blekerijlaan 14

Aanmeldenkan via deze link of via een mail aan swipocratie@nmu.nl met naam, woonplaats, leeftijd en liefst ook telefoonnummer. Let op: vol = vol!

Heb je nog vragen of opmerkingen? Mail naar swipocratie@nmu.nl

Watt Nou
Deze avond is onderdeel van de campagne ‘Watt nou! Jongeren over energie’. Dit is een initiatief van 12 Utrechtse gemeenten, de provincie Utrecht en de NMU om jongeren, in de leeftijd van 16 tot 25 jaar, te betrekken bij de overgang naar duurzame energie.

Verhinderd, maar toch meepraten?
Ben je verhinderd op de 22e, maar wil je toch graag betrokken blijven bij het thema ‘klimaat & energie’ in jouw gemeente? Mail je contactgegevens naar swipocratie@nmu.nl, dan  benadert de gemeente Woerden je met meer informatie over hoe het verder gaat.

Nog 7 dagen #dvdd: ‘Hoe groen ben jij?’

Jong Nederland bepaalt de toekomst op 9.9.9dagvandeduurzaamheidlogo

Op 9 september, om twee voor twaalf, op de nationale Dag van de Duurzaamheid, komen young professionals en studenten bij elkaar om hun verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst te laten zien. Zij gaan op verschillende hogescholen en universiteiten op exact hetzelfde tijdstip in debat met onder andere Femke Halsema en Diederik Samsom. Het doel van de actie ‘Hoe groen ben jij?’ is om overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven te stimuleren meer aandacht te schenken aan duurzaamheid in het onderwijs. Daarnaast moet de jongere generatie zich realiseren dat zij nu al keuzes kunnen maken die een positieve impact hebben op de toekomst. Het initiatief komt van de young professionals van Leaders for Nature, in samenwerking met studentennetwerk Morgen.

De actie is op touw gezet door Sanne Rozenberg, werkzaam bij advies- en ingenieursbureau DHV, en Christopher Baan, oud-voorzitter van studentennetwerk Morgen. Naast Femke Halsema en Diederik Samsom, werken ook voormalig vice-premier Jan Terlouw en Professor Arnold Heertje mee. In totaal nemen 9 verschillende onderwijsinstellingen deel, waaronder de Universiteit Utrecht, de Universiteit Twente, TU Delft, Hogeschool Windesheim, de Erasmus Universiteit en de TU Eindhoven. Op iedere onderwijsinstelling zal een young professional samen met een student en/of een Bekende Nederlander zijn/haar mening geven over de urgentie van het onderwerp duurzaamheid.

Baan: ‘Er is een enorm leiderschapspotentieel onder de jonge generatie. We staan voor enorme uitdagingen, op sociaal, economisch als ecologisch gebied. Nú is de tijd dat wij als jonge generatie die verantwoordelijkheid nemen om leiderschap te tonen’.

De nationale Dag van de Duurzaamheid is in het leven geroepen door de Stichting Urgenda. Op deze dag wil Urgenda de urgentie van het duurzaamheidsvraagstuk en mogelijke oplossingen onder de aandacht brengen.

Leaders for Nature is een lerend en actiegericht netwerk voor huidige en toekomstige leiders uit meer dan 20 bedrijven met als doel om het ecosysteem denken te verankeren in het DNA van bedrijven. LFN richt zich op generieke thema’s van duurzaamheid zoals ecosystemen, natuurbehoud, duurzame bedrijfsvoering en leiderschap en specifieke thema’s zoals klimaat, duurzame energie en groene economie.

 Morgen is het landelijk studentennetwerk dat zich inzet voor een duurzame levensstijl en duurzame bedrijfsvoering aan universiteiten en hogescholen. Morgen werkt samen met studenten aan vraagstukken voor duurzame ontwikkeling in zowel studie als het dagelijks leven. Dat doet zij door lidorganisaties door het hele land te ondersteunen, door het organiseren van conferenties, debatten, excursies en het voeren van lobby. Duurzame ontwikkeling gaat over hier en nu, met oog voor daar en morgen.