Provincie Zuid-Holland gaat vertrek Rotterdam The Hague Airport onderzoeken

In de jarenlange strijd om te stoppen met de ongebreidelde capaciteitsuitbreiding van de Nederlandse vliegvelden is er eindelijk goed nieuws te melden. Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft een motie van GroenLinks, D66, SP, PvdA, 50+ en CU/SGP aangenomen om te onderzoeken of het luchthaventerrein niet beter voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Bovendien hebben Provinciale Staten besloten tot die tijd geen uitbreiding van de geluidsruimte toe te staan en geluidsmetingen door de omwonenden zelf te betalen. Dat de andere vliegvelden snel mogen volgen…

Welk systeem bewoners op het oog hebben voor geluidsmetingen weet ik niet, zelf heb ik in het verleden een aantal keer gesproken met Sensornet. De opvolger van Geluidsnet, dat de burgermetingen rondom Schiphol begin jaren ’00 deed. Sensornet werkt nog steeds samen met diverse bewonersorganisaties rondom Schiphol en heeft in 2013 een contra-expertise naar geluidsoverlast door Awacs uitgevoerd.

Is vliegbelasting slecht voor het milieu?

nrc.nl – Economie – Schiphol verwacht stagnatie door vliegbelasting

Schiphol verwacht dat het aantal te verwerken passagiers en het aantal vluchten dit jaar niet zal groeien ten opzichte van 2007. De stagnatie wijt de luchthaven aan de vliegbelasting die op 1 juli zal worden ingevoerd.

(…)

Cerfontaine vindt de maatregel slecht voor het milieu, omdat je kunt zien aankomen dat veel mensen zullen uitwijken naar luchthavens buiten Nederland.

Een effectieve milieuheffing, of heeft de topman van Schiphol gelijk en is de vliegbelasting slecht voor het milieu?

Persoonlijk denk ik dat het effect van uitwijken gering is. Voor de uitstoot van de vliegtuigen zal het weinig uitmaken of ze landen op Schiphol, Dusseldorf of Zaventem. Ik kan me verschillen in milieu-effecten voorstellen voor:

  • de milieuvriendelijkheid van het transport naar het vliegveld toe
  • de af te leggen afstand naar het vliegveld
  • de milieuvriendelijkheid van het vliegveld
  • de ‘milieugebruiksruimte’ van Schiphol in vergelijking met andere vliegvelden voor lokale en regionale milieuthema’s (bv. luchtkwaliteit en geluidshinder)

Of deze zaken echt significante verschillen opleveren voor de totale reis weet ik niet. Voor korte afstanden kan ik me nog voorstellen dat de afstand naar het vliegveld invloed heeft, daar staat tegenover dat een deel van de passagiers een andere vervoersmiddel zal kiezen, bv. de trein. Voor lange afstanden vind ik de bewering dat de vliegbelasting slecht is voor het milieu ruim onvoldoende onderbouwd. Dat het slecht is voor de concurrentiepositie van Schiphol en voor hun groeikansen dat geloof ik meteen.