Veerkrachtige steden: bouwen volgens de wetten van de natuur

Mark van Baal vroeg zich vorig jaar in een artikel in Ode af wat er komt na duurzaamheid. Hij stelde voor om uit te gaan van het begrip veerkracht. Een mooi concept, inmiddels heb ik ook een aantal geweldige filmpjes op internet gevonden dat invulling geven aan het begrip voor steden. Daarom deze week een reeks over veerkrachtige steden.

Vandaag een presentatie van Michael Pawlyn over bouwen volgens natuurlijke processen. Het is vrijdag, dus een beetje denkstof  om het weekend mee in te gaan kan geen kwaad. Zijn ingrediënten voor een veerkrachtige stad: grondstof efficiëntie, het sluiten van kringlopen en het gebruik van zonne-energie (de laatste twee punten lijken sterk op de insteek van cradle to cradle).