Renoveren of nieuwbouw?

Bij de conferentie C2C beton stelde een van de deelnemers de vraag of het renoveren van bestaande gebouwen milieuvriendelijker is dan nieuwbouw. Uit onderzoek in opdracht van Agentschap NL blijkt dat nieuwbouw en renovatie elkaar weinig ontlopen, zeker bij oudere gebouwen (bouwjaar 1980). Hoe dan ook blijkt het aanpakken van het energieverbruik van gebouwen vanuit milieuoogpunt zeker de moeite waard met als bijkomend voordeel een lagere energierekening. De milieubesparing kan oplopen tot 80% t.o.v. een kantoor met G label, ook als rekening wordt gehouden met de extra milieubelasting door de inzet van meer materialen.

Maatregelen waaraan gedacht kan worden zijn:

  • Betere isolatie van gevel en glas;
  • Meer daglicht in het gebouw;
  • Energiezuinige verlichting;
  • Duurzame energieopwekking.

Een bijkomend voordeel voor de eigenaar is dat energiezuinige kantoren een hogere huuropbrengst genereren en een hogere waarde per vierkante meter te hebben (pdf).

Wilt u advies over mogelijke besparingen in uw bedrijfsgebouw? Neem contact op voor een quick scan met Trefoil Energy.

Column Magazine Duurzaam Gebouwd: Op zoek naar een duurzame woning

Onderstaande column is in augustus 2010 in het magazine van Duurzaam Gebouwd gepubliceerd

Vorig jaar ben ik vader geworden, uiteraard van de allermooiste dochter ter wereld. Het huis waar we woonden was echter niet echt oudervriendelijk, laat staan kindvriendelijk. Een tweekamerappartement op 3 en 4 hoog, zonder lift… Dat betekende dus verkopen en verhuizen.

Bij het zoeken naar een nieuw huis viel het me weer op hoe weinig duurzaamheid bij de aankoop van een woning telt. We hebben verschillende nieuwbouwprojecten afgelopen die als duurzaam gepromoot werden. Bij de vraag welk energielabel de nieuwbouw kreeg was het standaard antwoord dat het voldoet aan de huidige EPC, maar bij de eerstvolgende aanscherping daarvan niet meer zou voldoen. Op de vraag of de bouwmaterialen dan duurzaam waren moesten de meeste verkopers de vraag schuldig blijven.

Op de websites met bestaande woningen telt duurzaamheid nauwelijks mee. Je kan veel inorfomatie vinden, maar de afstand tot het kinderdagverblijf, de wachtlijst, luchtkwaliteit, geluidshinder van verkeer of industrie, aantal inbraken in de buurt? Het is niet te vinden. Duurzaamheid van de woning zelf? Heel soms staat het energielabel vermeldt…

Op basis van inkomen en vermogen was de extra ruimte in de hypotheek voor verduurzaming van de woning zo geregeld. Wat me wel opviel, was dat de energiekosten van de nieuwe woning niet meetellen voor de financier en NGH. Dat het aanvullend deel van de hypotheek goedkoper had kunnen worden gefinancierd, mits we een forse labelsprong behalen met de verbouwing was onbekend bij de hypotheekadviseur en de makelaar.

Begin november krijgen we de sleutel. We zijn dan ook al druk bezig met het zoeken van een partij zoeken die waar kan maken wat alle hoge heren roepen: de techniek om bestaande woningen energieneutraal te maken is beschikbaar. Nu nog een partij die dat volledig regelt. Of wordt dat nog een paar jaar wachten tot General Electric dat op de markt brengt?