Facebook’s wereldwijde lobby tegen privacy wetgeving

Data is volgens sommige het zwarte goud van de toekomst. Inmiddels blijkt dat daarbij ook de dubieuze lobbypraktijken van de kolen-, olie- en gasindustrie worden overgenomen. Uit interne documenten, die The Observer en Computer Weekly hebben ingezine, blijkt dat Facebook verschillende lidstaten van de EU onder druk heeft gezet in een poging om de Algemene Verordening Gegevensbescherming te torpederen. Zo zijn de memoires van COO Sheryl Sanders zijn ingezet in een poging de sympathie va vrouwelijk parlementariërs te krijgen, ook zijn investeringen beloofd aan lidstaten die voor een Facebook vriendelijkere versie wilde pleiten, of werd gedreigd om geen investeringen meer te doen als lidstaten daar geen gehoor aan wilde geven.

Open waanlink

Dit bericht is geschreven voor en gepubliceerd op Sargasso.

Bezwaarplicht telecommunicatiegegevens

Op het Opinieweblog van XS4ALL somt Niels Huijbregts de bezwaren van de provider tegen de bewaarplicht telecommunicatiegegevens nog eens op. In de hoop dat de Tweede Kamerfracties nog een keer nadenken voor ze morgen instemmen met 18 maanden opslag van gegevens over internet en telecommunicatieverkeer. Welke gegevens? Goede vraag als ik het artikel lees. Ik ben benieuwd naar de GroenLinks inzet morgen in het debat.

Controlestaat of privacy?

De Groene Amsterdammer besteed deze week vier artikelen aan een begrip wat ooit zwaar bevochten werd op de overheid: persoonlijke levenssfeer. Tegenwoordig vaker als privacy aangeduid. De artikelen zijn ook te vinden op hun website. De eerste twee gaan over de situatie in Nederland:

De laatste twee over de situatie in respectievelijk Duitsland en het Verenigd Koninkrijk:

Boeiende artikelen. Wat mist is de link naar de activiteiten van veel burgers (waaronder ikzelf) op internet en het effect daarvan op de persoonlijke levenssfeer. Wat er wel bij zit is de mogelijkheid om je eigen ervaringen aan de Groene te sturen, zie de oproep aan de lezers.

nrc.nl – Europa – Database van alle vingerafdrukken

Aan de ene kant doet de VVD fractie in de Tweede Kamer moeilijk over het vrijgeven van informatie over de huizenprijs, terwijl die informatie nu al voor iets meer dan een euro op te vragen is bij het Kadaster. Aan de andere kant stelt Staatssecretaris Bijsterveld voor alle vingerafdrukken die opgeslagen worden voor het nieuwe paspoort vrij te geven voor onderzoek door Justitie bij ernstige misdrijven.

Hoeveel jaar voordat iedere ambtenaar vrij mag grasduinen, of deze gegevens op straat blijken te liggen? Ik denk dat de gegevens in 2013 gebruikt mogen worden voor lichte vergrijpen en in 2015 bljikt de database gekraakt en hebben identiteitsfrauders vrij spel.

Belangrijker vind ik de wederkerigheid: Als Justitie in mijn gegevens mag neuzen, dan wil ik kunnen zien welke ambtenaar hoe vaak in mijn gegevens zit te wroeten. Ook als die ambtenaar voor een inlichtingendienst werkt.

Als er geen wederkerigheid komt mogen ze deze sowieso wel hebben (via Arnoud):

Middelvinger

Bron: nrc.nl – Europa – Database van alle vingerafdrukken

Waar is uw privacy?

Wat weet de overheid van ons? Bijna alles, dankzij digitale middelen en ruimere opsporingswetten. Met al die gegevens kan ze naar hartelust goochelen in de strijd tegen criminaliteit en terreur. Zo stelt Intermediair in een interessant artikel over (het gebrek aan) privacy. Marc Chavannes stelt het in de NRC iets anders:

U mag zich daar even uitkleden’. Hoe vaak heeft u het niet gehoord bij de dokter? U beseft dat u zich in een ongelijke machtsverhouding bevindt, maar u kunt weg. ‘Mag’ klinkt gebiedend, maar toch, u beslist zelf of u zich ‘even’ uitkleedt, voor het goede doel van uw gezondheid.

Dat is anders bij allerlei manieren waarop u wordt uitgekleed door de overheid en door bedrijven die overheidstaken vervullen, bedrijven zonder echte concurrenten, en niet te vergeten door volksvertegenwoordigers die namens u toezicht houden op wat al die functionarissen doen. Het gaat om uitgekleed worden in ruimere zin dan betalen alleen.

(…)

Alles wat u belt, surft, reist, betaalt, leent bij de bieb en ziek bent, wordt al opgeslagen en via het nieuwe burgerservicenummer (Kafka zou glimlachen) uitgewisseld met hulpverleners, dienders en spionnen. Een heel volk verdacht uit voorzorg. De jonge Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt slonzig nageleefd, maar nu al zegt het kabinet: u hebt wat veel recht op privacy. Zoals ze in Amerika zeggen: where is the outcry? Hoe ver wilt u worden uitgekleed voordat u gaat schreeuwen?

Maar wat heeft u te verbergen? Ik wens alles te verbergen wat ik hier niet meld, dat is mijn goed recht! Hoewel je je kunt afvragen hoe relevant het begrip privacy nog is met bedrijven als Facebook, Google en alle andere web 2.0 ontwikkelingen. Wat ik wel wens is inzage in mijn profiel bij al die verschillende diensten, bedrijven etc. en vooral de keuze om anoniem gebruik te kunnen maken van diensten als het OV.

Facebook & Privacy

In het Verenigd Koninkrijk is de privacy waakhond een onderzoek naar het privacy beleid van Facebook begonnen. Een van de problemen vormt de moeite die het kost om je profiel te verwijderen. Vooral het verwijderen van informatie die je op de muur van anderen hebt gekliederd kost moeite.

Ik vraag me overigens wel af hoe dat zit bij Hyves, worden daar met het verwijderen van je profiel ook al je krabbels verwijdert?

Een ander aandachtspunt is dat Facebook banden heeft met de CIA via In-Q-Tel en ook met verschillende neo-conservatieven in de VS. Ook van onderstaand YouTube filmpje wordt ik niet gelukkig (een uitgebreidere en gedetailleerdere beschrijving van alle dubieuze banden van Facebook kun je vinden in het artikel ‘With friends like these… van Tom Hodgkinson):

In het kader van persoonlijk MVO beleid binnenkort misschien toch maar eens m’n profiel bij Facebook schrappen…Bronnen: ‘Ik haat Facebook’ en Brits onderzoek naar Facebook.

links for 2007-12-29

Bewaarplicht op herhaling

Het Europees Parlement leek het onzalige plan al afgeschoten te hebben, maar het is nu via een omweg weer terug: langdurige opslag van telefoon- en internet gegevens. Onder het mom van terrorismebestrijding wordt ons gevraagd om de rechten, die we juist willen beschermen alsnog in te leveren. XS4All en European Digital Rights zijn een petitie tegen dit plan gestart, van hun gezamelijke site:

What’s wrong with data retention? The proposal to retain traffic data will reveal who has been calling and e-mailing whom, what websites people have visited and even where they were with their mobile phones. Telephone companies and internet services providers would be ordered to store all traffic data of their customers. Police and intelligence agencies in Europe would be granted access the traffic data. Various, competing proposals in Brussels mention retention periods from 6 months up to four years.
Data retention is an invasive tool that interferes with the private lives of all 450 million people in the European Union. Data retention is a policy that expands powers of surveillance in an unprecedented manner. It simultaneously revokes many of the safeguards in European human rights instruments, such as the Data Protection Directives and the European Convention on Human Rights.
Data retention means that governments may interfere with your private life and private communications regardless if you are suspected of a crime or not.
Data retention is not a solution to terrorism and crime!
In July 2005 the European Parliament adopted a report by Parliament member Alexander Alvaro on the mandatory data retention plan. The report concludes that the proposal is disproportionate. The report also questions the necessity, effectiveness and high costs for industry and telecommunication users.
No research has been conducted anywhere in Europe that supports the need and necessity of creating such a large-scale database containing such sensitive data for the purpose of fighting crime and terrorism.
The attacks on London are an attack on human rights. The protection of those human rights matters most when governments and societies face times of crisis. The worst possible response would be to jeopardise those carefully wrought rights by a panic-inspired response. A mass surveillance response to terror would result in a resounding success for the perpetrators of these attacks: a fundamental undermining of our most fundamental values.
Teken de petitie: dataretentionisnosolution.com

Bron: XS4all.nl European Digital Rights