Welke (lokale) overheidsprojecten hebben baat bij glasvezel?

Vorig jaar zijn we naar Schiedam verhuisd. Aanvankelijk hadden we hier net als in de rest van Nederland voor tv, telefonie en internet de keus tussen het KPN netwerk (of een van de aanbieders die via dit netwerk aanbiedt) en de lokale kabelboer. Eerder dit jaar is het klantenbestand van onze lokale kabelboer echter overgekocht door KPN. Nu hebben we dus de keus uit het KPN netwerk, of het KPN netwerk. Natuurlijk moet KPN ook concurrenten toelaten tot haar netwerk, maar een beetje gemankeerde marktwerking blijft het wel in mijn ogen.

Mede hierdoor ben ik me de afgelopen maanden wat meer gaan verdiepen in de mogelijkheden van glasvezel. Nog steeds een veelbelovende technologie, maar grootschalige uitrol van de laatste meters tot aan de voordeur (Fiber to the home in jargon) lijkt niet echt van de grond te komen in Nederland.

Volgens mij is dat jammer, want ik zie op sites als Ambtenaar 2.0 en Pleio nog steeds veel initiatieven langskomen rond digitale burgerparticipatie, zorg 2.0, jeugdzorg 2.0 etc. Daarom heb ik gisteren een simpele vraag gesteld aan het netwerk Ambtenaar 2.0: welke projecten van jouw organisatie zouden gebaat zijn bij glasvezelaansluitingen voor alle bewoners van je gemeente, provincie of voor mijn part van heel Nederland?

Uit de inbox: Politiek Online lanceert Statenversie volgdeverkiezingen.nl

Op 2 maart vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Ook bij deze verkiezingen houdt Politiek Online weer bij welke kandidaten er allemaal op sociale media actief zijn. Dat doen we via de website volgdeverkiezingen.nl. Op 27 januari lanceren we deze website in Perscentrum Nieuwspoort met een debat tussen de campagneleiders van de politieke partijen.

De website volgdeverkiezingen.nl is inmiddels uitgegroeid tot een goede traditie. Rondom de verkiezingen voor de Gemeenteraden en de Tweede Kamer vorig jaar bracht Politiek Online deze website in de lucht. En ook de komende campagnes volgt Politiek Online op de voet.

Op 27 januari vanaf 15.00 uur lanceert Politiek Online de nieuwe versie van volgdeverkiezingen.nl. De campagneleiders van alle deelnemende landelijke partijen zijn uitgenodigd om hun blik vooruit te werpen op de campagnes. Onder meer Michael Sijbom (CDA), Pieter Paul Slikker (PvdA), Arno Vliegenthart (SP) en Jaap de Bruijn (GroenLinks) zullen de degens kruisen. Wat zijn de trends en op welke manieren wordt er campagne gevoerd? U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Aanmelden wordt op prijs gesteld en dat kan via devries at politiekonline punt nl.

Energiebesparing met sprongen in Nederland

Van dit soort berichtjes word ik blij:

De Provincie Limburg past sinds enkele maanden LED verlichting toe in ANWB bewegwijzering langs provinciale wegen. Deze bewegwijzering bestaat uit lichtwegwijzers: de lichtbakken met tekstplaten die aan masten worden bevestigd.Na een testperiode is gebleken dat de LED verlichting 33 procent zuiniger is dan de huidige TL buizen. De verwachte levensduur is vijf tot tien jaar langer. De aanschafkosten zijn vrijwel gelijk aan die van de TL buizen.

Het voordeel van LED verlichting is drieledig: zij is energiezuinig, heeft een lange levensduur en geeft een natuurlijker licht dan TL. Overdag is er geen verschil te zien tussen de lichtbakken met TL of die met LED verlichting, maar ‘s avonds valt de LED verlichting op door het heldere licht.

Dat betekent:

  • de provincie Limburg is meer belastinggeld over voor andere leuke dingen, of hoef je op termijn minder belasting te betalen. Dat hangt dan natuurlijk weer af van de keuze van de politiek en de kiezers in Limburg;
  • een lager energieverbruik, dus minder behoefte aan nieuwe energiecentrales (of meer oude centrales die definitief in de mottenballen gaan).

Nu nog de landelijke opvolging en LED verlichting voor de openbare verlichting.

Bron: Limburg kiest voor LED-verlichting in bewegwijzering, EngineeringNow.nl – nieuwsplatform voor de ingenieur, 8-11-2007.

Verschil op links

De Groene Amsterdammer had vorige week een stuk van Aukje van Roessel over GroenLinks na de Statenverkiezingen. Met als prikkelende opening:

Terwijl de SP blijft groeien, stagneert GroenLinks. De partij, die bijna twintig jaar geleden hét alternatief voor de PvdA wilde worden, komt niet van de grond. De wraak van links op progressief.

De oorzaak van het verschil zoekt Van Roessel in de minder volgzame houding van de GL achterban, de praatcultuur vs de actiecultuur van de sp, de individualistischere opstelling van de GL-leden en het idee binnen GL dat GL en D66 de enige overgebleven progessieve partijen zijn (en de SP dus eigenlijk conservatief is). Maar vooral ook het succes en de eigenheid van de sp die zich onttrekt:

aan de klassieke indeling en zich een eigenheid heeft weten te creëren die aantrekkelijk is voor kiezers uit alle windrichtingen, ook voor voormalige vvd-stemmers of cda’ers en niet alleen voor degenen die toch altijd al ‘links’ stemden.

Als je het hele artikel gaat lezen op de site vergeet dan niet op de
Wollen Sok te stemmen!

Nog anderhalf uur om te stemmen!

De opkomst voor de verkiezingen van vandaag schijnt vooralsnog historisch laag te zijn. Des te meer reden om nog ff naar het stembureau op de hoek te rennen en te stemmen. Je hebt namelijk minder stemmen nodig om de partij van je keus een zetel te bezorgen.

Boeit de provincie je niet? Geen nood, de provinciale staten kiezen de eerste kamer. Je kunt het kabinet dus ook links of rechts laten inhalen door de eerste kamer . Al naar gelang je voorkeur… mijn voorkeur heb ik rond 8 uur al vast laten leggen 🙂

Provinciale fracties van GroenLinks pleiten voor open provincies

Utrecht – De provinciale fracties van GroenLinks zullen bij hun provincies aandringen op ondertekening van het manifest van open overheidsorganisaties [1]. Dit manifest zal binnenkort op de agenda staan van het IPO, het inter provinciaal overleg (de overkoepelende organisatie van alle provincies). Dit op initiatief van GroenLinks in Drenthe.

Provinciale statenlid Fer Harleman (economische zaken): “Open source software is nog niet zo bekend in de politiek en werd door andere fracties (met name VVD en D66) in Drenthe geassocieerd met geitenwollensokken, terwijl het een miljarden business is! Juist liberale fracties zouden deze vorm van concurrentie in de IT-sector moeten toejuichen.”.

Ook Daphne Dertien-van der Nagel, de nummer 2 van Overijssel, beaamt dat dit manifest nodig is: “Via linux kon ik geen informatie van de site van de provincie halen, dit lukte alleen met Internet Explorer. Een overheid moet mensen niet tot de keuze voor een bepaald commercieel systeem dwingen.”.

Cheryl Braam, statenlid in Noord-Holland, “We hebben in 2003 de motie Vendrik omarmd. De volgende stap is dat het manifest wordt opgepakt door het IPO. Wij staan er onverkort achter!”.

In de provincie Zuid-Holland is juist een vernieuwingsprogramma van start gegaan, waarbij niet is gekozen voor open standaarden en open systemen. Lijst trekker Oscar Dijkhoff spreekt van ‘een gemiste kans’, en had liever gezien dat bij deze ingrijpende klus gekozen zou worden voor open ICT producten.

GroenLinks pleit al jaren voor gebruik van open standaarden binnen de overheid. In 2002 kwam Tweede Kamerlid Kees Vendrik met een motie [2], welke unaniem werd aangenomen, waarin van de overheid werd geeist dat de ICT infrastructuur op open standaarden zou worden gebaseerd.

Het manifest van open overheidsorganisaties, voorheen het manifest van open gemeentes, vraagt van leveranciers aan overheden het volgende:

  1. Leveranciersonafhankelijkheid
  2. Transparantie, controleerbaarheid en beheersbaarheid
  3. Interoperabiliteit
  4. Digitale duurzaamheid

[1] http://www.ososs.nl/article.jsp?article=63957

[2] http://nl.wikisource.org/wiki/Motie_Vendrik

Bron:

OSS & OS in de provinciale verkiezingen

In 2002 was GroenLinks een van de eerste partijen die het belang van open standaardenen open source software inzag en het standpunt van GroenLinks is nog niet veranderd. Ondertussen hebben zich (op lokaal niveau) meer partijen hierbij aangesloten. Zo wordt vrijdag 16 februari in Groningen een politiek café gehouden over het thema ‘Provinciale politiek en open source software en open standaarden’. Het debat wordt geleidt door VVD-gemeenteraadslid Remco Kouwenhoven (bron Livre). Overigens ben ik niet flashy genoeg om de VVD-site op te komen. Dus landelijk kunnen ze nog wat leren van Groningen.

Het beeld t.a.v. open software standaarden blijft dan ook wisselend en een duidelijk overzicht van de standpunten per partij ben ik nog niet tegengekomen. Niet landelijk, laat staan per provincie (of gemeente). In de stemwijzer speelt ’t in ieder geval geen rol, ondanks het ‘Manifest van de Open Overheid’.