Clinton zegt het, Strukton doet het: #iedereenwinst

Bill Clinton, president van de Verenigde Staten van 1992 tot 2000, beschrijft in zijn boek ‘Geef en verander en wereld’ hoe bedrijven de gehele keten, inclusief klanten en opdrachtgevers, betrekken in het verminderen van de CO2-uitstoot. Aan de hand van voorbeelden laat Clinton zien hoe ook het revitaliseren van gebouwen daaraan kan bijdragen.

Mét Clinton is ook Strukton ervan overtuigd dat geld verdienen én een bijdrage leveren aan de maatschappij hand in hand kunnen gaan. Sterker nog: Strukton heeft het al ruimschoots bewezen. Wij creëren kwalitatief hoogwaardige huisvesting, door samen met partners actief te participeren in de ontwikkeling of revitalisatie van gebouwen. Ook het beheer en onderhoud nemen wij voor onze rekening. Hierbij denken wij in levensduur: wij kijken naar de totaalkosten en kwaliteit van het gebouw voor de lange termijn. Zo levert Strukton gebouwen op die energiezuiniger en comfortabeler zijn, tegen substantieel lagere kosten: 10 tot 30%.

De winst gaat dus verder dan kostenbesparing. De winst zit in energiebesparing, in minder CO2-uitstoot, in samen verantwoordelijkheid nemen en dragen. Winst ook voor werknemers en gebruikers, in comfort en gezondheid, in stijging van de productiviteit en van de waarde van het vastgoed. Winst voor alles en iedereen dus.

Winst voor alles en iedereen dus.

Clinton zegt het, Strukton doet het!

  Huisvesting DUO en Belastingdienst Groningen
  Rotterdamse Groene Gebouwen Cluster Zwembaden
  Renovatie ministerie van Financiën

ESCo-formule wint tweejaarlijkse interne Strukton prijs

Eerder dit jaar schreef ik al over de ESCo-formule (Energy Service Company) die Strukton o.a. toepast bij de Rotterdamse zwembaden. TNO gebruikte de ESCo-formule ook al in het onderzoek naar duurzame innovaties in de bouw dat ze uitvoerde voor het Ministerie van EL&I. En vorige maand heeft de ESCo-formule de interne Strukton prijs voor innovaties gewonnen. Een mooi resultaat wat ook een informatief filmpje opleverde over de ESCo-formule, die ook toepasbaar is voor andere type gebouwen dan zwembaden.

Meer weten over de ESCo-formule, zie de factsheet of neem contact op via onderstaand contactformulier.