Spanje presenteert concept klimaatwet

In navolging van verschillende landen, die al een klimaatwet hebben, heeft nu ook Spanje een concept klimaatwet gepresenteerd. In vergelijking met de Nederlandse klimaatwet bevat het Spaanse wetsvoorstel meer concrete doelen. De Spaanse concept klimaatwet bevat de doelstelling om in 2050 de CO2 emissie met 90% te verlagen en om 100% van de elektriciteit groen op te wekken. De wet bevat daarnaast een verbod op nieuwe exploratie vergunningen voor olie- en gaswinning, en op winning van schaliegas.

Het Spaanse wetsvoorstel bevat verder voorstellen voor eerlijke transitiepakketten, gericht op vervroegd pensioen, bijscholing en herscholing van werknemers, en herstel van milieuschade. Een soortgelijk pakket presenteerde Spanje toen het de sluiting van zijn kolenmijnen aankondigde. De kosten hiervoor worden deels betaald uit de veiling van CO2 emissierechten. Toevoeging van deze eerlijke transitiepakketten is waarschijnlijk belangrijk om steun te verwerven voor het wetsvoorstel van Podemos. Het wetsvoorstel bevat ook een financieringsvoorstel voor klimaatmitigatie.

De Spaanse klimaatwet bevat volgens The Guardian en Euractive een tussendoel van 35% duurzame stroom in 2030. Om dit te bereiken wil de Spaanse regering de komende 10 jaar 3,000 MW wind- en zonne-energie bijplaatsen per jaar. Ik vermoed dat echter dat de 35% duurzame stroom een vergissing is en dat duurzame energie wordt bedoeld, want in 2017 bedroeg het aandeel groene stroom al 32,1% (pdf). Mijn Spaans is echter te slecht om het wetsvoorstel zelf te lezen en te controleren of ik dat juist heb, dus ik hou me aanbevolen voor verbeteringen in de reacties.

Het wetsvoorstel zet ook in op energiebesparing. De energie-efficiency moet tot 2030 met 35% verbeteren ten opzichte van nu. En overheden en publieke diensten mogen enkel nog gebouwen huren die bijna energieneutraal zijn.

Los van de klimaatwet verwacht Spanje  dat in 2030 de laatste kolencentrale gesloten zal zijn. 9 van de 14 kolencentrales zullen al in juni 2020 sluiten, omdat ze niet voldoen aan de scherpere Europese emissie-eisen voor grote stookinstallaties. Tot slot heeft de huidige Spaanse regering aangegeven dat ze de levensduur van de Spaanse kerncentrales niet wil verlengen, wat betekent dat de laatste kerncentrale rond 2028 zal sluiten.

Het is nog wel de vraag of de Spaanse klimaatwet door het parlement komt, omdat de huidige Spaanse regering slechts een kwart van de parlementszetels heeft. De regeringspartij is afhankelijk van de steun van Podemos en Ciudadanos.

Dit bericht is geschreven voor en gepubliceerd op Sargasso.

Windenergie goed voor 40% stroomvoorziening in Spanje

ENN: New Record: Wind Powers 40% Of Spain

Wind power is breaking new records in Spain, accounting for just over 40 percent of all electricity consumed during a brief period last weekend.

Top 3 van windenergie producenten in de EU: Denemarken, Duitsland en Spanje. Als ik dit soort berichten lees vraag ik me af wat er mis is gegaan in dit land van klompen, kaas en windmolens. Oh ja, die nieuwe zijn lelijk… Alsof een energiecentrale met rokende schoorsteen een schoonheidsprijs verdient. Of ben ik dan te cynisch?

Bij Spanje zou ik overigens eerder verwachten dat ze inzetten op zonne energie, maar dat gaat nu hard in Californië:

SCE To Install Solar Panels On 2 Sq Miles Of California Roofs · Environmental Leader · Green Business and Corporate Sustainability News

Southern California Edison will install 250 megawatts of solar panels on 65 million square feet of roofs – that’s two square miles – of Southern California commercial buildings at a cost of $875 million. That project will be the nation’s largest solar cell installation. Enough solar to power 162,000 homes.

(…)

SCE hopes to have the first solar rooftops in service by August. The company says it will install at the rate of one megawatt a week.

Waar blijven de Nederlandse energiebedrijven en vastgoedeigenaren die vergelijkbare deals sluiten? Volgens een recente studie van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) heeft dat behoorlijk wat potentieel:

Het potentieel van zonne-energie is aanzienlijk, zelfs in Nederland. Het beschikbare dakoppervlak kan maximaal een elektriciteitsproductie opleveren gelijk aan 60-95% van de huidige elektriciteitsvraag in heel Nederland en een warmteproductie van ongeveer 20% van het huidige aardgasgebruik in huishoudens.

Zonnetoren in Spanje start productie in april

Een zonnetoren met een vermogen van 11 MW. De toren maakt onderdeel uit van een project met een vermogen van 300 MW. De verwachting is dat de kosten over 5 tot 7 jaar vergelijkbaar zijn met de kosten van stroom uit fossiele brandstoffen.

Bron: First Commercial Solar Tower to Start in Spain, The Energy Blog, 28 feb. 2007