Meerkosten van overschakeling op duurzame energie 400 pond per persoon per jaar

De kosten voor overschakeling naar een duurzaam energiesysteem kost het Verenigd Koninkrijk 5.000 pond per inwoner per jaar. Dat blijkt uit berekeningen van Professor David MacKay, auteur van Sustainable energy, without the hot air. Dat is een kleine 400 pond meer dan doorgaan op de huidige weg met fossiele energie, maar goedkoper dan het scenario met meer CO2 afvang en opslag (CCS) en hogere inzet van biomassa. Het laatste scenario met meer kernenergie komt als duurste uit de bus in het Verenigd Koninkrijk.

Dat laatste mag geen verrassing zijn voor wie het rapport van City Bank of de rapporten over de negatieve leercurve van kernenergie gelezen heeft (dat betekent dat nieuwe centrales duurder zijn dan oudere, alsof je nieuwe pc dezelfde prestatie levert tegen een hogere prijs dan de huidige). Ook de ontwikkelingen bij Delta zeggen voldoende over de commerciële haalbaarheid van kernenergie. Zoals Jonathan Porritt al zei in zijn afscheidsinterview kernenergie komt niet van de grond zonder staatssteun.

Het scenario dat inzet op biomassa en CCS kent twee uitdagingen. Ten eerste de beschikbaarheid van voldoende duurzaam geproduceerde biomassa voor energieopwekking (die daarmee dus niet voor andere doeleinden beschikbaar is). Ten tweede is het nodig om CCS succesvol op commerciële schaal toe te gaan passen. Wat bij de huidige CO2 prijzen op z’n zachtst gezegd een uitdaging is.

In bovenstaande berekeningen zijn de externe kosten van fossiele energie buiten beschouwing gelaten. Volgens verschillende rapporten zijn die aanzienlijk, al hangt het natuurlijk af van de invulling van duurzame energie of dat voordelen oplevert. Zo zal de luchtkwaliteit niet noemenswaardig verbeteren als je kolen en gas vervangt door biomassa. Volgens de Stern Review zijn de kosten van klimaatverandering per Brit 6.500 pond per jaar. Met een meerprijs van 400 pond per Brit voor duurzame energie lijkt dat me een uitermate rendabele investering… Met als bijkomend voordeel dat het opwekken van decentrale energie en het realiseren van energiebesparing vrij lastig te importeren is, waardoor het lokale werkgelegenheid oplevert.

Nederland

Ervan uitgaande dat het Verenigd Koninkrijk en Nederland redelijk vergelijkbaar zijn (met dien verstande dat het VK nog meer laaghangend fruit heeft dan Nederland) biedt bovenstaande berekening een mooi startpunt voor Nederland. In Nederland is daarvoor het Energietransitiemodel ontwikkeld. Daarmee kun je ook verschillende scenario’s doorrekenen, zoals bijvoorbeeld het scenario dat ontwikkeld is door Nederland krijgt nieuwe energie van het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen. Toch zou ik er de voorkeur aan geven om het model van MacKay om te planten naar Nederland. Al was het maar omdat MacKay ook werkt aan de toevoeging van zaken als kostenvergelijkingen tussen scenario’s en het effect op luchtkwaliteit. Daarnaast vind ik de toelichting bij de scenario’s van de 2050 Pathway Calculator begrijpelijker en gedetailleerder.

Humoristisch debat over Stern-review op Yale

Sir Nicholas Stern heeft in de VS een debat over zijn Stern-rapport gehad met o.a. Nordhaus. Het debat bevat inhoudelijk weinig nieuws, maar het toont aan dat economie best vermakelijk kan zijn. Het verslag ervan in de New York Times is van begin:

There is an unofficial code of conduct that dictates how intellectuals should behave when they’re jousting with each other, a sort of Geneva Convention for the ivory tower.Before they attack somebody else’s work, they first need to praise their opponent. A typical way to do so is to describe another professor as a distinguished scholar who has made an important contribution to the research literature. When you hear that, you can be pretty sure things are about to get nasty.

tot eind:

Even its critics seem open to this idea. When Mr. Nordhaus and Sir Nicholas were exchanging e-mail messages before the debate — to their credit, some academics keep their arguments from becoming personal — Mr. Nordhaus sent a note that summed up his view. “I think it’s a great study, but it’s 50 years ahead of its time,” he recalled writing. “Since everybody else is 50 years behind the times, if you average the two, you might come out just right.”In other words, it’s time for a tax on carbon emissions.

Het debat is ook op video terug te zien. lollig. Ok, toegegeven, als econoom heb ik een geperverteerd gevoel voor humor 😉

Bron:

Stern Review II

Het rapport van Stern heeft de afgelopen tijd behoorlijk wat media-aandacht gekregen en ik heb er zelf ook al eerder aandacht aan besteed. Verschillende economen hebben inmiddels commentaar gegeven op het rapport.

De Economics Roundtable geeft een overzicht van het commentaar van economen op het rapport. Een groot deel ervan betreft de gehanteerde methodologie. Dat maakt de stukken niet voor iedereen even interessant.

Global warming: niets doen = f***** expensive

In Engeland is er vandaag een rapport van 575 pagina’s uitgekomen waarin wordt voorgerekend dat het broeikaseffect ons duur kan komen te staan. Volgens de berekeningen van de Stern Review Report on the Economics of Climate Change zijn de kosten van niets doen tussen de 5% tot 20% van het huidige Bruto Binnenlands Product per jaar. De kosten van actie ondernemen bedragen ‘slechts’ 1% van het BBP per jaar. Het hele rapport heb ik niet gelezen (beetje veel pagina’s), maar de boodschap is net als in de film van Al Gore helder en duidelijk: Actie nu! Enig verschil: dit keer is het een econoom die ’t zegt in een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de Engelse overheid.

Nu ben ik groot voorstander van een duurzame samenleving, maar ergens zegt mijn cynische binnenstemmetje: ‘ Knap om 575 pagina’s vol te schrijven sinds de film van Al Gore uit is… Of is dit een Anglo-Amerikaanse co-productie? En is dit het rapport bij de film? Wordt iig geen bestseller, te veel lettertjes.’ Desondanks zal ik proberen om de komende weken (delen van) het rapport te lezen. In ieder geval de Samenvatting van samenvatting en de Samenvatting.

Overzicht Stern Review

Stern Review