Uit de inbox: Verkoop van SolarGreenPoint Terbregseplein (eindelijk) gestart

logo-solar-green-pointSolar Green Point is al jaren bezig met het realiseren van een zonne-energie project bij het Terbregseplein, langs de A20 in Rotterdam. In 2012 ontving ik al een keer mail dat het project volledig uitverkocht zou zijn. Blijkbaar heb ik dat toen verkeerd gelezen, want deze week ontving ik een email dat de verkoop (eindelijk) van start is gegaan.

De prijs per paneel is inmiddels gezakt van Euro 500 per paneel naar Euro 415 per paneel. Of er nog sprake is van een jaarlijkse bijdrage voor onderhoud of lidmaatschap van de coöperatie kan ik op de website niet terugvinden.

Het project valt onder de zogenaamd postcoderegeling, wat betekent dat bewoners van de aangrenzende postcodegebieden mee kunnen doen (in casu de cijfertjes: 2661, 3036, 3051, 3054, 3055, 3056, 3062, 3067, 3068 en 3069). Onze postcode valt daar niet onder, dus zelf zal ik niet investeren. Zelfs mijn familie, die toch niet zo ver van het Terbregtseplein in Rotterdam vandaan woont valt buiten de cirkel. Dichterbij in ieder geval dan de delen van Berkel en Roderijs en Bergschenhoek die blijkbaar wel binnen de postcodegrens vallen.

Andere redenen om niet te investeren zijn dat we inmiddels ruim 90% van ons stroomverbruik zelf opwekken en dat ik inmiddels binnen Schiedam betrokken ben bij een soortgelijk project van het Schiedams Energie Collectief. Waarover later deze maand meer.

Uit de inbox: SolarGreenPoint Terbregseplein uitverkocht

Deze week ontving ik een email van SolarGreenPoint, waarin stond dat hun eerste project bij het Terbregseplein volledig uitverkocht is. Het is nog wachten op de bouwvergunningen, maar zodra dat geregeld is kan het project van start. Een mooi moment om te zien hoe deze coöperatieve zonnecentrale zich verhoudt tot bv. Zonnepark Nijmegen.

De kengetallen

Investering/stuk € 500,00
Jaarlijkse onderhoudskosten € 12,50
Elektriciteitsopbrengst in kWh/jaar 197
Levensduur 25 jaar
Verwachte prijsstijging elektriciteit 7%
Verwachte stijging onderhoudskosten 2%

Mijn berekeningen

Ik heb de getallen maar eens door mijn spreadsheetje heen gegooid. Waarbij ik een scenario heb gemaakt met de 7% prijsstijging voor elektriciteit en 2% indexatie op onderhoudskosten. De prijsstijging voor elektriciteit vind ik vrij hoog, dus ik heb ook een scenario doorgerekend met 3% prijsstijging (waar De Windcentrale mee rekent) en 0% indexatie op onderhoudskosten. De uitkomsten zie je in onderstaande tabel.

SolarGreenPoint
Verandering energieprijs 7% stijging 3% stijging
Kostprijs / kWh exclusief energiebelasting € 0,18 € 0,16
Kostprijs / kWh inclusief energiebelasting € 0,32 € 0,30
Gemiddelde elektriciteitsprijs energiebedrijf € 0,35 € 0,26
Gemiddelde energiebelasting / kWh € 0,14 € 0,14
Gemiddelde kostprijs elektriciteit energiebedrijf € 0,21 € 0,12
Terugverdientijd zonder zelflevering 23 >30 jaar
Netto Contante Waarde zonder zelflevering € 140,45 € 230,65-
Terugverdientijd met zelflevering 13 15
Netto Contante Waarde met zelflevering € 819,80 € 448,70

Mijn conclusies

De belangrijkste vind ik dat het fenomeen terugverdientijd, wat een terugkerend thema is bij iedere duurzame investering geen rol lijkt te spelen bij de keuze voor een paneel in een collectief zonne-energie park. Of het nu gaat om Zonnepark Nijmgen of SolarGreenPoint in het meest gunstige scenario (zelflevering wordt toegestaan en de elektriciteitsprijs stijgt met 7% per jaar) is de terugverdientijd van een paneel 13 jaar. Zonne-energie heeft blijkbaar een meerwaarde voor mensen, waardoor ze niet meer alleen naar de kostprijs kijken. Wat te prijzen is.

De keerzijde van de medaille is dat het me tot het mailtje van afgelopen week niet gelukt was om een fatsoenlijke berekening te maken van SolarGreenPoint. Simpelweg omdat de daarvoor benodigde informatie niet op de site te vinden was (of heel goed verstopt). Dat vind ik een groot verschil met Zonnepark Nijmegen, waar de informatie en de berekeningen wel te vinden zijn.

Een laatste conclusie is en blijft dat windenergie financieel interessanter is dan zon (zie ook mijn eerdere berichten over zonne-energie versus windenergie). Zonder zelflevering verdient een  winddeel zich in 11 jaar terug (bij een prijsstijging van 3%), met zelflevering is dat zelfs in 4 jaar tijd. Wat niet wegneemt dat er goede redenen kunnen zijn om liever wat meer te betalen voor deelname aan een zonne-energie coöperatie, zoals je ook meer betaalt als je een hippe smartphone wil. Bijvoorbeeld als je windmolens niet mooi vind.