Don’t grab land, invest in the locals

Tijd om te stoppen met grootschalig opkopen en het verkrijgen van langjarige pachtovereenkomsten (met ongunstige voorwaarden voor lokale bewoners. Tiijd om te starten met investeren in de lokale economie.

MYC4

Have you heard about the phenomenon called ‘land-grabbing’? Multinational corporations and nations are buying up land in foreign countries for them to use – a lot of land. Consider this:

  • In the past 10 years an area the size of Kenya, Ghana, Uganda, Tanzania and Rwanda put together – or 47 times the area of Denmark – has been sold off globally as land sales rapidly accelerate – that’s a total of 203 million hectares.
  • This land would be able “to feed a billion people, equivalent to the number of people who go to bed hungry each night.” But instead “about two-thirds of foreign land investors in developing countries intend to export everything they produce on the land.”

These are just some of the facts according to a recent report by Oxfam with the subtitle ‘Time out on the global land rush’.

"Our land, our lives", report from Oxfam

Oxfam emphasizes that local farmers’ rights end…

View original post 1.175 woorden meer

Nog 9 dagen #dvdd: duurzame date met Project Terra Inc.

dagvandeduurzaamheidlogoMet nog 9 dagen te gaan tot de dag van de duurzaamheid begint het duurzame feest voor mij vandaag toch al een beetje. De afgelopen maanden ben ik vooral druk geweest met het voorbereiden van de werkbezoeken op 9 september en het stimuleren van ambtenaren en duurzame koplopers om zich aan te melden voor de duurzame dates. Het aantal aanmeldingen daarvoor is inmiddels behoorlijk groot, al weet ik niet of we het doel van 99 dates tussen ambtenaren en koplopers uit de maatschappij gaan redden.

Omdat ik op 9 september te druk ben met andere zaken heb ik vandaag mijn duurzame date met Ian Wagenhuis van de Stichting Terra Nossa en het Project Terra Inc:

Met Project Terra Inc steunt de stichting Terra Nossa de Pataxo stam bij het opbouwen van een duurzame economie, stimuleert het behoud van hun culturele identiteit en maakt bescherming van hun leefomgeving mogelijk. Tegelijkertijd assisteert project Terra Inc de Pataxo stam bij het herbebossen van het Atlantische Regenwoud en de aanleg van groene corridors voor de verbinding daarvan.

Missie

Inheemse culturen verbinden met natuurbescherming en duurzaam ondernemen

Visie

Door de afbraak van de natuurlijke leef omgeving raakt de economie van de Pataxo’s in het slop. Het is van belang deze afbraak tegen te houden, waar nodig de natuurlijke leef omgeving te herstellen en om de economie een impuls te geven. De stichting Terra Nossa wil in overleg en overeenstemming met de Pataxo’s een verbetering bereiken die ten goede komt aan de inheemse bevolking en die gebruik maakt van de aanwezige hulpbronnen zowel de natuurlijke als de menselijke in de actuele situatie. Hierdoor moet de economische situatie van de Pataxo’s in 5 jaar aanzienlijk verbeteren en de natuurlijke omgeving, c.q. de Inheems grondgebied, waar nodig en mogelijk worden hersteld en/of vernieuwd. Stichting Terra Nossa ambieert om in samenwerking met de Pataxo stam binnen een periode van 3-5 jaar een succesvol model voor duurzaam landbeheer en ontwikkeling te creëren en deze te exporteren naar andere Inheemse gebieden in Brazilië en wellicht daarbuiten.

Strategie

Voor het bereiken van deze visie heeft stichting Terra Nossa samen met lokale bevolking het projectplan Terra Inc opgesteld. Project Terra Inc bestaat uit een serie van 15 programma`s, die de komende 3 tot 5 jaar uitgevoerd zullen worden.
Stichting Terra Nossa ondersteunt het project Terra Inc. Het doel van Terra Inc. is de Pataxo stam te ondersteunen in het opbouwen van een duurzame economie en tegelijkertijd te werken aan de bescherming, herbebossing, en verbinding van overgebleven stukken Atlantisch Regenwoud. Dit gebeurt door het ontwikkelen en organiseren van duurzame projecten voor de ontwikkeling, de voorlichting en de samenwerking, gebaseerd op het handelen van de lokale bevolking en organisaties.

De komende weken zal ik hier een kort verslag geven van mijn ontmoeting met de heer Wagenhuis.