Trots op Nederland: Center Parcs bespaart met Heatsavr

Vorige week weer een mooi bericht in de mailbox afkomstig van Heatsavr, een koploper die ik in het verleden een aantal keer heb proberen in te zetten in projecten. Dat is helaas niet gelukt, maar gelukkig heeft de betreffende ondernemer wel met succes doorgezet:

Al ruim 45 jaar staan natuur en milieu hoog in het vaandel bij Center Parcs. Zo heeft Center Parcs zich de doelstelling opgelegd om het energieverbruik van de parken met 20% te verlagen. Onder het mom van deze doelstelling is Center Parcs bij hun park de Kempervennen in 2014 aan de slag gegaan met het testen van Heatsavr de vloeibare zwembadafdekking. Resultaat, een rendement van ruim 70%!

Zwembaden zijn flinke energieverslinders en dus met het oog op duurzaamheid voor veel vakantieparken een lastig item. Om energie te besparen bij een zwembad is het raadzaam om het af te dekken. Dit is vaak een lastige en/of prijzige opgave, des te meer voor Center Parcs waar alle zwembaden een exotische vorm hebben. Dit is juist waar een vloeibare zwembadafdekking goed tot zijn recht komt. Volgens de producent vormt het product een monomoleculair laagje op het zwembadoppervlak waarmee de verdamping van water geremd wordt en daarmee ook het warmteverlies. Als innovatieve koploper besloot Center Parcs het Canadese product Heatsavr eens grondig te testen.

Voor de pilot werd er gekozen voor het Koraalbad. Dit relatief kleine bad met weinig variabelen bleek het meest geschikt om betrouwbare metingen uit te voeren. Om het effect van de vloeibare zwembadafdekking goed te kunnen monitoren werden er warmtesensoren en een flowmeter direct bij de bron van de warmte afgifte geplaatst, de warmtewissellaar. Op deze manier was de energie specialist van Center Parcs in staat om zeer exact het warmteverbruik van het zwembad te monitoren en daarmee het effect van de vloeibare afdekking waar te nemen. Vanaf medio 2014 werd er telkens drie weken wel en drie weken niet gedoseerd. Vervolgens is het effect -met in achtneming van weersvariabelen- gecalculeerd. Resultaat een rendement van 70% tot 100%, voor elke euro vloeibare afdekking verbruikt werd er €1,70 tot €2,00 bespaart.

Lees verder

Strukton: Energiebesparen met een Energy Service Company (ESCo)

In Amerika Engeland en Duitsland zijn Energy Service Companies (ESCo’s) al een vast verschijnsel, maar in Nederland (nog) niet. Dat de formule ook in Nederland succesvol kan worden toegepast laten de gemeente Rotterdam en mijn werkgever Strukton. Zij hadden vorig jaar de primeur om een energie service bedrijf (ESCo op z’n goed Nederlands 😉 op te richten voor het onderhoud en beheer van negen Rotterdamse zwembaden. Strukton heeft samen met haar partner Hellebrekers een tienjarig onderhoud- en energieprestatiecontract afgesloten. Dit contract past goed bij de ambities die de gemeente Rotterdam heeft geformuleerd in de Samenwerkingsovereenkomst Duurzaam Vastgoed.

Kern ESCo contract

De kern van het contract tussen de gemeente Rotterdam en Strukton is dat de ESCo Strukton het energieverbruik van de zwembaden sterk zal terugdringen en het onderhoud en beheer geheel van de gemeente Rotterdam overneemt. In totaal levert dit een gegarandeerde besparing op van 4,5 miljoen euro. Concreet gaat het om:

  • 43% minder gas
  • 24% minder elektriciteit
  • 9% minder water
  • Betere waterkwaliteit
  • Beter binnenklimaat
  • Betere luchtkwaliteit

Toegepaste technieken

Om de afgesproken besparingen te realiseren, investeert de ESCo onder andere in warmtepompen, aanwezigheidsdetectie en ECO-verlichting. Al deze investeringen leiden tot een reductie van de CO2-uitstoot van 2.000 ton per jaar. Dit staat gelijk aan de uitstoot van 500 woningen. Daarnaast investeert de ESCo in meer comfort voor de zwembadbezoeker. Dankzij de installatie van een UVC-reactor hoeft bijvoorbeeld minder chloor in het zwemwater te worden gebruikt.

Strukton & ESCo’s

Binnen Strukton zijn we van mening dat een ESCo breder inzetbaar is dan enkel voor zwembaden. De ESCo formule is goed toepasbaar voor het ontwerpen en realiseren van revitalisatie van vastgoed. Het vastgoed wordt hierdoor moderner, energiezuiniger, comfortabeler en daarmee aantrekkelijker voor huurders. De waarde van het vastgoed neemt toe en de exploitatieduur kan worden verlengd. Een ESCo combineert revitalisatie met meerjarig onderhoud, beheer en energiemanagement. Indien gewenst wordt ook de financiering georganiseerd.

Hoe werkt het?

Uniek aan een ESCo is dat de opdrachtgever geen (financieel) risico draagt. De ESCo geeft, voor een of meer gebouwen, in een prestatiecontract garanties af op de kosten en kwaliteit van de revitalisatie, de energiebesparing, de kosten voor onderhoud en beheer en de comfortverbetering. De ESCo investeert in (energiebesparende) maatregelen om de overeengekomen prestaties te realiseren. Daarna verdient de ESCo de investeringen terug uit het rendement dat de maatregelen opleveren. Zo wordt de ESCo sterk geprikkeld om meerjarig te voorzien in een duurzame huisvesting met een optimale kwaliteit en tegen minimale kosten.

In onderstaande filmpje wordt op hoofdlijnen uitgelegd hoe de ESCo in z’n werk gaat:

Het Nieuwe Werken

Een revitalisatie kan goed worden gecombineerd met de implementatie van Het Nieuwe Werken. De implementatie van Het Nieuwe Werken beinvloedt de haalbaarheid van een revitalisatie doorgaans positief. Implementatie van Het Nieuwe Werken kan een sterke stimulans zijn voor de huurder(s) van het vastgoed om het gebruik voor langere tijd te continueren.

Meer informatie

Meer informatie over de ESCo formule van Strukton (inclusief contactpersonen) vind je in de factsheet ESCo(pdf). Of vul ondestaand contactformulier in dan nemen mijn collega’s Michel Heijnekamp en Jeroen Mieris contact met je op.

[contact-form-7 id=”5170″ title=”Strukton ESCo”]

Disclaimer: als consultant maatschappelijk verantwoord ondernemen hou ik mij binnen Strukton onder andere bezig met het promoten van duurzame oplossingen van Strukton.