Energieverbruik en energieopwekking augustus 2014

Augustus is voorbij en halverwege de maand was al duidelijk dat het ons niet zou lukken om nog een maand de nul op de gasmeter vast te houden. Het is ons wel gelukt om met de combinatie zonnepanelen en winddelen iets meer elektriciteit op te wekken in augustus dan dat we verbruikt hebben. Ons waterverbruik ligt veel lager dan vorig jaar, want de tuin heeft voldoende water gekregen uit de lucht.

Elektriciteit

2014-augustus-elektriciteitsverbruik-per-maand
Elektriciteitsverbruik en wijze van opwekking per maand.

Ons elektriciteitsverbruik lag in augustus dit jaar veel hoger dan afgelopen maanden. Dat is goed te zien in de grafiek. Een goede verklaring hiervoor heb ik niet, of het moet zijn dat we in augustus meer thuis zijn geweest door de vakantie.

De grafiek heb ik wat aangepast zodat deze duidelijker is. De lijn geeft nu aan wat het totale elektriciteitsverbruik is. Wanneer het staafdiagram boven de lijn uitkomt hebben we meer elektriciteit opgewekt dan verbruikt. Als de lijn samenvalt met het staafdiagram zijn elektriciteitsproductie en elektriciteitsverbruik in evenwicht. Zoals te zien is zijn het in augustus wederom vooral de zonnepanelen geweest die het goed gedaan hebben, ondanks de bewolking. In augustus hebben ze 250 kWh opgewekt, wat ons ruim 50 Euro op de energierekening bespaart. Aan de opbrengst van onze winddelen is te zien dat ook de wind in augustus weer aantrok. Onze totale elektriciteitsopwekking bleef dan ook nagenoeg gelijk aan de elektriciteitsopwekking in juli.

2014-augustus-elektriciteitsverbruik-12maands
Cumulatief elektriciteitsverbruik en energieopwekking 12-maanden doorlopend.

Ons 12-maands elektriciteitsverbruik (doorlopend cumulatief van 12 maanden) steeg met 3% door de stijging van ons elektriciteitsverbruik in augustus. Daarmee is de gestage daling van ons elektriciteitsverbruik sinds oktober 2013 ongedaan gemaakt.

In de grafiek rechts is te zien dat we ondanks de stijging nog steeds meer elektriciteit opwekken dan verbruiken. Al is het overschot met 20% gedaald tot 300 kWh. Nog steeds 3/5 van de verwachtte elektriciteitsopbrengst van een winddeel. Dat scheelt ons aanzienlijk op de energierekening, alleen al de zonnepanelen schelen ons ruim 450 Euro. De Winddelen besparen ons nog eens een kleine 80 Euro.

Voor 2014 verwacht ik enkel vaste kosten, de energiebelasting, SDE+ heffing en de btw daarover hoef te betalen, waar dan weer de teruggaaf energiebelasting vanaf gaat. Dat betekent dat het elektriciteitsdeel van onze rekening naar verwachting Euro 95 bedraagt (Euro 8 per maand). Dat is 10% van het gemiddelde voor een gezin van 4 personen, volgens het Nibud.

Gasverbruik / warmteverbruik

Warmtebehoefte per maand
Warmtebehoefte per maand

Ons gasverbruik lag in augustus op 6 m3 aardgas. De resterende warmtebehoefte werd geleverd door onze zonneboiler. Zelf schat ik het gasverbruik voor warm water vooralsnog in op ongeveer 1 m3 aardgas per dag. Op maandbasis komen we daarmee uit op 30 m3 aardgas voor warm tapwater. Wellicht dat ik me er nog eens in ga verdiepen in om een betere schatting te maken (suggesties welkom), maar vooralsnog voldoet dit.

Dat maakt ook dat we de opbrengst van onze zonneboiler onderschatten, want deze levert ook in de winter warmte. Zodra we meer dan 30 m3 aardgas verbruiken valt dat bij de huidige berekeningsmethode niet terug te zien.

Ons warmteverbruik op jaarbasis ligt al een aantal maanden stabiel, wat komt doordat we niet hoeven te stoken

Warmtebehoefte op jaarbasis
Warmtebehoefte op jaarbasis

voor ruimteverwarming. Ook is goed te zien in de grafiek links dat we na een forse piek in 2013 weer fors gezakt zijn in ons gasverbruik. We zitten nu weer op ons oude niveau. Volgens Mindergas gaan we rond de 700 m3 aardgas voor verwarming uitkomen. Dat zou mooi zijn, want ten opzichte van ruim 1.100 m3 van vorig jaar is dat een besparing van bijna 40%. Wat ons ongeveer 250 Euro op de energierekening scheelt. De zonneboiler levert ons op jaarbasis minimaal 90 Euro op. Al zal dat hoger liggen, omdat de zonneboiler ons ook scheelt in elektriciteitsverbruik van de wasmachine en vaatwasser. Beide zijn namelijk hotfill aangesloten.

Op basis van ons huidige verbruik verwacht ik dat we voor 2014 Euro 625 aan gas kwijt zijn (inclusief vastrecht en BTW), dat is 52 Euro per maand. Bijna de helft van het gasverbruik dat Nibud berekent voor een hoekwoning, al zitten in dat gemiddelde natuurlijk ook slechter geïsoleerde woningen.

Totaal energieverbruik

Voor gas en elektriciteit samen verwachten we in 2014 zo’n 60 Euro per maand kwijt te zijn. Een mooi succes als je bedenkt dat we vorig jaar nog op ongeveer 125 Euro zaten. Wat niet wegneemt dat we nog steeds een behoorlijk deel van ons aardgasverbruik moeten verduurzamen. Of liever nog: elektrificeren.

Waterverbruik

In augustus hebben we 8 m3 water verbruikt, dat is 20% minder dan vorig jaar. Op jaarbasis verbruiken we nu 117 m3 water. Dat is fors minder dan de 169 m3 water waar het Nibud mee rekent voor een gezin van 4 personen (al zijn onze kinderen nu natuurlijk nog wel klein).

Energieverbruik en opwekking augustus 2013

Augustus is voorbij, dus tijd om de energiestanden op te nemen. Augustus is de tweede maand sinds het installeren van de zonnepanelen dat we voldoende energie opwekken om ons gasverbruik te compenseren. De combinatie van zonnepanelen, winddelen en zonneboiler heeft dus weer een maandje nul op de meter opgeleverd, zo wordt ons huis langzaam maar zeker een huis vol energie. Helaas is het niet gelukt om de cv ketel volledig uit te houden, dus wederom hebben we 1 m3 aardgas verbruikt voor warm tapwater. Ten opzichte van de vorige bewoners besparen we nu 39% energie en wekken we 10% van het oorspronkelijke energieverbruik zelf op.

Elektriciteits- en warmte opwekking augustus

Het grootste deel van onze behoefte aan warm tapwater hebben we deze maand wederom via onze zonneboiler opgewekt. Wederom hebben we slechts 1 m3 aardgas verbruikt.

Onze winddelen hebben in augustus 69 kWh opgewekt, wat € 5 op onze energierekening scheelt. De totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit van onze winddelen komt daarmee op 757 kWh. Dat is 50% van de verwachte jaaropbrengst. Volgens een mail van de Windcentrale is het eerste half jaar van de windcentrales traditioneel slechter dan het tweede half jaar, dus het kan nog goed komen. Wel is de hoeveelheid wind dit jaar 10% minder dan gebruikelijk. Dat betekent dat de verwachting is dat ook de winddelen 10% minder op zullen brengen. Dus 450 kWh per winddeel i.p.v. 500. Met 3 winddelen scheelt ons dat 150 kWh.

Onze zonnepanelen hebben in augustus 257 kWh opgeleverd. Goed voor een besparing van respectievelijk € 59 op onze energierekening, uitgaande van een opbrengst van € 0,23 per kWh voor de zonnepanelen.

In totaal hebben we 326 kWh opgewekt, ruimschoots genoeg voor ons verbruik van 233 kWh. Het restant hebben we teruggeleverd aan het net, waar het meehelpt om lagere stroom prijzen voor de grootverbruikers te bewerkstelligen. In Duitsland zijn de groothandelsprijzen voor elektriciteit de afgelopen jaren met 20% gedaald. Reden voor energiebedrijven om centrales te sluiten.

Gas-, elektriciteit en waterverbruik augustus

elektra_augustus_2013In augustus hebben we slechts 1 m3 aardgas verbruikt, helaas geen aardgasloze maand zoals in 2012. Ons elektriciteitsverbruik lag met 233 kWh weer een stukje hoger dan in juli en hoger dan augustus 2012. Door het zonnige weer hebben we deze maand ons elektriciteitsverbruik volledig zelf opgewekt. Het restant hebben we terug geleverd aan het net:

Ons waterverbruik lag in augustus op 10 m3, dat is lager dan in juli maar 25% hoger dan in augustus 2012.

12 maands Gas-, elektriciteit en waterverbruik

energie_jaarbasis_augustus_2013Ons gasverbruik op jaarbasis is met 1 m3 gestegen tot 1.121 m3, hoewel GreenChoice ons nog jaarverbruik lager inschat op 1.023 m3. Ons waterverbruik is gestegen tot 117 m3. Ons jaarverbruik elektriciteit blijft schommelen rond de 3.300 kWh, daar staat sinds inmiddels wel 1.534 kWh (46%) eigen opwek tegenover van de winddelen en zonnepanelen. Deze maand (september) gaan we dus over de 50% eigen opwek van elektriciteit heen. Uiteindelijk verwacht ik dat we 90% of meer van ons eigen elektriciteitsverbruik gaan opwekken, maar dat zal pas in april of mei 2014 zijn als de zonnepanelen ook een vol jaar liggen.

Onze winddelen en zonnepanelen hebben ons tot nu toe ongeveer € 253 op de energierekening bespaart. Bij een totale investering van ongeveer € 5.000 is dat een rendement op jaarbasis van 4,6%. Terwijl de zonnepanelen er minder dan 3 maanden liggen en de winddelen ook nog geen vol jaar stroom hebben geleverd.

Van de totale hoeveelheid energie die we verbruiken vormt elektriciteit slechts 22%. Warmte vormt 78% van onze energiebehoefte en het grootste deel van onze warmtebehoefte wordt nog steeds geleverd door gas. Dat, met een forse onderschatting van onze zonnneboiler, verklaart waarom we momenteel pas in ongeveer 10% van onze eigen gebouwgebonden energiebehoefte voorzien. Terwijl we al wel bijna in 50% van onze eigen elektriciteitsbehoefte voorzien.

Gas- en elektriciteitsgebruik augustus

Augustus is al weer ten einde, tijd dus voor een overzicht van ons gas, water en elektriciteitsverbruik. Het goede nieuws is in ieder geval dat we in augustus 0 m3 aardgas hebben verbruikt. De hele maand hebben we gebadderd, gedouched en gewassen met warm water van onze zonneboiler 🙂

Gas- en elektriciteitsverbruik augustus

Augustus was een mooie zonnige maand en dat was te merken aan de zonneboiler. We hebben geen enkele dag onze cv-ketel nodig gehad voor warm water. Zelfs niet nadat we al het warme water gebruikt hadden voor het bijwarmen van het zwembad tijdens de straatbarbeque. We hebben dus 0 m3 aardgas verbruikt deze maand. We blijven dus op jaarbasis nog steeds onder de 750 m3, maar ik denk dat minder dan 700 m3 er niet in gaat zitten.

Ons waterverbruik is in augustus 8 kubieke meter. Dat is 1 kubieke meter minder dan in augustus 2011, ondanks het gebruik van ruim 0,5 kuub water voor het zwembad tijdens de straatbarbeque.

Ook het elektriciteitsverbruik hebben we ten opzichte van augustus 2011 weten te laten dalen met 18%. Beginnen de led-lampen toch hun vruchten af te werpen 😉 Ten opzichte van juli 2012 is het verbruik met 3% gestegen. Op zich niet vreemd, want in augustus zijn we niet met vakantie geweest.

Maand Graaddagen Gas Verbruik / graaddag Elektra Water
augustus 2011 31 3 0,10 274 9
juli 2012 38 1 0,03 217 7
augustus 2012 13 0 0,00 224 8

Verbruik gas, water en licht op jaarbasis

In de tabel hieronder kun je het verloop van ons gas, water en elektriciteitsverbruik op jaarbasis zien. De getoonde verbruiken zijn het verbruik in de 12 maanden tot en met de genoemde maand. Augustus 2012 laat dus het verbruik van september 2011 tot en met augustus 2012 zien.  Ons gasverbruik per gewogen graaddag stabiliseert zich rond de 0,27 kubieke meter per graaddag. Het elektriciteitsverbruik blijft slingeren rond de  3.100 kWh per jaar, waarvan we vanaf volgend jaar hopelijk 1.000 kWh ‘zelf opwekken’ m.b.v. winddelen van De Windcentrale. Het waterverbruik daalt gestaag verder richting de 90 m3 per jaar.

Het aantal graaddagen is berekend m.b.v. de graaddagen calculator van MinderGas.nl.

Maand Gas Gas / graaddag elektriciteit Water
januari 2011 1631 0,52 5432 167
februari 2011 1485 0,49 5128 165
maart 2011 1338 0,44 4802 162
april 2011 1228 0,41 4470 161
mei 2011 1114 0,38 4140 155
juni 2011 1086 0,37 3787 149
juli 2011 1085 0,37 3457 143
augustus 2011 1069 0,36 3164 137
september 2011 1017 0,35 2819 130
oktober 2011 919 0,32 2540 123
november 2011 762 0,27 2691 121
december 2011 676 0,26 2897 117
januari 2012 648 0,26 3067 112
februari 2012 675 0,25 3075 107
maart 2012 682 0,26 3117 104
april 2012 720 0,27 3134 98
mei 2012 729 0,27 3148 97
juni 2012 727 0,27 3132 94
juli 2012 724 0,27 3112 93
augustus 2012 721 0,27 3062 92

Besparing op de energierekening

Door verschillende aanpassingen aan ons huis hebben we het gasverbruik de afgelopen anderhalf jaar teruggebracht van 0,60 m3 aardgas per gewogen graaddag naar 0,27 m3 aardgas per gewogen graaddag op jaarbasis. De afgelopen anderhalf jaar heeft dat ons een besparing van ruim 1.450 m3 aardgas opgeleverd (gecorrigeerd voor gewogen graaddagen), wat een besparing op de energierekening oplevert van een kleine Euro 870. Daarmee hebben we ruim 10% van onze investering in de hr-ketel en zonneboiler terugverdiend. Waarbij we de besparing op elektriciteitsverbruik doordat de wasmachine en de vaatwasser hotfill zijn aangesloten buiten beschouwing laten.

Door de komende stijging van de energiebelasting op aardgas en de btw-verhoging die er aankomt zal de financiële besparing de rest van dit jaar verder oplopen.