SolarGreenPoint: Caballerofabriek

logo-solar-green-pointEerder schreef ik al over het project van SolarGreenPoint op de geluidswal van de A20 bij het Terbregseplein in Rotterdam. Via het feedbackformulier binnen WordPress (dat ik pas vorige week ontdekte) ontving ik begin deze maand informatie over hun tweede project op de Caballerofabriek in Den Haag.

De investeringskosten bedragen bij de Caballerofabriek Euro 500 per paneel van 250 Wp. De jaarlijkse kosten voor onderhoud, beheer, verzekering en dakhuur bedragen 4,50 Euro per paneel. Dat maakt dat de berekening er anders uit komt te zien dan bij Terbregseplein. Als ik uitga van een jaaropbrengst van 200 kWh (80% van het piekvermogen, ik weet het vloeken in de kerk voor kenners van de materie) dan kom ik uit op een kostprijs van 12 Eurocent per kiloWattuur. Bij het huidige systeem van de energiebelasting (de verbruiker betaalt) komt de kostprijs inclusief energiebelasting dan op 24 Eurocent. Dat is 4 cent duurder dan je bij prijsstunters betaald, maar dan wel 25 jaar voor een vast tarief.

Wanneer je vervolgens uitgaat van de 7% prijsstijging per jaar (die meestal wordt geleentjebuurt bij een bizarre berekening van het CBS waar bergen vaste kosten omgesleuteld naar kWh tarief), dan kom je op een terugverdientijd van 19 jaar onder het huidige regime en 11 jaar als zelflevering ooit mogelijk wordt. Belangrijker is dat de Netto Contante Waarde positief is zowel zonder als met zelflevering.

De situatie verandert wanneer je met een iets voorzichtigere prijsstijging van 3% rekent. Dan is de Netto Contante Waarde onder het huidige systeem negatief. Alleen als zelflevering mogelijk wordt kun je financieel rendement halen.

Behalve financieel resultaat zijn er natuurlijk ook andere motieven om toch zonnepanelen in een collectief project zoals de Caballerofabriek te kopen. Bijvoorbeeld omdat je niet afhankelijk wil zijn van de grillen van de energiemarkt, waar zelfs de prijs van duurzame energie meeslingert met de prijs van olie.

SolarGreenPoint Caballerofabriek
Aanschaf 500
Elektriciteitsopbrengst (gem/jaar) 200
Levensduur 25
Verandering energieprijs 7% stijging 3% stijging
Verandering onderhoudskosten 0% 0%
Uitkomsten
Kostprijs / kWh exclusief energiebelasting € 0.12 € 0.12
Kostprijs / kWh inclusief energiebelasting € 0.26 € 0.26
Gemiddelde elektriciteitsprijs energiebedrijf € 0.21 € 0.12
Gemiddelde energiebelasting / kWh € 0.14 € 0.14
Gemiddelde kostprijs elektriciteit energiebedrijf € 0.35 € 0.26
Terugverdientijd zonder zelflevering 19 >25 jaar
Netto Contante Waarde zonder zelflevering € 452.05 -€ 21.79
Terugverdientijd met zelflevering 11 12
Netto Contante Waarde met zelflevering € 1,141.75 € 667.91
ROI zonder zelflevering 3.60% -0.17%
ROI met zelflevering 9.10% 5.34%

De berekeningen nazien kan hier.

Conclusie

Mijn conclusie is dat het SolarGreenPoint met het project op de Caballerofabriek bijna lijkt te lukken om een financieel gezonde propositie te doen voor collectieve zonne energie. In ieder geval een stuk goed gezonder en aantrekkelijker dan de eerdere collectieve zonne energie projecten die ik heb langs zien komen.

Tegelijkertijd blijft de kostprijs van collectieve zonne energie nog hoger dan die van windenergie. Al kan ik me best voorstellen dat er voorstanders van duurzame energie en tegenstanders van windenergie zijn die bereid die meerprijs te betalen. Mocht er een zonne-energie project langskomen in de buurt van Schiedam dat samenwerkt met GreenChoice dan sluit ik niet uit  dat we daar in de toekomst ook aan mee gaan doen. Zoals we nu al lid zijn van De Windvogel en 3 Winddelen bezitten, waarmee we vanaf januari ongeveer 33% van onze elektriciteit zelf gaan opwekken.

Update 27 december 2012:

Met een beetje zoeken op internet kwam ik een persbericht van Eneco tegen waarin ze aangeven partner te zijn van SolarGreenPoint. In het persbericht geven ze ook aan al gebruik te gaan maken van de verruimde mogelijkheden die het regeerakkoord biedt voor zelflevering (ook al zijn daar naar mijn weten nog geen details over bekend). Dat betekent dat bovenstaande sommetjes er wat anders uit gaan zien, afhankelijk van de hoogte van de korting op het energiebelastingtarief dat de rijksoverheid aan decentraal opgewekte elektriciteit gaat geven.

Uit het persbericht wordt ook duidelijk dat de 4,50 per paneel voor onderhoud en dakhuur enkel voor klanten van Eneco geldt. Niet klanten betalen 12,50 per jaar per paneel aan onderhoud en lidmaatschap.

Rijksduurzaamheidsnetwerk helpt Theater aan het Spui verduurzamen

Om het jaar lekker duurzaam en in contact met de samenleving te beginnen is het rijksduurzaamheidsnetwerk vanaf januari 6 maal te gast bij het Theater aan het Spui in Den Haag voor haar netwerklunch.

De directeur van het theater, Cees Debets, is bezig met het verduurzamen van het theater. Als netwerk van ambtenaren voor verduurzaming wil het rijksduurzaamheidsnetwerk graag haar kleine steentje bijdragen aan het duurzamer maken van het Theater aan het Spui. Door onze kennis, ons netwerk en wat budget in de vorm van vergoeding voor de zaalhuur in te brengen. Op die manier vormen we de ambtenaren versie van de carrotmob 😉

In onderling overleg met Cees Debets heeft hij besloten dat de vergoeding voor de zaalhuur grotendeels zal worden gebruikt om de verduurzaming van Theater aan het Spui verder vorm te geven. Tijdens de eerste lunchbijeenkomst op deze bijzondere locatie, op 11 januari, zal Cees vertellen over zijn plannen voor verduurzaming van het theater.

Henk Waaldijk, adviseur utiliteitsbouw bij Agentschap NL, zal een bijdrage leveren over de meest rendabele maatregelen en de instrumenten om energiebesparing te realiseren.

Vervolgens willen we graag met de deelnemers aan de lunch nadenken welke andere verduurzamingsmogelijkheden we zien voor het theater van Cees en theaters in het algemeen, en wat de rol van de overheid daarbij is.

Programma 11 januari 2011

12.00 Ontvangst met broodje en tijd om te netwerken
12.30 Welkom
12.35 Cees Debets, directeur Theater aan het Spui
12.55 Henk Waaldijk, energiebesparing in de culturele sector
13.15 Met Cees meedenken over de andere opties om te verduurzamen
13.40 Afronding en tijd om na te praten
14.00 Einde

Aanmelden voor de lunch kan via de agendafunctie van het rijksduurzaamheidsnetwerk (aanmelden nodig).

Heb je wel ideeën, maar kun je niet 0p 11 januari? Laat ze achter op het rijksduurzaamheidsnetwerk, of als je je daar niet bij aan wilt melden als reactie op dit  bericht.

Coffeemob @ #dvdd

dagvandeduurzaamheidlogoVandaag is de Dag van de Duurzaamheid. Ben jij rijksambtenaar en wil je ook iets kleins maar goeds doen op deze dag? Je kan op 9-9-9 vanaf 7 uur terecht voor een kopje duurzame koffie bij Green Bean op de Turfmarkt 250 in Den Haag.

We proberen met zoveel mogelijk ambtenaren te komen. Hoe langer de rij hoe beter! De extra dagomzet wordt door Green Bean weer rechtstreeks geïnvesteerd in groene bedrijfsvoering. Kortom een win-win-win situatie: goed voor bedrijven, een goed gevoel voor jezelf en goed voor de planeet. Mobiliseer dus zoveel mogelijk collega’s om 9-9-9 zo groen mogelijk te maken!

NB: Coffeemob is een variant op de carrotmob. Zie: http://carrotmob.org/.

Sponsoren & vrijwilligers gezocht… #innovatie20 event

Terwijl mijn oud-verenigingsgenoten vanavond feesten op wat waarschijnlijk de laatste Unitas Dans top 100 boven op de Wageningse berg wordt, had ik vanavond een laatste skype conference call van de organisatoren van het Community of Talents: Innovatie 2.0 evenement op woensdag 1 juli in de Caballero Fabriek in Den Haag.

Wat ging er goed deze week?

Na een oproep van mij voor een vervanger op de dag zelf, kwamen er al snel reacties binnen. Tijdens de skype conference call heb ik kort telefonisch kennisgemaakt met twee daarvan, Thijs Brouwer en Ties-Jan de Blij. Die meteen aanboden om niet alleen de sprekers te ontvangen, maar ook als facilitators voor het thema duurzaam innoveren willen optreden.

Ook mijn verzoek voor een bijdrage van EZ aan de afsluitende netwerkborrel van het evenement werd goedgekeurd. En er zijn meer dan 225 aanmeldingen voor de bijeenkomst. Nog 75 te gaan en dan is het vol 🙂

Wat ging er minder deze week?

Helaas zat het vandaag wat tegen. Een aantal materialen bleek namelijk niet te regelen via EZ, vanwege interne bijeenkomsten. Daarom hebben we vandaag een snelle andere oplossing verzonnen, waarbij het geld dat was toegezegd voor de netwerkborrel ingezet wordt voor materialen. Denk aan handige zaken als stoelen, tafels etc.

Dat plaatste ons als organisatie voor een dilemma, want daarmee was er weer geen budget voor de netwerkborrel. Na wat wikken en wegen hebben we besloten om vertrouwen te hebben in de deelnemers en de organisaties waar ze voor actief zijn. De borrel gaat dus door, waarbij de organisatoren van het  Innovatie 2.0 evenement op dit moment persoonlijk garant staan voor de rekening. Met meer dan 225 aanmeldingen hoop ik dat er mensen zijn die nog eens nadenken over de vraag of hun organisatie een stukje wil sponsoren, danwel dat de deelnemers ruimhartig doneren in de pot. En anders? Dan wordt het voor mij een duur evenement om niet bij te wonen…

Wil je een bijdrage leveren? Laat je reactie hier achter.

Wat is er nog nodig?

Zoals gezegd: sponsoren voor de netwerkborrel.

En daarnaast nog wel wat kleine zaken en extra handjes zijn ook welkom. Een overzicht vind je in de LinkedIn groep Innovatie 2.0, daar zullen we ook onze aanvullende hulpvragen de komende week plaatsen.

Namens de volledige organisatie bij voorbaat dank voor alle positieve bijdragen in welke vorm dan ook!

Update Innovatie 2.0: Community of talents evenement

1 juli is het zover, dan wordt in Den Haag het 1ste Innovatie 2.0: Community of Talents evenement georganiseerd. De organisatie draait volop overuren op het moment. De sessies en deelthema’s zitten vol met leuke onderwerpen en interessante sprekers, en ik? Ik ben die dag met vakantie.

Want om heel eerlijk te zijn had ik in het begin niet zo’n vertrouwen in het slagen van het evenement. Wel in de mensen die organiseren,vandaar ook dat ik meehelp met de organisatie. Bovendien ben ik altijd in voor een leuke stunt of wat keten in de tent. Waarbij het succes soms meer in het proces zit dan in de uitkomst. En als de uitkomst dan een succes is, dan is het lastig meetbaar.

Ik had echter niet verwacht dat er meer dan 50 man op af zou komen. Inmiddels ligt het aantal aanmeldingen boven de 180, terwijl de inschrijvingen pas twee weken open staan. De kwaliteit van de inschrijvers is ook hoog, met vertegenwoordigers van grote bedrijven als Philips, KLM, Oce, overheden (o.a. EZ, Justitie, Binnenlandse Zaken, Gemeente Amsterdam). en kennisinstellingen (UMCG, TNO en verschillende hogescholen)

Met nog 1 week te gaan wordt ’t dan ook tijd om je in te schrijven, als je nog wilt gaan. Want bij 300 stopt de teller en ik geloof onderhand wel dat we dat gaan halen.

Hieronder een filmpje van een van de meest recente werkbesprekingen van een deel van de organisatie in de Caballero Fabriek in Den Haag.

Organisatie Overleg 19 Juni 2009 – Community of Talents from OpenDictator on Vimeo.

Verhuizen: de Marktplaats ophaaldag

Vandaag was de tweede dag van de verhuizing. Na vanmorgen eerst nog wat getwitterd te hebben over werk was het tijd om aan de slag te gaan. De dag stond in het teken van Marktplaats. Ik had een paar weken geleden 3 dingen als gratis op te halen geplaatst op Marktplaats (zelf sjouwen):

  • gasfornuis;
  • kledingkast;
  • boekenkast.

Gasfornuis

Als eerste werd vanmorgen rond 10.00u het gasfornuis opgehaald. Die paste niet in de auto van de meneer die hem op kwam halen, dus de gehuurde bestelbus gepakt en naar Den Haag Mariahoeve gereden om het fornuis ter plaatse af te leveren. De volgende ophaler zou toch pas rond 12u komen. Dus kleine moeite groot plezier.

Kledingkast

Om 12u stond de volgende inderdaad op de stoep om de kledingkast op te halen, bleek nog een collega te zijn ook. Eerst zijn we een uurtje bezig geweest om ‘m met beleid uit elkaar te halen. Daarna ff pauze en de kast met z’n tweeen naar beneden sjouwen en in de bestelbus. Vervolgens met de bestelbus als volgwagen achter hem aan om de kast af te leveren aan de andere kant van Den Haag. Daar een bakkie koffie en uitladen. Dochterlief (1 1/2 jaar ?) wilde meteen op schoot zitten. Is toch altijd wat spannend met hete koffie, maar ging gelukkig goed

Daarna terug op huis aan en spullen inladen die ik alvast richting Rotterdam wil hebben. Zoals gordijnen, wat kleding en kleine plantjes.

Boekenkast

Rond 16u belde de laatste ophaalster op, dat ze in de Wilhelminalaan reed. Dat deed een belletje rinkelen, bij de verhuizing 2 jaar terug liepen de helpers daar ook. Da’s jammer, want daar woon ik niet. Gelukkig had ik kaart van Voorburg nog liggen om uit te leggen hoe ze naar mijn huis kon komen.

Niet veel later stond ze op de stoep voor de boekenkast. Gelukkig met voldoende sjouwers, want zelf had ik het na het naar benede sjouwen van de spiegeldeur van de kledingkast wel gehad.

Gelukkig woont ze ook dichtbij, dus dat ging lekker snel. Onderweg nog wel even zitten praten, waarbij we de interesse voor duurzame ontwikkeling bleken te delen.

Naar Rotterdam

Aan het eind van de middag heb ik de eerste dozen met spullen richting Rotterdam gebracht. Vooral dingen die ik liever niet stuk zie gaan, of die licht genoeg zijn om 3 trappen op te dragen. De dozen heb ik meteen leeg gemaakt, zodat ik zeker voldoende dozen heb om de laatste spullen in te pakken.

Leeg huis

Het huis wordt inmiddels steeds leger, met wat geimproviseer lukt het nog om de pc, de tv en de stereo aan de praat te houden. Dus spraakherkenning is nog niet nodig 😉

Twitterinstallaties

Al is het niet de ideale opstelling, ik heb al 3 keer m’n knie ongenadig hard tegen de radiator gestoten 😦 De komende dagen zullen ook de laatste spullen in dozen verdwijnen. De gordijnen zijn al weggehaald in de woonkamer, alleen in de slaapkamer heb ik nog gordijnen. Die gaan morgen mee naar Rotterdam. Dan gordijnrails ophangen in ’t nieuwe huis en de gordijnen naar de stomerij brengen. Zonder gordijnen wordt het de rest van de week logeren in Rotterdam.

Aanstootgevende fotos

Oud nieuws, maar soms kom je een interessant artikel pas later tegen. Kernvraag van het artikel van Margreet Fogteloo voor de Groene Amsterdammer is:

Wie veroorzaakte de rel over de fotos van homos met Mohammed: De kunstenares of de museumdirecteur, die ze eerst ten toon wilde stellen en ze toen weigerde?

Doorgaan met het lezen van “Aanstootgevende fotos”

Waar wonen de Hagenezen?

Volgens het CBS is bijna de helft van alle mensen die in Den Haag wonen daar ook geboren. Een kwart van de inwoners is elders in Nederland geboren en een kwart in het buitenland. Wijken met veel oorspronkelijke bewoners zijn Scheveningen en Duindorp. De nieuwe bewoners vanuit Nederland vestigen zich in de nieuwbouwwijken en de duurdere wijken in het noorden. De nieuwkomers van buiten Nederland vestigen zich met name in de binnenstad. Daar is het dan ook het gezelligst om te winkelen of naar de kroeg te gaan…

En ik? Ik woon bijna omgeven door Den Haag. Nog een paar jaar en dan heb ik een uitreisvisum nodig om Voorburg te verlaten 😉

CBS – Wie woont waar in Den Haag? – Webmagazine

In het putje van Den Haag II

Vorige maand was het nog het eerste putje van Den Haag, waarvan het bezoek zeker aan te raden was. Maar ze gaan overmoeibaar door de put in. Nu nog beter en vernieuwd, volledig gereviseerd en strijdend om de titel ‘Tentoonstelling van het jaar 2007’:

In Putje van Den Haag II, nothing more beyond.

EXHIBITION #12

18 January 2007 20:00

Curated by: Niels Post

Deelnemenende kunstenaars:

  • Jeroen Jongeleen
  • Erosie
  • Niels Post
  • Kim Engbers
  • Marcha van den Hurk
  • Helmut Smits
  • HuMobisten

Meer informatie op Trendbeheer en Supermedium. Kijk hier voor de routebeschrijving vanaf Rotterdam met Google Maps. Andere startpunten zijn in te vullen.

Plunder de musea

Nee, geen oproep tot een nieuwe beeldenstorm of een verhaal vol rampspoed over de teloorgang van ons cultureel erfgoed. Wel een wat ouder berichtje van VPRO’s onvolprezen muzieksite 3VOOR12. In samenwerking met verschillende musea, oa. het Haags Gemeentemuseum en het Wereldmuseum Rotterdam, is de VPRO de site 3VOOR12 Pundert Musea gestart: Oude instrumenten, een nieuw geluid. Op deze nieuwe themasite biedt 3VOOR12 unieke samples aan van muziekinstrumenten uit het Gemeentemuseum Den Haag en het Rotterdams Wereldmuseum. Download de samples, mix je eigen track en release hem zelf hier op deze site. Eens in de drie maanden kiest een vakjury de beste remix. De maker wordt beloond met zijn track op 250 keer vinyl.. Met samples van bijzonder instrumenten. Oa. Solex heeft zich er al op gestort. Losse samples doen het natuurlijk ook goed als alternatieve ringtone, hoewel je wellicht beter af bent bij de Ringtone Society.

In het Gemeentemuseum Den Haag kun je ook in de zogenaamde wonderkamers zelf mixen.