Presentatie Duurzaamheid in de (inkoop)keten DGBW 2013

DGBW2013-banner-gouden-sponsor_kleinAfgelopen maandag heb ik voor het tweede jaar op rij een presentatie over duurzaamheid in de (inkoop)keten gegeven voor inkopers van de top 25 klanten en leveranciers van Strukton Worksphere. Samenwerking in de inkoopketen is noodzakelijk om verder te verduurzamen. Locatie was hogeschool Windesheim in Zwolle.

Een aantal aanwezigen constateerde terecht dat de presentatie qua inhoud en toonzetting sterk afweek van de presentatie die ik vorig jaar heb gegeven over hetzelfde onderwerp. Een andere aanwezige gaf aan dat de ervaringen met het voeren van een dialoog met leveranciers, onderaannemers en opdrachtnemers niet altijd de gehoopte resultaten heeft, omdat partijen niet het achterste van hun tong laten zien. Een uitdaging waar ik niet 1, 2, 3 een passend antwoord op had, maar waar we in een vervolggesprek wellicht wel aandacht aan kunnen besteden.

Na afloop van de presentatie werd aan de hand van stellingen gediscussieerd over hoe hoe we verwachten de inkoopketen nog verder te verduurzamen. Met onder andere de stellingen:

  • ‘Duurzaam inkopen leidt tot een hogere prijs!’
  • ‘Strukton heeft een voorbeeldfunctie (binnen techniek) op het gebied van duurzaamheid!’
  • ‘Binnen 10 jaar wordt >50% van de inkopen gedaan in de vorm van DBFMO / EPC / PPS contract’
  • ‘Best Value Procurement (BVP) leidt tot beter Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’

Deze waren voldoende aanleiding om de discussies tussen de aanwezigen op gang te krijgen. Om 16.00 uur hebben we onze gasten bedankt voor hun aanwezigheid en nageborreld met de groep genodigden. Na afloop had ik voldoende stof tot nadenken in de reis naar huis. Wat mij betreft was het een succesvolle eerste dag van de Dutch Green Building Week 2013.

Sessie duurzaamheid in de (inkoop)keten

Als Gouden Sponsor van de Dutch Green Building Week organiseert Strukton deze week 15 bijeenkomsten met als rode draad verduurzaming van gebouwen. Gisteren mocht ik in dit kader zelf een presentatie geven in Landstede te Zwolle over duurzaamheid in de (inkoop)keten.

Er waren ongeveer 25 aanwezigen, waarvan een groot gedeelte afkomstig uit de inkoophoek van leveranciers en opdrachtgevers. De presentatie en met name de panel discussie na afloop leverde boeiende inzichten op. De bijeenkomst maakte duidelijk dat we op veel gebieden goed bezig zijn, al bleek dat we ook kunnen leren van zowel leveranciers als klanten. Wat ons betreft was de bijeenkomst dan ook een tussenstation richting verduurzaming van de ketens waarin we actief zijn.

Voor de geinteresseerden staat hieronder de presentatie.