Impressie evenement HIER opgewekt

Op 15 november had ik een dagje vrij genomen om bij het eerste evenement van HIER opgewekt te zijn. Tot nu toe was het niet gelukt om mijn bericht daarover af te ronden, maar hierbij dan toch een korte impressie van een evenement wat aan alle kanten zinderde en bruiste van de decentrale energie. Een volledige terugblik met foto’s, filmpjes, presentaties en nog veel meer vind je bij HIER opgewekt.

Oude bekenden en nieuwe gezichten

Rondlopen op een bijeenkomst over duurzame energie levert een hoop bekende gezichten op, zowel oud-collega’s van het ministerie van Economische Zaken, Agentschap NL en I&M, als verstokte milieuactivisten, duurzame energie profeten en duurzame ondernemers. Daarnaast liep ik uiteraard ook nog een aantal oud-Wageningers tegen het lijf, zoals (wethouder) Sebastiaan van ’t Erve. En eindelijk, (vlag uit 😉 Henri Bontenbal.

Op de bijeenkomst liepen duidelijk ook nieuwe gezichten rond, deels strak in pak en met aansprekende proposities. Al wilden de meesten daar niet al te veel over vertellen. Het meest intrigerend blijft de persoon die vertelde bezig te zijn met grootschalige zonne energie projecten die zonder SDE+ toch concurrerend zijn met  de Nederlandse wholesale prijs voor elektriciteit. Ik kan niet wachten tot de eerste van die projecten gerealiseerd is, want daarna kan het hard gaan met zon in Nederland.

De praktijk wijst tenslotte uit dat Nederlanders bereidt zijn een premium te betalen voor duurzame energie in combinatie met de langdurige zekerheid van een vaste elektriciteitsprijs in combinatie. Zie bv. de kostprijzen van de eerste pilots van SolarGreenPoint (binnenkort meer over hun Haagse project, nog niet aan toegekomen om de mail die ik daarover ontvangen heb goed te lezen) en Zonnepark Nijmegen.

Ook in het bedrijfsleven groeit de belangstelling voor duurzame in Nederland opgewekte energie, bv. doordat het een relatief makkelijke maatregel voor het behalen van CO2 reductie i.k.v. de CO2 prestatieladder is. En juist het bedrijfsleven bezit vele platte daken waarop grootschalig zon toegepast kan worden, alleen is de kostprijs daar vooralsnog de bottleneck (in Nederland betaalt de verbruiker van energie i.p.v. de opwekker van vervuilende energie).

Algemene indruk

Mijn algemene indruk was dat er veel leuke initiatieven voor lokale energiebedrijven rondliepen. Wat veelal onduidelijk bleef was wat de business case is. Wanneer het gaat om white label doorverkopen van groene stroom van een ander bedrijf is de marge marginaal. Ook de collectieve inkoop van zonnepanelen zet financieel niet echt zoden aan de dijk. De marges in de installatiebranche voor zonne-energie zijn klein, dus de mogelijkheden om daar als collectief lucht uit de keten te drukken zijn ook klein.

Van een heel andere orde was het voorbeeld van Energiedorp Feldheim in Duitsland. Daar hebben ze de boel grootschalig aangepakt met 43 windmolens met een vermogen van 74 MW, biovergisters, een lokaal warmtenet en inmiddels ook een eigen smartgrid voor warmte en elektriciteit. Dat zet zoden aan de dijk: per jaar importeren ze 160.000 liter stookolie minder en ze produceren meer elektriciteit dan ze zelf nodig hebben. Ook hebben ze 25 banen geschapen in een dorp met 130 inwoners.

Workshops

Doordat ik me al wat langer in de mogelijkheden van duurzame energie verdiep had ik besloten niet al te veel aandacht te besteden aan de collectieve zonne-energie projecten. In de eerste ronde heb ik een presentatie van Lochem Energie en Bosch & Van Rijn over windenergie bijgewoond. Een van de belangrijke leerpunten voor mij was de bevestiging van het feit dat je zo snel mogelijk met gemeente en omwonenden om tafel moet zien te komen als je iets met windenergie wil. In het staatje met grootste weerstanden stonden de houding van lokale politiek en ambtenaren met stip bovenaan, met op de achtergrond angst voor lokale opstand.

Bosch & Van Rijn stelde de aanwezigen voor de uitdaging om door te blijven zoeken naar de achterliggende belangen van met name tegenstanders. Als je weet wat de belangen zijn kun je namelijk zoeken naar manieren om daaraan tegemoet te komen, of de aantasting daarvan te compenseren of voorkomen.

Lochem Energie beschreef een interessant model waarin je de mogelijkheid hebt om de baten van windenergie op verschillende wijze toe te delen aan verschillende belanghebbenden. Een nuttig model, zeker voor kustprovincies als Zuid-Holland waar wind inmiddels in kostprijs kan concurreren met fossiel. Helaas is het model niet beschikbaar voor anderen onder verwijzing naar mogelijke juridisch claims als er een fout in het model zou zitten. Naar mijn mening niet zo’n sterk arugument, aangezien je daar altijd een disclaimer aan kan hangen. Ik wens je althans veel succes als je gaat proberen mij aan te pakken als de berekeningen die ik met regelmaat hier heb gepresenteerd over de kosten van collectieve projecten niet kloppen.

De tweede workshop die ik heb gevolgd ging over braaf en stout salderen. Dus toch nog een stukje zonne energie. Dat ging dus over manieren waarop je collectieve zonne-energie interessant kunt maken voor mensen zonder voldoende eigen dakruimte. De modellen die beschreven werden door Wij Krijgen Kippen varieerde van Boer zoekt Buur en Bedrijf zoekt Buur, tot slimme oplossingen voor verenigingen van eigenaren. In de laatste categorie heb je sinds kort Herman de stroomverdeler. Minder technisch, maar even aantrekkelijk voor kleine VvE’s is de optie waarbij de opgewekte zonne energie door het zolderappartement wordt afgenomen. Deze bewoner betaalt het reguliere tarief voor de opgewekte elektriciteit aan de VvE. Daarmee wordt de investering terugbetaald en nadat dat gebeurd is kan de VvE bijdrage omlaag of kan het extra geld gebruikt worden voor onderhoud of investeringen die de VvE ten goede komen.

Discussies in de wandelgangen

In de wandelgangen had ik minstens zo interessante discussies. Die aan de ene kant aantoonde dat er veel gebeurd, zoals bij Qurrent. Een energiebedrijf waar je klant kunt worden zonder gas of elektriciteit van ze te kopen… Aan de andere kant dat er vanuit de rijksoverheid nog veel onbegrip is. Om dat laatste te illustreren een korte samenvatting van de discussie die ik met een rijksambtenaar had naar aanleiding van een van de zaken waar wij thuis naar kijken: zonnepanelen op ons dak.

Situatieschets: we wonen in een rijtjeshuis met 12 huizen waarop plaats is voor 6 tot 9 panelen per dak. De daken zijn geschakeld.

Momenteel zijn we aan het kijken naar losse installaties per dak, de Nederlandse energiebelasting is nu eenmaal georganiseerd dat zon pv voor kleinverbruikers met eigen dak zeer aantrekkelijk begint te worden. Zolang je saldeert achter de meter.

Omdat de daken in onze straat zijn geschakeld is het plaatsen van een omvormer per huis enkel nodig om te voorkomen dat we energiebelasting moeten gaan betalen als we de stroom via een centrale omvormer invoeren op het net via één aansluiting en vervolgens weer afnemen. Daarmee daalt het benodigde investeringsbedrag (en de kostprijs per kWh) waarmee geld overblijft om aan andere zaken te besteden.

De ambtenaar gaf aan dat ik daar toch ook gewoon een SDE+ subsidie voor aan kon vragen. Waarop ik hem vriendelijk en beslist duidelijk heb gemaakt dat ik na ruim anderhalf jaar procederen over de SDE warmte voor onze zonneboiler niet zo veel trek had daarin. Laat staan dat ik mijn buren ooit zal adviseren zo’n lijdensweg te starten.

Liever dan zaken structureel te regelen door het principe van de energiebelasting te veranderen van de verbruiker betaalt naar de vervuiler betaalt wordt doorverwezen naar het SDE+ subsidieloket. Tot zover het ondersteunen van de energieke samenleving.

En laat ik wel wezen, wanneer zonnepanelen externe kosten veroorzaken dan ben ik bereid daarvoor te betalen. Alleen die externe kosten zitten niet bij de rijksoverheid, maar bij mijn netbeheerder en mijn programmaverantwoordelijke. In casu Stedin en Greenchoice. Die verreken je dus niet via de energiebelasting, maar via de vaste aansluitkosten, het transporttarief of het teruglevertarief.

Slotconclusie

Al met al heb ik 15 november veel leuke en nieuwe initiatieven gezien en gehoord. Wat me wel opviel was het grote verschil tussen praktijk en landelijk opererende ambtenaren. Daar zit werkelijk een wereld van verschil in beleving en ideeën. Vroeg of laat gaat dat een keer botsen. Momenteel lijkt dat voor de buitenwereld nog redelijk gemoedelijk te gaan met een nationaal energieakkoord in de pijplijn. Op de achtergrond broeit echter al jaren een veenbrand, het is wachten tot die een keer aan de oppervlakte komt. Wanneer dat gebeurt denk ik dat het er hard aan toe zal gaan, net als het CO2 opslag dossier dat bij hetzelfde deel van de rijksoverheid was belegd.

Uit de inbox: Dag van de Duurzaamheid – 9.9.9 – Update

Ik geloof dat ik mijn kritiek op Urgenda moet intrekken als ik deze mail lees. Want dit klinkt goed 🙂

dagvandeduurzaamheidlogoHeel leuk dat je je hebt ingeschreven als deelnemer aan de Dag van de Duurzaamheid op 9 september 2009. Zoals het er nu naar uit ziet, wordt dit een van de grootse duurzaamheidsevenementen uit de geschiedenis!

Urgenda houdt je graag tot aan deze datum op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.

Steeds meer activiteiten worden aangemeld voor de Dag van de Duurzaamheid. Inmiddels zijn ook verschillende grote bedrijven en organisaties betrokken bij 9.9.9 zoals Eneco, TNT, De Nationale Postcode Loterij, Kamers van Koophandel, zes ministeries betrokken bij duurzame ontwikkeling, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, scholen en universiteiten, gemeenten, etc.

Op de site staan alle activiteiten overzichtelijk op een rij. Dit is belangrijk om veel media-aandacht te kunnen genereren en deelnemers te kunnen werven voor diverse activiteiten. Op 9.9.9 zal de site ook het middelpunt vormen, waarop te zien is wat er door het hele land aan activiteiten plaatsvindt. Hierover informeren we je graag in een volgende nieuwsbrief.

  • Meld je activiteit!

Veel mensen hebben zich ingeschreven als deelnemer aan de Dag van de Duurzaamheid. Maar nog nog niet iedereen heeft een activiteit gemeld. Het zou leuk zijn als van iedere deelnemer zichtbaar is wat hij of zij van plan is te doen op 9 september. Dat kan een grote, georganiseerde, activiteit zijn, maar ook iets en persoonlijk in eigen huis of met vrienden. Het hoeft geen uitgewerkt plan tot in detail te zijn, je kunt het namelijk altijd weer aanpassen. Zoek je inspiratie? Kijk op www.dagvandeduurzaamheid.nu/doemee of neem met ons contact op. Kijk ook bij activiteiten die anderen aanbieden. Velen daarvan staan open voor deelnemers van buitenaf.

  • Promotie van de Dag van de Duurzaamheid

Iedereen moet weten dat op 9.9.9 heel Nederland bruist van de activiteiten rondom duurzaamheid! Urgenda zal daar zelf haar uiterste best voor doen. Maar het helpt als alle deelnemers ook in eigen kring hun activiteit bekend maken en daar eventueel eigen deelnemers voor werven. Om die reden heeft Urgenda promotiematerialen zoals posters, banners, folders en logo’s ontwikkeld, die via www.dagvandeduurzaamheid.nu/pers te downloaden zijn. Verspreid deze via je eigen netwerk, via websites, nieuwsbrieven, online netwerken (Hyves, Twitter en LinkedIn). Gedrukte folders en posters zijn eventueel ook bij ons te bestellen. Stuur dan een mail met adres en aantallen naar 999@urgenda.nl

  • Media-aandacht

Urgenda probeert zoveel mogelijk media-aandacht te generen voor álle activiteiten en de Dag als initiatief. Maar het is een goed idee als je zelf actief promotie maakt door promotiemateriaal te verspreiden en bijvoorbeeld regionale en lokale media benadert met je initiatief. De meeste lokale kranten plaatsen een ingezonden artikel en foto graag! Binnenkort zullen we via de website ook voorbeeld-persberichten aanbieden.

  • Maak je eigen activiteit klimaatneutraal!

Ook activiteiten en evenementen over duurzaamheid veroorzaken helaas uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, vooral als gevolg van reisbewegingen van bezoekers, energieverbruik en papierverbruik. Climate Neutral Group helpt grote evenementen (zoals De Nacht van de Duurzaamheid en Concert at Sea) om klimaatneutraal te worden door de uitstoot zoveel mogelijk te reduceren en het restant te compenseren via duurzame klimaatprojecten. In de aanloop naar uw eigen activiteit op 9.9.9 kunt u zelf al een aantal stappen ondernemen om uw evenement groener te organiseren, hieronder 3 tips:

  1. Stimuleer bezoekers om zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer te komen.
  2. Gebruik zo min mogelijk papier, verstuur bijvoorbeeld uw uitnodigingen digitaal en gebruik groene stroom.
  3. Zorg voor duurzame, biologische catering van lokale leveranciers.

Na het verkleinen van de impact van uw evenement biedt Climate Neutral Group u in de volgende mailing de optie om ook de overgebleven, onvermijdelijke uitstoot van CO2 aan te pakken. Kijk voor meer informatie over Climate Neutral Group op www.klimaatneutraal.nl

  • Gezocht: vrijwilligers bij de voorbereiding van 9.9.9!

Nu de voorbereidingen voor de Dag van de Duurzaamheid bij iedereen in volle gang zijn, heeft Stichting Urgenda ook dringend behoefte aan helpende handen. In de komende twee maanden zoeken we diverse vrijwilligers!

– Per zo snel mogelijk tot en met 9.9.9: een administratieve duizendpoot die ons in Rotterdam wil helpen met het aannemen van de telefoon en het verzenden van informatie- en promotiepakketten. Kun je 1, 2 of meer dagen per week, heel graag!

– Mensen die handig zijn met Excel en ons willen helpen met het invoeren van adressen in de database. 1 à 2 ochtenden per week is daarvoor genoeg, en het mag ook via mail!

– Mensen die willen meewerken aan promotionele acties zoals flyeren, het bemannen van stands en ludieke acties. Ook voor het Urgenda-koplopers evenement op 8 september (de Nacht van de Duurzaamheid) kunnen we nog helpende handen gebruiken.

Ben jij één van die vrijwilligers die we zoeken? We horen het graag van je! Neem contact met ons op via 999@urgenda.nl, of bel naar 010-4089775.

Sponsoren & vrijwilligers gezocht… #innovatie20 event

Terwijl mijn oud-verenigingsgenoten vanavond feesten op wat waarschijnlijk de laatste Unitas Dans top 100 boven op de Wageningse berg wordt, had ik vanavond een laatste skype conference call van de organisatoren van het Community of Talents: Innovatie 2.0 evenement op woensdag 1 juli in de Caballero Fabriek in Den Haag.

Wat ging er goed deze week?

Na een oproep van mij voor een vervanger op de dag zelf, kwamen er al snel reacties binnen. Tijdens de skype conference call heb ik kort telefonisch kennisgemaakt met twee daarvan, Thijs Brouwer en Ties-Jan de Blij. Die meteen aanboden om niet alleen de sprekers te ontvangen, maar ook als facilitators voor het thema duurzaam innoveren willen optreden.

Ook mijn verzoek voor een bijdrage van EZ aan de afsluitende netwerkborrel van het evenement werd goedgekeurd. En er zijn meer dan 225 aanmeldingen voor de bijeenkomst. Nog 75 te gaan en dan is het vol 🙂

Wat ging er minder deze week?

Helaas zat het vandaag wat tegen. Een aantal materialen bleek namelijk niet te regelen via EZ, vanwege interne bijeenkomsten. Daarom hebben we vandaag een snelle andere oplossing verzonnen, waarbij het geld dat was toegezegd voor de netwerkborrel ingezet wordt voor materialen. Denk aan handige zaken als stoelen, tafels etc.

Dat plaatste ons als organisatie voor een dilemma, want daarmee was er weer geen budget voor de netwerkborrel. Na wat wikken en wegen hebben we besloten om vertrouwen te hebben in de deelnemers en de organisaties waar ze voor actief zijn. De borrel gaat dus door, waarbij de organisatoren van het  Innovatie 2.0 evenement op dit moment persoonlijk garant staan voor de rekening. Met meer dan 225 aanmeldingen hoop ik dat er mensen zijn die nog eens nadenken over de vraag of hun organisatie een stukje wil sponsoren, danwel dat de deelnemers ruimhartig doneren in de pot. En anders? Dan wordt het voor mij een duur evenement om niet bij te wonen…

Wil je een bijdrage leveren? Laat je reactie hier achter.

Wat is er nog nodig?

Zoals gezegd: sponsoren voor de netwerkborrel.

En daarnaast nog wel wat kleine zaken en extra handjes zijn ook welkom. Een overzicht vind je in de LinkedIn groep Innovatie 2.0, daar zullen we ook onze aanvullende hulpvragen de komende week plaatsen.

Namens de volledige organisatie bij voorbaat dank voor alle positieve bijdragen in welke vorm dan ook!

Update Innovatie 2.0: Community of talents evenement

1 juli is het zover, dan wordt in Den Haag het 1ste Innovatie 2.0: Community of Talents evenement georganiseerd. De organisatie draait volop overuren op het moment. De sessies en deelthema’s zitten vol met leuke onderwerpen en interessante sprekers, en ik? Ik ben die dag met vakantie.

Want om heel eerlijk te zijn had ik in het begin niet zo’n vertrouwen in het slagen van het evenement. Wel in de mensen die organiseren,vandaar ook dat ik meehelp met de organisatie. Bovendien ben ik altijd in voor een leuke stunt of wat keten in de tent. Waarbij het succes soms meer in het proces zit dan in de uitkomst. En als de uitkomst dan een succes is, dan is het lastig meetbaar.

Ik had echter niet verwacht dat er meer dan 50 man op af zou komen. Inmiddels ligt het aantal aanmeldingen boven de 180, terwijl de inschrijvingen pas twee weken open staan. De kwaliteit van de inschrijvers is ook hoog, met vertegenwoordigers van grote bedrijven als Philips, KLM, Oce, overheden (o.a. EZ, Justitie, Binnenlandse Zaken, Gemeente Amsterdam). en kennisinstellingen (UMCG, TNO en verschillende hogescholen)

Met nog 1 week te gaan wordt ’t dan ook tijd om je in te schrijven, als je nog wilt gaan. Want bij 300 stopt de teller en ik geloof onderhand wel dat we dat gaan halen.

Hieronder een filmpje van een van de meest recente werkbesprekingen van een deel van de organisatie in de Caballero Fabriek in Den Haag.

Organisatie Overleg 19 Juni 2009 – Community of Talents from OpenDictator on Vimeo.