Veerkrachtige steden: de economische ratio van Jeff Rubin

Na een hele reeks presentaties van ontwerpers en biologen over veerkrachtige steden vind ik het vandaag tijd voor een economische insteek. Bereidt je voor op wat hersenkrakers en omdenkmomenten. Waarom ethiek gebruiken als de markt het ook kan? We zijn nauwelijks uit de recessie en de olieprijs staat op een hoogte die we tot voor kort als zeer schadelijk voor de economie beschouwde. Laat staan wat de prijs gaat doen als de economie echt aantrekt…

Veerkrachtige steden: Waterzuivering met oesters

Mark van Baal vroeg zich vorig jaar in een artikel in Ode af wat er komt na duurzaamheid. Hij stelde voor om uit te gaan van het begrip veerkracht. Een mooi concept, inmiddels heb ik ook een aantal geweldige filmpjes op internet gevonden dat invulling geven aan het begrip voor steden. Daarom deze week een reeks over veerkrachtige steden.

Vandaag een presentatie over het versterken van de binding tussen stad en natuur. Bijvoorbeeld door natuurlijke oplossingen te zoeken voor het oplossen van milieuproblemen. Een intrigerend concept, met vandaag Kate Orf over hoe je oesters kunt gebruiken om de watervervuiling van water in New York aan te pakken. Een mooi voorbeeld van anders nadenken over de uitdagingen waar steden mee te maken hebben.