Energieverbruik en opwekking juni 2015

De eerste helft van het jaar zit er weer op. Tijd voor een update van het energieverbruik. Deze maand heb ik al wekelijks meterstanden bijgehouden om te zien of Greenchoice bij de berekening van het voorschot bedrag nou een beetje rekening houden met onze zonnepanelen. Het resultaat daarvan viel tegen. Tijd om te zien of ons energieverbruik en de uitkomst van de Tel de zon actie waar we weer aan mee hebben gedaan wel meevallen 😉

Uitkomst Tel de Zon 2015

De tel de zon actie vond dit jaar plaats van 1 t/m 7 juni. In deze week bracht ons systeem met een vermogen van 2160 Wp 81.00 kWh op. Volgens Tel de zon is dat een specifieke energie opbrengst van 37.50 kWh/kWp. De performance ratio van ons systeem daarmee 82,16 % en ons systeem functioneert goed. De performance ratio ligt wel behoorlijk lager dan vorig jaar, toen we nog 89,19% scoorde. Meer over de uitslag voor heel Nederland is hier te vinden.

Energieverbruik en opwekking juni

Vaak laat ik veel grafiekjes zien. Dit keer een poging om de ontwikkelingen samen te vatten in één grafiek:

Energieverbruik per maand, omgerekend naar kWh. Voor aardgas heb ik gerekend met 9,77 kWh/m3.
Energieverbruik per maand, omgerekend naar kWh. Voor aardgas heb ik gerekend met 9,77 kWh/m3.

Bovenstaande uitsplitsing laat meteen zien hoe groot ons ‘wintergat’ is. In de zomermaanden wekken we bijna al onze energie zelf op, hooguit verbruiken we 30 a 40 kWh aan gas (3 tot 4 m3). In de wintermaanden hebben we nog steeds gas nodig, hoe graag ik ook van gas af wil. Door het uit te drukken in kWh i.p.v. in m3 aardgas is meteen duidelijk om welke hoeveelheid gaat. In het eerste kwartaal hebben we in kWh uitgedrukt evenveel gas verbruikt als we op jaarbasis aan elektriciteit verbruiken.

Buiten dat was juni een goede maand. Ons energieverbruik lag slechts 4% hoger dan in 2014. Dat ligt voor een groot deel aan een stijging van ons gasverbruik van 3 m3 in 2014 naar 4 m3 in 2015. Desondanks draaide onze zonneboiler lekker. Ook onze zonnepanelen en winddelen produceerde naar behoren met respectievelijk 310 en 78 kWh. Per saldo leverden we deze maand 130 kWh terug aan Greenchoice.

Dat brengt ons gasverbruik voor het eerste half jaar op 391 m3 aardgas (eerste half jaar 2014 360 m3) en ons elektriciteitsverbruik zit op 1.881. We hebben ook 2.018 kWh opgewekt met onze winddelen en zonnepanelen, waardoor we het eerste half jaar 137 kWh hebben teruggeleverd aan Greenchoice. Dat is minder dan vorig jaar, toen we in het eerste half jaar 311 kWh terugleverden. Deze daling van de teruglevering is vooral een gevolg van onze bewuste keuze om meer elektrisch te verwarmen.

Tot slot de ontwikkeling van onze variabele energiekosten gedurende het eerste half jaar vergeleken met voorgaande jaren. Het vijfde jaar dat we hier wonen wordt niet het meest goedkope jaar in energiekosten. Toch ben ik niet ontevreden. De variabele energiekosten lijken definitief te dalen van ruim 1.000 Euro per jaar naar zo’n 600 Euro per jaar. De maatregelen die we de afgelopen jaren hebben genomen hebben dus effect.

Cumulatieve variabele energiekosten per maand. 2011 t/m 2015
Cumulatieve variabele energiekosten per maand. 2011 t/m 2015

Uit de inbox: Tel de Zon 2015

solardays_2015Stichting Monitoring Zonnestroom organiseert dit jaar voor de tweede keer de actie Tel de Zon. Net als vorig jaar doen wij uiteraard mee. Mensen die tussen 1 en 7 juni hun stroomopbrengst aan Stichting Monitoring Zonnestroom doorgeven krijgen na afloop van deze week een rapportage over de prestaties van hun systeem.

Door deze rapportage heb je een indicatie van de opbrengst en de presentatie van je systeem en inzicht in hoe uw systeem presteert in vergelijking met andere systemen in Nederland. Inmiddels hebben ruim 1.000 mensen zich aangemeld.

Hoe werkt Tel de Zon?

LogoTeldeZon-246x224Stichting Monitoring Zonnestroom vraagt van de gegevens over de installatie: hoeveel panelen, oriëntatie en waar in Nederland de installatie staat. Je kunt dit invullen op het formulier op de website van Tel de Zon. Op de kaart op de homepage van Stichting Monitoring Zonnestroom is te zien hoeveel mensen zich hebben aangemeld voor Tel de Zon. In de week van 1-7 juni geef je aan Stichting Monitoring Zonnestroom door hoeveel zonnestroom het systeem heeft opwekt.

Na deze week ontvang je van Stichting Monitoring Zonnestroom per email een oordeel over de prestaties van je systeem. Hiermee heb je een indicatie van de opbrengst en de prestatie van je systeem en een inzicht in hoe het systeem presteert in vergelijking met andere systemen in Nederland.

Tel de Zon aanmeldformulier

Wat gaat Stichting Monitoring Zonnestroom precies berekenen?

Stichting Monitoring Zonnestroom berekent net als vorig jaar de Performance Ratio die op basis van de gegevens is berekend. Wat dit precies is, hoe dit berekend is en hoe je dit kunt interpreteren vind je op de website van Stichting Monitoring Zonnestroom.