Publiciteit over varend ontgassen leidt tot vragen in Tweede Kamer, provincie Gelderland en diverse gemeenten

De berichtgeving vorige week in De Gelderlander vorige week over ontgastoerisme in Gelderland heeft tot een behoorlijk vloed aan vragen in gemeenteraden, provinciale staten en de Tweede Kamer geleid.

Tweede Kamer

In de Tweede Kamer stelden Frank Wassenberg en Christine Teunissen van de PvdDMaurits von Martels en Jaco Geurts van het CDA en Cem Laçin van de SP vragen.

Provincie Gelderland

In de provincie Gelderland stelde Paul Kusters van de SP schriftelijke vragen. De provincie Gelderland heeft inmiddels ook een reactie op de publiciteit op haar website staan. De provincie geeft aan in te zetten op een landelijk verbod op ontgassen en zich niet te herkennen in het beeld uit de berichtgeving dat er sprake zou zijn van veel ontgastoerisme. De provincie stelt de signalen serieus te nemen en te onderzoeken.

De provincie wijst naar onderzoek van CE Delft uit 2016 naar ontgasroutes in Nederland. Uit dit onderzoek komt naar voren dat vooral de havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen risicogebieden zijn voor varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende stoffen.

Ontgassen-web
Bron: Varend ontgassen in kaart, CE Delft

De onderzoekers constateren dat de omvang van het ontgastoerisme vanuit Duitsland  de grote onbekende is. De provincie Gelderland geeft aan dat er slechts 1 overtreding bekend is en dat hiervan aangifte is gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Lokale vragen

In de gemeente Neder-Betuwe zijn ook vragen gesteld door SGP en Gemeentebelangen Neder-Betuwe. In Nijmegen zijn vragen gesteld door Daan Moerkerk van GroenLinks Nijmegen en Matthias van Hunnik van de SP. Ook in Arnhem heeft de SP vragen gesteld. In de gemeente Berg en Dal zijn vragen gesteld over lozingen van benzeen door L. Albers van de PvdA.

RTV Rijnmond meldt dat ook de VVD in Rotterdam opheldering wil over benzeentankers n.a.v. de publicatie over ontgastoerisme in het AD en de Gelderlander. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld en wil weten hoe vaak er op rivieren in de regio Rijnmond illegaal het kankerverwekkend gas wordt geloosd. De VVD wil helder krijgen op welke manier er op varend ontgassen gecontroleerd wordt. Daarnaast pleiten ze ook voor een legale ontgassingsplek voor binnenvaartschepen.

Open waanlink

Dit bericht is een bewerking van een bericht dat eerder geschreven is voor en gepubliceerd op Sargasso als onderdeel van het dossier Ontgassen. Een volledig overzicht van gestelde vragen over varend ontgassen vind je hier.

Vragen over ontgassen aan I&M n.a.v. milieucommissie 28 oktober 2014

Naar aanleiding van vragen van Liesbeth van Tongeren, GroenLinks, tijdens de Milieuraad van 28 oktober 2014 heb ik op 14 november als redacteur van Sargasso (waar ik het ontgasdossier al ruim een jaar voor volg) onderstaande vragen gesteld aan de persvoorlichters van I&M. Tot op heden is antwoord uitgebleven, bij nabellen gaf de persvoorlichter aan dat het Ministerie van I&M onderscheid maakt tussen ‘echte journalisten’ en bloggers. Dus beantwoording was aan de beleidsdirectie, maar ook die hebben nog niet geantwoord. De vragen zijn in de ogen van de persvoorlichter van I&M ook te gedetailleerd en specifiek voor een journalist. Wat ik dan maar als een compliment beschouw.

Ondanks het onderscheid tussen journalisten en bloggers ben ik zo vriendelijk geweest de persvoorlichter te wijzen op de mogelijke politieke gevoeligheid van vraag 4 als de Staatssecretaris in de Milieuraad doelde op provinciale ontgasverboden.

Gestelde vragen:

Naar aanleiding van antwoorden van Staatssecretaris Mansveld tijdens de milieucommisise van 28 oktober jongstleden heb ik een aantal vragen over ontgassen door de binnenvaart.

De vragen zijn op basis van het conceptverslag_van de Milieuraad_d.d._28_oktober (word bestand). De vraag van mevrouw van Tongeren staat op blz 43 van het voorlopig verslag. In antwoord op vragen van mevrouw Van Tongeren stelt de staatssecretaris dat voor Nederland het:

“(…) geen bepalingen [zijn] die landelijk worden gemaakt, maar daarbij hebben we provincies en gemeenten nodig die welwillend zijn om wat dit betreft actie te ondernemen.”

Vragen:

 1. Ik neem aan dat de staatssecretaris in haar antwoord doelt op provinciale milieuverordeningen die ontgassen aan de buitenlucht verbieden, zoals Zuid-Holland vanaf 1 januari 2015 met benzeen wil doen. Zo nee, wat bedoelt de staatssecretaris dan?Zo ja, dan heb ik de volgende aanvullende vragen:
 2. In eerdere vragen van mij aan RWS antwoord RWS dat ze (net als IL&T) als bijzonder opsporingsambtenaar niet bevoegd zijn om regionale afspraken te handhaven.
  Zie ook mijn eerdere bericht op Sargasso hierover:
  http://sargasso.nl/bestaan-er-lokale-ontgasverboden-de-provincie-utrecht/
  Klopt deze interpretatie van RWS?
 3. Zo ja, is I&M van plan of bereid om de bevoegdheid van de BOA’s van RWS en IL&T uit te breiden tot regionale ontgasverboden, of om daar aan mee te werken?
 4. Inspecteurs van IL&T stellen bij bijeenkomsten over aanpassingen aan het ADN (verdrag voor vervoer gevaarlijke stoffen) openlijk dat de provinciale milieuverordeningen juridisch geen stand gaan houden. Hoe verhoud deze starre houding van uw toezichthouders zich tot de welwillendheid waar de staatssecretaris op rekent bij het nemen van maatregelen? En vind u niet dat landelijke toezichthouders hiermee de effectiviteit van de maatregelen die ‘welwillende’ lokale en regionale bestuurders nemen ondergraven?
 5. Waarom is een ontgasverbod niet op landelijk niveau te regelen? Bv. via de wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS), het ADN staat toch toe dat nationale overheden aanvullende maatregelen nemen ivm andere redenen dan (externe) veiligheid. Een landelijke regeling heeft als voordeel dat meteen de relatie tussen regels en handhaving goed geregeld is. In hoeverre speelt angst voor discussie over Nationale Koppen een rol bij het niet op landelijk niveau willen regelen van een ontgasverbod?

In antwoord op @Bob_Lookermans

Naar aanleiding van de foto’s van de installatie van onze zonneboiler stelde Bob Lookermans via twitter onderstaande vragen:

Bob_Lookermans Feb 27, 5:44pm via Web

#zonneboiler @krispijnbeek @groenlinks, idealen belangrijker dan #veiligheid mensen. http://bit.ly/hvIbuF . #arbeidsinspectie#gewetensnood

Bob_Lookermans Feb 27, 5:55pm via Web

@krispijnbeek Klopt, Zou nu moeten werken. 1 misstap van deze mannen en… Wat vind je ervan?

Aangezien mijn antwoord niet past in 140 tekens en de vluchtigheid van twitter niet past bij het belang van de vraag volgt hieronder mijn antwoord.

Zijn idealen belangrijker dan mensen?

Nee. In mijn ogen zijn mensen, milieu en economie drie kanten van dezelfde duurzame medaille. Bij het uitzoeken van de zonneboiler heb ik daarom gekozen voor een Nederlands product (minder zeetransport nodig, wat vaak plaatsvind met zeer vervuilende schepen) en een lokale installateur (gevestigd op een bedrijventerrein minder dan 5 kilometer afstand van ons huis, goed voor de lokale werkgelegenheid).

1 misstap van deze mannen en dan…

Bij het doorspreken van de offerte heb ik navraag gedaan hoe de spullen op het dak zouden komen. Het antwoord daarop was dat een hoogwerker niet nodig was, maar een goederenlift wel. In de oorspronkelijke offerte was de huur van dit materiala ook opgenomen. Bij het krijgen van de nieuwe offerte heb ik hier niet meer naar gekeken, aangezien ik me er bij de oorspronkelijke offerte al bij had neergelegd dat er speciaal materiaal nodig was om de spullen op het dak te krijgen. En een veilige werkomgeving voor mensen die mijn huis onderhouden of hier systemen aanleggen is me ook wat waard.

Op de dag zelf heb ik me wel gerealiseerd dat er enkel ladders aanwezig waren, maar ik heb er verder geen aandacht aan besteed. Achteraf stom, want Bob Lookermans heeft volstrekt gelijk bij zijn vraag wat als een van de heren een misstap had gemaakt?

Zelf zou ik gezekerd wensen te werken op de hoogte waar ze aan het werk waren, maar of ongezekerd werken bij een goothoogte van 6 a 7 meter in strijd is met arboregels weet ik echt niet. Ik geloof het onmiddelijk als lezers zeggen dat dat zo is. Ik zit nu de nieuwe offerte door te kijken en zie dat daarin de goederenlift niet meer is opgenomen. Pennywise, poundfoolish van de installateur naar mijn mening.

Een leerpunt voor mijzelf is dat ik afspraken moet maken met de installateur over de wijze waarop de spullen op het dak komen en over de manier van werken op het dak (zekering) wanneer ik zonnepanelen bij ga laten plaatsen.