Onbeperkt salderen van zelf opgewekte energie

Het afgelopen jaar is de slag om de subsidiepotten voor duurzame energie glansrijk verloren door particulieren. Het verlies van subsidie lijkt echter een nieuwe golf van activisme bij bedrijven in deze sector te hebben opgewekt.

Achter de meter

Een aantal weken geleden kondigde Atoomstroom en Greenchoice al aan dat zelfopgewekte elektriciteit bij hun onbeperkt saldeerbaar wordt zonder dat de klant BTW of energiebelasting hoeft te betalen over de zelf opgewekte energie. Wettelijk gezien hoeven energiebedrijven dat momenteel slechts te doen tot 3.000 kWh en in de toekomst tot 5.000 kWh. In jargon heet dit salderen achter de meter. Door onbeperkt salderen mogelijk te maken worden grotere decentrale energie project interessant. Wat vooral voor mkb ondernemers en de landbouw gunstig uit kan pakken. Deze groepen ondernemers vallen onder lagere energiebelastingtarieven dan particulieren, maar dan nog kan het wegvallen van energiebelasting gunstig uitpakken voor de terugverdientijd. Bedrijven kunnen namelijk ook gebruik maken van verschillende aftrekposten bij investeringen in zon-pv.

Voor meer uitleg over de mitsen en maren van salderen achter de meter zie de drie blog berichten van Henri Bontenbal hierover en de site van Polder PV.

Voor de meter

Inmiddels heeft Windvogel de druk vanuit de duurzame energie hoek verder opgevoerd door aan te kondigen dat ze onbeperkt willen gaan salderen bij zelflevering van elektriciteit die is opgewekt voor de meter. Oftewel: investeer met je buren in een grote windmolen in de buurt en verbruik de elektriciteit thuis zonder energiebelasting of BTW te betalen. Windvogel vergelijkt zelf elektriciteit opwekken met het verbouwen van je eigen groenten, daar betaal je ook geen BTW ongeacht of het uit je eigen tuin of uit je volkstuin komt (en dus over de openbare weg vervoert moet worden naar je huis…

Ook de nieuw opgerichte vereniging E-Decentraal wil inzetten op het wegnemen van hobbels voor decentrale energieprojecten, waaronder de belastingheffing over eigen opwekking voor de meter. Het zal mij benieuwen of voorstellen daartoe in het najaar een plaats krijgen in de Green Deal.

Zo ja, dan beloof ik bij deze dat de hypotheekrenteaftrek over 2011 geïnvesteerd wordt in coproductie van duurzame energie (nieuwe capaciteit voor de fijnslijpers). Duizend Euro in het Belgische offshore park van Meewind is tenslotte al goed voor zo’n 1650 kWh, dus met 2 tot 4 duizend Euro moet het mogelijk zijn om ons eigen energieverbruik duurzaam op te wekken op land.

Andere zonnige initiatieven

Buiten de hele discussie over zelflevering en saldering hebben Greenchoice en Eneco inmiddels ook de eerste voorzichtige aanzetjes gegeven om het in de VS succesvolle business model ‘zon als service’ naar Nederland te halen. Vooralsnog zijn de pilots met behoorlijk wat vraagtekens omgeven. Zie bijvoorbeeld dit bericht van Henri Bontenbal. Ik hoop echter dat de pilots van Greenchoice en Eneco voldoende ervaringen opleveren om tot een beter aanbod van duurzame energie als service te komen. Zo niet, dan is het wachten op We Generate. Al ben ik benieuwd wat zij voor oplossing voor verhuizen tijdens de lopende contractduur of veranderen van leverancier gaan bieden.

'Zal zonne-energie ooit Nederland verlichten?'

Dat was ongeveer de vraag die ik gisteren via twitter kreeg van Ariane Lelieveld n.a.v. een tweet over twee zonnecentrales die donker Mali gaan verlichten. Het antwoord daarop kan natuurlijk heel simpel zijn: zonne-energie is er al. Nog lang niet zo veel als in andere landen, maar er zijn zeer zeker huishoudens en bedrijven die zonne-energie gebruiken in Nederland. Als je op de site van Solar Days kijkt zie je voldoende locaties die je komend weekend kan bezoeken om zonnepanelen in actie te zien en vragen te stellen aan de eigenaren van de zonnepanelen. Bijvoorbeeld bij Jeroen Haringman van solarwebsite.nl.

Het aantal locaties kan volgend jaar wel eens een stuk hoger zijn, aangezien de komende maanden de panelen van de gezamenlijke inkoopactie Wij Willen Zon worden uitgeleverd en geïnstalleerd. Bovendien worden zonnepanelen steeds goedkoper en werkt een groeiend aantal bedrijven aan zonnepanelen als dienst. Daarmee wordt de drempel om zonnepanelen op je dak te leggen een stuk kleiner. Volgens Greenchoice is de belangstelling voor haar ZonVast pilot groot, dus er zullen ongetwijfeld meer bedrijven en ondernemers met soortgelijke (of betere) aanbiedingen volgen.

Voor wie het idee heeft dat zonne-energie in grote centrales zoals in Mali voor Nederland te duur is, dat klopt. Grote zon-pv centrales kunnen in prijs niet concurreren tegen de prijs van fossiele centrales (rond de 5 a 7 Eurocent/kWh). Voor individuele bedrijven en huishoudens die de opgewekte elektriciteit zelf gebruiken kan dat echter anders liggen. De Eerste Kamer heeft eerder dit jaar de limiet voor het terugleveren van elektriciteit opgehoogd tot 5.000 kWh. Deze hoeveelheid moeten energiebedrijven salderen met de elektriciteit die je afneemt. Dat betekent dat je niet alleen bespaart op elektriciteitskosten (in ons geval ruim 7 Eurocent/kWh), maar ook energiebelasting en BTW (bij elkaar op dit moment ongeveer 14 Eurocent/kWh). Zon-pv op je dak is op dit moment in ons geval dus financieel interessant vanaf 21 cent per kWh. Met als voordeel dat de prijs van zonne-energie veel constanter is dan van fossiele energie, waar de brandstofprijs nog wel eens tot schommelingen in elektriciteitsprijs kunnen leiden.

Een investering in een zonnepaneel op je dak zou je wat dat betreft kunnen zien als je persoonlijke call-optie tegen een stijgende elektriciteitsprijs. Loopt de prijs op dan verdien je geld aan je optie, wordt de elektriciteitsprijs lager dan haal je minder of geen financieel rendement uit je zonnepaneel.

Wil je snel een indruk krijgen hoeveel zonnepanelen er op je dak passen? Neem eens een kijkje op Compare my solar. Wil je meer informatie over de zin en onzin van zon-pv in Nederland? Neem eens een kijkje op Polder PV.

Waarschuwing: Zonnepanelen zijn besmettelijk

Dat schrijft de Club van 30 in een berichtje van 12 april op basis van een onderzoek van Stanford University. Hoe meer zonnepanelen er in een buurt geïnstalleerd zijn, hoe meer mensen geneigd zijn zonnepanelen te installeren. Of het zonnevirus ook werkt voor zonneboilers weet ik niet, maar voorlopig zijn wij naar mijn weten de eerste in de buurt die de 20 jaar oude zonneboiler vervangen hebben door een modernere variant. Een aantal buren heeft al laten vallen dat ze op termijn toch ook wel een nieuwe zonneboiler of zonnepanelen overwegen. Volgens het grafiekje op de site van de Club van 30 kan het echter nog wel even duren voordat ze werkelijk tot installatie overgaan.

Het onderzoek van Stanford geeft wel het belang aan van evenementen als de Solar Days, die van 7 tot en met 15 mei in Nederland georganiseerd worden. Tijdens deze dagen kun je onder andere op bezoek bij mensen die zonnepanelen geïnstalleerd hebben, zie het overzicht van evenementen. Als ik eerlijk ben vind ik de mogelijkheden in de buurt van Rotterdam tegenvallen.

Daar kan de komende jaren natuurlijk snel verandering in komen, zeker als de kostprijs van zonne-energie werkelijk verder daalt op een of meer van de 14 manieren die John Addison op Cleantechblog beschrijft of als blijkt dat de wet van Moore ook op gaat voor zonne-energie. Want dan wil uw portomonnee zonne-energie. Andere mogelijkheden om zonne-energie betaalbaarder te maken zijn gezamenlijke inkoopacties (zoals Wijwillenzon.nl), leaseconstructies (zoals ZonVast van Greenchoice of Zoneco) en gezamenlijke installatie acties (waar Stichting Natuur en Milieu aan werkt, maar waar ik sinds ik me in december heb aangemeld nog niks over heb gehoord).

Het hele onderzoek is hier te lezen: Bryan Bollinger & Kenneth Gillingham: Environmental preferences and peer pressure in the diffusion of solar photovoltaic panels, Good.

PS Extra waarschuwing voor als u gegrepen wordt door het zonne-energievirus: het kan gedragsverandering veroorzaken. Mijn ervaring is dat het zelf opwekken van energie (elektriciteit of warmte) een merkbaar andere draai aan de energiebesparingsdiscussie binnen een gezin geeft (binnenkort meer daarover).