Rendement Meewind 2012

Vorig jaar was ik wat vroeg met het melden van de waardestijging van onze participaties in het Zeewind 1 fonds van Meewind. Daardoor had ik het dividend rendement niet meegenomen. Dit jaar heb ik bewust wat langer gewacht met het berekenen van ons rendement over 2012, zodat ik ook het dividend rendement kan meenemen.

2012 was duidelijk weer een goed jaar voor het Zeewind 1 fonds, dat mede-eigenaar is van het Belgische windpark Belwind. De intrinsieke waarde van een participatie steeg met 4,4%. Dat is minder dan de 8,4% stijging in 2011. Het dividend over 2012 bedraagt echter 2,5% (vorig jaar 2%) uit te keren in participaties of EUR 29,36 contant. We hebben zelf gekozen voor uitkering van het dividend in participaties.

Het totaalrendement over 2012 komt daarmee op 6,9%. Een percentage waar je bij de bank niet voor hoeft aan te komen.┬áSinds 2011 hebben we op jaarbasis een rendement van 6,8% behaald op onze investering. Een mooie prestatie en de intrinsieke waarde van onze participaties stijgt nog steeds. Bovendien staat er sinds begin dit jaar een grote testturbine in het park die ook de nodige kilowattuurtjes oplevert ­čÖé Het is dat we wat andere plannen hebben met ons geld de komende tijd, anders hadden we zeker bijgestort.

Rendement Meewind 2011

In 2008 heb ik een deel van mijn kerstbonus geinvesteerd in een participatie in Meewind met het idee de ontwikkeling van offshore wind in Nederland te stimuleren. Meewind is een paraplufonds dat de mogelijkheid biedt te beleggen in duurzame energieprojecten.  Ik werd op het bestaan van Meewind gewezen door Greenchoice, die een mooie actie hadden waarbij je met een aanbetaling van 100 Euro een participatie van 1.000 Euro kon kopen. De resterende 900 Euro hoefde pas betaald te worden zodra Meewind haar eerste windpark werkelijk in aanbouw zou nemen. In 2010 was het zover en heb ik het geld voor volledige participaties in het eerste subfonds van Meewind bijgestort.

Het eerste subfonds van Meewind heeft een participatie in het Belgische windpark Belwind. Het windpark is eind 2010 in productiegenomen. De intrinsieke waarde van een participatie is sindsdien gestegen van 1.000 Euro in juli 2010 tot Euro 1.121 eind 2011. Dat is een rendement sinds oprichting van 12%, over 2011 bedroeg het rendement 8%. Vooralsnog is het papieren winst, enkel te verzilveren door de participatie te verkopen. Dat ben ik echter niet van plan, sterker eind vorig jaar heb ik  mijn investering in Meewind uitgebreid.

Meewind hoopt vanaf dit jaar dividend uit te gaan keren, dus wellicht kan ik later dit jaar een beeld van het dividend rendement van een participatie Meewind geven. Meewind wil medio 2012 ook de inschrijving voor het tweede subfonds openen. Met dat fonds wil Meewind investeren in het offshore windpark bij Schiermonnikoog.

1e Meewindpark draait in… Belgi├ź

Twee jaar geleden besloot ik met kerst mee te doen aan een actie van GreenChoice en Euro 100 aan te betalen als investering in een offshore windpark van Meewind. Toen dacht ik te investeren in een Nederlands windpark, mijn eigen kleine bijdrage aan het halen van de Nederlandse duurzame energie doelen. Inmiddels weet ik beter, want Meewind heeft in 2009 een aandeel in het Belgische Belwind verworven.

Op donderdag 9 december 2010 is het offshore windpark van Belwind in gebruik genomen. Het park is in 3,5 jaar ontwikkeld en is gebouwd in 15 maanden. Termijnen waar we in Nederland nog een puntje aan kunnen zuigen. Iedere maand minder ontwikkelingstijd scheelt namelijk in de aanloopkosten van een windpark.

Denk alleen maar aan de rente over het investeringsbedrag van Euro 614 miljoen. Dat betekent dat mijn participatie in Meewind ook eerder gaat renderen. Voorlopig alleen nog op papier, want de eerste vergoedingen verwacht ik zelf pas in 2012. Maar de intrinsieke waarde van een participatie is per 30 november met ruim 3% gestegen. Het is ook prettig voor de rest van mijn spaarcentjes, want de ASN bank is een van de financiers van Belwind (samen met o.a. de Rabobank, waar ok ook een rekening heb).