SolarGreenPoint: Caballerofabriek

logo-solar-green-pointEerder schreef ik al over het project van SolarGreenPoint op de geluidswal van de A20 bij het Terbregseplein in Rotterdam. Via het feedbackformulier binnen WordPress (dat ik pas vorige week ontdekte) ontving ik begin deze maand informatie over hun tweede project op de Caballerofabriek in Den Haag.

De investeringskosten bedragen bij de Caballerofabriek Euro 500 per paneel van 250 Wp. De jaarlijkse kosten voor onderhoud, beheer, verzekering en dakhuur bedragen 4,50 Euro per paneel. Dat maakt dat de berekening er anders uit komt te zien dan bij Terbregseplein. Als ik uitga van een jaaropbrengst van 200 kWh (80% van het piekvermogen, ik weet het vloeken in de kerk voor kenners van de materie) dan kom ik uit op een kostprijs van 12 Eurocent per kiloWattuur. Bij het huidige systeem van de energiebelasting (de verbruiker betaalt) komt de kostprijs inclusief energiebelasting dan op 24 Eurocent. Dat is 4 cent duurder dan je bij prijsstunters betaald, maar dan wel 25 jaar voor een vast tarief.

Wanneer je vervolgens uitgaat van de 7% prijsstijging per jaar (die meestal wordt geleentjebuurt bij een bizarre berekening van het CBS waar bergen vaste kosten omgesleuteld naar kWh tarief), dan kom je op een terugverdientijd van 19 jaar onder het huidige regime en 11 jaar als zelflevering ooit mogelijk wordt. Belangrijker is dat de Netto Contante Waarde positief is zowel zonder als met zelflevering.

De situatie verandert wanneer je met een iets voorzichtigere prijsstijging van 3% rekent. Dan is de Netto Contante Waarde onder het huidige systeem negatief. Alleen als zelflevering mogelijk wordt kun je financieel rendement halen.

Behalve financieel resultaat zijn er natuurlijk ook andere motieven om toch zonnepanelen in een collectief project zoals de Caballerofabriek te kopen. Bijvoorbeeld omdat je niet afhankelijk wil zijn van de grillen van de energiemarkt, waar zelfs de prijs van duurzame energie meeslingert met de prijs van olie.

SolarGreenPoint Caballerofabriek
Aanschaf 500
Elektriciteitsopbrengst (gem/jaar) 200
Levensduur 25
Verandering energieprijs 7% stijging 3% stijging
Verandering onderhoudskosten 0% 0%
Uitkomsten
Kostprijs / kWh exclusief energiebelasting € 0.12 € 0.12
Kostprijs / kWh inclusief energiebelasting € 0.26 € 0.26
Gemiddelde elektriciteitsprijs energiebedrijf € 0.21 € 0.12
Gemiddelde energiebelasting / kWh € 0.14 € 0.14
Gemiddelde kostprijs elektriciteit energiebedrijf € 0.35 € 0.26
Terugverdientijd zonder zelflevering 19 >25 jaar
Netto Contante Waarde zonder zelflevering € 452.05 -€ 21.79
Terugverdientijd met zelflevering 11 12
Netto Contante Waarde met zelflevering € 1,141.75 € 667.91
ROI zonder zelflevering 3.60% -0.17%
ROI met zelflevering 9.10% 5.34%

De berekeningen nazien kan hier.

Conclusie

Mijn conclusie is dat het SolarGreenPoint met het project op de Caballerofabriek bijna lijkt te lukken om een financieel gezonde propositie te doen voor collectieve zonne energie. In ieder geval een stuk goed gezonder en aantrekkelijker dan de eerdere collectieve zonne energie projecten die ik heb langs zien komen.

Tegelijkertijd blijft de kostprijs van collectieve zonne energie nog hoger dan die van windenergie. Al kan ik me best voorstellen dat er voorstanders van duurzame energie en tegenstanders van windenergie zijn die bereid die meerprijs te betalen. Mocht er een zonne-energie project langskomen in de buurt van Schiedam dat samenwerkt met GreenChoice dan sluit ik niet uit  dat we daar in de toekomst ook aan mee gaan doen. Zoals we nu al lid zijn van De Windvogel en 3 Winddelen bezitten, waarmee we vanaf januari ongeveer 33% van onze elektriciteit zelf gaan opwekken.

Update 27 december 2012:

Met een beetje zoeken op internet kwam ik een persbericht van Eneco tegen waarin ze aangeven partner te zijn van SolarGreenPoint. In het persbericht geven ze ook aan al gebruik te gaan maken van de verruimde mogelijkheden die het regeerakkoord biedt voor zelflevering (ook al zijn daar naar mijn weten nog geen details over bekend). Dat betekent dat bovenstaande sommetjes er wat anders uit gaan zien, afhankelijk van de hoogte van de korting op het energiebelastingtarief dat de rijksoverheid aan decentraal opgewekte elektriciteit gaat geven.

Uit het persbericht wordt ook duidelijk dat de 4,50 per paneel voor onderhoud en dakhuur enkel voor klanten van Eneco geldt. Niet klanten betalen 12,50 per jaar per paneel aan onderhoud en lidmaatschap.

Rekentooltje decentrale energieprojecten met vergoeding in natura versie 0.2

Vorige week heb ik een eerste versie van mijn rekentooltje voor het doorrekenen van collectieve decentrale energieprojecten met levering in natura online gezet. Na wat feedback via de mail, onder andere van Pauline Westendorp, heb ik deze wat aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • Inbouw van effect van geld lenen op je rendement. Rente wordt berekend zodra je een rentepercentage invult. Uitgangspunt is daarbij een lineaire aflossing van de lening gedurende de levensduur van het collectieve energieproject. Eerder aflossen bespaart rente en is heeft dus een gunstig effect op je rendement.
 • Formules ingebouwd om automatisch terugverdienjaar in overzicht bovenaan de spreadsheet te laten zien. Klein aandachtspunt is nog dat een terugverdientijd van 0 jaar kan duiden op heel snel of helemaal niet.
 •  Formules ingebouwd om de gemiddelde Return On Investment te berekenen gedurende de levensduur.
 • Je kan nu kiezen voor investering in meer dan 1 deel van een windpark, zonnepark.

Daarnaast ter verduidelijking de uitgangspunten:

 • inflatie kan je zelf meenemen/instellen
 • prijsstijging elektra idem
 • prijsstijging jaarlijkse onderhoudsbijdrage idem
 • rentevoet: nog niet meegenomen
 • btw 21%, maar aan te passen
 • opbrengstvermindering panelen: niet meegenomen. Uitgangspunt is gemiddelde opbrengst volgens opgaaf aanbieders
 • afschrijvingstermijn = levensduur

Wensenlijst voor volgende versies:

 • Afschrijvingstermijn los kunnen koppelen van levensduur
 • Onderhoudskosten: optie toevoegen om onderhoudskosten per jaar in te voeren i.p.v. gemiddeld per jaar.
 • Indicatie van energierekening per jaar toevoegen voor zelfinvesteren versus energiebedrijf.
 • Toevoegen totaal aantal kWh zelf opgewekt
 • Uitbreiden met groen gas
 • En niet te vergeten: het GroenLinks Amsterdam plan voor burger windparken doorrekenen.
 • Toevoegen optie gemeenschapsbijdrage.
 • Toevoegen duurzame energiebaten en differentiatie energiebelasting grijs-groen
 • Mogelijkheid om vanuit totale investering voor wind/zonne-energiepark te werken toevoegen

Meebouwen? Fouten ontdekt? Laat maar weten in de comments of stuur een mailtje.

Rekentooltje decentrale energie met vergoeding in natura

Het afgelopen jaar heb ik meerdere keren berekeningen losgelaten op duurzame energie projecten. Vooral als het ging om collectieve windprojecten, zoals De Windcentrale, en zonprojecten, zoals SolarGreenPoint en Zonnepark Nijmegen. Telkens beloofde ik daarbij om mijn spreadsheet met berekeningen beschikbaar te maken. Wat ik tot op heden nagelaten heb.

Deze week maak ik dat goed. Via deze link vind je een aangepaste en opgeschoonde versie van de spreadsheet waarmee ik mijn berekeningen heb uitgevoerd. Er ontbreken nog een aantal zaken in de spreadsheet:

 1. Kapitaalkosten. Je kan wel een rentepercentage invullen, maar dat heeft nog geen invloed op de uitkomsten.
 2. Duurzame energiebaten. Ik heb wel een idee hoe je die mee kan nemen, maar ben niet tevreden over de overzichtelijkheid van de berekeningen
 3. Differentiatie in energiebelasting: de mogelijkheid om met een verschil tussen groene en grijze stroom te rekenen.
 4. Differentiatie in netwerk/transportkosten: nuttig/handig voor voorstanders van decentrale/lokale energie opwekking.
 5. Vermeden CO2 emissies.

Aan deze zaken sleutel ik dus nog even verder. Ik hoop dat de huidige versie helpt om de financiële rozengeur en manenschijn van aanbieders van collectieve energieprojecten te kunnen beoordelen. De spreadsheet is gebouwd in de avonduurtjes, dus foutjes etc. zijn niet uitgesloten. Meldt ze gerust, dan pas ik het aan.

Mocht je een idee hebben hoe bovenstaande zaken in te bouwen zijn meld je dan gerust via de comments. Vooralsnog heb ik de spreadsheet even afgeschermd, zodat de formules enkel door mij aan te passen zijn.

Uit de inbox: SolarGreenPoint Terbregseplein uitverkocht

Deze week ontving ik een email van SolarGreenPoint, waarin stond dat hun eerste project bij het Terbregseplein volledig uitverkocht is. Het is nog wachten op de bouwvergunningen, maar zodra dat geregeld is kan het project van start. Een mooi moment om te zien hoe deze coöperatieve zonnecentrale zich verhoudt tot bv. Zonnepark Nijmegen.

De kengetallen

Investering/stuk € 500,00
Jaarlijkse onderhoudskosten € 12,50
Elektriciteitsopbrengst in kWh/jaar 197
Levensduur 25 jaar
Verwachte prijsstijging elektriciteit 7%
Verwachte stijging onderhoudskosten 2%

Mijn berekeningen

Ik heb de getallen maar eens door mijn spreadsheetje heen gegooid. Waarbij ik een scenario heb gemaakt met de 7% prijsstijging voor elektriciteit en 2% indexatie op onderhoudskosten. De prijsstijging voor elektriciteit vind ik vrij hoog, dus ik heb ook een scenario doorgerekend met 3% prijsstijging (waar De Windcentrale mee rekent) en 0% indexatie op onderhoudskosten. De uitkomsten zie je in onderstaande tabel.

SolarGreenPoint
Verandering energieprijs 7% stijging 3% stijging
Kostprijs / kWh exclusief energiebelasting € 0,18 € 0,16
Kostprijs / kWh inclusief energiebelasting € 0,32 € 0,30
Gemiddelde elektriciteitsprijs energiebedrijf € 0,35 € 0,26
Gemiddelde energiebelasting / kWh € 0,14 € 0,14
Gemiddelde kostprijs elektriciteit energiebedrijf € 0,21 € 0,12
Terugverdientijd zonder zelflevering 23 >30 jaar
Netto Contante Waarde zonder zelflevering € 140,45 € 230,65-
Terugverdientijd met zelflevering 13 15
Netto Contante Waarde met zelflevering € 819,80 € 448,70

Mijn conclusies

De belangrijkste vind ik dat het fenomeen terugverdientijd, wat een terugkerend thema is bij iedere duurzame investering geen rol lijkt te spelen bij de keuze voor een paneel in een collectief zonne-energie park. Of het nu gaat om Zonnepark Nijmgen of SolarGreenPoint in het meest gunstige scenario (zelflevering wordt toegestaan en de elektriciteitsprijs stijgt met 7% per jaar) is de terugverdientijd van een paneel 13 jaar. Zonne-energie heeft blijkbaar een meerwaarde voor mensen, waardoor ze niet meer alleen naar de kostprijs kijken. Wat te prijzen is.

De keerzijde van de medaille is dat het me tot het mailtje van afgelopen week niet gelukt was om een fatsoenlijke berekening te maken van SolarGreenPoint. Simpelweg omdat de daarvoor benodigde informatie niet op de site te vinden was (of heel goed verstopt). Dat vind ik een groot verschil met Zonnepark Nijmegen, waar de informatie en de berekeningen wel te vinden zijn.

Een laatste conclusie is en blijft dat windenergie financieel interessanter is dan zon (zie ook mijn eerdere berichten over zonne-energie versus windenergie). Zonder zelflevering verdient een  winddeel zich in 11 jaar terug (bij een prijsstijging van 3%), met zelflevering is dat zelfs in 4 jaar tijd. Wat niet wegneemt dat er goede redenen kunnen zijn om liever wat meer te betalen voor deelname aan een zonne-energie coöperatie, zoals je ook meer betaalt als je een hippe smartphone wil. Bijvoorbeeld als je windmolens niet mooi vind.