Internet & datacenters: de grijze kant van duurzame banken?

De internet-sector is een van de snelst groeiende bedrijfstakken van Nederland. Tegelijkertijd is het een elektriciteit verslindende bedrijfstak. Reden om me afgelopen jaar te verdiepen in de vraag of bedrijven bij de keuze van hun datacenters en webhosting letten op het gebruik van duurzame energie. Met als startpunten banken, een sector die in toenemende mate via online gaat en die daarnaast van oudsher veel gebruik maakt van datacenters.

Gehanteerde aanpak

Bij mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van onderzoek van HIVOS, van informatie op van CDP (Carbon Disclosure Project) en van de Green Web App, een gratis plugin voor de webbrowser van The Green Web Foundation die laat zien of een website ‘groen’ gehost wordt. Waarbij groen gehost wil zeggen dat de webhost gebruik maakt van duurzame energie voor z’n energievoorziening en hier bij voorkeur ook over communiceert op de website. Daarbij maakt The Green Web Foundation momenteel geen onderscheid naar soort groene stroom.

Wanneer een webhost gebruik maakt van grijze stroom is met de website tcp utils nagegaan om welke webhost het gaat, zodat op de website nagekeken kon worden of het resultaat van de Green Web App overeenstemt met wat een bedrijf zelf op z’n website publiceert. Als ook dat geen uitsluitsel gaf is een reactie gevraagd aan de betreffende bank.

Duurzame koplopers

Twee voorlopers op het gebied van bankieren zonder bankkantoren zijn de ASN-bank en Triodos-bank. Beide hebben geen netwerk van kantoren, maar werken van oudsher via post en met de opkomst van internetbankieren uiteraard via internet. Beide banken zijn in de publieke opinie ook voorlopers als het gaat om duurzaamheid en bij de Eerlijke Bankwijzer scoren beide banken goed. Ook zijn beide banken partner van De Groene Zaak, die zich ten doel stellen gezamenlijk de transitie naar een duurzame economie en samenleving in de hoogst mogelijke versnelling te realiseren.

ASN-bank

Als eerste heb ik vorig jaar uitgezocht hoe de ASN-bank haar webhosting en datacenter geregeld heeft. Volgens The Green Web Foundation werd de ASN-bank grijs gehost door SNS Reaal, wat ook zichtbaar is met de site tcp utils. Navraag bij de ASN-bank leverde als antwoord op dat SNS Reaal inderdaad de webhosting en datacenter verzorgde voor de ASN. Naspeuring in het jaarverslag van SNS Reaal (pdf) leverde op dat 90% van de verbruikte elektriciteit in 2013 groen was. Na publicatie van deze uitkomsten op mijn eigen weblog (grijs gehost bij WordPress.com 😩 ) heeft The Green Web Foundation haar oordeel over de hosting van ASN en SNS aangepast van grijs naar groen. Voor de Wereld van Morgen, de community website van de ASN-bank is dit jaar overgestapt op Leaseweb voor de hosting. Volgens de gegevens van The Green Web Foundation maakt Leaseweb wel gebruik van duurzame energie.

Triodos bank

De Triodos bank stond aanvankelijk op groen in de Green Web App. Naspeuren op de website van de drie ict-bedrijven waar ze zaken mee doen (Sentia, Colt en Good.com) levert weinig informatie over gebruik van duurzame energie op. Reden om The Green Web Foundation uitleg te vragen, aangezien transparantie over het gebruik van groene stroom een van de eisen is om als groen aangemerkt te worden door The Green Web Foundation. Ondanks verschillende verzoeken van The Green Web Foundation hebben Sentia, Colt en Good.com geen informatie over groene stroom verbruik verstrekt.

Sentia

De website van Sentia levert geen enkele verwijzing op over groene stroom, duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Reden om de navraag bij Triodos bank daar te beginnen. Volgens Maarten Thijs, woordvoerder van Triodos bank, maakt Sentia:

gebruik van groene stroom. Triodos Bank betrekt duurzaamheidsaspecten in de gespreken met al onze leveranciers – en wij vragen hun waar mogelijk hun diensten verder te verduurzamen.

Tot op heden heeft Sentia niet gereageerd op vragen van mij of The Green Web Foundation over hun stroomverbruik. In het onderzoek van HIVOS komen ze niet voor. Ik ben Sentia niet tegengekomen in de rapportages van CDP en ook van de Triodos bank heb ik geen nadere onderbouwing van de claim over groene stroomverbruik ontvangen.

Colt

Ook Colt heb ik vragen gesteld over hun elektriciteitsverbruik. Het is hun Nederlandse public affairs bureau tot nu toe niet gelukt de gevraagde informatie over duurzaam elektriciteitsverbruik boven tafel te krijgen. Op de website van CDP is wel informatie te vinden over het gebruik van groene stroom in 2012, de informatie is echter onduidelijk over de hoeveelheid groene stroom en over het type garanties van oorsprong dat gebruikt is. Op haar website stelt Colt over haar CO2-emissie:

we know our data centre estate represents the highest proportion (over 60%) of our own carbon emissions from purchased electricity.

Wat het onwaarschijnlijk maakt dat nog gebruik gemaakt wordt van groene stroom. Want dan zou met een veel lagere CO2 emissie voor elektriciteitsverbruik gewerkt mogen worden.

Gevraagd om een reactie geeft René Post van The Green Web Foundation aan:

na bestudering van de duurzaamheidspagina van Colt komt The Green Web Foundation tot de conclusie dat er geen indicatie is van het gebruik van groene stroom. Daarbij is de gemelde PUE van 1,83 gigantisch hoog, een beetje modern datacenter zit in de range van 1,3 – 1,5 en een echt nieuw datacenter vaak onder de 1,2.

Good

Good is zo transparant dat op de website niets over duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen of groene stroom gebruik is te vinden. Ook is er geen mogelijkheid te ontdekken om via een contactformulier of via email persvragen in te dienen. De contactformulieren op de site leiden rechtstreeks naar de sales afdeling en onder press staan enkel persberichten.

Conclusie

De banken die zich als koplopers beschouwen m.b.t. duurzaamheid en transparantie kunnen voor hun leveranciers van hosting- en datacenterdiensten nog groeien en wat leren van ABN AMRO dat eerder dit jaar aankondigde volledig over te schakelen op Nederlandse windenergie. Daarbij lijkt ASN het energieverbruik van haar datacenters beter op orde te hebben dan Triodos, dat komt vooral doordat het duurzame elektriciteitsverbruik van de ASN terug te vinden is in het jaarverslag van SNS Reaal. SNS vermeldt geen herkomst van de groene stroom in het jaarverslag, daarin gaat ABN Amro met de openlijke keuze voor Nederlandse groene stroom dan weer een stapje verder.

Disclaimer: ik bankier bij zowel de ASN-bank als de Triodos bank, en ben sinds begin dit jaar als vrijwilliger betrokken bij The Green Web Foundation.

Dit bericht is geschreven voor en gepubliceerd op Sargasso.nl

Groene SEO: Een nieuwe backlink-strategie voor duurzame hosting bedrijven

De hosting markt is erg vol, met veel bedrijven die vechten om aandacht van potentiele klanten met een dienst die, laten we eerlijk zijn, steeds generieker wordt. Dat betekent dat bedrijven zich steeds vaker bedienen van reclame, marketing, sponsoring en de meest gevaarlijke strategie: vergelijkingssites, waar een slechte dag in uw datacenter uw ranking voor jaren kan verpesten.

Recent ontdekte René Post van The Green Web Foundation een zwakke plek voor hosting bedrijven: het gebrek aan verwijzingen van kwalitatief goede websites. Een hosting bedrijf kan een miljoen klanten hebben, maar als geen van deze klanten u noemt op zijn website, kan u het in het SEO-termen nog steeds verliezen van uw buurman die feestjes organiseert.

In de hosting sector zorgt dit voor een soort van zwart gat rond hosting bedrijven. Probeer bijvoorbeeld eens een Google zoekopdracht uit te voeren naar ‘hosted by One.com’, ‘websites hosted by strato’ of naar ‘www.dreamhost.com’. Drie bedrijven die ieder meer dan een miljoen domeinnamen hosten, maar met nauwelijks aanbevelingen van klanten voor hun hosting services.

Wat opviel was het feit dat de link naar de website van The Green Web Foundation’s op de eerste of tweede pagina met zoekresultaten staat, terwijl The Green Web Foundation toch maar een klein project is met ongeveer 2.000 bezoekers per maand. Er zijn een ontelbaar aantal links vanaf parked sites naar grote hosters, maar aangezien deze sites geen content en geen bezoekers hebben is de waarde van deze backlinks waarschijnlijk beperkt. Relevantie is belangrijk, dat maakt de gratis registratie in het online overzicht met groene webhosts van The Green Web Foundation voor uw van waarde. Een goede reden om uw bedrijf te registreren.

greencheckwww.energiekschiedam.nlVoor groene hosters is er mogelijk meer goed nieuws in aantocht. Over het algemeen heeft de content van de website van uw klanten weinig relevantie voor uw bedrijf. De inhoud van de website van het Schiedams Energie Collectief heeft bijvoorbeeld weinig van doen met de inhoud van de website van hun hosting bedrijf, bHosted. Dit verandert wanneer het Schiedams Energie Collectief een pagina toevoegt over haar duurzaamheidsbeleid en daarbij aandacht besteed aan het belang van groene hosting. Op dat moment levert een badge met ‘Duurzaam gehoste door’ en een verwijzing naar het onderdeel op de website van het hosting bedrijf over duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen beide extra punten op in zoekmachines. In SEO-termen zijn groene hosting, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen op deze wijze on-topic backlinks, die de groene inspanningen van beide bedrijven benadrukken – zonder daarvoor te betalen met Adwords, sponsoring of betaalde links.

Voor de Nederlandse groene hosting bedrijven die ik opzocht speelt het zwarte gat probleem mogelijk minder (Greenhost, bHosted, Alternet), omdat ze wel op de eerste pagina verschijnen bij Google. Toch stond ook hier The Green Web Foundation iedere keer op de eerste pagina met zoekresultaten en zijn on-topic backlinks voor hen waardevol in SEO-termen.

The Green Web Foundation

Het doel van The Green Web Foundation is om de transitie naar het gebruik van duurzame energie voor het internet te versnellen. Neem contact met ons op als u geĂŻnteresseerd bent in onze ondersteuning om er uit te springen als duurzaam hosting bedrijf.

Dit is een bewerking van een bericht van René Post en eerder gepubliceerd op 2BSustainable.

ASN-bank en groene hosting

De afgelopen maanden heb ik me wat meer verdiept in groene webhosting, oftewel het gebruik van duurzame energie voor het hosten van websites. Ik werk aan een reeks artikelen daarover, maar helaas ontbreekt tot nu toe de tijd om deze te publiceren. In mijn onderzoekje heb ik de Green Web App van The Green Web Foundation gebruikt. Dit is een toevoeging aan je webbrowser die laat zien of een website gehost wordt m.b.v. groene stroom.

Een leuke startvraag vond ik dan ook welke zichzelf duurzaam noemende organisaties gebruiken een ‘groene’ webhost? En als ze dat niet doen, waarom dan niet? Nogal wiedes dus dat de ASN-bank en hun online community VoorDeWereldVanMorgen.nl een van de eerste waren om te checken. Beide draaien volgens The Green Web App op grijze stroom. Tijd dus voor vragen.

Navraag bij de ASN-bank leert dat hun website door henzelf wordt gehost, om preciezer te zijn door de SNS-REAAL. Volgens de persvoorlichter van de ASN-bank gebruikt SNS-REAAL groene stroom voor de datacenter. Dat is niet terug te vinden op de website van de SNS-REAAl, wat wel terug is te vinden in het jaarverslag van 2013 (pdf) is dat SNS-REAAL voor ongeveer 90% van z’n stroomvoorziening gebruik maakt van groene stroom. Het verhaal van de ASN dat hun website groen gehost wordt is dus aannemelijk. Al kan ik uit het jaarverslag niet opmaken wat voor garanties van oorsprong SNS-REAAL gebruikt, dus of het om IJslandse waterkracht of Nederlande duurzame energie gaat weet ik niet.

Voor de website VoorDeWereldVanMorgen ligt het verhaal iets ingewikkelder. De webhost die de ASN daarvoor gebruikt is  Pelican ICT. Op de site van dit bedrijf is niks te vinden over het gebruik van groene stroom en in The Green Web App staat deze als grijs te boek. Bij VoorDeWereldVanMorgen kan ik vooralsnog niet meer doen dan op het woord van de ASN persvoorlichter vertrouwen, want ik het nog niet de tijd gehad om navraag te doen bij Pelican ICT zelf.

Gebruikte tools:

  • De Green Web App om te zien of een website groen gehost wordt.
  • TCP Utils om uit te vinden welk bedrijf de hosting verzorgt.

Disclaimer: Mijn eigen site wordt ook grijs gehost. Ik heb daarover al vragen gesteld aan WordPress.com. Alleen daar wordt niet op geantwoord. Dat betekent dat ik bezig met plannen te maken voor migratie naar een zelfgehoste WordPress omgeving bij een webhost met groene stroom. Ik ben sinds kort ook vrijwilliger bij The Green Web Foundation.