Disclaimer

Ik schrijf de berichten in dit weblog op persoonlijke titel. Het is niet mijn de bedoeling om mensen of groeperingen te kwetsen en/of te beledigen. Indien u een mening niet deelt, dan kunt u uiteraard een reactie geven plaatsen bij het artikel of een e-mail sturen.

De reacties bij een artikel geven het commentaar van derden weer. Dit is dus niet mijn mening. Reacties die naar mijn mening niet voldoen aan de netiquette, zoals opgesteld voor discussiegroepen, modereer ik.

Aan reacties zijn geen rechten te ontlenen. Mocht een reactie discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn, is het de auteur het het recht voorbehouden de reactie te wijzigen en/of te verwijderen. Ook reacties die niet ter zake zijn worden verwijdert, dit geldt zeker voor reacties die naar mijn mening als SPAM aan te merken zijn.

De auteur kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor eventuele schade – in welke vorm dan ook – direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van de informatie uit deze weblog.

Auteursrechten
Creative Commons License
Krispy’s Blog van Krispijn Beek is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.krispijnbeek.nl.
Toestemming met betrekking tot rechten die niet onder deze licentie vallen zijn beschikbaar voor http://www.krispijnbeek.nl/.

%d bloggers liken dit: