Energieverbruik en -productie februari 2020

Februari is voorbij, dus tijd om naar ons energieverbruik van februari te kijken. Om te beginnen met een tabel met de vergelijking tussen februari 2020 en februari 2019 (alle getallen in kWh).

Wat (in kWh)20192020verschil
Ruimteverwarming756514-32%
Warm water223208-7%
Apparaten305267-12%
Verbruik/graaddag2,131,52-29%
Gasverbruik957186-81%
Elektriciteitsafname305806164%
Teruglevering025
Elektriciteitsverbruik305781156%
Zonnepanelen13369-48%
Zonnedelen54-20%
Winddelen118271129%
Zonneboiler22220%
Totaal opwekking27836632%
Netto elektriciteitsverbruik49437795%

Bruto energieverbruik en verdeling

Ons bruto energieverbruik ligt in januari plus februari op ongeveer 2.000 kWh. Dat is bijna 40% lager dan het gemiddelde over de periode 2011-2018, exclusief 2013.

Ons energieverbruik valt grofweg in drie delen uiteen: verwarming, warm water en elektrische apparatuur. Een deel van de elektrische apparatuur is gebouwgebonden, bijvoorbeeld de mechanische ventilatie. Deze reken ik voor het gemak gewoon mee met de elektrische apparaten. Alleen het elektriciteitsverbruik van de infraroodverwarming reken ik los.

Het energieverbruik voor warm water is behoorlijk constant, ongeacht het weer willen we een warme douche en verbruiken we warm water voor de vaatwasser. Het enige verschil is dat de benodigde energie in de zomermaanden door onze zonneboiler wordt geleverd. Het elektriciteitsverbruik van apparaten kent wel een licht seizoensritme. In de herfst en winter ligt het verbruik hoger dan in de in zomermaanden, omdat we in de herfst en winter meer lampen aan hebben.

Het grootste seizoenseffect zit hem in de verwarming, die in de zomermaanden uit staat. De piek in ons energieverbruik voor verwarming ligt deze winter een stuk lager dan voorgaande jaren. Wat slechts gedeeltelijk te verklaren is door een warmere winter. In de periode oktober tot en met februari hadden we afgelopen winter 1687 graaddagen, vorig jaar waren dat er 1750. Een verschil van 4%, terwijl het energieverbruik in dezelfde periode daalde met 37% (van 3.583 kWh naar 2.268). Een uitgebreidere analyse van ons verwarmingsverbruik vind je hier.

De daling van het energieverbruik door infraroodverwarming is ook terug te zien in ons totale energieverbruik dat met 8.7000 kWh nu dik onder de 10.000 kWh zit. De grote wijziging zit hem in ons energieverbruik voor verwarming.

De verandering in ons energieverbruik begint ook duidelijk zichtbaar te worden in de verdeling van ons energieverbruik tussen verwarming, elektrische apparaten en warm water. De hoeveelheid energie voor warm water is niet gestegen, maar het aandeel in onze totale energiemix stijgt wel. Alle drie de onderdelen vormen momenteel zo’n 1/3 van ons energieverbruik. Tot vorig jaar was verwarming goed voor 40-50% van ons energieverbruik.

Netto energieverbruik en energieproductie

Ons netto energieverbruik is ook gedaald ten opzichte van 2019. Net als in januari ligt het netto energieverbruik duidelijk lager dan voorgaande jaren. Dit komt deels door de goede opbrengst van onze winddelen, deels door de warmere winter en deels door de overschakeling op infraroodverwarming.

De hoeveelheid aardgas die we verbruiken ligt dit stookseizoen fors lager dan voorgaande jaren. Op jaarbasis ligt ons gasverbruik momenteel op 155 m3 aardgas. Dat is vooral opgevangen door meer stroom van het net af te nemen, hoewel dat in februari door de goede opbrengst van onze winddelen minder nodig was dan in januari.

Op jaarbasis daalt ons gasverbruik en stijgt de afname van elektriciteit van het net. Inmiddels nemen we op jaarbasis ongeveer 2.300 kWh af van het net, waarmee de inkoop van stroom zo’n 20% van ons energieverbruik vormt.

De inkoop van elektriciteit plus ons aardgasverbruik vormen samen een kleine 40% van ons energieverbruik. Voordat we overschakelden op infraroodverwarming was aardgas goed voor 50-60% van ons energieverbruik. De overschakeling zorgt er dus voor dat we een groter deel van ons jaarlijks energieverbruik zelf opwekken.

De daling van ons aardgasverbruik is goed te zien als ik energieverbruik uitsplits tussen aardgas, elektriciteit en zonnewarmte. Het aandeel aardgas is sinds maart 2019 fors gedaald en bedraagt inmiddels minder dan 20% van ons totale energieverbruik.

Afsluitend

Afsluitend kan ik stellen dat het mogelijk lijkt om in onze label C woning van het aardgas af te gaan voor minder dan Euro 20.000. Waarbij we een comfortabele woning behouden en ook ons totale energieverbruik weten te verminderen.

Energieverbruik en opwekking februari 2014

Het is alweer maart en de eerste twee maanden van het jaar zijn voorbijgevlogen. Dus hoog tijd voor een update over ons energieverbruik over februari, waarbij ik januari meteen meepak want zo te zien ben ik die geheel vergeten. Met de meteorologische lente voor de deur is het in ieder geval duidelijk dat er nauwelijks sprake is geweest van een winter. Dat merkt niet alleen het KNMI, maar ook wij merken dat het niet echt koud is geweest aan ons gasverbruik.

Elektriciteitsverbruik en -opwekking februari

Februari is de eerste maand van het jaar waarin onze zonnepanelen en winddelen gezamenlijk meer stroom hebben geproduceerd dan we hebben verbruikt. Onze winddelen leverden 196 kWh op en onze zonnepanelen 98 kWh, samen dus goed voor 294 kWh. Dat is meer dan ons verbruik van 284 kWh. Uiteindelijk hebben we dus 10 kWh teruggeleverd aan GreenChoice. Het is helaas nog niet gelukt om een dag per saldo stroom terug te leveren aan het net, al hebben we er afgelopen maand 3 keer dicht bij gezeten.

In januari namen we per saldo nog 87 kWh af van GreenChoice, doordat ons verbruik hoger was (333 kWh) en de hoeveelheid elektriciteit die we zelf opwekte lager (246 kWh).

2014 februari elektriciteitsverbruik per maand

Op jaarbasis begint nu echt goed zichtbaar te worden wat eigen opwekking betekent voor onze energienota en dus ook voor de betalingen aan ons energiebedrijf. Een effect dat niet alleen ik merk, maar ook steeds meer Europese, Amerikaanse en Australische energiebedrijven.

2014 februari 12 maands elektriciteitsverbruik

Het grootste deel van ons elektriciteitsverbruik van de afgelopen 12 maanden hebben we zelf opgewekt. Wekten we in 2012 nog 0% van onze elektriciteit zelf op, inmiddels wekken we 87% van ons elektriciteitsverbruik zelf op. Ik verwacht dat dit de komende maanden nog verder oploopt. aangezien onze zonnepanelen pas vorig jaar juni zijn geplaatst. Ons totale elektriciteitsverbruik op jaarbasis blijft redelijk stabiel, al hebben we in februari ruim 70 kWh minder verbruikt dan vorig jaar.

Gasverbruik december

Ons gasverbruik is in februari uitgekomen op 114 m3, bijna de helft lager dan vorig jaar. Februari was volgens Mindergas.nl met 331 graaddagen dan ook veel warmer vorig jaar met 497 graaddagen. Het verbruik per graaddag, een betere graadmeter voor de ontwikkeling van ons gasverbruik, laat zien dat we weer terug zijn op het gasverbruik in 2012. De verhoging vorig jaar was dus eenmalig door de geboorte van onze jongste spruit.

2014 februari gasverbruik per maand

Gas, water en elektriciteitsverbruik maart 2013

Maart is afgelopen, de kou helaas nog niet. Tijd in ieder geval om terug te kijken op ons water en energieverbruik in maart. De combinatie van gezinsuitbreiding met de kou van maart maakt dat ons gasverbruik voor het eerst in tijden weer boven de 1.000 m3 aardgas op jaarbasis ligt. Dat betekent dat we de komende 9 maanden behoorlijk zuinig moeten leven als we nog onder de 1.000 m3 willen komen. Inmiddels zijn de meeste instellingen van de cv en radiatoren wel weer aangepast naar de oude niveau’s.

GAS-, ELEKTRICITEIT- EN WATERVERBRUIK MAART

Maart was kouder dan in 2012. Daardoor lag ons gasverbruik aanzienlijk hoger, zelfs na correctie voor gewogen graaddagen. Ons gasverbruik steeg van 0,25 m3/graaddag in 2012 naar 0,44 m3/graaddag in 2013  (+76%). ’s Nachts en in meer ruimtes stoken hakt er dus behoorlijk in, ook al zijn we weer iets gedaald t.o.v. februari.

Ook het elektriciteitsverbruik is behoorlijk gestegen, van 271 kWh naar 351 kWh. Dat is 30% meer. Gelukkig leveren onze 3 winddelen nog steeds elektriciteit (381 kWh). Dat is 38% van ons elektriciteitsverbruik. De andere 62% hebben we groen ingekocht bij GreenChoice. Later dit jaar willen we nog zonnepanelen laten plaatsen, die goed moeten worden voor ongeveer 50% van ons elektriciteitsverbruik. Dat scheelt ook weer Euro 300 aan energiebelasting en SDE+ heffing. Dan resteert slechts 10% inkoop bij GreenChoice.

Ons waterverbruik is ten opzichte van februari met gelijk gebleven op 12 m3. Uitbreiding van het gezin kost ons deze maand dus ongeveer 3 m3 water.

12 MAANDS GAS, ELEKTRICITEITS EN WATERVERBRUIK

Afgelopen maand was wederom ongunstig voor ons 12 maandsverbruik van gas, water en elektriciteit. Zowel  het elektriciteitsverbruik als het gasverbruik lopen nog steeds op. Mijn eigen inschatting (op basis van de verbruiken van vorig jaar) blijft dat het nog mogelijk is om onder de 1.000 m3 aardgas te blijven, de zonneboiler gaat z’n werk tenslotte weer doen. De 3.000 kWh grens voor elektriciteit raakt wel uit zicht, daar staat tegenover dat we momenteel bijna 40% van onze elektriciteit zelf opwekken met Winddelen en eind dit jaar ongeveer 90% zelf opwekken (als de zonnepanelen geplaatst zijn). Blijft over zo’n 1.000 m3 aardgas.

Gas, water en elektriciteitsverbruik februari 2013

We zijn al weer halverwege maart, dus tijd om te bepalen hoe ons energieverbruik zich de afgelopen maand heeft ontwikkeld. In hoofdlijnen is simpelweg te stellen dat gezinsuitbreiding behoorlijk inhakt op je energierekening. Het gaat dit jaar een hele klus worden om onder de 1.000 m3 aardgas te blijven, maar als het een zonnig voorjaar wordt is het nog steeds mogelijk.

GAS-, ELEKTRICITEIT- EN WATERVERBRUIK FEBRUARI

gasverbruik_maart_2013Februari was minder koud dan in 2012. Toch lag ons gasverbruik aanzienlijk hoger, zeker na correctie voor gewogen graaddagen. Ons gasverbruik steeg van 0,33 in 2012 naar 0,46 m3/graaddag in 2013  (+40%). ’s Nachts en in meer ruimtes stoken hakt er dus behoorlijk in. Zoals in de grafiek te zien is zaten we in februari net boven onze benchmark (1.200 m3 / jaar, volgens EnergiemanagerOnline.nl het gemiddelde voor een rijtjeshuis van na 1988).

elektriciteit_maart_2013Ook het elektriciteitsverbruik is behoorlijk gestegen, van 271 kWh naar 351 kWh. Dat is 30% meer. Gelukkig hebben onze 3 winddelen ook behoorlijk wat elektriciteit opgeleverd (137 kWh). Dat is 40% van ons elektriciteitsverbruik. De andere 60% hebben we groen ingekocht bij GreenChoice. In bovenstaande grafiek is te zien dat we nog net onder onze benchmark blijven (4.092 kWh, volgens volgens EnergiemanagerOnline.nl het gemiddelde elektriciteitsverbruik voor een 3 persoonshuishouden).

Ons waterverbruik is ten opzichte van januari met 2 m3 gestegen tot 12 m3, ten opzichte van 2012 is het echter bijna verdubbelt van 7 naar 12 m3.

12 MAANDS GAS, ELEKTRICITEITS EN WATERVERBRUIK

Afgelopen maand was ongunstig voor ons 12 maandsverbruik van gas, water en elektriciteit. Zoals in de grafiek hieronder te zien is lopen zowel het elektriciteitsverbruik als het gasverbruik weer op. Mijn eigen inschatting (op basis van de verbruiken van vorig jaar) blijft dat het nog mogelijk is om onder de 1.000 m3 aardgas te blijven, de komende maanden gaat de zonneboiler z’n werk tenslotte weer doen. De 3.000 kWh grens voor elektriciteit raakt wel uit zicht.

12_maands_energieverbruik