Energiek Schiedam: terugblik 2016

Nieuwjaar ligt al weer even achter ons. Tijd voor een terugblik op 2016. Dit jaar wat korter dan volgend jaar.

Eerste project opgeleverd: Zon op Wennekerpand

In 2016 heeft Energiek Schiedam haar eerste project in gebruik genomen: Zon op Wennekerpand. Het project is ontwikkeld door het Schiedams Energie Collectief (SEC) en gefinancierd door Energiek Schiedam (ES). ES heeft gebruik gemaakt van Zonnepanelendelen om via crowdfunding de financiering te regelen, wat sneller dan verwacht lukte.

In 2016 heeft de zonnestroominstallatie bijna 9 MWh aan elektriciteit opgewekt, dat is ongeveer het jaargebruik van 3 huishoudens.

Splitsing in Schiedams Energie Collectief en Energiek Schiedam

Doordat het eerste project in gebruik is genomen is ook de splitsing tussen SEC en ES belangrijker geworden. Grofweg is de taakverdeling als volgt: SEC richt zich op het ontwikkelen van projecten, zoals Zon op Wennekerpand, Wind op Vijfsluizen en advisering over bv. verduurzaming van de energievoorziening in het havengebied. ES richt zich op de exploitatie van projecten, zoals Zon op Wennekerpand, en op collectieve acties gericht op bewoners, bv. onderlinge advisering over energiebesparing of alternatieven voor gas. Een ander belangrijk verschil is dat Energiek Schiedam een coöperatieve vereniging is, waarvan alle Schiedammers lid kunnen worden, terwijl SEC een stichting is.

Samenwerking Greenchoice

In 2016 lanceerde Greenchoice de campagne energievangers, waar ook Energiek Schiedam aan meedoet. Onderdeel van de campagne is dat Energiek Schiedam een jaarlijkse vergoeding van Greenchoice krijgt voor klanten die aangeven ook lid te zijn van Energiek Schiedam. Deze bijdrage zetten we in ten bate van onze projecten en onze leden.

Voor Schiedamse ondernemers en stichtingen kunnen we op verzoek een offerte op maat aanvragen en deze vergelijken met de huidige energieleverancier. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan voor Stichting Wennekerpand. Indien u hierin geïnteresseerd bent kunt u rechtstreeks offerte aanvragen bij Greenchoice. U kunt ook een email met machtiging tot aanvraag van offerte op uw naam en een recente jaarrekening van uw huidige leverancier sturen aan krispijn at energiekschiedam.nl.

Overige activiteiten in 2016

In 2016 hebben Energiek Schiedam en het Schiedams Energie Collectief aan verschillende activiteiten in Schiedam deelgenomen. Zo hebben we twee keer ingesproken op het Klimaatplan van de gemeente Schiedam, hebben we samen met GroenLinks Schiedam en de gemeente een duurzaamheidsdag georganiseerd, en stonden we op de Brandersfeesten en de Woonbeurs Schiedam.

Plannen 2017

Komende maanden zal de eerste algemene ledenvergadering van Energiek Schiedam plaats vinden. Tijdens de alv wordt het bestuur formeel gekozen en wordt de leden gevraagd welke activiteiten zij belangrijk vinden. De uitkomst van dit laatste deel van de alv gaat in grote mate bepalen waar ES zich op gaat richten in 2017.

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de website van Energiek Schiedam.

Uit de inbox: 16 April uitreiking van de P-NUTS Awards 2013

16 april 2013 huldigen we de inzenders van de P-NUTS Awards 2013 en hun voorgangers. Wie zijn de topscorers en mogen de bokaal namens hun ‘team’ in ontvangst nemen? Wie gaan er met een medaille naar huis? Onze partners zijn er klaar voor, het publiek is nieuwsgierig, nog even – en dan is het zover!

De huldiging vindt plaats in de Sporthallen Zuid Amsterdam, Burgerweeshuispad 54,
1076 EP Amsterdam.

Het programma start om 13:00 (zaal open om 12:00) en eindigt om 17:30 met een borrel.

Zonder fans geen huldiging, dus neem collega’s, relaties, leveranciers, klanten, vrienden, familie en buren mee: iedereen is meer dan welkom! Er zijn 4 tribunes: de groene Greenchoice tribune, de blauwe Energiesprong tribune, de rode ASN Bank tribune en de gele Qurrent tribune. Met echte bobo’s, pers en jury- en ereleden op de tribunes!

Toegang en deelname is gratis. Informatie over aanmelden vind je hier.

Elke inzending kan de Oranje Energie Publieks Award winnen – stem op je favoriete initiatief via de website p-nuts.nu. Hier is ook te zien wie er aan kop gaan door onder aan de lijst te klikken op view results.

De huidige top 5 (per 29 maart):

 1. Schoonschip
 2. Duurzaam Diekendamme
 3. Regionaal Duurzaam, investeer in uw regio
 4. Eemstroom – Energiecoöperatie Amersfoort
 5. DC = DeCent

Overzicht collectieve inkoopacties zonnepanelen in Nederland

Eerder dit jaar heb ik zelf een aantal collectieve inkoopacties van zonnepanelen met elkaar vergeleken. Inmiddels zou het bijhouden er van een volledige dagtaak zijn. Iets waar mij zelf de tijd voor ontbreekt. Gelukkig hebben Peter Segaar van Polder PV en Henri Bontenbal een uitgebreid overzicht staan van verschillende initiatieven. Wie wil weten wat er momenteel te doen is op gebied van collectieve inkoop van zonnepanelen verwijs ik met alle plezier door naar de website van Peter Segaar. Daar staat een veel actuelere en uitgebreidere lijst van aanbieders, dan de 4 a 5 die ik vergeleken heb.

Peter Segaar heeft een forse lijst met collectieve inkoopacties voor zonnepanelen en nuttige tips voor wie overweegt om aan een dergelijke actie deel te nemen. Er staan geen prijzen bij, maar die kan je zelf nagaan bij de betreffende aanbieders. De prijzen staan over het algemeen in Euro per Wattpiek vermeldt. Vergeet niet om ze te vergelijken met ‘normale’ zon pv installateurs, want het opzetten van een collectief kost ook tijd en niet alle collectieve aanbieders doen dat om niet in de vrije avonduren. In de lijst staan ook projecten die zich rond rekenen met de sla uit de volkstuin methodiek (ook wel bekend als salderen voor de meter). Zolang de belastingdienst van mening is dat over zelf opgewekte stroom voor de meter energiebelasting verschuldigd is zul je dat niet moeten doen om geld te besparen t.o.v. je huidige energierekening.

Verder heeft Peter Segaar een behoorlijke lijst met bedrijven en initiatieven die solar lease constructies aanbieden, al dan niet in de vorm van solar as a service / prestatiecontracten (alleen betalen voor werkelijk opgewekte kWh).

Henri Bontenbal heeft eerder dit jaar een hele lijst van lokale en coöperatieve duurzame energie initiatieven gemaakt. Soortgelijke lijsten vind je ook bij Hieropgewekt.nl en bij Groenestroomjagraag.nl. Wie meer wil lezen over de opkomst van deze lokale energie initiatieven kan terecht bij het rapport de Energie Bottomup in Lage Landen van Anne Marie Schwenke.

Rekentooltje decentrale energieprojecten met vergoeding in natura versie 0.2

Vorige week heb ik een eerste versie van mijn rekentooltje voor het doorrekenen van collectieve decentrale energieprojecten met levering in natura online gezet. Na wat feedback via de mail, onder andere van Pauline Westendorp, heb ik deze wat aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • Inbouw van effect van geld lenen op je rendement. Rente wordt berekend zodra je een rentepercentage invult. Uitgangspunt is daarbij een lineaire aflossing van de lening gedurende de levensduur van het collectieve energieproject. Eerder aflossen bespaart rente en is heeft dus een gunstig effect op je rendement.
 • Formules ingebouwd om automatisch terugverdienjaar in overzicht bovenaan de spreadsheet te laten zien. Klein aandachtspunt is nog dat een terugverdientijd van 0 jaar kan duiden op heel snel of helemaal niet.
 •  Formules ingebouwd om de gemiddelde Return On Investment te berekenen gedurende de levensduur.
 • Je kan nu kiezen voor investering in meer dan 1 deel van een windpark, zonnepark.

Daarnaast ter verduidelijking de uitgangspunten:

 • inflatie kan je zelf meenemen/instellen
 • prijsstijging elektra idem
 • prijsstijging jaarlijkse onderhoudsbijdrage idem
 • rentevoet: nog niet meegenomen
 • btw 21%, maar aan te passen
 • opbrengstvermindering panelen: niet meegenomen. Uitgangspunt is gemiddelde opbrengst volgens opgaaf aanbieders
 • afschrijvingstermijn = levensduur

Wensenlijst voor volgende versies:

 • Afschrijvingstermijn los kunnen koppelen van levensduur
 • Onderhoudskosten: optie toevoegen om onderhoudskosten per jaar in te voeren i.p.v. gemiddeld per jaar.
 • Indicatie van energierekening per jaar toevoegen voor zelfinvesteren versus energiebedrijf.
 • Toevoegen totaal aantal kWh zelf opgewekt
 • Uitbreiden met groen gas
 • En niet te vergeten: het GroenLinks Amsterdam plan voor burger windparken doorrekenen.
 • Toevoegen optie gemeenschapsbijdrage.
 • Toevoegen duurzame energiebaten en differentiatie energiebelasting grijs-groen
 • Mogelijkheid om vanuit totale investering voor wind/zonne-energiepark te werken toevoegen

Meebouwen? Fouten ontdekt? Laat maar weten in de comments of stuur een mailtje.

Rekentooltje decentrale energie met vergoeding in natura

Het afgelopen jaar heb ik meerdere keren berekeningen losgelaten op duurzame energie projecten. Vooral als het ging om collectieve windprojecten, zoals De Windcentrale, en zonprojecten, zoals SolarGreenPoint en Zonnepark Nijmegen. Telkens beloofde ik daarbij om mijn spreadsheet met berekeningen beschikbaar te maken. Wat ik tot op heden nagelaten heb.

Deze week maak ik dat goed. Via deze link vind je een aangepaste en opgeschoonde versie van de spreadsheet waarmee ik mijn berekeningen heb uitgevoerd. Er ontbreken nog een aantal zaken in de spreadsheet:

 1. Kapitaalkosten. Je kan wel een rentepercentage invullen, maar dat heeft nog geen invloed op de uitkomsten.
 2. Duurzame energiebaten. Ik heb wel een idee hoe je die mee kan nemen, maar ben niet tevreden over de overzichtelijkheid van de berekeningen
 3. Differentiatie in energiebelasting: de mogelijkheid om met een verschil tussen groene en grijze stroom te rekenen.
 4. Differentiatie in netwerk/transportkosten: nuttig/handig voor voorstanders van decentrale/lokale energie opwekking.
 5. Vermeden CO2 emissies.

Aan deze zaken sleutel ik dus nog even verder. Ik hoop dat de huidige versie helpt om de financiële rozengeur en manenschijn van aanbieders van collectieve energieprojecten te kunnen beoordelen. De spreadsheet is gebouwd in de avonduurtjes, dus foutjes etc. zijn niet uitgesloten. Meldt ze gerust, dan pas ik het aan.

Mocht je een idee hebben hoe bovenstaande zaken in te bouwen zijn meld je dan gerust via de comments. Vooralsnog heb ik de spreadsheet even afgeschermd, zodat de formules enkel door mij aan te passen zijn.

Overzichten lokale duurzame energie initiatieven

Vorige week heeft HIER.nu de website Hieropgewekt.nl gelanceerd. Op de site staan momenteel een kleine 100 lokale duurzame energie initiatieven, het gaat zowel om de al langer bestaande windenergie coöperaties, als om de nieuwere lokale duurzame energiebedrijven. Volgens Hier Opgewekt zijn er in Nederland zo’n 280 initiatieven in verschillende stadia van ontwikkeling. Een kleine 40 lokale duurzame energie initiatieven vind je op de site Groene energie ja graag van WISE. Als er werkelijk 280 initiatieven in Nederland zijn dan zijn beide sites vooralsnog verre van compleet.

Met 2 sites met lokale duurzame energie initiatieven (naast E-Lokaal) is het nu nog wachten op een site met een overzicht van alle lopende collectieve inkoopacties voor zonnepanelen.