Week van de energierekening: is er een app voor het bijhouden van je energieverbruik?

Afgelopen anderhalf jaar heb ik braaf iedere maand ons energieverbruik (gas en elektriciteit) en waterverbruik bijgehouden in een spreadsheet. Eerder deze week vertelde ik al dat we met ons energieverbruik tot de 30% zuinigste huishoudens van Nederland behoren, volgens de benchmark tool van MilieuCentraal. Vandaag kreeg ik de vraag of er ook een app is om je energiestanden mee bij te houden. Een goede vraag waar ik me dus maar eens een beetje in verdiept heb. Hieronder een lijst met apps en websites die je kan gebruiken om je energieverbruik bij te houden.

Update 15 januari 2013: Een uitgebreidere lijst met energieverbruiksmanagers vind je inmiddels bij MilieuCentraal.

Update 19 februari 2013: Eigen Huis heeft in 2012 ook een aantal systemen vergeleken. Hier is de pdf te vinden.

Update 5 januari 2014: Mindergas.nl ondersteunt nu ook de slimme meter en MilieuCentraal heeft een speciale website om energieverbruiksmanagers te vergelijken.

Update 10 april 2014: Meterstandenmonitor toegevoegd

Websites

Er zijn diverse websites waarmee je de meterstanden van gas, elektriciteit en water bij kunt houden. Hieronder staan de volgende 6 7 8 websites vergeleken:

  1. Mindergas.nl: gasverbruik.
  2. Mijnwoningdossier.nl: Uitgebreider heb ik de site hier beschreven.
  3. Online meterkaart van Gaslicht.com
  4. Duurzame Buren
  5. Eigen Huis Besparingsadvies
  6. EnergieManagerOnline.nl
  7. Qurrent
  8. Meterstandenmonitor

Mobiele appJaNeeNeeNeeNeeNeeJaNeeMobiele appJaNeeNeeNeeNeeNeeJaNeeMobiele appJaNeeNeeNeeNeeNeeJaNee

Website 1 2 3 4 5 6 7 8
Gas Ja Ja Ja Nee Nee Ja Alleen slimme meter  Ja
Elektriciteit Nee Ja ja Nee Nee Ja Ja  Ja
Water Nee Ja Ja Nee Nee Ja Nee  Ja
Graaddagen Ja Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee  Ja
Gasverbruik voor warm tapwater instellen Ja Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee  Ja
Slimme meter Nee Ja Nee Nee Nee Nee Ja Ja  Ja
Doel instellen Nee Nee ? Nee Nee Ja Nee**  Ja
Benchmark Nederland Ja Nee ? Ja Nee Ja Nee
Benchmark andere gebruikers Nee Ja* + Nee Nee Ja Nee Ja Nee**  Ja
Energielabel Nee Ja Nee Nee Ja Nee Nee  Nee
Mobiele app Ja Nee Nee Nee Nee Nee Ja  Ja
Zonmodule Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja
Windmodule Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja
Stadswarmte Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja
Zonneboiler Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja
Extra meters toevoegen Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja, 3 stuks

* vergelijking is niet 1 op 1, maar op MinderGas kan je wel gasverbruik vergelijken t.o.v. andere gebruikers met hetzelfde type woning m.b.v. een histogram. Zie reactie David.
+ het is bij mindergas.nl ook mogelijk om je gasverbruik te vergelijken met vrienden, mits deze ook een account hebben en je hun mailadres hebt. Zie reactie David.
** Qurrent werkt nog aan uitbreidingen m.b.t. het benchmarken van je energieverbruik met andere deelnemers en het instellen van doelen.

Apps voor mobiel

Onderstaande apps ben ik tegengekomen in Google Play. In willekeurige volgorde, want ik heb ze zelf niet gebruikt. En dus geen idee of ze werken. Laat staan of ze prettig werken.

Daarnaast zijn er nog een berg apps van specifieke energieleveranciers, zoals in mijn geval Greenchoice, om je meterstanden door te geven. Die heb ik echter niet opgenomen in m’n overzicht.

Aanvullingen / ervaringen?

Ervaringen en aanvullingen zijn welkom in de reacties. Dit is tenslotte slechts een snel in elkaar geknutseld overzichtje 😉

Update: Mijn woningdossier

Gasverbruik

Vorige week ontving ik via de mail een enquete voor Mijn Woningdossier. Een van de vragen daarin was of ik al meterstanden had ingevuld op de site. Dat was niet het geval, een goede reden dus om eens terug te gaan naar de website en te kijken wat er verder verandert/verbeterd is sinds mijn vorige bezoek aan de site.

Meterstanden

GasverbruikHet invullen van de meterstanden gaat eenvoudig en levert ook een aantal heldere grafiekjes op van de verbruiken per maand (of per week als je het wekelijks bijhoudt) van het afgelopen jaar. De grafiekjes zijn ook simpel in verschillende formats te downloaden om vervolgens elders gebruikt te worden. Bijvoorbeeld de jpeg hiernaast met ons gasverbruik vanaf april 2011 tot en met maart 2012. Waarin je heel fraai het resultaat ziet van de zonneboiler in de zomer 🙂 Soortgelijke grafieken kun je maken van watergebruik en elektriciteitsverbruik.

Helaas is het niet mogelijk om de instellingen van de grafiek te wijzigen. Zo kun je het verbruik van 2011 niet vergelijken met 2012. Ook ontbreekt de mogelijkheid om het verbruik per graaddag te berekenen. Wanneer je dat soort zaken wilt weten (en dat is voor de vergelijkbaarheid van je gasverbruik toch echt van belang) dan ben je aangewezen op sites als mindergas.nl of het programma Ecohome.

Overige veranderingen

De site kent inmiddels ook een forum. Daarvoor wordt samengewerkt met Duurzame Buren. Wat prettig is in deze tijden van extreme digitale versnippering. Wat jammer is is dat het niet mogelijk lijkt om mijn ID van Duurzame Buren te koppelen aan Mijn Woning Dossier.

Wat ook jammer is is dat Mijn Woning Dossier nog steeds geen inzage geeft in de gehanteerde Rc waardes (de mate van isolatie). Ook is het nog niet mogelijk om zelf maatregelen toe te voegen die additioneel zijn aan de maatregelen die ooit door de EPA adviseur zijn aangedragen.

MijnWoningDossier.nl vs. Eigenhuisbesparingsadvies.nl

Afgelopen jaar heb ik twee energie prestatie adviezen / maatwerk adviezen laten uitvoeren. Dat klinkt misschien een beetje bizar, maar ik was erg nieuwsgierig naar de werking van het instrument en naar het effect van de genomen maatregelen. Dat effect van de zonneboiler en HR ketel op het energielabel van ons huis valt overigens iets tegen. We hadden gehoopt van C (1,53) naar B (1,24) te gaan, het is uiteindelijk C gebleven. Al is de index score wel verbeterd naar 1,35. En belangrijker: ons gasverbruik is aanzienlijk gedaald t.o.v. de vorige bewoners.

De overeenkomsten

Het eerste maatwerkadvies is via Vereniging Eigen Huis uitgevoerd. Het tweede maatwerkadvies heb ik door KiesGroenlicht laten uitvoeren. In beide gevallen geldt dat je er het meeste uit haalt als je fors veel ideeën neerlegd over wat je wil doen aan je huis om de energieprestatie te verbeteren. Wat ik niet echt gedaan heb, aangezien ik wel eens wilde horen met welke maatregelen de adviseurs zouden komen voor een C-label woning (volgens het maatwerkadvies van Eigen Huis had 55% van de huizen met energielabel begin dit jaar een C-label). Bij KiesGroenlicht speelt ook mee dat ik slechts een beperkt budget per jaar heb opgegeven, wat de mogelijkheden ook beperkt.

De verschillen

Het maatwerkadvies dat ik via Vereniging Eigen Huis heb ontvangen staat veel informatie. Soms onhandig gegroepeerd, of op de verkeerde driver afgesteld. Een voorbeeld: wie gaat er een thermostaatkraan van Euro 130 installeren als dat 3 Euro per jaar besparing oplevert? Dat doe je vanwege het comfort, de constantere temperatuur etc. In de bijlage van het maatwerkadvies zat een opsomming van alle onderdelen van het huis met de daarbij behorende isolatiewaarden (Rc voor gevels en vloer, en U voor ramen).

In het maatwerkadvies van KiesGroenlicht is gekozen voor een andere aanpak. Waarbij de maatregelpakketten zijn afgestemd op de door ons zelf vooraf gegeven budgetinschatting en onze prioriteiten t.a.v. comfort, kostenbesparing, duurzaamheid en prijsonafhankelijkheid. De rendementen en terugverdientijden waarmee KiesGroenlicht rekent zijn een stuk meer in lijn met de gegevens die online te vinden zijn en de berekeningen die ik zelf al eens op de achterkant van een sigarendoosje heb gemaakt. Wat onbreekt zijn de technische gegevens van het huis, geen Rc waarden en geen U waarden.

Niet dat de gemiddelde Hollander (of ik) daar wat van snapt, maar het is toch wel handig om te hebben voor de klusjes die ik zelf kan oppakken. Dan weet ik tot welk punt ik de isolatie op kan voeren om de hele buitenschil van ons huis op hetzelfde niveau te krijgen. Bovendien zou het aardig zijn om de verschillen/overeenkomsten in Rc en U waarden tussen de twee maatwerkadviezen te vergelijken.

Inmiddels heb ik de Rc en U waarden per deel van het huis per mail opgevraagd bij KiesGroenlicht en ook ontvangen. Dus een volgende keer ga ik eens kijken wat de verschillen zijn in de gehanteerde Rc en U waarden in de twee maatwerkadviezen.

Online verschillen

Bij het EPA van Vereniging Eigen Huis hoort ook een eigen digitale omgeving. Daar kun je alle technische gegevens van je huis terugvinden. Varierend van de isolatiewaarde van je muren tot het type verwarmingsketel dat je hebt hangen, van de raamoppervlaktes tot het type ventilatie. Je kan ook het effect op je maandelijkse lasten en energielabel van de in het maatwerkadvies genoemde maatregelen doorrekenen.

Vooral de volledige beschikbaarheid van alle technische gegevens vind ik erg prettig. Wat erg jammer is, is dat je niet kunt aangeven of je bepaalde maatregelen hebt doorgevoerd. Het is ook niet mogelijk om de berekeningen van de besparingen aan te passen. Daarnaast is het niet mogelijk om zelf maatregelen toe te voegen waar je eerder niet aan hebt gedacht. Wij overwegen bijvoorbeeld bij een toekomstige verbouwing van onze badkamer een warmteterugwin (WTW) unit in de douche in te bouwen.

Wat betreft de berekeningen staat er voor het vervangen van de VR ketel door een HR ketel met zonneboiler een besparing per maand van Euro 17. Volgens mijn berekeningen is onze besparing het afgelopen jaar ruim het dubbele per maand geweest.

Het tweede maatwerkadvies heb ik door KiesGroenlicht laten uitvoeren. De gegevens van dit maatwerkadvies zijn door KiesGroenlicht ingeladen in de site Mijn Woningdossier. Waar ik een paar maanden geleden een account heb aangemaakt.

Mijn Woningdossier lijkt erg op die van Eigen Huis. Het positieve van Mijn Woningdossier is dat je vanuit de site meteen offertes kunt aanvragen bij partners van Meer met Minder. Een aanvullend nadeel t.o.v. Eigenhuisbespaaradvies.nl is dat voor mij als woningeigenaar de technische gegevens nauwelijks inzichtelijk zijn. De Rc waardes, de raamoppervlaktes, de oppervlaktes van muren, het is niet terug te vinden. Terwijl dat toch wel handig is om te weten.

Het is namelijk hardstikke leuk als iemand aanbiedt om mijn huis tot een Rc waarde van 1,5 te isoleren, jammer dat dat volgens het maatwerkadvies van Eigen Huis een achteruitgang betekent. Uit het plan van aanpak van KiesGroenLicht of MijnWoningdossier.nl was ik daar niet achtergekomen. Of worden de Rc en U waardes wel verstrekt aan de partners van Meer met Minder waar ik een offerte aanvraag?

Conclusie

Mijn conclusie is en blijft dat er een wereld te winnen valt met duurzamer bouwen. Dat vergt wel een omslag in denken bij de bouwbranche, de installateurs en de adviseurs. Want voor die paar tientjes besparing per maand die me worden voorgerekend ga ik geen grootschalige verbouwingen doen, dan zoek ik wel gewoon een goedkopere internetaanbieder. Voor het extra comfort, de rust dat ik minder last heb van schommelende energieprijzen des te meer en het behoud van de waarde van mijn woning des te meer.