Subsidie zonneboiler: de juristen zijn er druk mee geweest, het heeft wat moeite gekost, maar hij is toch toegekend

Dik anderhalf jaar geleden hebben we onze zonneboiler laten installeren. Gebaseerd op de stellige uitspraak van voormalig Minister Van der Hoeven dat de SDE niet tussentijds aangepast zou worden hadden we besteld voordat de regeling duurzame warmte in 2011 was opgensteld. Als een van de vele duurzame maatregelen besloot minister Verhagen de regeling niet open te stellen, waardoor we konden fluiten naar dik duizend Euro subsidie. Aan de ene kant niet getreurd, de zonneboiler doet het er niet slechter om. Aan de andere kant verhoogde het wel onze kosten en bevestigde het de onbetrouwbaarheid van het rijk op gebied van subsidies voor duurzame energie.

Zodra duidelijk werd dat de regeling duurzame warmte voor 2011 niet opengesteld werde hebben we onze installateur, Zon en Zo, een vrijbrief gegeven om namens ons bezwaar aan te tekenen. Na wat procedurele hobbels, waaronder machtigingsformulieren waar de komma verkeerd op stond en die dus op het laatste moment opnieuw getekend moesten worden, bleef het al lange tijd stil. In de tussentijd werd wel duidelijk dat aanvragen die voor 27 februari waren ingediend nog wel aanspraak konden maken op subsidie. Onze zonneboiler is op 23 februari 2011 geïnstalleerd, maar onze subsidieaanvraag zat net na 27 februari.

De uitkomst

Onderhand had ik de subsidie opgegeven en de griffierechten in de kostprijs meegenomen. Vandaag kreeg ik  via de mail de beschikking doorgestuurd waarin de subsidie alsnog wordt toegekend. Belangrijkste motivatie: het College van Beroep voor het Bedrijfsleven vind de datumgrens van 27 februari 2011 in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Het geld hebben we inmiddels ook ontvangen. Over te laat betaalde belastingaanslagen van de belastingdienst betaal je rente, maar over te laat uitgekeerde subsidies ontvang je geen rentevergoeding. Het geneuzel over de SDE warmte heeft de belastingbetaler echter wel genoeg gekost dus tijd voor uitgaven die wel bijdragen aan meer duurzame energie.

Een mooie kleine juridische overwinning voor decentrale energie aan de vooravond van het evenement van Hieropgewekt.

Gasverbruik november 2011

Het is weer tijd voor de maandelijkse update van ons gasverbruik. Dit maal van november 2011. Duidelijk een koudere maand dan oktober, waarin we in 69 kubieke meter aardgas hebben verbruikt. In november vorige jaar was dat nog 223 kubieke meter.

November vorig jaar woonden we nog niet in ons huis, maar stond de vr ketel wel aan om de geverfde muren droog te stoken. Helemaal vergelijkbaar zijn ze dus niet, maar de daling naar 0,22 kubieke meter aardgas per gewogen graaddag geeft wel hoop dat het aardgasverbruik voor december ook fors lager zal zijn. In november en december 2010 lag ons aardgasverbruik namelijk rond de 0,40 kubieke meter aardgas per gewogen graaddag.

Energieverbruik laatste 12 maanden

Bezien over 12 maanden is ons aardgasverbruik verder teruggelopen. Van ruim 900 kubieke meter naar 762 kubieke meter aardgas. Voor een klein deel komt dat door een lager aantal graaddagen in november (23 kubieke meter). De andere 133 kubieke meter ligt aan gedragsverandering en aan de HR ketel en aan de zonneboiler.
Maand Graaddagen Gas /graaddag Elektra Water
december 2010 626 223 0,36 110 12
januari 2011 485 183 0,38 111 12
februari 2011 399 152 0,38 263 12
maart 2011 361 69 0,19 240 12
april 2011 127 13 0,10 235 13
mei 2011 101 2 0,02 237 9
juni 2011 58 4 0,07 213 9
juli 2011 51 4 0,08 237 8
augustus 2011 31 3 0,10 274 9
september 2011 53 7 0,13 221 7
oktober 2011 180 32 0,18 288 8
november 2011 319 69 0,22 262 10
Totaal 2856 762 0,28 2691 121

In januarie zal ik wat dieper  ingaan op de verder daling die ik nog verwacht. De jaarrekening van Greenchoice voor de eerste 12 maanden is inmiddels binnen. Bovenstaande gasverbruiken zijn tot en met oktober gecorrigeerd met de gaskwaliteitsfactor die Greenchoice heeft doorberekend.

Gasverbruik oktober 2011

Het is weer tijd voor de maandelijkse update van ons gasverbruik. Dit maal van oktober 2011. Aangezien we hier een jaar wonen heb ik 1 dagje gesmokkeld en op 31 oktober de meterstanden al opgenomen. Oktober was de eerste maand na de zomer dat we de cv-ketel weer nodig hebben gehad voor de verwarming van ons huis. Dat is meteen te merken aan het aardgasverbruik, dat met 30 m3 beduidend hoger ligt dan de 7 m3 van september.

Energieverbruik eerste 12 maanden

Inmiddels wonen we ook een jaar in Schiedam. Tijd dus om de eerste jaarnota van Greenchoice op te vragen en tijd om de balans op te maken van ons gasverbruik in de eerste 12 maanden. Ons aardgasverbruik is in de eerste 12 maanden op 904 m3 uitgekomen, bij een gasprijs van Euro 0,5571 is dat een besparing van Euro 503. Dat is 50% minder dan de 1838 m3 die Greenchoice op basis van de vorige bewoners had ingeschat. Om dat te bereiken hebben we ook de nodige maatregelen genomen in ons huis. Oplopend van goedkoop naar duur gaat het om de volgende maatregelen:

 1. Kachel laag in lege ruimtes, gratis;
 2. Isoleren van de verwarmingsleidingen op zolder. Isolatiemateriaal heeft ongeveer Euro 1,50 per meter gekost;
 3. 6 centimeter piepschuim geplaatst achter de plint onder de keukenkasjes om de kou achter de kastjes te houden, Euro 10 voor een blok piepschuim;
 4. Reflecterende folie achter de radiatoren, kosten ongeveer Euro 15 ;
 5. Thermostaatkranen voor de douche en het bad, ongeveer Euro 300;
 6. Vervanging van de VR ketel door een HR ketel met kloktthermostaat van Remeha, Euro 2.200 (inclusief installatie);
 7. Installatie zonneboiler, Euro 5.000 (inclusief installatie & hotfill voor wasmachine en vaatwasser). Dat is duurder dan verwacht doordat het Ministerie van EL&I de subsidie voor duurzame warmte in 2011 niet open heeft gesteld. Tot zover het verhaal van Diederik Samson dat de SDE beter was dan de Duitse feedin regeling…

Zoals je in onderstaande tabel kunt zien hebben deze maatregelen het gasverbruik per graaddag verlaagd van 0,57 m3  naar 0,19 m3 per graaddag. Waarbij ik moet zeggen dat ik niet heb gecorrigeerd voor het aandeel dat tapwater heeft.

Het elektriciteitsverbruik vind ik onrealistisch laag. Afgaande op het verbruik sinds februari van dit jaar verwacht ik dat op jaarbasis rond de 3000 kWh uit zal komen. Het waterverbruik is in de loop van 2011 gelukkig wat gaan dalen, van 12  a 13 m3 per maand naar 7 a 8 m3 per maand.

Maand Graaddagen Gas /graaddag Elektra Water
november 2010 392 223 0,57 111 12
december 2010 626 220 0,35 110 12
januari 2011 485 180 0,37 111 12
februari 2011 399 150 0,38 263 12
maart 2011 361 68 0,19 240 12
april 2011 127 13 0,10 235 13
mei 2011 101 2 0,02 237 9
juni 2011 58 4 0,07 213 9
juli 2011 51 4 0,08 237 8
augustus 2011 31 3 0,10 274 9
september 2011 53 7 0,13 221 7
oktober 2011 172 30 0,17 288 8
Totaal 2856 904 0,32 2540 123

Gasverbruik 2011 t/m oktober

Voor 2011 ziet het gasverbruik er inmiddels als volgt uit. Het totale gasverbruik ligt tot nu toe fors lager dan geschat. Waarbij het mooie weer heeft meegewerkt (257 m3 minder aardgas), maar vooral ook de bovengenoemde aanpassingen (609 m3 minder aardgas).

Maand Schatting M3 / graaddag Basis graaddagen Werkelijk Totaal Weer Aanpassing
Jan 367 0,61 295 180 -187 -72 -115
Feb 286 0,58 231 150 -136 -55 -81
Maa 188 0,53 190 68 -120 2 -122
Apr 87 0,42 54 13 -74 -33 -41
Mei 83 0,43 43 2 -81 -39 -41
Jun 34 0,65 38 4 -30 3 -34
Jul 34 4,30 219 4 -35 0 -35
Aug 41 1,33 41 3 -38 0 -38
Sep 87 0,89 47 7 -80 -40 -40
Okt 115 0,53 91 30 -85 -23 -61

Nog 2 maanden en dan weet ik of we 2011 onder de 1000 m3 aargas gaan afsluiten. Het eerste jaar dat we hier wonen is dat in ieder geval al gelukt 🙂

Gasverbruik & zonneboiler in september 2011

Het is weer tijd voor de maandelijkse update met het gasverbruik. Dit maal van september 2011. Ons aardgasverbruik was in september 7 kubieke meter aardgas, wat betekent dat onze zonneboiler het ondanks de slechte start van de maand behoorlijk goed heeft gedaan.

September is wel de eerste maand sinds april dat de cv-ketel weer bijna de hele maand heeft aangestaan om ’s ochtends vroeg voldoende warm water te hebben voor de douche. De verwarming is nog niet aangeweest, waardoor de warme tweede helft van september heeft ook bijgedragen aan lagere stookkosten.

Al met al hebben we dit jaar tot nu toe ongeveer 550 m3 aardgas bespaart door aanpassingen aan ons huis en 230 m3 aardgas door het weer (je zou het niet zeggen na de slechte juli en augustus maanden, maar tot nu toe is 2010 een warm jaar). De energiebesparende maatregelen die we hebben genomen zijn voor een deel simpele aanpassingen, voor een deel behoorlijke investeringen. Hieronder de belangrijkste 4, elders vind je een volledig overzicht van onze energiebesparende maatregelen:

 1. isoleren van verwarmingsbuizen op zolder;
 2. klokthermostaat;
 3. vr-ketel vervangen door hr-ketel;
 4. zonneboiler (vacuumbuizen) installeren.
Maand Schatting M3 / graaddag Verwacht Werkelijk Totaal weer Aanpassing
Jan 367 0,61 295 180 -187 -72 -115
Feb 286 0,58 231 150 -136 -55 -81
Maa 188 0,53 190 68 -120 2 -122
Apr 87 0,42 54 13 -74 -33 -41
Mei 83 0,43 43 2 -81 -39 -41
Jun 34 0,65 38 4 -30 3 -34
Jul 34 4,30 219 4 -30 0 -30
Aug 41 1,33 41 3 -38 0 -38
Sep 87 0,89 47 7 -80 -40 -40

Technische specificaties cv ketel & zonneboiler

Voor de liefhebber geeft de tabel hieronder de belangrijkste technische specificaties van ons verwarmingssysteem.

Installateur Zon & Zo
CV-ketel Remeha
Kosten 2.200
Merk Eco2All
Type collector Heatpipes
Omvang 30 stuks
Boilervat 200 liter
Warmteopbrengst 5,7 GJ
Kosten 5.600
Kosten/GJ Euro 982
Besparing in m3 geen opgaaf leverancier
Besparing in kWh 10-50% voor (vaat)wasmachine
Terugverdientijd binnen 10 jaar
Levensduur (opgave leverancier) Minstens 15 jaar

Gasverbruik augustus 2011

Het is weer tijd voor de maandelijkse update met het gasverbruik. Dit maal van augustus 2011. Augustus was niet echt een lekkere zomermaand. Desondanks hebben we dankzij de zonneboiler ons gasverbruik met 3 m3 aardgas behoorlijk laag weten te houden.

Dat betekent dat we tot nu toe dit jaar ongeveer 500 m3 aardgas hebben bespaart door aanpassingen aan ons huis. Voor een deel zijn het simpele aanpassingen, voor een deel behoorlijke investeringen:

 1. isoleren van verwarmingsbuizen op zolder;
 2. klokthermostaat;
 3. vr-ketel vervangen door hr-ketel
 4. zonneboiler (vacuumbuizen) installeren.

Ik ben nog aan het puzzelen op een verbeterde berekening, omdat juli nu wel erg rare getallen geeft. Het belangrijkste verbeter punt dat ik probeer door te voeren is dat ik het het gasverbruik voor warm tapwater af wil trekken van het totale gasverbruik per maand. Vooralsnog geeft die berekening wat rare bokkesprongen in de spreadsheet, dus hou ik het voor nu even bij de oude berekening.

Maand Schatting 2010 M3 / graaddag Basis graaddagen Werkelijk Totaal weer Aanpassing
Jan 367 0,61 295 180 -187 -72 -115
Feb 286 0,58 231 150 -136 -55 -81
Maa 188 0,53 190 68 -120 2 -122
Apr 87 0,42 54 13 -74 -33 -41
Mei 83 0,43 43 2 -81 -39 -41
Jun 34 0,65 38 4 -30 3 -34
Jul 34 4,30 219 4 -30 185 -215
Aug 41 1,33 41 3 -38 0 -38
Sep 87 0,89 87 50 -37 0 -37
Okt 115 0,53 115 89 -26 0 -26
Nov 183 0,68 223 161 -23 40 -62
Dec 332 0,65 220 257 -76 -112 37
Totaal 1838 0,60 1756 980 -858 -82 -777

Gasverbruik & zonneboiler in juli 2011

Juli was een koude, regenachtige en bewolkte maand en dat hebben we gemerkt. We hebben niet gestookt voor verwarming, maar we hebben de cv wel een aantal keer aangehad om voldoende warm water te hebben voor de douche en om schoon te maken. De zonneboiler kwam op veel niet verder dan 35 tot 40 graden Celsius.

Dat neemt niet weg dat we ons aardgasverbruik behoorlijk laag hebben weten te houden. Tot 20 juli zaten we op een verbruik van slechts 1 kuub. De laatste 10 dagen zijn echter goed geweest voor een verviervoudiging tot 4 kuub aardgas. Daarmee hebben we in juli evenveel aardgas verbruikt als in juni. Ons jaarverbruik ziet er tot nu toe als volgt uit in 2011:

Maand Schatting 2010 Verwacht 2011 Delta weer Delta aanpassing Delta totaal Werkelijk Kosten weer Kosten aanpassing
januari 367 295 -72 -115 -187 180 -40 EUR -64 EUR
februari 286 231 -55 -81 -136 150 -31 EUR -45 EUR
maart 188 190 2 -122 -120 68 1 EUR -68 EUR
april 87 54 -33 -41 -74 13 -18 EUR -23 EUR
mei 83 43 -39 -41 -81 2 -22 EUR -23 EUR
juni 34 38 3 -34 -30 4 2 EUR -19 EUR
juli 34 219 185 -215 -30 4 114 EUR -133 EUR
augustus 41 41 0 -29 -29 13 0 EUR -18 EUR
september 87 87 0 -47 -47 40 0 EUR -29 EUR
oktober 115 115 0 -26 -26 89 0 EUR -16 EUR
november 183 223 40 -62 -23 161 24 EUR -38 EUR
december 332 220 -112 37 -76 257 -69 EUR 23 EUR
Totaal 1838 1756 -82 -777 -858 980 -39 EUR -452 EUR

Ik heb in de berekening van de verandering van het gasverbruik door het weer geen rekening gehouden met het verschil in gasverbruik voor de verwarming en voor warm tapwater. Doordat juli 2011 erg koud was lijkt het alsof we veel meer gas hadden moeten verbruiken op basis van het aantal graaddagen. Terwijl de besparing op basis van de aanpassingen aan ons huis ook extreem hoog lijken. Waarschijnlijk is het realistischer om uit te gaan van de getallen in juni.

Maand Graaddagen Per graaddag
november 2010 392 0,57
december 2010 626 0,35
januari 2011 485 0,37
februari 2011 399 0,38
maart 2011 361 0,19
april 2011 127 0,10
mei 2011 101 0,02
juni 2011 58 0,07
juli 2011 51 0,08

Het gasverbruik voor de maanden augustus tot en met december heb ik berekend op basis van het aantal gewogen graaddagen in de betreffende maand in 2010 en het gemiddelde gasverbruik per gewogen graaddag voor de maanden november 2010 tot en met februari 2011. Het gemiddelde verbruik was in die maanden 0,41 per gewogen graaddag, terwijl het verbruik in maart tot en met juli tussen de 0,02 en o,19 lag. Dat betekent dat de besparing bij een gelijk aantal graaddagen nog iets op kan lopen. Het geschatte aardgasverbruik voor november en december is op basis van de inschatting van ons jaarverbruik door het energiebedrijf.

Het rendement op de investering in onze cv en zonneboiler loopt in de nieuwe berekening wel terug. Een besparing van Euro 452 op jaarbasis met een investering van Euro 7.700 (cv+zonneboiler) levert tot nu toe een kleine 6% rendement op. Als de zomer in augustus en september nog een beetje terug wil komen (waar het vooralsnog op lijkt 🙂 ) kan dat nog wat oplopen. Bovendien heb ik in deze berekening geen rekening gehouden met de elektriciteitsbesparing bij de wasmachine en de vaatwasser, die beide met warm water van de zonneboiler gevuld worden.

Aardgasverbruik 1e half jaar 2011 gecorrigeerd voor gewogen graaddagen

Eerder deze maand heb ik een bericht over ons gasverbruik geplaatst. Daarin rekende ik voor wat we tot nu toe bespaard hebben door onze zonneboiler en een paar andere veranderingen in ons huis. Terecht kwam daar de vraag of ik mijn verbruikscijfers gecorrigeerd had voor gewogen graaddagen, omdat het verbruik van 2010 anders niet te vergelijken is met het verbruik van 2011.

Daarom vandaag de berekening van de besparing per gewogen graaddag per maand. De gewogen graaddagen van 2010 en 2011 heb ik berekend via de site Mindergas.nl. Voor de berekening van de besparing in Euro per maand ben ik uitgegaan van het aantal gewogen graaddagen in 2011.

Zoals je in onderstaande tabel kunt zien is het aardgasverbruik per graaddag in januari en februari 2011 al ruim 30% lager dan in 2010 (0,37 kuub aardgas i.p.v. 0,61). Dat is voor de installatie van onze zonneboiler. Deze daling heeft dus te maken met andere maatregelen, zoals een nieuwe cv ketel, isolatie van de verwarmingsbuizen op zolder, thermostaatkranen in de badkamer, piepschuim onder de keukenkastjes en niet te vergeten ander stookgedrag. Zie hier voor een compleet overzicht.

In maart is onze zonneboiler geïnstalleerd, dat is goed te zien in de besparing per graaddag. Deze verdubbelt bijna tot meer dan 60% in maart om tot bijna 95% op te lopen in mei. De totale besparing gecorrigeerd voor gewogen graaddagen van de maatregelen die we hebben genomen is in het eerste half jaar van 2011 bijna 450 Euro. Als het in de tweede helft van 2011 net zo goed gaat met besparen dan komen we uit op een besparing van bijna 900 Euro. Niet gek voor een investering van ongeveer Euro 7.000 (Zonneboiler 4.500, nieuwe CV 2.000, overige maatregelen Euro 500)…

Maand 2010 2011 Besparing % besparing Euro/graaddag Euro/maand
januari 0,61 0,37 0,24 -39% € 0,22- € 105,29-
februari 0,58 0,38 0,20 -35% € 0,20- € 78,18-
maart 0,53 0,19 0,34 -64% € 0,36- € 129,15-
april 0,42 0,10 0,32 -76% € 0,42- € 53,70-
mei 0,43 0,02 0,41 -95% € 0,53- € 53,67-
juni 0,65 0,07 0,58 -89% € 0,50- € 28,88-
juli 4,30
augustus 1,33
september 0,89
oktober 0,53
november 0,47
december 0,53
Totaal 0,56

€ 448,87-

Onze zonneboiler in juni 2011

In februari hebben we een zonneboiler laten installeren. In april en mei schreef ik al over het effect van de zonneboiler op ons aardgasverbruik. Inmiddels heb ik ook de cijfers over juni, dus tijd voor een update. Juni was wederom een mooie maand en dat was duidelijk te merken aan onze zonneboiler en aan ons aargasverbruik, zoals in onderstaande tabel te zien is.

Maand Schatting Greenchoice Werkelijk Besparing Percentage Gasprijs Besparing in Euro
januari 367 180 187 51% € 0,5571 € 104,00
februari 286 150 136 48% € 0,5571 € 76,03
maart 188 68 120 64% € 0,5571 € 66,81
april 87 13 74 85% € 0,5571 € 41,27
mei 83 2 81 98% € 0,5571 € 44,85
juni 34 4 30 88% € 0,5571 € 16,92
juli* 34 20 15 43% € 0,5571 € 8,29
augustus* 41 23 18 43% € 0,5571 € 9,94
september* 87 49 38 43% € 0,5571 € 20,99
oktober* 115 65 50 43% € 0,5571 € 27,62
november* 183 104 79 43% € 0,5571 € 44,19
december* 332 189 144 43% € 0,5571 € 80,10
Totaal 1838 867 971 53% € 0,5571 € 541,02

* Het aardgasverbruik voor juni tot en met december is gebaseerd op de gemiddelde besparing op aardgas in de maanden januari tot en met juni ten opzichte van de schatting van Greenchoice (te weten 53%).

Het aardgasverbruik was met 4 kuub hoger dan het aardgasverbruik in mei, wat te maken heeft met meer bewolkte dagen. Op deze dagen warmt de zonneboiler wel op, maar te weinig voor een bad, 2 keer douchen en de vaatwasser. Overigens is 4 kuub aardgasverbruik nog steeds een besparing van 88% t.o.v. de schatting van Greenchoice op basis van de vorige bewoners. De zonneboiler heeft in juni nog steeds voor een zeer groot deel voorzien in onze behoefte aan warm tapwater, ook bij bewolkte dagen.

Tot nu toe zitten we op een besparing van bijna 1.000 m3 aargas op jaarbasis. Bij de huidige prijs van 0,55 per m3 is dat ruim 500 Euro. De verbruikscijfers van juli tot en met december zijn nog schattingen op basis van de jaarschatting van GreenChoice. De inschatting van de besparing is vrij grof, het kan dus best zijn dat ons aardgasverbruik uiteindelijk hoger uitvalt en de besparing daarmee lager.

Inmiddels is de besparing van onze zonneboiler en onze energiebesparende maatregelen (met name LED-lampen) zover opgelopen dat we ons maandbedrag bij GreenChoice hebben verlaagd van 208 Euro naar 105 Euro.

Technische specificaties zonneboiler

Voor de liefhebber geeft de tabel hieronder de belangrijkste specificaties van ons systeem.

Wat Zon & Zo
Merk Eco2All
Type collector Heatpipes
Omvang 30 stuks
Boilervat 200 liter
Warmteopbrengst 5,7 GJ
Kosten 5.600
Kosten/GJ Euro 982
Besparing in m3 geen opgaaf leverancier
Besparing in kWh 10-50% voor (vaat)wasmachine
Terugverdientijd binnen 10 jaar
Levensduur (opgave leverancier) Minstens 15 jaar

 

Doorrekening van de zonnewarmte aanbieding van Nudge

Op verzoek van Nudge heeft Ik ben Ra, leverancier van zonnewarmtesystemen, een zonneboiler aanbieding samengesteld. Speciaal voor nudgers biedt Ik ben Ra een compleet zonnewarmtesysteem inclusief installatie voor € 2.499,- inclusief btw. Deze scherpe prijs is mogelijk door gezamenlijke inkoop. Om de systemen voor deze scherpe prijs te kunnen leveren, moeten er minstens 50 orders worden geplaatst.

Heb je interesse? De Zonnig warm campagne van Nudge loopt tot 1 juli, dus je hebt nog een maand de tijd om je verder te oriënteren en een beslissing te nemen. Ik raad je zeker aan om in ieder geval bij Ik ben Ra een offerte te vragen voor een zonnewarmtesysteem dat is toegesneden op je eigen situatie. Zodat je de verwachte besparing van de aanbieding van Ik ben Ra en de op maat gemaakte offerte kunt vergelijken. Dan kun je beoordelen wat in jouw situatie het beste is.

Technische vergelijking Ik ben Ra met ons eigen Zon & Zo systeem

De aanbieding van Ik ben Ra is scherp geprijsd, ons systeem was een stuk duurder. De specificaties van ons zonnewarmtesysteem zijn ook anders. Hieronder een vergelijking van de specificaties:

Wat Ik ben Ra aanbieding Zon & Zo
Type collector Vlakke plaat Heatpipes
Omvang 2,5 m2 30 stuks
Boilervat 115 liter 200 liter
Warmteopbrengst 3,6-4,5 GJ 5,7 GJ
Zonneboiler 1689 2976
Installatiekosten 810 2624
Totaal 2499 5600
Kosten/GJ Euro 555-594 Euro 982
Besparing in m3 200 geen opgaaf leverancier
Terugverdientijd 12 jaar binnen 10 jaar
Levensduur (opgave leverancier) 24 jaar Minstens 15 jaar

Bij de aanschaf van de heatpipes zijn wij uitgegaan van subsidie, maar deze is in bovenstaand overzicht buiten beschouwing gelaten.

Financiële vergelijking Ik ben Ra met ons eigen Zon & Zo systeem

Minstens zo interessant als vergelijking van de technische specificaties vind ik zelf de vergelijking van de verwachte financiële besparingen. Hou er rekening mee dat de onderstaande waarden gebaseerd zijn op onze thuissituatie. Je kan dus het best zelf offertes aanvragen en vergelijken. Daar heb ik een spreadsheet voor gemaakt, die je hier kunt vinden. Je kunt de spreadsheet zelf downloaden. Als je de waarden in de groene vakken aanpast kun je zelf aanbiedingen vergelijken.

Uitgaande van de 8% prijsstijging van aardgas waar Ik ben Ra en Nudge mee rekenen, geen inflatie en geen kapitaalkosten (dus niet lenen en geen alternatieve investeringsmogelijkheden voor je geld) kom ik uit op de volgende financiële kengetallen:

Systeem Nudge/Ik ben Ra Zon & Zo heatpipes
Netto contante waarde einde levensduur € 5.447,07 € 9.227,80
Terugverdientijd 12 jaar 7 Jaar
IRR levensduur 8,50% 11,34%
Levensduur (opgave leverancier) 24 jaar 15 jaar

Uiteraard is het de vraag of de gasprijs daadwerkelijk met 8% per jaar gaat stijgen (al heeft Nuon al aangekondigd in juli de prijs met 10% te verhogen). Ook de aannames dat er geen inflatie is en dat je geen alternatieve investeringsmogelijkheden hebt zijn te betwisten. Daarom ter vergelijking de financiële kengetallen, maar dan gebaseerd op 3% inflatie, een prijsstijging van 2% per jaar en een rente van 3% (dat betekent dat je de aanschafprijs van de zonneboiler onderbrengt in je hypotheek en de hypotheekrenteaftrek verrekent in het rentepercentage).

Systeem Nudge/Ik ben Ra Zon & Zo heatpipes
Netto contante waarde einde levensduur € 707,58- € 72,75-
Terugverdientijd > 24 jaar 16 jaar
IRR levensduur -2,26% -0,67%
Levensduur (opgave leverancier) 24 jaar 15 jaar

Zoals je ziet zijn de financiële prestaties van beide systemen dan een stuk slechter. Sterker: op beide maak je dan licht verlies gedurende hun levensduur. Een zonneboiler koop je dan ook niet alleen voor het geld, maar ook voor het milieu. Daarnaast zet je de kosten voor een deel van je warmtebehoefte vast, daardoor heb je minder last van de schommelingen in de aardgasprijs. In ons geval hebben we de prijs van ongeveer 1/3 van onze jaarlijkse warmtebehoefte vastgezet. Een percentage dat we nog kunnen verhogen door energiebesparende maatregelen in huis te nemen, of door gedragsverandering (’s avonds douchen, was opsparen tot de boiler op temperatuur is etc.).

Voor een onderbouwing van de besparing van onze zonneboiler verwijs ik je naar dit eerdere bericht.

?

Onze zonneboiler in mei 2011

In februari hebben we een zonneboiler laten installeren. Vorige maand heb ik een eerste keer geschreven over het effect van onze zonneboiler op ons aardgasverbruik. Vandaag zijn we een maand verder, dus tijd voor een update. Mei was een mooie maand en dat was duidelijk te merken aan onze zonneboiler en aan ons aargasverbruik, zoals in onderstaande tabel te zien is.

Maand Schatting Greenchoice Werkelijk Besparing Percentage
januari 367 180 187 51%
februari 286 150 136 48%
maart 188 68 120 64%
april 87 13 74 85%
mei 83 2 81 98%
juni* 34 20 15 43%
juli* 34 20 15 43%
augustus* 41 23 18 43%
september* 87 49 38 43%
oktober* 115 65 50 43%
november* 183 104 79 43%
december* 332 189 144 43%
Totaal 1838 882 956 52%

* Het aardgasverbruik voor juni tot en met juli is gebaseerd op de gemiddelde besparing op aardgas in de maanden januari tot en met mei ten opzichte van de schatting van Greenchoice (te weten 57%).

In april verbruikten we nog 13 kubieke meter aardgas, in mei was dit nog slechts 2 kubieke meter. Een besparing van 98% t.o.v. de schatting van Greenchoice op basis van de vorige bewoners. De zonneboiler heeft in mei bijna volledig voorzien in onze behoefte aan warm tapwater. Kom maar door met die zomer zou ik zeggen 🙂

Tot nu toe zitten we op een besparing van bijna 1.000 m3 aargas op jaarbasis. Bij de huidige prijs van 0,55 per m3 is dat ruim 500 Euro. De verbruikscijfers van juni tot en met december zijn nog schattingen op basis van de jaarschatting van Greenchoice. De inschatting van de besparing is vrij grof, het kan dus best zijn dat ons aardgasverbruik uiteindelijk hoger uitvalt en de besparing daarmee lager.

Technische specificaties zonneboiler

Voor de liefhebber geeft de tabel hieronder de belangrijkste specificaties van ons systeem.

Wat Zon & Zo
Merk Eco2All
Type collector Heatpipes
Omvang 30 stuks
Boilervat 200 liter
Warmteopbrengst 5,7 GJ
Kosten 5.600
Kosten/GJ Euro 982
Besparing in m3 geen opgaaf leverancier
Besparing in kWh 10-50% voor (vaat)wasmachine
Terugverdientijd binnen 10 jaar
Levensduur (opgave leverancier) Minstens 15 jaar