Rendement Meewind 2012

Vorig jaar was ik wat vroeg met het melden van de waardestijging van onze participaties in het Zeewind 1 fonds van Meewind. Daardoor had ik het dividend rendement niet meegenomen. Dit jaar heb ik bewust wat langer gewacht met het berekenen van ons rendement over 2012, zodat ik ook het dividend rendement kan meenemen.

2012 was duidelijk weer een goed jaar voor het Zeewind 1 fonds, dat mede-eigenaar is van het Belgische windpark Belwind. De intrinsieke waarde van een participatie steeg met 4,4%. Dat is minder dan de 8,4% stijging in 2011. Het dividend over 2012 bedraagt echter 2,5% (vorig jaar 2%) uit te keren in participaties of EUR 29,36 contant. We hebben zelf gekozen voor uitkering van het dividend in participaties.

Het totaalrendement over 2012 komt daarmee op 6,9%. Een percentage waar je bij de bank niet voor hoeft aan te komen. Sinds 2011 hebben we op jaarbasis een rendement van 6,8% behaald op onze investering. Een mooie prestatie en de intrinsieke waarde van onze participaties stijgt nog steeds. Bovendien staat er sinds begin dit jaar een grote testturbine in het park die ook de nodige kilowattuurtjes oplevert 🙂 Het is dat we wat andere plannen hebben met ons geld de komende tijd, anders hadden we zeker bijgestort.

Jaarrendement MyC4 2012

Het is 2013, dus tijd om de balans over 2012 op te maken. Zoals ik eerder al liet zien hebben we inmiddels een behoorlijk portfolio aan investeringen opgebouwd, dus het gaat even duren voordat ik ze allemaal behandeld heb hier op mijn weblog. Al verwacht ik dat over veel van onze investeringen nog weinig te melden valt. Vandaag een waar wel wat over te melden valt: de investeringen in Afrika via MyC4. In 2009 en 2010 heb ik daar behoorlijke verliezen op geleden en in 2011 was mijn rendement nog licht negatief. Het rendement over 2012 was echter zeer goed te noemen: 13%.

Investeringen sinds 2008

Sinds 2008 heb ik in via bijna 400 leningen ruim €2.000 geinvesteerd in Afrika. Dat is niet altijd goed gegaan, maar tot op heden heb ik ruim €1.600 terug ontvangen aan aflossingen en rente. Van die 400 leningen zijn 175 leningen volledig terugbetaald.

Tabel 1 investeringen sinds 2008

Country Investments Amount Repayments
Cote D’ivoire

5

€        45

 €      17

Ghana

25

€      134

 €    108

Kenya

135

€      854

 €    531

Rwanda

48

€      250

 €    232

Senegal

12

€        65

 €      30

Tanzania

45

€      230

 €    137

Uganda

127

€      769

 €    557

Eindtotaal

397

€   2.346

 € 1.611

In onderstaande tabel kan je zien dat ik in 2012 geparticipeerd heb in 112 nieuwe leningen, waarvan het merendeel in Uganda, Kenya en Tanzania

Tabel 2 nieuwe investeringen in 2012

Country Active Removed Eindtotaal
Ghana

3

5

8

Kenya

27

1

28

Rwanda

11

6

17

Tanzania

24

3

27

Uganda

47

19

66

Eindtotaal

112

34

146

Behaalt resultaat 2012

In 2012 heb ik in totaal €572,50 geïnvesteerd in Afrika verdeelt over 112 ondernemers. Ik heb bijna 1400 terugbetalingen ontvangen met een waarde van €516,10. Mijn nettowinst bedroeg bijna €40. Dat is 13% rendement op het geïnvesteerd vermogen dat nog over is van de totale inleg van €650. Als ik uitga van die €650 resteert een rendement van 6%. Nog steeds ruim meer dan op een spaarrekening. Daar staat dan ook meer risico tegenover, zoals ik met name in 2009 en 2010 heb mogen ervaren.

Inmiddels is de kwaliteit van de leningen bij MyC4 sterk verbeterd. Dat vertaalt zich in een minder groot bedrag aan defaults (leningen waar 6 maanden of langer geen terugbetaling op ontvangen is). Ook het aantal defaults waar alsnog betalingen op binnenkomen stijgt. In 2012 was het bedrag dat ik kwijt was aan defaults ongeveer in evenwicht met het bedrag dat ik alsnog ontvangen heb. Voor mij laat dat zien dat MyC4 de kwaliteit van haar providers op orde heeft gekregen. Wat niet wil zeggen dat alle problemen verleden tijd zijn, aangezien nog steeds 41% van mijn uitstaande leningen een betalingsachterstand heeft.

Tabel 3 kwaliteit portfolio

Status  No Pending Yes Eindtotaal
Aantal leningen

52

12

62

126

Aandeel

41%

10%

49%

100%

Ook de kracht van de Afrikaanse economieen ten opzichte van Europa is terug te zien in mijn resultaten aangezien zo’n 10% van mijn rendement afkomstig is van valutawinsten. Anders gezegd: Afrikaanse munten zijn in 2012 gestegen ten opzichte van de Euro.

Tabel 4 resultaten 2012

Interest

2008

2009

2010

2011

2012

Earned interest before tax and currency

     12,75

      44,08

      25,37

     29,28

        42,48

Paid tax on earned interest

       1,76-

       6,37-

       3,75-

       4,06-

         5,74-

Currency gain/loss on earned interest

       0,10-

       2,61-

       0,50-

       2,22-

         0,48-

Earned interest after tax and currency

     10,89

      35,10

      21,12

     23,00

        36,26

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

 

 

 

Defaulted principal

          –  

    116,84-

    272,57-

     15,24-

        10,59-

Recovered principal

          –  

       3,92

       7,39

       8,45

         9,61

Miscoci coverage

 

      16,48

 

 

 

Currency gain/loss on principal

       0,42-

      22,21-

       5,90-

     28,26-

         4,20

Total gain/loss on principal

       0,42-

    118,65-

    271,08-

     35,05-

         3,22

 

 

 

 

 

 

Net result

     10,47

      83,55-

    249,96-

     12,05-

        39,48

Rendement

5%

-20%

-83%

-5%

13%

Vergelijking rendement met dochterlief

Voor mijn dochter heb ik ook een account by MyC4 aangemaakt, waar ik ieder jaar een bedrag op stort. Dit geld wordt automatisch geïnvesteerd in Afrikaanse ondernemers. Grote vraag is ieder jaar of automatisch investeren een beter rendement oplevert dan wat ik zelf probeer. Over 2012 is dat niet het geval, dochterlief heeft ‘slechts’ 8% rendement behaald. Dat is minder dan dat ik heb behaald.

Gas, water en elektriciteitsverbruik (december) 2012

Januari, dus tijd voor het opnemen van de energie- en waterstanden van december 2012. Waarmee we meteen kunnen kijken was ons totale energieverbruik in 2012 is geworden.

GAS-, ELEKTRICITEIT- EN WATERVERBRUIK DECEMBER

December was met 420 graaddagen kouder dan vorig jaar (383) graaddagen. Toch lag het gasverbruik met 145 m3 nauwelijks hoger dan de 138 m3 van vorig. Dat betekent dat we in december ongeveer 90 Euro aan gas hebben uitgegeven. Per graaddag is het gasverbruik ongeveer gelijk aan 2011 met 0,35 m3/graaddag.

We hebben 10 m3 water verbruikt. Dus ook dat is redelijk stabiel, ik verwacht dat het waterverbruik de komende maanden langzaam toe gaat nemen als de nieuwe spruit zich aandient. Ons elektriciteitsverbruik is ten opzichte van december 2011 nauwelijks verandert 323 kWh in 2012 om 316 in 2011. Met een kerstboom en andere feestverlichting is december nu eenmaal een forse energieslurper in het jaar.

GAS, ELEKTRICITEIT- EN WATERVERBRUIK 2010-2012

Op jaarbasis is ons energie- en waterverbruik behoorlijk teruggelopen. Ons gasverbruik is in 2012 wel hoger dan in 2011, maar dat is op zich niet verwonderlijk aangezien we in 2012 veel vaker thuis geweest zijn. Met name in het stookseizoen. Met iets minder dan 800 m3 gas zitten we echter nog ruim onder het gemiddelde in Nederland, dus ik ben zeker niet ontevreden.

Ons elektriciteitsverbruik is ook opgelopen, maar ook daar zitten we nog onder het gemiddelde. Bovendien wekken we vanaf 1 januari ongeveer 1.500 kWh per jaar zelf op via onze winddelen. Momenteel is dat ongeveer de helft van ons elektriciteitsverbruik. Nu de andere helft nog op gaan wekken met zonnepaneeltjes op ons eigen dak en wat zuiniger aan doen met elektriciteit.

Ons waterverbruik is in 2012 wel verder gedaald. Verbruikte we in 2011 nog 117 m3 water, in 2012 was dit nog maar 96 m3. De nieuwe wasmachine en wat vaker douchen i.p.v. in bad gaan werpen dus hun vruchten af.

Jaar Gas Gas / graaddag elektriciteit Water
 2010 1813 0,55 5888 170
2011 678 0,26 2897 117
2012 796 0,28 3112 96

Het bijhouden van de hoeveelheden die je bespaart is leuk, nog veel leuker is het om te zien hoeveel dat financieel oplevert. Hieronder een heel simpele tabel, waarin geen rekening is gehouden met graaddagen of vaste kosten. Het gaat enkel om de verbruikte hoeveelheden afgerekend tegen de in het betreffende jaar geldende prijzen. Zoals je kan zien hebben we door verschillende energiebesparende maatregelen in ons huis en door bewuster om te gaan met energie behoorlijk weten te besparen op de energierekening. Van de 2.300 Euro aan gas, elektra en water (zonder vaste aansluitkosten, huur meter etc.) is nog maar een kleine 1.300 Euro over. Komend jaar verwacht ik dat er nog zo’n 135 Euro aan elektriciteitskosten afgaan, doordat we via onze winddelen zelf elektriciteit opwekken. 

Jaar Gas Elektriciteit Water Totaal
2010 € 871,51 € 1.234,35 € 199,47 € 2.305,33
2011 € 426,33 € 609,98 € 137,54 € 1.173,84
2012 € 487,84 € 672,52 € 112,85 € 1.273,21

Energieverbruik november 2012

Sinterklaas is geweest, tijd dus voor een overzicht van ons gas, water en elektriciteitsverbruik van november. De eerste sneeuw is inmiddels achter de rug, net als de eerste weken ervaring met de Qbox van Qurrent.

GAS-, ELEKTRICITEIT- EN WATER VERBRUIK NOVEMBER

November was met 358 graaddagen kouder dan vorig jaar (331) graaddagen. Ook het gasverbruik lag aanzienlijk hoger, zowel door de kou als doordat we vaker thuis zijn. Het gasverbruik is dan ook behoorlijk opgelopen van 69 naar 109 kubieke meter. Ongeveer 8% van die stijging is toe te schrijven aan de kou, de rest van de stijging komt door ander stookgedrag (vaker thuis en 2 extra radiatoren). Dat betekent ook dat ons gasverbruik per graaddag begint op te lopen van 0,21 m3/graaddag in november 2011 naar 0,30 m3/graaddag in november 2012. Op jaarbasis maakt het nog niet heel veel uit, het scheelt slechts 0,01 m3/graaddag.

Ons waterverbruik ligt stabiel op 9 m3 per maand. Ons elektriciteitsverbruik is ten opzichte van november 2011 met 10% gedaald. Beginnen onze led-lampen toch effect te sorteren in de donkere maanden 🙂 Nu nog aan de bak met de sluipverbruikers en vaste verbruikers. Waarbij ik vooral de koelkast en de audio / tv hoek verdenk van een behoorlijk hoog verbruik. Een aantal piekers heb ik al gevonden met behulp van de Qbox.

BESPARING OP DE ENERGIEREKENING

Door verschillende aanpassingen aan ons huis hebben we het gasverbruik de afgelopen anderhalf jaar teruggebracht van 0,60 m3 aardgas per gewogen graaddag naar 0,28 m3 aardgas per gewogen graaddag op jaarbasis. De afgelopen anderhalf jaar heeft dat ons een besparing van ruim Euro 1.000 op onze energierekening opgeleverd en bijna 1.700 m3 aardgas bespaard (gecorrigeerd voor weersinvloeden die in dezelfde periode goed waren voor 160 m3 minder aardgas).

Vanaf volgende maand gaan we een stukje van onze elektriciteitsrekening afknibbelen doordat we 3 winddelen gekocht hebben. Samen goed voor ongeveer de 3/7 van ons elektriciteitsverbruik. Helaas lijkt het er op dat De Windcentrale niet onder de regels voor ‘zelflevering light’ gaat vallen.

EERSTE INDRUK QBOX

We hebben de Qbox nu een aantal weken in gebruik. Wat erg prettig is is dat je ook zonder slimme meter zeer gedetailleerd inzicht krijgt in je elektriciteitsverbruik. De app voor je mobiel werkt goed en geeft vlot inzicht in je verbruik gedurende de dag, per dag, per week en per maand. Je kan ook terugbladeren naar eerdere periodes. In de webapplicatie lijkt dit (nog?) niet mogelijk te zijn. Althans ik heb nog niet gevonden hoe.
De mogelijkheid om zelf periodes in te stellen die je met elkaar wil vergelijken ontbreekt vooralsnog ook. Net als de vergelijking met vergelijkbare huishoudens, al zal dat in de toekomst ongetwijfeld toegevoegd worden.
Wat ik verder jammer vind is dat het niet mogelijk lijkt om plaatjes van de grafieken te maken die Qurrent toont, of ik moet screenshots gaan maken en daar uit knippen. Makkelijker plaatjes kunnen maken zou ik wel nuttig vinden om te kunnen laten zien hoe ons energieverbruik gedurende de dag en week verloopt.

Impressie evenement HIER opgewekt

Op 15 november had ik een dagje vrij genomen om bij het eerste evenement van HIER opgewekt te zijn. Tot nu toe was het niet gelukt om mijn bericht daarover af te ronden, maar hierbij dan toch een korte impressie van een evenement wat aan alle kanten zinderde en bruiste van de decentrale energie. Een volledige terugblik met foto’s, filmpjes, presentaties en nog veel meer vind je bij HIER opgewekt.

Oude bekenden en nieuwe gezichten

Rondlopen op een bijeenkomst over duurzame energie levert een hoop bekende gezichten op, zowel oud-collega’s van het ministerie van Economische Zaken, Agentschap NL en I&M, als verstokte milieuactivisten, duurzame energie profeten en duurzame ondernemers. Daarnaast liep ik uiteraard ook nog een aantal oud-Wageningers tegen het lijf, zoals (wethouder) Sebastiaan van ’t Erve. En eindelijk, (vlag uit 😉 Henri Bontenbal.

Op de bijeenkomst liepen duidelijk ook nieuwe gezichten rond, deels strak in pak en met aansprekende proposities. Al wilden de meesten daar niet al te veel over vertellen. Het meest intrigerend blijft de persoon die vertelde bezig te zijn met grootschalige zonne energie projecten die zonder SDE+ toch concurrerend zijn met  de Nederlandse wholesale prijs voor elektriciteit. Ik kan niet wachten tot de eerste van die projecten gerealiseerd is, want daarna kan het hard gaan met zon in Nederland.

De praktijk wijst tenslotte uit dat Nederlanders bereidt zijn een premium te betalen voor duurzame energie in combinatie met de langdurige zekerheid van een vaste elektriciteitsprijs in combinatie. Zie bv. de kostprijzen van de eerste pilots van SolarGreenPoint (binnenkort meer over hun Haagse project, nog niet aan toegekomen om de mail die ik daarover ontvangen heb goed te lezen) en Zonnepark Nijmegen.

Ook in het bedrijfsleven groeit de belangstelling voor duurzame in Nederland opgewekte energie, bv. doordat het een relatief makkelijke maatregel voor het behalen van CO2 reductie i.k.v. de CO2 prestatieladder is. En juist het bedrijfsleven bezit vele platte daken waarop grootschalig zon toegepast kan worden, alleen is de kostprijs daar vooralsnog de bottleneck (in Nederland betaalt de verbruiker van energie i.p.v. de opwekker van vervuilende energie).

Algemene indruk

Mijn algemene indruk was dat er veel leuke initiatieven voor lokale energiebedrijven rondliepen. Wat veelal onduidelijk bleef was wat de business case is. Wanneer het gaat om white label doorverkopen van groene stroom van een ander bedrijf is de marge marginaal. Ook de collectieve inkoop van zonnepanelen zet financieel niet echt zoden aan de dijk. De marges in de installatiebranche voor zonne-energie zijn klein, dus de mogelijkheden om daar als collectief lucht uit de keten te drukken zijn ook klein.

Van een heel andere orde was het voorbeeld van Energiedorp Feldheim in Duitsland. Daar hebben ze de boel grootschalig aangepakt met 43 windmolens met een vermogen van 74 MW, biovergisters, een lokaal warmtenet en inmiddels ook een eigen smartgrid voor warmte en elektriciteit. Dat zet zoden aan de dijk: per jaar importeren ze 160.000 liter stookolie minder en ze produceren meer elektriciteit dan ze zelf nodig hebben. Ook hebben ze 25 banen geschapen in een dorp met 130 inwoners.

Workshops

Doordat ik me al wat langer in de mogelijkheden van duurzame energie verdiep had ik besloten niet al te veel aandacht te besteden aan de collectieve zonne-energie projecten. In de eerste ronde heb ik een presentatie van Lochem Energie en Bosch & Van Rijn over windenergie bijgewoond. Een van de belangrijke leerpunten voor mij was de bevestiging van het feit dat je zo snel mogelijk met gemeente en omwonenden om tafel moet zien te komen als je iets met windenergie wil. In het staatje met grootste weerstanden stonden de houding van lokale politiek en ambtenaren met stip bovenaan, met op de achtergrond angst voor lokale opstand.

Bosch & Van Rijn stelde de aanwezigen voor de uitdaging om door te blijven zoeken naar de achterliggende belangen van met name tegenstanders. Als je weet wat de belangen zijn kun je namelijk zoeken naar manieren om daaraan tegemoet te komen, of de aantasting daarvan te compenseren of voorkomen.

Lochem Energie beschreef een interessant model waarin je de mogelijkheid hebt om de baten van windenergie op verschillende wijze toe te delen aan verschillende belanghebbenden. Een nuttig model, zeker voor kustprovincies als Zuid-Holland waar wind inmiddels in kostprijs kan concurreren met fossiel. Helaas is het model niet beschikbaar voor anderen onder verwijzing naar mogelijke juridisch claims als er een fout in het model zou zitten. Naar mijn mening niet zo’n sterk arugument, aangezien je daar altijd een disclaimer aan kan hangen. Ik wens je althans veel succes als je gaat proberen mij aan te pakken als de berekeningen die ik met regelmaat hier heb gepresenteerd over de kosten van collectieve projecten niet kloppen.

De tweede workshop die ik heb gevolgd ging over braaf en stout salderen. Dus toch nog een stukje zonne energie. Dat ging dus over manieren waarop je collectieve zonne-energie interessant kunt maken voor mensen zonder voldoende eigen dakruimte. De modellen die beschreven werden door Wij Krijgen Kippen varieerde van Boer zoekt Buur en Bedrijf zoekt Buur, tot slimme oplossingen voor verenigingen van eigenaren. In de laatste categorie heb je sinds kort Herman de stroomverdeler. Minder technisch, maar even aantrekkelijk voor kleine VvE’s is de optie waarbij de opgewekte zonne energie door het zolderappartement wordt afgenomen. Deze bewoner betaalt het reguliere tarief voor de opgewekte elektriciteit aan de VvE. Daarmee wordt de investering terugbetaald en nadat dat gebeurd is kan de VvE bijdrage omlaag of kan het extra geld gebruikt worden voor onderhoud of investeringen die de VvE ten goede komen.

Discussies in de wandelgangen

In de wandelgangen had ik minstens zo interessante discussies. Die aan de ene kant aantoonde dat er veel gebeurd, zoals bij Qurrent. Een energiebedrijf waar je klant kunt worden zonder gas of elektriciteit van ze te kopen… Aan de andere kant dat er vanuit de rijksoverheid nog veel onbegrip is. Om dat laatste te illustreren een korte samenvatting van de discussie die ik met een rijksambtenaar had naar aanleiding van een van de zaken waar wij thuis naar kijken: zonnepanelen op ons dak.

Situatieschets: we wonen in een rijtjeshuis met 12 huizen waarop plaats is voor 6 tot 9 panelen per dak. De daken zijn geschakeld.

Momenteel zijn we aan het kijken naar losse installaties per dak, de Nederlandse energiebelasting is nu eenmaal georganiseerd dat zon pv voor kleinverbruikers met eigen dak zeer aantrekkelijk begint te worden. Zolang je saldeert achter de meter.

Omdat de daken in onze straat zijn geschakeld is het plaatsen van een omvormer per huis enkel nodig om te voorkomen dat we energiebelasting moeten gaan betalen als we de stroom via een centrale omvormer invoeren op het net via één aansluiting en vervolgens weer afnemen. Daarmee daalt het benodigde investeringsbedrag (en de kostprijs per kWh) waarmee geld overblijft om aan andere zaken te besteden.

De ambtenaar gaf aan dat ik daar toch ook gewoon een SDE+ subsidie voor aan kon vragen. Waarop ik hem vriendelijk en beslist duidelijk heb gemaakt dat ik na ruim anderhalf jaar procederen over de SDE warmte voor onze zonneboiler niet zo veel trek had daarin. Laat staan dat ik mijn buren ooit zal adviseren zo’n lijdensweg te starten.

Liever dan zaken structureel te regelen door het principe van de energiebelasting te veranderen van de verbruiker betaalt naar de vervuiler betaalt wordt doorverwezen naar het SDE+ subsidieloket. Tot zover het ondersteunen van de energieke samenleving.

En laat ik wel wezen, wanneer zonnepanelen externe kosten veroorzaken dan ben ik bereid daarvoor te betalen. Alleen die externe kosten zitten niet bij de rijksoverheid, maar bij mijn netbeheerder en mijn programmaverantwoordelijke. In casu Stedin en Greenchoice. Die verreken je dus niet via de energiebelasting, maar via de vaste aansluitkosten, het transporttarief of het teruglevertarief.

Slotconclusie

Al met al heb ik 15 november veel leuke en nieuwe initiatieven gezien en gehoord. Wat me wel opviel was het grote verschil tussen praktijk en landelijk opererende ambtenaren. Daar zit werkelijk een wereld van verschil in beleving en ideeën. Vroeg of laat gaat dat een keer botsen. Momenteel lijkt dat voor de buitenwereld nog redelijk gemoedelijk te gaan met een nationaal energieakkoord in de pijplijn. Op de achtergrond broeit echter al jaren een veenbrand, het is wachten tot die een keer aan de oppervlakte komt. Wanneer dat gebeurt denk ik dat het er hard aan toe zal gaan, net als het CO2 opslag dossier dat bij hetzelfde deel van de rijksoverheid was belegd.

De jaarrekening energie 2012

Onze jaarrekening is al  weer een paar weken binnen, tijd dus om de vergelijking met de jaarrekening 2011 te maken. De rekening is niet over een vol jaar opgesteld, maar slechts over 347 dagen tegen 364 dagen vorig jaar. Als ik voor het aantal dagen corrigeer is het gemiddeld elektriciteitsverbruik per dag gestegen en het gemiddeld gasverbruik per dag gedaald. Daarmee hou ik me weer eens niet aan de trend die stelt dat het gemiddeld elektriciteitsverbruik van huishoudens in Nederland aan het dalen is.

Per dag 2011 2012
Elektriciteitsverbruik 6,98 8,35
Gasverbruik 2,52 2,04

Gas en elektriciteitsverbruik

2011 2012
Verbruik elektriciteit (kWh) 2540 2898
verbruik aardgas (m3) 919 708

Ons jaarverbruik gas is teruggelopen van 919 tot 708 m3 aardgas. Voor een deel ligt dat waarschijnlijk aan minder graaddagen (niet uitgezocht voor dit bericht), deels aan bewuster gebruik maken van de zonneboiler en langer de cv uit houden in de zomermaanden. Voor komend jaar verwacht ik dat het gasverbruik weer op gaat lopen, omdat we deze winter wat meer zullen stoken doordat we vaker overdag thuis zijn en in januari gezinsuitbreiding verwachten.

Ons elektriciteitsverbruik is afgelopen jaar opgelopen t.o.v. 2011 en voor komend jaar verwacht ik eigenlijk dat dat nog verder oploopt. Hoe dat precies komt weet ik (nog) niet, maar met de installatie van de Qbox van Qurrent hoop ik meer inzicht te krijgen in ons elektriciteitsverbruik. Na de eerste periode van 24 uur lijkt het alsof 10 tot 15% van ons elektriciteitsverbruik ’s nachts plaatsvind. Het enige dat dan aan hoeft te staan zijn de koelkast, de mechanische ventilatie en de twee bedlampjes (dat zijn ledlampjes van 2 watt, dus dat kan het nachtverbruik van 140 volcontinue niet verklaren).

Samenstelling energienota

Percentage rekening 2011 2012
Kosten elektriciteit 15% 17%
Kosten aardgas 26% 22%
Vastrecht levering 4% 4%
Transportkosten 34% 33%
Energiebelasting 40% 39%
Milieukorting -35% -33%
BTW 16% 16%
Totaal 100% 100%

Van onze totale energierekening bestond in 2011 41% uit directe verbruikskosten voor gas en elektriciteit. In 2012 is dat gedaald naar 39%, ondanks een stijging van het elektriciteitsverbruik en de verbruikskosten met € 10,40. De andere 61%van onze energierekening bestaat voor 37% uit vaste lasten (vastrecht en transportkosten). Het restant bestaat uit energiebelasting, btw en een vaste teruggaaf.

De (klein)verbruiker betaalt

2011 2012 Verschil
Kosten elektriciteit € 159,09 € 199,89 € 40,80
Kosten aardgas € 287,10 € 256,70 € 30,40-
Vastrecht levering € 41,93 € 43,38 € 1,44
Transportkosten € 373,57 € 379,17 € 5,60
Energiebelasting € 435,72 € 443,62 € 7,90
Milieukorting € 378,12- € 359,84- € 18,28
BTW € 174,67 € 183,55 € 8,88
Totaal € 1.093,96 € 1.146,46 € 52,50

Zoals je in bovenstaand overzicht kan zien is onze energienota in 2012 gestegen, ondanks het feit dat de nota betrekking heeft op minder dagen. 30% van deze kostenstijging komt door verandering in gas- en elektriciteitsverbruik, 3% door gestegen vastrechtkosten, 22% door hogere transportkosten en 44% door hogere belastingen.

De reden daarvoor is dat in het Nederlandse systeem de (klein)verbruiker betaalt voor een energietransitie die de overheid niet levert, ongeacht de vraag of een kleinverbruiker in Nederland opgewekte duurzame energie afneemt. Discussies om dat te veranderen verzanden nogal eens in discussies over gederfde inkomsten voor de Nederlandse staat. Dat Nederlandse burgers daardoor massaal kiezen voor een van de meest kapitaalintensieve vormen van duurzame energie (zonnepanelen op eigen dak) nemen de voorstanders van het huidige systeem voor lief, maar daarover later meer.

Impressie Future Leader Event 2012

Afgelopen donderdag heb ik meegedaan aan het Future Leaders Event van MVO Nederland. Het thema was dit jaar schaarste. Het team waar ik in zat had een mooie case uitgewerkt op gebied van energieschaarste voor Alliander. Helaas mochten we niet door naar de finale, waarin de winnaars per subthema het tegen elkaar opnamen. Overall winnaar werd een van de teams grondstofschaarste met het concept Vodaswitch.

Openingssprekers

Het event kende een gebruikelijke opzet met een vijftal inleidende sprekers, waarna de deelnemers ieder voor zich de laatste hand konden leggen aan hun presentatie. Desgewenst met hulp van experts, tekenaar of pitch coach Rens de Jong.

Van de openingssprekers zijn me een aantal zaken bijgebleven. Op de eerste plaats het onderzoek van Maayke Daamen over grondstofschaarste. Een verhaal dat interessant werd toen ze begon over het opzetten van een Google for grondstoffen. Nuttig en noodzakelijk als je wil komen tot een circulaire economie. Iemand zal tenslotte bij moeten houden welke grondstoffen in welk product of in welk gebouw zijn beland. Anders wordt hergebruik lastig.

Ruud Koornstra was zoals altijd een feest om te horen spreken, vooral ook omdat dagvoorzitter Rens de Jong zich duidelijk had voorgenomen het onmogelijke te doen: Ruud van z’n a propo brengen en daarmee ook binnen de tijd houden. Wat volgens mijn horloge uiteindelijk niet lukte, toch weer een punt voor Koornstra. Naast de oproep om in alle rollen die je hebt dezelfde pet op te houden is vooral het laatste filmpje bijgebleven. Een filmpje met een apparaatje wat stroom produceert, zonder toevoer van buitenaf. Nu heb ik de afgelopen jaren meerdere keren me vermaakt om de filmpjes van en berichten over nulpuntsenergie, maar deze leek serieuzer.

Al klonk de calculatie me iets te rooskleurig. Een 10 kW unit voor USD 4.000. Als zo’n unit non stop op vol vermogen kan produceren betekent dat ruim 87.600 kWh per jaar (10*24*365). Bij een levensduur van 10 jaar en geen onderhoudskosten betekent dat een kostprijs van minder dan 5 dollarcent per kWh. To good to be true… Maar goed, we zullen het zien.

Ook opvallend was de presentatie van Lucas Simons, die met zijn bedrijf NewForesight, werkt aan verduurzaming van de landbouwsector. Hij hanteert daarbij een systeemaanpak. Mooi en intrigerend om te zien, lastig om even snel te doorgronden tijdens de powerpoint.

To be continued… met de cases en onze eigen oplossing

Energieverbruik oktober 2012

Oktober is voorbij, tijd dus voor een overzicht van ons gas, water en elektriciteitsverbruik. De kachel snort ondertussen weer, dus het gasverbruik loopt weer op. We wekken thuis nog steeds geen elektriciteit op, maar inmiddels is wel duidelijk dat we vanaf januari 2013 iets minder dan de helft van ons elektriciteitsverbruik gaan afnemen van onze eigen windmolen. We zijn dus weer een stukje om, al is het niet in eigen huis.

Gas-, elektriciteit- en water verbruik oktober

Oktober was duidelijk kouder dan september. Het gasverbruik is dan ook behoorlijk opgelopen, al is het op jaarbasis nog steeds stabiel rond de 0,27 kubieke meter gas per graaddag. We hebben deze maand 2 extra radiatoren laten plaatsen en klokthermostaten op bijna al onze radiatoren, dus ik ben benieuwd of we dat de komende maanden terug gaan zien in ons gasverbruik. Ik verwacht dat de klokthermostaat in de badkamer een kleine daling gaat geven, want daar staat de radiator nu de hele dag open. Vanaf nu is de radiator enkel tussen 6 en 8 uur ’s ochtens en tussen 7 en 8 uur ’s avonds warm, de rest van de tijd staat de radiator op 10 graden.

Onze loodgieter heeft het water uit onze cv volledige vervangen bij  het installeren van de nieuwe radiatoren en de klokthermostaten. Dat is ook meteen te zien in het waterverbruik dat nu met 10 kubieke meter 2 kubieke meter hoger ligt dan in eerdere maanden. Ons elektriciteitsverbruik is met 288 kWh gelijk gebleven t.o.v. oktober 2011.

Besparing op de energierekening

Door verschillende aanpassingen aan ons huis hebben we het gasverbruik de afgelopen anderhalf jaar teruggebracht van 0,60 m3 aardgas per gewogen graaddag naar 0,27 m3 aardgas per gewogen graaddag op jaarbasis. De afgelopen anderhalf jaar heeft dat ons een besparing van bijna Euro 1.000 op onze energierekening opgeleverd en ruim 1.500 m3 aardgas bespaard (gecorrigeerd voor weersinvloeden).

Komend jaar stijgt de energierekening met 2% door de BTW verhoging en vanaf januari komt daar voor gas nog een verhoging van de energiebelasting bovenop.

Vanaf 1 januari gaan we een stukje van onze elektriciteitsrekening afknibbelen doordat we 3 winddelen gekocht hebben. Samen goed voor ongeveer de helft van ons elektriciteitsverbruik. Helaas lijkt het er op dat De Windcentrale niet onder de regels voor ‘zelflevering light’ gaat vallen.

Low Car Diet

Vanaf woensdag 10 oktober ben ik een van de Strukton-medewerkers die uit solidariteit met directeur Diederik Schonebaum mee doet met de Low Car Diet actie van Urgenda. 10 dagen lang de autosleutel inleveren en op andere wijze richting werk en afspraken komen. Op zich niks nieuws voor mij, aangezien ik ruim 6 jaar lang autoloos door het leven ben gegaan.

Wat opvalt

Het eerste dat me is tegengevallen is de extra reistijd. Met de auto kan in 45 minuten van deur tot deur zijn, met de werktijden in de bouw haal ik dat ook geregeld. Met het openbaar vervoer is de basistijd anderhalf uur. Dat scheelt dus al snel 1,5 uur reistijd per dag. Waarvan met het openbaar vervoer slechts een deel (maximaal 35 minuten per enkele reis) als werktijd te gebruiken is. De overige tijd betreft korte trajecten van maximaal 10 minuten of wachttijd op het station. Want ook dat valt tegen: zowel in Rotterdam als in Utrecht mis ik standaard de aansluiting en is de wachttijd een kwartier.

OV in de buurt

Het gebrekkige openbaar vervoer in de wijk waar ik woon is me ook tegengevallen. Toen we het huis kochten was er nog sprake van een station tussen Schiedam Centrum en Delft Zuid op 10 minuten lopen van ons huis. Dat station is onder Eurlings al gesneuveld.

Momenteel rijdt er in de spits twee keer per uur een bus vanaf onze wijk naar Schiedam Centrum. Dat is weinig, zeker als de bus onaangekondigd niet op komt dagen. Dan is het tamelijk frustrerend om de tijdsaanduiding tot de volgende bus langzaam terug te zien lopen van 12 minuten naar 0, waarna de teller weer bij 30 begint (zonder dat de bus is langs geweest).

Nu fiets ik in ongeveer 20 minuten naar station Schiedam Centrum, dus dat is goed te doen. Het nadeel van fietsen is regen, op vrijdag waren m’n schoenen tot de rand toe gevuld met water. Niet echt prettig als je nog een werkdag te gaan hebt. Vrijdag was er echter geen andere optie, aangezien ik om 7.30u op kantoor in Utrecht moest zijn. De bijbehorende vertrektijd was zo vroeg dat de bus nog niet reed.

Inmiddels is ook duidelijk dat door Stadsregio Rotterdam vanaf 1 januari 2013 nog verder gesneden gaat worden in het ov in Schiedam Spaland. De gemeente heeft hierover al haar beklag gedaan bij de Stadsregio, maar ja ‘de stadsregio beslist’. Ik heb alleen nog nooit een verkiezing meegemaakt voor de stadsregio Rotterdam…

Thuis en in de regio werken

Op maandag en dinsdag heb ik een deels thuisgewerkt en deels op het kantoor van Strukton Worksphere in Capelle. Met de auto ben ik in 20 minuten in Capelle, met het openbaar vervoer doe ik er een dik uur over. Daarvan kan ik ongeveer 30 minuten werken, omdat het een aaneengesloten traject in de metro betreft. Dinsdagmiddag had ik een aantal afspraken in Den Haag, een traject waar de auto niet tegen op kan. Niet in tijd en niet in geld, aangezien parkeren in het centrum van Den Haag geen pretje is. Kortom trein en (ov)-fiets vormde een prima combinatie voor een rondje Den Haag.

Conclusie

Ik zal blij zijn als ik de autosleutel weer terug heb. Zodra station Spaland/Kethel er is lever ik met plezier definitief de sleutel in, maar tot die tijd en met de plannen van de Stadsregio Rotterdam is een auto in onze wijk onontbeerlijk. De hoeveelheid bespaarde CO2 heb ik nog niet doorgerekend, die voeg ik later toe (inclusief de berekening).