Energieverbruik 2014. Deel 2: energierekening en Winddelen

In het eerste deel van de beschrijving van onze energiekosten ben ik ingegaan op de variabele kosten voor gas en elektriciteit. In dit deel de jaarrekening en de prestaties van onze Winddelen. De bedragen voor de variabele kosten voor gas en elektriciteit wijken licht af van de getallen in het eerste deel. Dat komt doordat ik dit keer de kosten niet op maandbasis, maar op jaarbasis heb berekend. Doordat de jaarrekening meestal net niet samenvalt met het kalenderjaar, heb ik aannames gedaan over het gemiddelde tarief dat we per jaar hebben betaald. Het gaat om een paar tientjes verschil op jaarbasis, op een rekening van ruim €600,-

Totale & opbouw jaarrekening

energierekening_totaal
Hoogte van de energierekening per jaar. * Cijfers MilieuCentraal en Nibud op basis van huishouden van 4 personen in tussenwoning met bouwjaar 1991. ** Cijfers Nul op de meter op basis van eigen schatting van kosten bij een netto energieverbruik van 0 kWh elektriciteit en 0 m3 aardgas. Dat wil zeggen: de woning voorziet op jaarbasis in eigen energie.

In de grafiek rechts is goed te zien dat onze energierekening fors lager is dan op basis van de gemiddelde energieverbruiken van het Nibud en MilieuCentraal verwacht mag worden bij een huishouden met gelijke samenstelling in een soorgelijk type woning. Dat komt zowel door energiebesparende maatregelen als doordat we een fors deel van onze energie zelf opwekken. Zoals ik in het eerste deel heb laten zien zitten we inmiddels op ruim 45% eigen energieopwekking. Onze totale energierekening was in 2014 € 606. Tegen ruim €2.000 volgens het Nibud en ruim €1.800 volgens MilieuCentraal.

In mijn vorige stuk over de jaarrekening van 2014 heb ik al laten zien dat onze variabele kosten in 2014 €545 bedroegen. Dat betekent dat de vaste kosten minder dan € 100 per jaar zijn, waarbij opgemerkt dat ik dan de teruggaaf energiebelasting van €318,62 per jaar als korting op de vaste lasten reken. Als ik deze post buiten beschouwing laat bedroegen de vaste kosten voor energie in 2014 €413,- (inclusief BTW).

In onderstaande grafiek is te zien uit welke kostenposten een gemiddelde energierekening is opgebouwd en hoe dat zich bij onze energierekening heeft ontwikkeld. Het is niet zo’n duidelijke grafiek (vind ik), aangezien de energierekening uit een behoorlijk aantal posten bestaat. Wat wel zichtbaar is is dat de leveringskosten van elektriciteit sinds 2013 fors lager zijn en in 2014 nihil zijn. Wie de verschillende posten op de energierekening beter wil doorgronden verwijs ik naar Hier.nu die eind december een hele reeks aan de uitleg van de energierekening heeft gewijd.

Opbouw energierekening naar kostenpost. * Cijfers MilieuCentraal en Nibud op basis van huishouden van 4 personen in tussenwoning met bouwjaar 1991. ** Cijfers Nul op de meter op basis van eigen schatting van kosten bij een netto energieverbruik van 0 kWh elektriciteit en 0 m3 aardgas. Dat wil zeggen: de woning voorziet op jaarbasis in eigen energie.
Opbouw energierekening naar kostenpost. * Cijfers MilieuCentraal en Nibud op basis van huishouden van 4 personen in tussenwoning met bouwjaar 1991. ** Cijfers Nul op de meter op basis van eigen schatting van kosten bij een netto energieverbruik van 0 kWh elektriciteit en 0 m3 aardgas. Dat wil zeggen: de woning voorziet op jaarbasis in eigen energie.

Wie ontvangt mijn geld?

Zelf heb ik de afgelopen weken vooral zitten nadenken over hoe ik deze veelheid aan posten het simpelst kan samenvatten. Naar mijn mening kan dat het best door te kijken naar wie welk deel van de rekening gaat, oftewel wie ontvangt uiteindelijk mijn geld. Dat zijn:

 • procentuele_verdeling_energierekening_naar_ontvanger
  Aandeel van de energierekening dat per jaar naar energiebedrijf, netwerkbedrijf en overheid gaat.

  De energieleverancier;

 • Het netwerkbedrijf;
 • De overheid.

De grafieken in dit deel zijn dan ook opgebouwd volgens deze indeling. Dat geeft leuke resultaten. Bijvoorbeeld dat het grootste deel van de energierekening van een gemiddeld gezin naar de overheid gaat, op de tweede plaats staat de energieleverancier en op de derde plaats het netwerkbedrijf. Bij nul op de meter lijkt het alsof de overheid veel geld krijgt, maar daar komt het grote aandeel juist door de heffingskorting energiebelasting, of hoe dat ding ook mag heten.

wie_krijgt_wat_van_mijn_energierekening
Hoogte van het bedrag dat overheid, energiebedrijf en netwerkbedrijf jaarlijks ontvangen.

Bij ons lag het aandeel van het energiebedrijf t/m 2013 in lijn met het gemiddelde, aan het geringe aandeel voor de overheid in 2011 t/m 2013 kun je al zien dat ons energieverbruik lager ligt dan het gemiddelde waar MilieuCentraal en Nibud mee rekenen. In 2014 is het aandeel van de overheid helemaal fors gedaald, dit komt door onze zonnepalen en doordat het een warm jaar is geweest. Dat laatste heeft tot effect dat we minder gas hebben verstookt en dus ook minder energiebelasting en BTW over ons gasverbruik hoeven te betalen.

Bovenstaande grafiek maakt meteen duidelijk waarom mensen als Jan Willem van de Groep en Jan Rotmans geregeld stellen dat de bouw- en installatiesector de grootste concurrent van het energiebedrijf is. Bij een nul op de meter woning blijft er bij de huidige regelgeving namelijk weinig anders over dan de vaste aansluitkosten voor het energiebedrijf. Die ik hier nog wat overschat heb, doordat ik uit ben gegaan van zowel een gas als een elektriciteitsaansluiting. Bij nul m3 aardgasverbruik ligt afkoppeling van het aardgasnet echter meer voor de hand.

De grafiek laat ook zien dat bouwers en installateurs die nu nog een gemiddelde woning opleveren geld laten liggen. Volgens MilieuCentraal zo’n €1.500 per jaar, een bedrag dat dankbaar geïncasseerd wordt door rijksoverheid en energiebedrijf. Henk & Ingrid kunnen zich m.i. dan ook beter druk gaan maken over het opvoeren van het tempo van energiebesparing en energieopwekking in hun eigen woning dan over de kosten van wind op zee. Met als bijkomend voordeel dat een lager energieverbruik ook leidt tot een lagere afdracht aan energiebelasting en SDE+ heffing en bij gelijkblijvende energieproductie tot een hoger aandeel duurzame energie (noemer effect).

Tot slot laat de grafiek natuurlijk ook zien waarom ik me niet heel druk maak om de verhoging van de SDE+ heffing en energiebelasting. Zolang ik een groter deel zelf weet op te wekken, of nog meer energie weet te besparen gaan deze posten voorlopig namelijk niet uitstijgen boven de bedragen uit voorgaande jaren. Tenzij de Ministeries van Financiën en Economische Zaken de korting op de energiebelasting voor kleinverbruikers verder gaan beperken (of zelfs afschaffen) en energiebelasting gaan heffen over de elektriciteit en warmte die mijn zonnepanelen en zonneboiler opwekken.

Prestaties Windcentrale

Zoal2014_windcentrale_de_jonge_helds ik al vaker2014_windcentrale_grote_geert heb geschreven hebben we een paar jaar geleden geïnvesteerd in 3 Winddelen, 2 in De Grote Geert (mooie kwinkslag naar de windmolenliefhebbers bij de PVV) en 1 in De Jonge Held. De afgelopen twee jaar hebben ze beide minder goed gepresteerd dan vooraf verwacht. Nu kan het natuurlijk zijn dat het slechte windjaren zijn geweest, het kan echter ook zijn dat bij de eerste Windcentrales de opbrengst te hoog is ingeschat en het aantal Winddelen dat er te verkopen viel dus ook.

Een uitgebreide analyse heb ik er nog niet van gemaakt, net als dat ik nog niet in de jaarrekening van 2013 ben gedoken om eens goed te kijken waar de opbrengsten van de MEP subsidie naartoe gaan. Want als Winddeler zie ik enkel een kilowattuur vergoeding terug die zo hoog is als mijn leveringstarief. Dat is beduidend lager dan de bedrage aan MEP-subsidie, wat me dan weer nieuwsgierig maakt of dat in Amsterdam blijft hangen of op een andere manier gebruikt wordt om de kosten van onderhoud, beheer en administratie te dekken. Dat is echter stof voor een andere keer.

13 reacties op “Energieverbruik 2014. Deel 2: energierekening en Winddelen”

 1. Drie winddelen van het Rode Hert waren mijn bezit.
  Door flink te snoeien in mijn electriciteitsverbruik zit ik veel te ruim in de winddelen.
  Twee moet ik er gedwongen verkopen.
  Door de veranderingen op de electriciteitsmarkt zijn mijn winddelen ook nog eens in waarde gedaald.
  Mijn gasverbruik is ook ruim onder het minimum. De investering van mijn zonneboiler komt er zo ook niet uit.

  Mijn grootste pijn zit er in dat tijdens de renovatie van mijn huis de spouwisolatie aan de koude kant bedroevend slecht is uitgevoerd. De kunststofgevels isoleren ook slecht en zijn moeilijk te vervangen.

  Energiezuinige, duurzame woningen zonder gasverbruik zijn om veel redenen de oplossing voor nu.

  Duidelijk en overzichtelijk verhaal hebben we weer van jou gekregen.

  Vriendelijke groet,

  Like

  1. Waar moet ik aan denken bij een waardedaling van je winddelen?

   Like

   1. De waardebepaling van een winddeel is nu 143.00 euro.

    Vriendelijke groet,

    Like

    1. Oef. Gekocht voor wat, 200?

     Like

    2. Eigenlijk toch wel raar, aangezien de SDE of vroeger de MEP subsidie naar mijn weten een minimumopbrengst per kWh beloven. Bv. 11 Eurocent / kWh. Bij een marktprijs van 6 Eurocent bedraagt de subsidie 11-6=5 Eurocent. Bij een marktprijs van 5 Eurocent bedraagt de subsidie 11-5=6 Eurocent.
     Ik heb nog niet helemaal uitgevogeld waar die subsidiestroom neerstrijkt, maar ergens rammelt het huidige model waarbij het risico van prijsdaling bij de crowdfunders ligt en ergens iemand die stijgende subsidies ontvangt.

     Like

 2. Ik ben benieuwd waar jij op uit komt.
  Ik zal mijn verlies gewoon moeten nemen.

  Vriendelijke groet,

  Like

 3. maarten van hemsbergen Avatar
  maarten van hemsbergen

  Ook ik heb winddelen gekocht nadat ik overstelpt werd met allerlei wervende teksten. Ik heb zelfs een aantal winddelen afgeblazen omdat ik er in mijn beleving er wel genoeg had. Dat had ik dus goed gezien, ik moet er nu 5 met verlies verkopen. Het was een waardeloze investering en dat weiger ik te accepteren. De winddelers club reageert niet op mijn mails dus dat zegt genoeg.

  Ik laat het er niet bij zitten., Hoeveel financiele schandalen kunnen we in Nederland nog hebben?

  Maarten van Hemsbergen

  Geliked door 1 persoon

  1. Het is inderdaad een tegenvaller als je moet verkopen. Aan de andere kant heb ik van te voren op al mijn vragen antwoord gehad. Dat een prijsdaling tot een waardedaling van je winddelen kon leiden stond volgens mij ook op de website bij de veelgestelde vragen. Als je er nu vijf moet verkopen dan heb je zelf ook geen goede inschatting gemaakt van het elektriciteitsverbruik. Dat is 2.500 kWh te veel elektriciteit inkopen. Ik weet niet wat je stroomverbruik is, maar in ons geval is dat ruim 70% boven ons jaargebruik.

   Hoe groot je verlies is kan ik ook niet zien, maar afgaande op onze eigen aankoopprijs en de huidige waarde die Rob Alberts noemt kom ik op 187 Euro verlies per Winddeel, in totaal bijna 1.000 Euro. Vervelend en zonde van het geld, maar in mijn ogen niet vergelijkbaar met de bedragen waar het om gaat bij bv. de woekerpolissen waar mensen voor vele tienduizenden Euro’s het schip in zijn gegaan vanwege verborgen kosten.

   Like

   1. De vergelijking tussen malafide bankzaken en onduidelijke energiekosten lopen voor mij een beetje mank.

    Vriendelijke groet,

    Like

 4. Vreemd blijft natuurlijk ook dat we binnen de Nederlandse wetgeving opgewekte stroom van winddelen niet mogen verkopen.

  Vriendelijke groet,

  Like

  1. Rob, dat is zeker waar. Al vraag ik me af waar dat in de wet staat. Volgens mij is het veel meer dat de administratieve processen van energiebedrijven daar niet op ingericht zijn. Als je meer stroom opwekt met je zonnepanelen dan je verbruikt neemt het energiebedrijf dat ook gewoon af. Ze mogen alleen minder vergoeden dan leveringstarief. Veel energiebedrijven werken met de door 70% van het leveringstarief exclusief btw. Zie het overzicht van Zonne-energie Wageningen uit 2012 (pagina 3 en 4): http://www.zonne-energie-wageningen.nl/14-november-stichting-zonne-energie-wageningen-publiceert-update-van-salderingsoverzicht-2012

   Volgens mij is het dus eerder een afspraak tussen Greenchoice en Winddelen dat winddelers moeten tekenen dat ze bij teveel stroomopbrengst hun winddelen moeten verkopen. Wat op zich in lijn met de doelstelling van De Windcentrale om mensen hun eigen stroomverbruik te laten opwekken.

   Geliked door 1 persoon

 5. Bij mijn informatie is GreenChoice de groene energieleverancier in Nederland.
  Bij het overstappen hebben zij mij een kunstje geleverd.
  De slechte bedrijfsvoering van directeuren en de daaruit volgende boete betalen wij ok als consumenten.

  Maar is er een alternatief?

  Waarom teveel opgewekte elektriciteit van zonnepanelen wel verkocht mag worden en van windenergie niet blijft mij onduidelijk.

  Vriendelijke groet,

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: