Gekocht: Winddelen

Voor mijn vakantie schreef ik al dat De Windcentrale begonnen is met het verkopen van zogenaamde windddelen. Het idee is als volgt: tegen betaling van Euro 345 en een onderhoudsbijdrage van Euro 15 per jaar koop je een stukje windmolen en ontvang je in ruil 16 jaar lang ongeveer 500 kWh per jaar. Energiebedrijf Greenchoice verrekend de btw waardoor je over de elektriciteit van je winddeel enkel energiebelasting en de btw over de energiebelasting betaald (de verschoner betaalt ? ).

In mijn eerdere post heb ik aangegeven om 4 redenen te twijfelen:

 1. 16 jaar vind ik te lang om me te binden aan een commerciële energieleverancier, zelfs als dat Greenchoice is.
 2. 16 jaar vind ik te lang in een land waar het beleid met betrekking tot duurzame energie zelden langer duurt dan de zittingstijd van een Kabinet.
 3. Het financieel rendement vind ik vrij laag in verhouding tot bovenstaande risico’s.
 4. de verdeling van risico’s en opbrengsten tussen rijk en burger vind ik buiten proportioneel in het voordeel van de overheid uitvallen. Al 15 jaar neem ik groene stroom af en als dank betaal ik als burger per kwh nog steeds een factor 15 keer meer energiebelasting dan grootverbruikers. Als ik dan nu extra ga investeren in mijn eigen energieopwekking via De Windcentrale blijf ik nog steeds energiebelasting op grijs niveau betalen…
Hieronder de redenen waarom ik toch instap.

Verwacht rendement

Naar aanleiding van mijn vorige post ontving ik de spreadsheet met berekeningen van De Windcentrale. Hoewel ik te weinig expertise heb om de bedragen te controleren zat er zo weinig verschil tussen de berekeningen die ik zelf had gemaakt en die van De Windcentrale dat ik besloten heb dat de berekeningen robuust genoeg zijn om een beperkte investering (minder dan Euro 1.000) te doen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om winddelen te verkopen aan andere klanten van Greenchoice mocht ik willen wisselen van energiebedrijf.

Henri Bontenbal omschrijft de business case op zijn blog zo:

Een investering van 345 euro levert jaarlijks 500 kWh ‘gratis’ elektriciteit op. Deze elektriciteit vertegenwoordigt een waarde van circa 46 euro (prijspeil 2012). De onderhoudskosten zijn dan nog niet meegenomen. Met de huidige elektriciteitsprijs en jaarlijkse onderhoudskosten van gemiddeld 15 euro betekent dit een terugverdientijd van minder dan 9 jaar (zie reactie van De Windcentrale onderaan deze blog) op een levensduur van 16 jaar. Hierin is een (jaarlijkse) elektriciteitsprijsstijging niet meegenomen. De gemiddelde kosten per kWh (gerekend over 16 jaar) liggen op circa 7,2 per kWh. Tellen we daarbij de energiebelasting en BTW op, dan wordt het leveringstarief 20,8 cent per kWh (9% lager dan het ‘normale’ tarief). U bent dus goedkoper uit bij De Windcentrale.

Hedge je energierekening

Onze energierekening bedraagt op dit moment zo’n Euro 1.000 per jaar. We verbruiken ongeveer 3.500 kWh elektriciteit en 1.000 m3 aardgas. Aangezien ik verwacht dat de prijs van energie de komende jaren gaat stijgen, door hogere energiebelasting of hogere tarieven voor gas en elektriciteit ben ik bezig ons energieverbruik langzaam maar zeker te “hedgen” tegen prijsstijgingen. Voor gas heb ik dat gedaan door een zuinigere ketel en een zonneboiler aan te schaffen. Door deze combinatie van maatregelen en een bewuster stookgedrag is ons gasverbruik tussen de 800 en 1.000 m3 per jaar lager dan voorheen.

Voor elektriciteit heb ik al eerder gehedged door te investeren in windenergie via Meewind en door lid te worden van en geld te lenen aan De Windvogel. De investering in Meewind is helaas terecht gekomen in een Belgisch windpark, want de procedures in Nederland gaan wat trager. Als de elektriciteitsprijs stijgt zal ook de opbrengst van windenergie stijgen en daarmee het rendement op Meewind. Bij een lagere elektriciteitsprijs heb ik een lager rendement op mijn participaties in Meewind, maar ook een lagere energierekening. Dat veert dus lekker mee met prijsveranderingen. De Windvogel betreft wel Nederlandse windmolens.

Daarnaast waren we dit jaar eigenlijk aan het kijken naar zonnepanelen. Met een investering van ongeveer Euro 4.000 kunnen we 25 tot 30 jaar zo’n 1.500 kWh uur per jaar opwekken. Dat is een kleine 40% van ons elektriciteitsverbruik. Vierduizend Euro is echter ook een hoop geld.

Voor een kleine duizend Euro heb je 3 winddelen die de komende 16 jaar ongeveer dezelfde hoeveelheid elektriciteit opleveren. Het nadeel van winddelen is dat 70% van de elektriciteitsrekening blijft bestaan, aangezien die uit energiebelasting en btw bestaat. Het voordeel is dat we tegen een veel lagere investering toch een deel van ons elektriciteitsverbruik hedgen tegen toekomstige prijsstijgingen. Voor dit moment hebben we gekozen voor 2 winddelen, samen goed voor 1.000 kWh oftewel een kleine 30% van ons elektriciteitsverbruik.

De voornaamste dat we slechts 2 winddelen nemen is dat we liever een windmolen dichter in de buurt van Schiedam willen. Bijvoorbeeld op de Tweede Maasvlakte. Dat scheelt transportverliezen en doet ook meer recht aan het uitgangspunt van De Windcentrale voor het creëren van draagvlak voor windenergie door omwonenden te laten profiteren van lagere elektriciteitsprijzen.

Voor de transport- en aansluitingskosten van elektriciteits maakt het momenteel overigens geen verschil waar de windmolens staan, aangezien dat voor kleinverbruikers een vast bedrag is.

Verdeling van risico’s tussen rijk en burger

De verdeling van risico’s tussen rijksoverheid en burger blijft scheef. Wat mijn rendement ook is de overheid ontvangt per kWh die ik verbruik dik 13 Eurocent aan btw en energiebelasting. Waarin nu het verschil zit tussen het gebruik van de openbare weg om groenten uit je volkstuintje op te halen en het gebruik van het openbare elektriciteitsnetwerk om elektriciteit vanaf je eigen windmolen of zonnetuintje naar je huis te transporteren is me volstrekt onduidelijk. Dat is echter een onderwerp voor een andere keer. Voor nu accepteer ik het en op 12 september gaat mijn stem naar een partij die zich inzet om dit te veranderen en dat ook ondersteunt met daden.

Tot slot

De Windcentrale (net als andere duurzame energiecoöperaties) is naar mijn mening een van de betere voorbeelden van de omdraaiing van het vervuiler betaalt principe waar ik sinds de Kabinetten van Lubbers in de jaren 80 mee opgegroeid ben. Het is eerder de verschoner betaalt, of het nu gaat om collectieve windenergie of collectieve zonne-energie. De energiebelasting die je betaalt is even hoog als wanneer je fossiel opgewekte elektriciteit afneemt. Ook al levert wind- en zonne-energie behoorlijke voordelen op t.o.v. fossiele energie op het gebied van o.a. luchtkwaliteit (goed voor gezondheid en natuur), waterkwaliteit, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en klimaatbeleid. Maar dat is voor nu even een bijzaak, waar ik in een latere post nog een keer verder op in zal gaan.

33 reacties op “Gekocht: Winddelen”

 1. He krispijn, leuk artikel en wellicht ook interessant voor de particulier om inderdaad iets te gaan doen met windmolen delen. Hoe sta jij tegenover infrarood verwarming in huis? Er zijn een aantal nieuwe soorten verwarmingen uit gekomen, waaronder een lang golf infrarood verwarming (die goed is voor de doorbloeding). Wat denk jij daar van? Op http://www.infraroodverwarming-online.nl hebben wij net een nieuwe website gelanceerd met meer informatie over dit product inclusief het berekenen van een bespaar module.

  Is dit wellicht interessant voor je?

  Like

  1. We hebben anderhalf jaar geleden de cv ketel vervangen, dus die gaat er voorlopig nog niet uit. De berekeningen op de website die je noemt vind ik te ondoorzichtig om ze te kunnen beoordelen. De uitkomsten wijken ook heel erg af van de resultaten die ik op internet tegenkom (bv. bij Olino) over infraroodverwarming en van wat ik zelf weet van elektrisch vormen van verwarming.

   Het feit dat infrarood makkelijker aan en uit te zette is maakt dat ik het in het achterhoofd hou voor wanneer we de badkamer gaan vervangen.

   Like

 2. Hoi Krispijn,

  Even een vraagje. Die 46 euro die het oplevert is dat per maand of per jaar. En brengt Greenchoice deze direkt in mindering op je maand nota? Hoe werkt dat.

  Like

  1. De 46 Euro is de opbrengst per jaar, anders zou de terugverdientijd minder dan 1 jaar zijn. Windenergie is competitief met fossiel, maar nou ook weer niet zo veel goedkoper. Greenchoice verrekend de jaaropbrengst met je jaarnota. Aanpassing van het maandbedrag (voorschot) is naar ik aanneem mogelijk, maar weet niet of ze dat automatisch doen of dat je dat zelf moet doen/aangeven. Ik weet wel dat je bij Greenchoice binnen marges zelf je maandbedrag kunt instellen (zoals bij veel energiebedrijven).

   Like

 3. Je vindt 16 jaar lang (punt 1 en 2), maar op korte termijn zijn dit soort investeringen nou eenmaal niet rendabel. Het financieel rendement vind je laag (3) maar is 16 jaar lang 4% als de energieprijzen niet stijgen en 8,4% als ze 3% stijgen. Aangezien ze de laatste 10 jaar gemiddeld 6% gestegen zijn zou het bijzonder zijn als ze 16 jaar gelijk blijven.

  Kortom je rendement zal zelfs bij gelijke energieprijzen beter zijn dan bij spaarrentes de laatste en komende jaren.

  De belasting op energie is hoog, denk ook aan benzine, en daar is geen burger blij mee, maar dat is nou eenmaal hoe de overheid de lasten meent te moeten verdelen en dat zal niet snel veranderen. Eigenlijk staat dat los van het winddelenverhaal want het geldt voor alle opties die je hebt qua stroom kopen.

  Tenslotte: “De voornaamste dat we slechts 2 winddelen nemen is dat we liever een windmolen dichter in de buurt van Schiedam willen. Bijvoorbeeld op de Tweede Maasvlakte. Dat scheelt transportverliezen en doet ook meer recht aan het uitgangspunt van De Windcentrale voor het creëren van draagvlak voor windenergie door omwonenden te laten profiteren van lagere elektriciteitsprijzen.” …is ook een vreemde redenatie, want de stroom van de windcentrale kan en wordt natuurlijk gewoon in de buurt, pakweg Amsterdam gebruikt. Dat is nou net het mooie van zo’n landelijk netwerk. Het wordt anders als ALLE energie rond Amsterdam wordt opgewekt zolang er een kerncentrale in Zeeland staat en een kolencentrale in Groningen..

  Like

  1. Op korte termijn kan de investering in een windmolen best rendabel zijn. Het is een keuze van de overheid om bij energie het ‘de vervuiler betaalt’ principe niet toe te passen. Of in ieder geval voor de afnemer geen onderscheid te maken.

   Verder speelt bij onze keuze ook mee dat we eerder alle eieren in een te beperkt aantal mandjse hebben gelegd toen we via myc4 gingen investeren in Afrikaanse ondernemers. Dat heeft ons behoorlijk wat geld gekost, daarom doen we nu aan risicospreiding: gasverbruik verlagen door zuinigere ketel, zonneboiler om deel van de gasrekening vast te klikken, deel prijs van een deel van de elektriciteitsrekening vast klikken door 2 winddelen te kopen.

   Wat betreft de stijging van de energieprijzen: welke bron hanteer je? CBS statistieken? Die kloppen niet, die nemen namelijk vaste lasten mee in de bepaling van de energieprijs per kWh. Punt van vaste lasten is dat ze niet veranderen met gebruik.

   Er zit wel een essentieel verschil tussen het systeem van belastingheffing op auto’s en elektriciteit: bij auto’s zijn schonere/zuinigere auto’s al een paar jaar in het voordeel in de BPM, wegenbelasting en bijtelling. Dat heeft een grote switch veroorzaakt. Elektriciteit kent geen soortgelijk systeem, sterker: elektriciteit en gas bevorderen grootverbruik door de degressieve belastingstructuur.

   Als ik zonnepanelen op mijn eigen dak leg (ook een optie om aan elektriciteit te komen) heb ik geen last van de energiebelasting. Vandaar dat de verwachte ontwikkeling rond de energiebelasting wel degelijk een rol speelt.

   Wat betreft de locatie keuze: eens voor zover het gaat om transportafstanden en de verschillende wijze waarop de discussie daarover gevoerd wordt mbt fossiele centrales en duurzame energie opwekking. Lokale opwekking heeft echter ook voordelen ivm werkgelegenheid en draagvlak voor duurzame energie.

   Like

   1. Wat ik eigenlijk bedoel is, dat de NL overheid nooit heel scheutig is geweest met belastingvoordelen voor groene zaken. Het zou wel heel bijzonder zijn als ze dat nu ineens wél zouden doen. Dat is geen realistische wens. Je kan dat wel willen, maar dan kan je net zo goed zeggen: Waarom zijn die windmolens niet gratis, of iets in die trant. Bij auto’s zijn er wel financiële prikkels gedaan maar altijd op zo’n manier dat de schatkist toch nog een flink bedrag per auto ontving. Bovendien werden die maatregelen vaak weer heel onverwacht teruggedraaid. Daar wordt je als investeerder ook niet blij van, want dan weet je niet waar je op kan rekenen. Dan ben je beter af met een vast beleid in plaats van een investering die waardeloos blijkt. Zo hoorde ik dat boeren die in vergisting geïnvesteerd hebben, nu grote verliezen dreigen te gaan lijden, omdat de overheid de subsidie daarop wil afschaffen.

    Ergens begrijp ik die belasting op allerlei vormen van energie ook wel, omdat het een van de meest eerlijke manier is om belasting te heffen. Afgezien van de korting voor grootverbruikers uiteraard. Dat is weer te verklaren doordat de overheid de industrie niet wil wegjagen naar het buitenland. Europese afspraken zijn daar natuurlijk weer niet over te maken..

    Wat misschien nog wel het grootste obstakel voor de overheid is: Windenergie krijgt subsidie per geleverde kWh. Als de belasting op het transport er dan ook nog af gaat, wordt het wel een erg dure maatregel.

    Op lange termijn is het ook niet vol te houden om geen belasting te heffen op windenergie, omdat het dan zo populair zou worden, dat het niet te betalen is. Dus dan moet de belasting op andere zaken toch weer omhoog.

    Wat werkgelegenheid betreft ben ik bang dat het niet zo veel zoden aan de dijk zet. Twee monteurs kunnen heel wat windmolens aan de praat houden en Nederland is zo klein dat je, in een of twee uur, twee provincies verder bent. Maar dat is ook geen probleem want kolencentrales leveren per kWh waarschijnlijk nog veel minder werk op.

    Qua draagvlak voor duurzame energie zijn windmolen juist geen beste ambassadeurs: NIEMAND wil ze in zijn ‘achtertuin’ hebben. Hier op Flakkee liggen al jaren plannen om (nog meer) windmolens te zetten, maar dat roept veel weerstand op bij de bevolking. Ergens ook wel begrijpelijk want het eiland is al zelfvoorzienend vanwege de windmolens die er al staan. Het zijn intussen zulke enorme objecten geworden, dat je ze kilometers ver ziet staan en het geluid en de schaduwen reiken ook steeds verder. Zonne-energie ‘parken’ zijn wat dat betreft veel publieksvriendelijker.

    Like

    1. Naar mijn mening zou je bij zelflevering van groene stroom de volgende kostenposten doorgerekend horen te krijgen:
     1) transportkosten (inclusief eventuele belasting daarover) waarbij de hoogte mede afhangt van de afstand tussen opwekking en gebruik.
     2) programmakosten aan het energiebedrijf voor aanvullen of afromen van het verschil tussen opwekking en verbruik, plus eventuele belasting hier over.

     Wat ik raar vind bij een land dat al ruim 20 jaar de vervuiler betaald roept is:
     1) Energiebelasting voor wind, zon, kolen en aardgas is gelijk. Terwijl dat bij benzine, diesel en lpg varieert naar milieuimpact. Ik vraag ook niet om een nul tarief, ik vraag om een lager tarief dat recht doet aan het feit dat ik minder vervuil met wind dan als ik kolen stroom gebruik. Het kostenvoordeel kan in mijn zak eindigen, ik kan het ook (deels) gebruiken om bv. bewoners op Flakkee te compenseren voor de molen in hun achtertuin.
     2) De reden dat de energiebelasting laag is is dat de industrie deelneemt aan ETS (CO2 emissiehandel), daar zijn afspraken over in EU verband. De prijs voor CO2 ligt echter veel lager dan verwacht (8 Euro ipv 30 a 40 Euro). Om dubbele betaling door de industrie te voorkomen is de energiebelasting laag. Wat dan weer raar is voor kleinverbruikers die grijze stroom kopen. Die betalen namelijk zowel het hoge tarief aan energiebelasting als de CO2 prijs, want die berekenen energiebedrijven gewoon door.

     Like

 4. En dan nog wat: Volgens mij zijn Winddelen op dit moment helemaal niet zo aantrekkelijk als investering. De stroom uit winddelen kost namelijk, inclusief de onderhoudskosten (want waarom zou je die niet nemen in de berekening?) 7,7 cent per kWh, inclusief BTW. Op dit moment betaal je hooguit zo’n 6,5 cent voor ‘gewone’ stroom. Kijk maar eens op vergelijkingssites voor energie.

  Like

  1. Helemaal eens met die 7,7 eurocent, dat is ook waar we mee gerekend hebben. Zoals ik zelf al aangaf: het rendement is vooralsnog laag. Ik zie het dan ook vooral als een indekking tegen toekomstige prijsstijging van de elektriciteitsprijs. Dat kan ik goed gokken (dan ben ik blij met een lagere rekening) of fout gokken (dan ben ik blij dat ik slechts 30% van mijn elektriciteit heb afgedekt met winddelen).

   Elders op mijn site heb ik de verschillende opties naast elkaar gezet. Zie: http://www.krispijnbeek.nl/?p=5554

   Like

 5. In deze discussie komen enkele misverstanden naar voren.
  Ik heb zelf een spreadsheetberekening opgezet voor de IRR (Internal rate of return). Eerst ging ik er van uit dat ik alleen de kale basisprijs uitspaarde. Maar na contact met de Windcentrale bleek dat je al BTW betaalt over het Winddeel (daar om ging de prijs na de recente BTW verhoging omhoog) en dan niet meer BTW hoeft te betalen over de geleverde energie. Je spaart dus de kale prijs plus BTW uit! Zelfs bij constante energieprijs , met gemiddelde onderhoudskosten van ruim 17 Euro per jaar, kom ik uit op een IRR van 3,45%. Probeer dat maar eens vast te prikken bij de bank voor de komende 16 jaar. Uiteraard ligt de besparing hoger als de energieprijs gaat stijgen.
  Dat argument over liever een windmolen vlakbij Schiedam is schattig maar niet reëel. De opgewekte elektronen zullen op weg naar Schiedam bij de eerste energiebehoeftige naar binnen gaan.. Dus zullen ze nooit de weg naar Schiedam afleggen. De buren bij de windmolen, deelnemer of niet, komen het eerst in aanmerking.
  En de bewoners van Flakkee worden wel zeer kortzichtig afgeschilderd. Ze willen alleen maar windmolens voor eigen behoefte? En als ze ziek worden gaan ze alleen maar naar een ziekenhuis op Flakkee? En op vliegvakantie (ik doe dat niet, maar vooruit) gebruiken ze alleen maar een Flakkees vliegveld? Ja, ja. Zo werkt deze wereld al niet meer sinds de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden.
  Over de Energiebelasting. Gloeiend mee eens dat het een grof schandaal is dat die ook moet worden betaald voor groene energie. Maar het gaat veel dieper. En je hoort het bijna nooit noemen. Mensen die investeren in bijvoorbeeld een windmolen betalen al BTW. Nu! In plaats van over de komende 16 jaar. En de installateur betaalt belasting over zijn winst. En zijn werknemers betalen belasting over hun loon, etc. etc. Bovendien zijn dat inkomsten voor de overheid nu en er wordt werk gecreëerd. Verder is het een investering die , pakweg, elke 20 jaar terugkeert. De overheid komt dus niets te kort en subsidieert daarmee niet de groene energie. Je zou denken dat de Bruggen Slaanders zo’n gelegenheid met beide handen zouden aangrijpen. Maar helaas heeft Samson zich in dit opzicht door de Blauwe Blazer Brigade laten inpakken.

  Like

  1. Beste Hans,

   Terechte opmerking over de btw. Dat heb ik niet meer aangepast in m’n spreadsheet, maar is vrij eenvoudig aan te passen.

   Wat betreft de locatie van de windmolen da’s voor mij om meerdere redenen meer dan een ‘schattig’ verhaal:
   1) Bij een aantal partijen in de Tweede Kamer leeft het idee dat de staat ‘recht heeft op een deel van de koek’ (lees energiebelasting mag heffen) vanwege de transmissieverliezen en kosten om het netwerk in stand te houden. Mijns inziens hoor je dat te verrekenen via de netwerkkosten en transportkosten en niet via de energiebelasting.
   2) In het bestuursakkoord tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeentes langs de waterweg (waaronder Schiedam en Vlaardingen) 3 windmolens nabij de Beneluxtunnel geplaatst. Wat mij betreft een gemiste kans voor de regio als bewoners uit de buurt geen kans krijgen deze windmolens in (gezamenlijk) eigen bezit te hebben.
   3) Het Kabinet denkt onder druk van de decentrale energielobby over een vorm van zelflevering light voor burgers die in de nabijheid duurzame energie opwekken. Dan kan het technisch best zijn dat de elektronen ergens anders naar binnen vliegen, praktisch gezien heeft een molen in de buurt van Schiedam dan gewoon extra financiële voordelen.

   De huidige windcentrales leveren weinig werkgelegenheidseffect op, aangezien het bestaande windmolens zijn die gekocht worden. Wanneer het gaat om nieuwe windmolens, zonneparken of om investeringen in energiebesparing of energieopwekking in eigen huis ben ik het volledig met je eens. Daar heb ik een paar jaar geleden al eens over geschreven https://krispijnbeek.nl/2011/08/08/van-verhuizen-komt-verbouwen/

   Like

   1. De kosten van elektrische energie bestaan uit drie elementen: de kale prijs, energiebelasting en netwerkkosten. Over al deze delen wordt BTW geheven. Alleen bij winddelen niet over de kale prijs. Dat het netwerkverlies in de energiebelasting zou zitten is mij niet bekend. Dat is alleen groot bij grote afstanden bijvoorbeeld als we atoomstroom uit Frankrijk betrekken. Maar fysisch zullen de molens vooral aan hun buren leveren, maar boekhoudkundig aan de Winddelers. Het overschot van mijn zonnepanelen gaat naar mijn buurman, niet naar de gemiddelde Nederlander. Wel moet mijn buurman de volle mep betalen voor de netwerkkosten van die stroom.
    De winddelers betalen nu BTW die naar de overheid gaat. Nee, nog geen werkgelegenheid nu. Maar als de overheid de energiebelasting voor groen energie opheft, zullen de initiatieven inderdaad als paddenstoelen uit de grond rijzen.

    Like

    1. eens dat de elektriciteitsrekening uit die 3 onderdelen (en daarbovenop BTW) bestaat. Netwerkkosten lopen niet via de energiebelasting, in de discussie met een aantal (ex) parlementariers gebruiken die netwerkkosten wel als rechtvaardiging voor energiebelasting. Naar mijn mening ten onrechte. Netwerkbedrijven mogen een ‘gezonde’ winstmarge hanteren op het netwerktarief, zulks vast te stellen door de NMa. Ik noem het hier los om dergelijke kulargumenten voor te zijn.

     Like

 6. […] leveranciersonafhankelijk. Ook al is GreenChoice voorlopig onze elektriciteitsleverancier vanwege onze winddelen. Ik heb wel eens naar leveranciersonafhankelijke slimme thermostaten gekeken, maar die zijn al snel […]

  Like

 7. Ik vraag me trouwens af hoe het met het volgende zit: “Bovendien bestaat de mogelijkheid om winddelen te verkopen aan andere klanten van Greenchoice mocht ik willen wisselen van energiebedrijf. ”

  Hoe makelijk zal dit zijn? Of neemt greenchoice ze over ofzo? Of moet ik het vergelijken met de rabobank ledencertifacten?

  Like

  1. Goede vraag, maar ik heb werkelijk geen idee hoe courant de winddelen gaan worden. Volgens mij bieden Greenchoice en de Windcentrale geen terugkoopgarantie aan. Ik verwacht dat de mate van verhandelbaarheid ook sterk afhangt van de werkelijke hoeveelheid elektriciteit die de windmolens per winddeel gaan leveren. Hoe meer dat werkelijk in de buurt van de 500 kWh of zelfs hoger komt hoe groter de verhandelbaarheid aan andere Greenchoice klanten.

   De Rabobank ledencertificaten ken ik onvoldoende om te weten of dat vergelijkbaar is met een winddeel. Weet wel dat we lid zijn van de Rabo, maar ja dat ben je al snel als je meer dan 3 producten afneemt.

   Like

   1. De Windcentrale gaat de prijs berekenen die bij een zeker rendement hoort. Uiteraard zal een hoger verwacht rendement meer kopers trekken. Maar in laatste instantie zal de prijs toch op vraag en aanbod gebaseerd moeten zijn.
    De productie van 500 kWh is, naar ik aanneem, op ervaringscijfers gebaseerd. Maar het is een gemiddelde. Afwijkingen per jaar zullen zeker optreden. Maar ik vermoed dat het gemiddelde over een paar jaar dicht in de buurt van 500 kWh zal liggen. Jammer dat de Windcentrale de standaardafwijking niet publiceert.
    Bedenk dat het kopen van een winddeel in feite het kopen van een future op groene elektriciteit is. Maar dat deden de klanten die tegen een vaste prijs kochten voor een aantal jaren ook al.

    Like

    1. Klopt, preciezere berekening is hier te vinden: https://www.windcentrale.nl/faq?faq=27

     Wat betreft je opmerking dat je een future koopt: eens, vandaar dat ik spreek over hedge je energierekening

     Like

 8. Ik heb ook een winddeel gekocht en heb zojuist mijn afrekening gekregen.
  Er was op 16-3-2013 91kWh opgewekt en dat leverde me €6,62 op.
  Het tarief inclusief BTW was € 0,07275
  Over 16 jaar x 500kWh betekent dit 8000 x €0,07275 = €582,= bij gelijkblijvende stroomprijs.
  Kosten winddeel € 351,= Onderhoudskosten tussen €15 en €20 per jaar, dus €240 en €320 totaal
  Kortom: opbrengsten €582 en kosten tussen €591 en €671
  We draaien de eerste paar jaar dus met verlies…

  Like

  1. De eerste jaren zit er nog een onderhoudscontract op de windcentrales. Dat betekent dat je de eerste 6 jaar geen onderhoudskosten betaalt. Pas daarna komen er onderhoudkosten. De eerste paar jaar kun je dus best winst draaien, de vraag is of in jaar 7 de prijs van elektriciteit genoeg stijgt om winst te draaien. Aan de andere kant, mijn eigen insteek was toch vooral het vastleggen van een deel van onze energierekening i.p.v. winst halen.

   Like

 9. Nico van der Hoek Avatar
  Nico van der Hoek

  Tja een beetje laat. Maar ik probeer ook kosten en risico’s te spreiden. Ik heb energiebesparende maatregelen genomen: Dak, muur, vloerisolatie, Dubbelglas, Overal ledverlichting. naast 10 zonnepanelen die nu op mijn dak liggen ook een nieuwe moderne ketel.. Ik zit nog met zo’n 1500Kwh per jaar aan af te rekenen stroom. Ik zit bij atoomstroom wat in mijn ogen ook groen is of in elk geval niet traditioneel. Mijn problemen met windenergie is dat deze gesubsidieerd zijn. Dus nu met het aanschaffen van zeg 2 a 3 winddelen die nu relatief goedkoop zijn, maar straks duurder uit kunnen pakken als de subsidies op groen stroom weg vallen. Dat is vrij reëel omdat 1) een grote massa straks groen stroom verbruikt en de doelstellingen zijn. 2) de staat een enorme behoefte aan geld heeft en hier vrij gemakkelijk weer wat geld vandaan gehaald kan worden.

  Als de subsidies weg vallen is windenergie in eens de duurste manier van stroom opwekken. en tussen nu en 16 jaar is die kans toch behoorlijk aanwezig. En niemand geeft garanties. Voor mij dus reden genoeg om niet mee te doen met deze winddelen.

  met vr.gr.

  Like

  1. @Nico van der Hoek.
   Atoomstroom groen? Zou je eens moeten vragen aan de buren van Tsjernobyl en Fukushima. En de toekomstige buren van de opslagplaatsen van het atoomafval.
   Over de subsidie van windstroom: Ik weet niet wat zich heeft afgespeeld in het traject voor dat ik mijn aandelen in de Windmolen coöperatie aanschafte. Maar daarna komt het woord/begrip subsidie absoluut niet meer voor. De kosten van stroom zijn verdeeld over drie posten: kale stroomprijs, energiebelasting en overhead/transportkosten. Via de coöperatie krijg je alleen de kale stroomprijs terug. Ik vermoed dat je met subsidie op windstroom in de war bent met Duitsland.

   Like

   1. Nico van der Hoek Avatar
    Nico van der Hoek

    De produktie van groene stroom is gesubsidieerd. Je begrijpt mij best. Als die subsidies vervallen is windenergie de duurste stroom. En je groenlinks reactie op atoomstroom begrijp ik niet.

    Like

    1. Ik wil graag van je leren. Leg eens uit waar bij windmolen coöperaties van de Windcentrale wordt gesubsidieerd.

     Like

    2. Hans,

     Ook de windmolens van de windcentrale ontvangen subsidie. De eerste twee stammen uit de tijd van de MEP subsidie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministeri%C3%ABle_regeling_milieukwaliteit_elektriciteitsproductie
     Wat de latere ontvangen weet ik niet. Neemt niet weg dat Nico ongelijk heeft met zijn bezwaren, tenzij de regering met terugwerkende kracht subsidies gaat aanpassen. Dat verwacht ik echter niet. De aanschafkosten van de windcentrales zijn volledig gedekt met eigen vermogen van de winddelers (investeerders). Wat resteert zijn de marginale kosten, die zijn bij windenergie extreem laag zoals je je bij Aldel kunnen vertellen. Zelfs zo laag dat in Duitsland RWE dreigt met het eerder sluiten van kerncentrales:
     http://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/niedriger-strompreis-rwe-droht-mit-vorzeitiger-akw-abschaltung-a-944620.html

     Nico,

     Atoomstroom is knijter duur: in het voorstel van het VK krijgt de nieuwe centrale (Hinkley C) twee keer zo veel subsidie als zonne-energie en ook voor een veel langere periode (35 jaar). Laat staan wat er gebeurd als je dat vergelijkt met windenergie, momenteel maximaal 7 tot 9 Eurocent minus de marktprijs in Nederland voor 15 jaar. Meer info:
     http://cleantechnica.com/2013/10/30/hinkley-c-nuclear-power-plant-get-twice-rate-solar-pv-uk-government/
     http://www.renewablesinternational.net/uk-grants-feed-in-tariffs-to-nuclear/150/537/74096/
     De Tjechten komen tot dezelfde conclusie:
     http://www.forbes.com/sites/michaelkanellos/2013/12/06/czech-project-shows-why-nuclear-power-is-fading-away/
     http://www.upi.com/Business_News/Energy-Resources/2014/02/10/New-Czech-PM-wont-back-price-supports-for-nuke-expansion/UPI-91581392008700/

     En groen? Nou ja, gewoon fossiel. Met een berg indirecte CO2 emissies via het beton etc. dat nodig is voor de bouw. Dan zit je nog met het afvalprobleem. Doe mij maar zon of wind. Als de zonnepanelen niet bevallen schroeven we ze over 10 jaar weer gewoon van het dak. En als de windcentrales niet bevallen breken we ‘m over 10 jaar af en vervangen we ‘m door wat beters. Bijvoorbeeld door een Powerplane: http://www.ampyxpower.com/

     Like

    3. Navraag bij Windcentrale. Antwoord:”….de subsidie is al toegekend en speelt nu geen rol meer. Behalve in de zin dat Winddelen niet veel kosten en dus laagdrempeliger zijn voor aanschaf dan zonnepanelen.” Angst voor afschaffen subsidie is dus geen argument om geen aandelen aan te schaffen.

     Like

    4. Nico van der Hoek Avatar
     Nico van der Hoek

     https://t.co/xR0E3p7j1z
     Interessant stukje voor de windenergie-fielen

     Like

    5. Interessant? Eerder standaard windenergie bashing en gebaseerd op kosten voor, naar ik vermoed, wind op zee

     Like

    6. Nico van der Hoek Avatar
     Nico van der Hoek

     Het geeft fijntjes het probleem van windenergie aan. Het is gewoon NIET rendabel zonder belachelijke subsidies. I.p.v. het bashen te noemen wat weinig constructief is, bestrijdt met argumenten en feiten het stuk.

     Like

    7. Dat geeft het niet. Reactie in onderdelen:
     1) Klimaatwetenschap is te onnauwkeurig om serieus te nemen, mijn reactie veel leesplezier hier: http://klimaatverandering.wordpress.com/2014/04/05/is-de-academische-wereld-het-zat/
     2) CO2 effect windenergie wordt teniet gedaan door CO2 emissiehandel. Slechts ten dele waar. In het pakket maatregelen voor 2020 zijn 3 doelstellingen opgenomen die samen voor CO2 reductie moeten zorgen. Oo EU niveau gaat het om 20% energiebesparing, 20% duurzame energie en 20% CO2 reductie. De 3 doelstellingen zijn deels wel communicerende vaten, maar zeggen dat CO2 reductie windenergie volledig teniet wordt gedaan door ETS is mi te kort door de bocht
     3) windenergie is duur: prijs van wind op land aan de kust nadert zeer rap de prijs van fossiele energie. De huidige SDE+ voor wind op land op de meest windrijke locaties bedraagt 7 Eurocent per kWh. Trek daar de APX prijs vanaf en je hebt ’t over 1 a 2 Eurocent subsidie per kWh. Ik weet niet precies wat de huidige meerprijs van gasgestookte elektriciteitsopwekking t.o.v. kolen en bruinkool is, maar vermoedt dat die niet veel lager is, mogelijk zelfs hoger. Meer lezen zie hier:
     http://jaspervis.wordpress.com/2014/01/26/factcheck-stoppen-met-windmolens/

     Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: