Windenergie vs zonne energie. Deel 2

Ga ik zonnepanelen op ons eigen dak, investeren in een volkszonnetuintje of handelen in wind. Dat is een van de vragen die ik mijzelf heb gesteld de afgelopen maanden. Elke optie heeft z’n voors en tegens. De opties roepen ook hun eigen geharnaste misverstanden op. Zo bestaat zelfs bij het wetenschappelijk bureau van GroenLinks het idee dat windenergie niet voor Jan Modaal is weggelegd. Daarom nog maar een keer een vergelijking van de verschillende opties op diverse aspecten, zoals ik die zelf heb gehanteerd bij de keuze voor Winddelen van De Windcentrale. Dit keer de focus op de financiële en fiscale kant van het verhaal, in het vorige deel ben ik al ingegaan op de nadelen met betrekking tot milieu, natuur en sociale aspecten.

Verschillende vormen van coöperaties

Bij een ‘traditionele’ windcoöperatie (zoals De Windvogel, waar wij zelf lid van zijn) kun je voor weinig geld lid worden (eenmalig € 50). De leden zijn via de coöperatieve vereniging eigenaar van de windmolens. Als lid kun je geld uitlenen aan de coöperatie om de windmolens te financieren, hierover ontvang je rente. Daarnaast kun je bij De Windvogel er voor kiezen om zelf stroom af te nemen bij de coöperatie. Er is geen verband tussen de hoeveelheid elektriciteit die je afneemt en het bedrag dat je uitleent aan de coöperatie, wel is de hoeveelheid elektriciteit die je kunt afnemen gemaximeerd op 3.500 kWh.

De Windcentrale, Zonnepark Nederland in Nijmegen en SolarGreenPoint hebben een ander model gekozen. Bij Zonnepark Nederland en SolarGreenPoint koop je een zonnepaneel op een publiek dak. De energieopbrengst van dat paneel is de komende 25 jaar voor jou. Bij SolarGreenPoint zijn nog geen definitieve gegevens te vinden. Bij Zon op Nijmegen bedraagt de investering € 500 per zonnepaneel met een gemiddelde opbrengst van 197 kWh per jaar. Daar komt nog € 15 per jaar onderhoudskosten bovenop.

De Windcentrale verdeelt de opbrengst van haar windmolens in Winddelen van elk 500 kWh per jaar. Deze biedt ze aan voor € 345 per stuk, daar komt nog € 15 onderhoudskosten per jaar bovenop. De opbrengst kan per jaar iets fluctueren afhankelijk van de hoeveelheid wind. De windmolens gaan naar verwachting nog 16 jaar mee.

Financiële vergelijking verschillende opties

In onderstaande tabellen vergelijk ik de verschillende mogelijkheden om je eigen elektriciteit op te wekken. Tabel 1 is meer kwalitatief en toont de benodigde investering en jaarlijkse kosten. Tabel 2 vergelijkt de prijs per kiloWattuur voor de verschillende mogelijkheden.

Tabel 1. Beoordelingsmatrix

Aspect Winddeel (Windcentrale) Windcoöperatie (Windvogel) Zonnepanelen (eigen dak) Zondeel (Zonnepark Nederland)
Uitbetaling In kWh Rente op lening In kWh In kWh
Energiebelasting over opgewekte elektriciteit Ja a Ja b Nee Nee c
Omzetbelasting over opgewekte elektriciteit Nee Onbekend Nee Onbekend
Onderhoud/storing Regelt coöperatie Regelt coöperatie Zelf regelen Regelt coöperatie
Investering d € 2.415 n.v.t. € 6.990e € 8.000
Lidmaatschap Inbegrepen € 50 n.v.t. Inbegrepen
Jaarlijkse kosten € 15/winddeel n.v.t. Geen € 15/zondeel
Terugverdientijd 8 jaar n.v.t. 5-11 jaar 11 jaar
Levensduur min. 16 jaar n.v.t. 20-25 jaar 25 jaar

a) De Windcentrale draagt over opgewekte energie van de Winddelen energiebelasting af. Al zijn ze voorstander van het afschaffen daarvan.
b) De Windvogel is gestopt met afdracht van energiebelasting, maar de Belastingdienst is inmiddels een rechtszaak begonnen tegen De Windvogel. Tot die tijd verlaagt De Windvogel de tarieven voor afnemers van de elektriciteit niet, maar stopt het geld in een aparte pot in afwachting van de uitspraak van de rechtbank.
c) Zon op Nijmegen stelt bij de Zondelen gebruik te maken van de ruimte die de wet biedt om geen energiebelasting te betalen over zelfopgewekte duurzame energie voor de meter. De gemeente Nijmegen staat de eerste jaren garant voor het geval dat een onjuiste interpretatie is.
d) Uitgaande van een jaarverbruik van 3.500 kWh
e) Uitgaande van een installatie van 3,9 kWp, prijs bepaald met behulp van Compare my Solar www.CompareMySolar.nl

Tabel 2: tariefopbouw per initiatief

Initiatief Kostprijsa Energiebelasting Omzetbelasting Totaal prijs
GreenChoice b 5,80 11,40 5,80 20,47
Windcentrale 7,74 11,40 2,17 21,31
Windvogel (1) c 7,71 11,40 3,63 22,74
Windvogel (2) d 12-18 0 0 12-18
Zon op Nijmegen e 17,8 0 0 17,80
Zon pv (1) f 8 0 0 8
Zon pv (2) g 13,2 0 0 13,2

a) Kostprijzen zijn nagerekend op basis van gegevens van de websites van de aanbieders en is inclusief de jaarlijkse bijdrage per winddeel en zondeel.
b) actietarief Greenchoice op Gaslicht.com d.d. 7 augustus 2012.
c) Tarieven Windvogel 1 op basis van document zelflevering
d) Tarief Windvogel 2 op basis van document zelflevering. Kostprijs is 7-12 cent, daarbovenop stelt De Windvogel 5 Eurocent voor overhead.
e) Uitgaande van toewijzing van het recht op zelflevering, wanneer dit niet wordt toegestaan daalt het rendement. De gemeente Nijmegen staat garant voor de eerste 2 jaar energiebelasting. Inmiddels is wel duidelijk dat het slagen van het zelfleveringsconcept van Zon op Nederland afhangt van goedkeuring door de belastingdienst. Wat dat betreft kan Zon op Nederland zich aansluiten bij de rechtszaak van De Windvogel en de belastingdienst.
f)  Op basis berekeningen Vincent Dekker
g) Op basis berekeningen Zonnestroomnl.nl april 2012. Systeemgrootte 2,5 kWp, rentevoet 3%.

Update 20 september: Zelf rekenen, zie hier.

Ontwikkelingen om rekening mee te houden

Er zijn een paar ontwikkelingen om rekening mee te houden op gebied van regelgeving. Het gaat daarbij om:

 1. Verandering van het energiebelastingtarief. Hoe hoger dat tarief wordt, hoe interessanter het wordt om te kiezen voor zonnepanelen op eigen dak. Bij die optie heb je daar tenslotte geen last van.
 2. Verandering van het btw tarief voor energie. Hoe hoger dat tarief wordt, hoe interessanter het wordt om te kiezen voor zonnepanelen op eigen dak. Bij die optie heb je daar tenslotte geen last van.
 3. Meer mogelijkheden voor zelflevering voor de meter. Als dat mogelijk wordt wordt het interessanter om met je buurt of stad samen te investeren in je eigen duurzame energie opwekking.
 4. Verandering van de salderingsregels voor eigen energieopwekking. Er zijn grofweg 2 stromingen. De eerste vind de huidige salderingsregels een vorm van subsidie en wil deze aanpassen. Daarbij gaat het met name om een vergoeding voor de programmaverantwoordelijkheid die elektriciteitsbedrijven dragen. Dat wil zeggen dat ze je ook stroom leveren als je zonnepanelen of windmolen niet werken en de elektriciteit die je tijdelijk te veel hebt afnemen. De andere kant wil juist de huidige limiet van 5.000 kWh ophogen.
 5. Binnen Europa wordt al een tijdje gesproken over herziening van de energiebelasting, waarbij het de bedoeling is om minimumtarieven in te stellen op basis van de energie-inhoud en CO2 inhoud van een energiebron. Invoer daarvan kan gunstig zijn voor wind en zonne-energie.

De komende verkiezingen kunnen een groot verschil maken, zeker voor duurzame energie en zelflevering. Een overzicht van de standpunten op gebied van duurzame energie vind je hier, een breder overzicht van standpunten op gebied van duurzaam ondernemen vind je bij de Groene Zaak.

Conclusie

Zoals je in tabel 1 kunt zien is het investeren in eigen opwekking van windenergie de meest haalbare voor Jan Modaal. Het vergt het minste kapitaal. Bij De Windvogel is enkel een eenmalig lidmaatschapsgeld van € 50 verschuldigd. Je houdt dan natuurlijk de kans op jaarlijkse stijgingen van de energieprijs als de leden/investeerders stemmen voor een hoger rendement op hun ingelegde geld.

Bij De Windcentrale krijg je met een investering van € 345 de komende jaren 500 kWh per jaar en je bent voordeliger uit ongeacht de uitkomst van de discussie over zelflevering voor de meter. Zonne-energie vergt een hogere investering voor minder kWh per jaar. Of je het nu doet op je eigen dak of dat je gokt op de mogelijkheid van zelflevering voor de meter. In beide gevallen is de benodigde investering aanzienlijk hoger.

Onze keuze

Als je bovenstaande hebt gelezen zal het je niet verbazen dat we ervoor hebben gekozen om 2 winddelen te kopen i.p.v. te investeren in zonne-energie. Met 2 winddelen wekken we op jaarbasis ongeveer 1.000 kWh op, dat is ongeveer 1/3 van ons elektriciteitsverbruik. We hadden 5 winddelen kunnen kopen. Vooralsnog doen we dat niet. De charme van De Windcentrale is namelijk de 1 op 1 relatie met de windmolen. Daarmee krijg je draagvlak onder de omwonenden, alleen wonen we niet in Delfzijl maar in Schiedam. Zodra er een windcentrale in onze regio komt zullen we dus winddelen bij kopen.

4 reacties op “Windenergie vs zonne energie. Deel 2”

 1. Hoe nuttig is zo’n vergelijking van tarieven als je het niet echt vergelijkbaar maakt?
  En de onvergelijkbare verschillen niet helder erbij vermeldt?

  Heb je bij de zonnestroom ook de jaarlijkse aansluitkosten meegerekend?
  Waarom heb je bij de zelflevering niet het perspectief van van vrijstelling van energie belasting helder gemaakt?
  Dat is nu juist de essentie van dergelijke constructies
  Daarnaast is de Windvogel een heel kleine club, met onvergelijkbaar hoge overhead, in vergelijking met bijvoorbeeld Greenchoice.

  Hoe zwaar tel je de investerings kosten mee?
  Juist door die investeringskosten bij een eigen installatie, zonnepanlen of een eigen stukje cooperatief windpark of stukje cooperatieve zonnestroom, is de kostprijs van een kWh niet goed te vergelijken met die van Greenchoice of een andere commerciele aanbieder.

  Ik ken geen aanbieders die een cooperatieve instrallatie op een voordelige manier aan hun leden ter beschikking stellen.
  Dat komt bij de Windvogel bijvoorbeeld door het extra risico dat het wangedrag van de Rijksoverheid bij hen veroorzaakt.

  Er zijn bij eigen opwek installaties 4 soorten kosten
  De investering in windmolen of zonnestroom installatie
  De onderhouds kosten
  Organisatie kosten
  Andere jaarkosten en evt belasting.

  Voor de investeringskosten is het het goedkoopst als je dat van spaargeld betaalt
  Bijvoorbeeld gespaard op een windspaarrekening.
  Als je het leent, is maar de vraag tegen welke rente en aflossing.

  Een zonnestroom installatie kost ca 2 EUR per Wp
  Een Windmolen kost ca 1,5 EUR per We
  1 kWp zonnestroom levert per jaar ca 1000 kWh, paar % verschil tussen kust en binnenland, en het is minder bij niet optimale orientatie
  1 kWe windpark levert ca 3000 kWh per jaar, maar hangt af van de locatie en of het een laag windregime windmolen is, of een gewone. Daar zit ca 30% verschil tussen.
  Maar de windmolens gaan 20 jaar mee, de zonnepanelen iets langer.
  En misschien dat over 20 jaar de windmolens na een onderhoudsbeurt ook weer 5 tot 10 jaar mee kunnen.

  Onderhouds kosten van zonnestroom: 1 x de inverter + risico op onvoorziene gebreken.
  Onderhoudskosten van een windpark: 1,1 cent per kWh.

  De Windcentrale rekent ca 3 cent.

  Omdat bij een cooperatie ook schaalgrootte telt, moet er eigenlijk een standaard aanpak komen, zodat niet elke cooperatie het wiel opnieuw gaat uitvinden en als kleine jongen toptarieven betaalt aan dienstverleners.

  Ook naar potentiele leden toe is een standaard aanpak handig in de communcatie en het opbouwen van vertrouwen bij leden en bijvoorbeeld de gemeenteraad.

  Zo moet de Windvolgen dat 1000 palen plan, niet willen doen, zoals ze de eerste 4 windmolens deden, dat is veel te duur.

  Met een standaard aanpak worden de organisatie kosten transparanter en beheersbaarder

  Andere jaarkosten en belasting hangt eigenlijk niet af van het project
  Die kun je er dan beter buiten laten, voor een eerlijke vergelijking.

  Op diemanier zou je zien dat de Windvogel feitelijk de energiebelastign inhoudt, zoals je meldt, maar ook redelijk hoge organisatiekosten heeft, omdat ze de eerste zijn.
  Ook de windcentrale rekent de energiebelasting, maar dan netjes als belasting.
  Daar is echter niet duidelijk waar de SDE subsidie blijft.

  Ik schat dat een simpel aanbod onmgeveer als volgt is:

  Deelnemers investeren 500 tot 5000 EUR eenmalig, en krijgen daarvoor 20 jaar duurzame stroom
  Die kost bij een windpark ca 2 tot 5 cent, dus incl die 1,1 cent onderhoudskosten. De rest van de kWh kosten hangen af van hoe het is opgezet.

  De rest van de variabele kosten zijn redlijk nihil, in die 2 tot 5 cent zitten voroal organisatie kosten.
  De investeringskosten zijn helemaal voor rekening van de deelnemers

  De BTW en Energiebelasting zitten hiet niet meer in, omdat de wet zegt dat BTW niet verschuldigd is, en de geest van de wet zegt dat de Energiebelasting ook niet verschuldigd is
  In 2009 is al eens uitgerekend, in opdracht van Agentschap NL, dat 1000 MW windpark, met vrijstelling van Energiebelasting maar ook zonder SDE subsidie, Dat een energiebelasting van minder dan 1 cent, Financiën al schadeloos zou stellen.

  Maar de geest van de wet zegt dat er helemaal geen belasting verschuldigd is.
  Ambtenaren werken aan een aangepaste Elektriciteitswet, het wordt interenssant, of ze hier de belasting vrijstelling netjes regelen, zoals de Kamer al verschillende keren gevraagd heeft, of juist niet, zoals Financieen en EZ willen.

  Hier is de vraag belangrijk of onze kandidaat Kamerleden nu al willen beloven dat ze ons, hun achterban dat voordeel gunnen of straks even de andere kant op kijken. Als EZ en het CDA zijn belasting wil binnen halen. Fossiele belangenm zijn in Den Haag nog steeds veel belangrijker dan duurzame burgers.
  Het CDA heeft in haar verkiezings congres expliciet besloten dat de energie belasting op zelf opgewekte duurzame energie moet blijven
  Duurzame mensen vergeten het CDA dus.

  GroenLinks is de enige die deze vrijstelling expliciet heeft opgeschreven.

  Like

  1. Henk,

   Ik lees de volgende punten:
   1) Waarom ga ik niet uit van belastingvrije zelflevering voor de meter?
   2) De kostprijs van een zonnepaneel of windmolen in eigen bezit is onvergelijkbaar met de kostprijs van inkoop bij een energiebedrijf
   3) Hoe kom je aan de gehanteerde bedragen?
   4) Hou je rekening met alle kostenposten?
   5) Het is onduidelijk wat er met subsidie bij De Windcentrale gebeurt

   Ad 1.
   Zelflevering voor de meter is momenteel geen gebruik in Nederland. Jij, De Windvogel en Zon op Nederland lezen het een, de belastingdienst iets anders. Het is afwachten op de uitkomsten van de rechtszaak tussen de windvogel en de belastingdienst, of op een ander Kabinet na 12 september. Op dat soort onzekerheden kan ik geen investeringsbesissing nemen. Als je dat wel wilt doen staan de bijbehorende kostprijzen keurig vermeldt in de tabellen.

   Ad 2.
   Ben ik niet met je eens.

   Ad 3.
   De kosten en benodigde investeringen komen uit de opgaves van de aanbieders zelf, met uitzondering van zon op eigen dak. Waar die bedragen vandaan komen staat vermeldt.

   Ad 4
   Ik ga ervan uit dat de verschillende aanbieders alle kosten verwerken in hun aanbod. Ofwel in de benodigde startinvestering, ofwel in de jaarlijkse bijdrage.

   Ad 5
   Wat er met subsidie gebeurt maakt niet uit voor mijn investering of kostprijs. Het aanbod dat er ligt is het aanbod dat er ligt. Take it, or leave it…

   Like

 2. […] tot milieu, natuur en sociale aspecten. De focus van het tweede blogbericht is gericht op de financiële en fiscale kant van het […]

  Like

Laat een reactie achter op Investeren in zon of in wind? « Nudge blogt Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: