Energieverbruik en opwekking oktober 2013

Het is al weer november, dus tijd om de energiestanden op te nemen en de jaarrekening is inmiddels ook binnen. Net te laat voor de week van de energierekening, maar wel deze jaarrekening de eerste financiële effecten van onze winddelen en zonnepanelen zien.

Jaarrekening

De jaarrekening is dit jaar helaas toch weer hoger uitgevallen. Dit komt met name door het hogere gasverbruik. In onderstaande tabel kan je overigens zien dat het grootste deel van onze rekening bestaat uit energiebelasting, vaste kosten voor gas en elektra en BTW. Samen vormen deze 62% van de energierekening. Levering van gas en elektriciteit maakt maar 38% van de rekening uit.

Jaarrekening

2011 2012  2013 2013**
Kosten elektriciteit € 159,09 € 199,89  € 80,02 € 201,07
Kosten aardgas € 287,10 € 256,70  € 380,78 € 380,78
Vaste kosten gas* € 182,17 € 187,57  € 197,58 € 197,58
Vaste kosten elektriciteit* € 234,48 € 256,90  € 277,20 € 277,20
Energiebelasting € 435,36 € 448,40  € 475,91 € 601,96
Milieukorting* € 379,16- € 378,51-  € 353,30- € 385,30-
BTW € 174,93 € 175,52
 € 196,12
€ 212,14
Totaal € 1093,96 € 1146,46 € 1222,32 € 1485,43

* omgerekend naar 365 dagen.

** energierekening zonder zonnepanelen en winddelen.

In de laatste kolom van de tabel is te zien hoe de energierekening er uit had gezien zonder zonnepanelen en winddelen. In totaal hebben de winddelen en zonnepanelen ons EUR 263 bespaard. Nog niet voldoende om onze energierekening te laten dalen, wel om een forse stijging te voorkomen. En vanaf volgend jaar gaan we dalen, tenzij de energiebelasting heel fors gaat stijgen.

Elektriciteits- en warmte opwekking oktober

In oktober hebben we 299 kWh opgewekt, waarvan het grootste gedeelte met onze winddelen. Op jaarbasis hebben deze nu 999 kWh opgewekt. Dat is 2/3 van de verwachte jaarproductie, maar zoals in onderstaande grafieken te zien is was oktober een windrijke maand met een goede productie voor zowel Grote Geert als Jonge Held. Helaas is de opbrengst nog steeds lager dan verwacht.

2013 oktober Jonge Held 2013 oktober Grote Geert

Onze zonnepanelen hebben sinds het installeren 1.123 kWh opgewekt. Op zich is het wel grappig om te zien dat de totale opbrengst van onze zonnepanelen en winddelen op maandbasis redelijk in evenwicht is. De opbrengst schommelt tussen de 290 en 350 kWh per maand.

Maand Winddelen Zonnepanelen Totaal
Juni 106 203 309
Juli 36 317 353
Augustus 69 257 326
September 76 214 290
Oktober 167 132 299

De hoeveelheid warmte van de zonneboiler is door de wijze waarop ik dat bereken teruggevallen tot 0. Dat is niet terecht, want we hebben nog geregeld meer dan 40 graden in de boiler gehad vorige maand.

Gas-, elektriciteit en waterverbruik oktober

In oktober hebben we 39 m3 aardgas verbruikt. Ons elektriciteitsverbruik lag met 304 kWh beduidend hoger dan in september (220 kWh) en oktober 2012 (290 kWh). Ons waterverbruik lag in oktober op 9 m3.

12 maands Gas-, elektriciteit en waterverbruik

Ons gasverbruik op jaarbasis ligt gedaald tot 1.108 m3. Ons waterverbruik ligt nu op 115 m3. Ons jaarverbruik elektriciteit zit nu op 3.353 kWh, daar staat sinds inmiddels wel 2.122 kWh (63%) eigen opwek tegenover van de winddelen en zonnepanelen. We zijn dus rap op weg naar de 90% of meer van ons eigen elektriciteitsverbruik dat ik uiteindelijk verwacht zelf op te gaan opwekken.

Van de totale hoeveelheid energie die we verbruiken vormt elektriciteit slechts 22%. Warmte vormt 78% van onze energiebehoefte en het grootste deel van onze warmtebehoefte wordt nog steeds geleverd door gas. Bovendien bevat mijn methodiek een forse onderschatting van het effect van onze zonneboiler. Deze reken ik alleen mee als we minder dan 30 m3 aardgas verbruiken. De zonneboiler levert echter ook een deel van ons warme tapwater in koudere maanden, dus daar moet ik nog eens wat op verzinnen. Al met al voorzien we momenteel pas in ongeveer 12% van onze eigen gebouwgebonden energiebehoefte.

27 reacties op “Energieverbruik en opwekking oktober 2013”

 1. Stel je gaat benzine tanken bij Shell. Als je afrekent zegt Shell: meneer dat is 10 Euro vaste kosten en nog 1,50 Euro per liter. We zouden Shell voor gek verklaren. Shell doet het niet want alle kosten, ook de vaste, brengen ze per liter in rekening. Waarom pikken we dat wel van andere energie (en water) leveranciers? Op het ogenblik betaal je, binnen een bandbreedte, voor transport een vast tarief onafhankelijk van het verbruik. Een paar jaar geleden was dat niet zo. Dan moeten we dat dus ook terug kunnen draaien. Vergelijken van verschillende leveranciers zou een stuk gemakkelijker zijn als ze uitsluitend kosten per geleverd eenheid in rekening mogen brengen. En het grootste voordeel: zonder subsidie zou je per bespaarde eenheid meer geld terugkrijgen! Investeringen voor bezuiniging worden eerder economisch. En verder zouden boven gemiddelde verbruikers meer gaan betalen en de zuinige mensen minder. Een win-win-win geval.

  Like

 2. Op zich een leuke poging tot vergelijken door Shell erbij te halen, maar hij gaat mank. Shell is een bedrijf dat van productie tot uiteindelijke levering alles in eigen hand heeft. In Nederland zijn netbeheer en levering voor elektriciteit en gas uit elkaar gehaald, nav een wettelijk besluit. Dan kun je dus als netbeheerder feitelijk niet meer weten hoeveel kWh of m3 je aansluiting verbruikt. De enige manier om “abonnementsgeld” te gaan doorrekenen aan je aansluitingen (om je aanleg, onderhoud en storingsdienst te kunnen financieren), is dan het hanteren van een capaciteitstarief, gebaseerd op je doorlaatwaarde/ zwaarte van je aansluiting. Vergelijk het, als je graag een vergelijking hebt, met bv je kabelmaatschappij: die rekent je een vast tarief per maand voor je televisie en internetgebruik, op basis van je eigen inschatting van je verbruik. Gebruik je een periode niets, dan kun je niets reclameren want je betaalt voor het feit dat je aangesloten bent op een bepaalde bandbreedte en een bepaald aantal tvzenders.

  Like

  1. Merk op dat je reactie geheel opgesteld is vanuit het oogpunt van de leverancier. En verder worden alleen maar pogingen gedaan om te vertellen waarom iets niet mogelijk is. Het voorbeeld van Shell is alleen gegeven om de “user interface” te demonstreren. Ik bekijk het vanuit de klant en wat zou moeten zijn.
   Overigens is mijn voorstel helemaal niet zo vreemd. Enige maanden geleden heeft de Britse Consumentenbond precies zoiets voor gesteld. Capaciteitstarief is zeker niet de enige manier om het transport in rekening te brengen. Het gaat er om hoe de kosten inrekening worden gebracht aan de klant. Neem alle nu zogenaamd vaste kosten (op de “oude” manier berekend) en deel ze per maatschappij door het totale geschatte verbruik. Het geaggregeerde verbruik zal zal niet zoveel volatiliteit vertonen en zal redelijk te schatten zijn. Een eventueel saldo ( positief of negatie) kan naar een volgend jaar worden door geschoven.

   Like

   1. Op de elektriciteits en gasmarkt zijn 2 partijen betrokken: leverancier (Shell in jouw analogie) en de netwerkbeheerder (rijkswaterstaat, de provincie en de gemeenten in jouw analogie van automobilisten).

    Ik stel niet dat het capaciteitstarief de enige vorm is, wel dat puur transport per kWh voorbijgaat aan de trend van zelf opwekken.

    Ons verbruik daalt bv nauwelijks, terwijl we vanaf dit jaar zelf ongeveer 2.000 kWh gaan opwekken met zonnepanelen. Een deel daarvan verbruiken we zelf, een deel leveren we terug aan het net. Dus waar wil je dan het transporttarief op baseren? Op ons nettotransport, of op ons brutotransport? Als je kiest voor de eerste variant zie je in het buitenland veel energiebedrijven met betwerkbedrijf in de knel komen. In de VS en Australie spreken ze zelfs al van een ‘dead spiral’. Daar loopt discussie over overgang naar vast tarief voor netwerk ipv kWh opslag, met de huidige opslag en saldering kiest namelijk een groeiend aantal klanten voor zelf opwekken. Dus minder kWh om de vaste lasten over te verdelen, wat leidt tot hogere opslag in jaar erna, wat leidt tot meer zelf opwekken.

    En wat betreft het schatten van het totale verbruik: dat blijkt nou juist lastig. Het ziet er naar uit dat door de combinatie van economische crisis, energiebesparing en zelf opwekken de tijd van groei in elektriciteitsverbruik tot het verleden begint te horen. Voor netwerkbedrijven speelt de vraag wat het effect gaat zijn van energiebesparing, decentrale opwekking en opslag op hun investeringen in netwerkcapaciteit.

    Waarmee ik zeker niet wil zeggen dan capaciteitstarieven de enige manier zijn om vaste lasten door te belasten, bij grootverbruikers gaat dat tenslotte ook op basis van gebruik. Dus daar zit niet het probleem. Aangezien de netwerkbedrijven nog gewoon van ons zijn en niet geprivatiseerd vind ik het zelf niet zo nuttig om enkel vanuit de klant te kijken. Want wat ik aan de ene kant win via een lagere energierekening, krijg ij aan de andere kant terug als de gemeentelijke en provinciale aandeelhouders verliezen van de netwerkbedrijven moeten door belasten aan burgers

    Like

    1. Onze reacties hebben elkaar gekruist.
     De kosten van een netwerk zullen altijd uiteindelijk door alle klanten samen betaald moeten worden. Sinterklaas bestaat niet. Dus zullen we nooit via de openbare aandeelhouders belast worden. Mijn principe is juist dat de gebruiker naar gelang van zijn gebruik betaalt.
     Wat het voortraject is, is niet interessant. Doe alsof iedereen een Ferraris meter heeft.. De totale kosten doen er toe. Het netwerk mag mijn leverancier de kosten best per aansluiting in rekening brengen. Als die het zijn klanten maar per verbruikte eenheid in rekening brengt. Dus sigma kosten gedeeld door sigma verbruik.

     Like

 3. De vergelijking met Shell gaat inderdaad niet helemaal op, tenzij je zou stellen dat Shell namens de Nederlandse overheid de wegenbelasting int. Want wegenbelasting is vergelijkbaar met je aansluitkosten. Ik ken overigens weinig mensen die voorstander zijn van een wegenbelastingtarief per kilometer, terwijl dat toch een fors effect zou hebben op het beperken van mobiliteit…

  Terug naar energie: de vaste aansluitkosten van het netwerkbedrijf zijn gelijk bij iedere leverancier. Hooguit zit er wat verschil in de 25 Euro vaste kosten die het energiebedrijf per gas en elektriciteitsaansluiting rekent. Bij sommige leveranciers is dat wat hoger, bij andere wat lager. Bij het vergelijken van aanbieders zijn er m.i. 4 componenten om op te letten:
  1) Vaste kosten van energieleverancier (dat zijn dus niet de aansluitkosten/capaciteitskosten van het netwerkbedrijf).
  2) Tarief per kWh elektriciteit en m3 aardgas
  3) Type groene stroom dat geleverd wordt en investeringsbeleid in nieuwe capaciteit
  4) Hoe gaat de leverancier om met terugleveren van zelf opgewekte energie

  Wat betreft je voorstel om alle netwerkkosten naar rato van gebruik te gaan betalen, daar zitten meer haken en ogen aan. Voor gas kan ik me er zeker wat bij voorstellen. Daar is de netwerkwaarde voor de consument minder van belang. Door isolatie neemt de hoeveelheid gas die verbruikt wordt ook af bij huishoudens.

  Bij elektriciteit ligt het verhaal lastiger. Daar heb je toch soms meer stroom nodig hebt op momenten dat je zelf te weinig opwekt, en andersom. Tenzij je volledig autarkisch gaat (geen aansluiting meer) heb je daar dus baat bij een netwerkaansluiting, ook als je weinig stroom verbruikt. Door de netwerkkosten los te koppelen van de kosten van het verbruik voorkom je discussies over het verhogen van het tarief om te compenseren voor teruglopend verbruik. Zie bv. deze post over de situatie in de VS:
  http://cleantechnica.com/2013/08/22/the-utility-vs-solar-fight-why-whats-at-stake/
  Of deze over Australië:
  http://reneweconomy.com.au/2013/why-networks-need-a-thin-pipe-to-keep-solar-guerrillas-at-bay-94718

  Wat je je wel kan afvragen is of er niet een nieuwe categorie aansluitcapaciteit moet komen voor burgers die het netwerk nauwelijks belasten, zoals bij gas het geval is. Als je zo’n categorie introduceert stimuleer je burgers om na te denken over het voorkomen van piekbelasting op het net, bv. in de vorm van opslagtechniek of zuinigere apparatuur. De huidige 23 Eurocent / kWh is overigens hoog genoeg om zonnepanelen al heel interessant te maken. Verhoging van het elektriciteitstarief leidt denk ik vooral tot meer zonnepanelen. En niet zozeer tot meer elektriciteitsbesparingen.

  Like

 4. Zie ook mijn reactie op marisca, alhoewel niet alles daar ook voor jou geldt. 😉

  Nu (nog?) vaste kosten mogen dan weinig variëren , je vergeet dat die “vaste” kosten per verbruikte eenheid wel veel variëren. Een arme weduwe in een klein flatje zal minder gebruiken dan iemand in een villa.
  Bij mij maken de kosten die per dag zijn berekend 30% uit van het totaal.De periode is bijna twee jaar, omdat een herberekening moest worden uitgevoerd, omdat de leverancier een fout (in zijn voordeel) had gemaakt.
  Denk “user interface”. De maatschappijen zijn er voor ons. Wij zijn er niet voor hun.
  Ik stel mij voor dat per product prijzen , all-in en per eenheid, worden gesteld voor bijvoorbeeld 1 jaar vast, 2 jaar vast, 3 jaar vast. Nu wordt vergelijken wel erg simpel. We moesten toch zo nodig privatiseren? Laten we er dan voor zorgen dat alles echt duidelijk wordt. Om dit door te trekken naar benzine : goede kans dat we helemaal niet bij Shell gaan tanken…
  Verder kan met de waterrekening ook nog veel worden gedaan. Afgezien van de vaste kosten kunnen de rioolrechten en verontreinigingsheffing ook per m3 worden verrekend. Vertel me niet dat zoiets niet kan. In de VS kwam ik dit al meer dan 40 jaar geleden tegen en ik weet zeker dat dit ook gebeurt in het Verenigd Koninkrijk. Voor het laatste land haast ik me te zeggen dat er delen zijn waar ze nog geen watermeter hebben. Zodra iemand een watermeter voorstelt voor een streek komt er tegenstand met kul argumenten zoals “Als je ziek bent gebruik je meer water” enzovoort.
  Hoe meer we besparen per gebruikte eenheid hoe sneller een besparende investering zich terug betaalt.

  Like

  1. maar: de zielige vrouw in een klein flatje betaalt nu OOK al minder voor netbeheer dan de welgestelde dame in een villa, want de aansluitwaarde van een villa is hoger dan die van een flatje. Simpelweg omdat het aantal kuubs/kWh dat geleverd moet worden om een acceptabel comfortniveau voor de specifieke aansluiting te bereiken niet gehaald kan worden met een gelijke aansluiting voor alle woningen in Nederland (en het voor de netbeheerder onaantrekkelijk is en was om iedereen maar een zo groot mogelijke aansluiting te geven). Check bv eens http://www.liander.nl/opendata om te zien hoeveel verschil er binnen steden zit in aansluitwaarden.

   Like

   1. Aangepast aan het gebruik? Laten we dat eens even bekijken. Ik doe het alleen voor gas omdat de informatie voor elektriciteit alleen over capaciteit praat en ik verder teveel aannamen zou moeten maken.
    Ik baseer mij op informatie van Enexis bv. Andere maatschappijen zullen ongeveer gelijke informatie hebben.
    Allereerst de bandbreedte van 500 m3 – 4000 m3 gas. (Alles in verbruik per jaar) Dat impliceert al een mogelijke factor per m3 voor transport etc. van 8! Extreem, maar niettemin mogelijk. Ik zie mij al staan bij AH en ze zeggen tegen me U moet 8 maal zoveel betalen voor dat pakje margarine dan de klant voor U omdat U zo weinig boodschappen hebt.
    Kijken we naar de arme weduwe. Zij verbruikt weinig en is ingeschaald in de bandbreedte 0-500 m3. Laten we haar verbruik afronden op 500 m3. Dan betaalt zij aan transportkosten e.d.ruim 21 cent per m3. Nu de gemiddelde gebruiker in de bandbreedte 500-4000 m3. Ik doe niet flauw, dus laten we zeggen dat die 2250 m3 per jaar verbruikt. Dat is dan 7 ct per m3. Factor 3! Nu de villa bewoner.Laten we zeggen G6 meter en 10000 m3. Dat komt neer op 2,5 ct per m3. factor 8 ten opzichte van de weduwe!
    En jij wilt beweren dat dit aangepast is aan het gebruik? Als dat aangepast is, wil ik dat niet zijn.
    Er is geen enkele goede reden waarom dit niet per m3 afgerekend kan worden. Op mijn energierekening staan EAN nummers. Die kunnen worden door gegeven. Dat het niet de zelfde maatschappijen zijn heeft er niets mee te maken. Tango of Formule 2 zijn ook geen verticaal geïntegreerde maatschappijen. En zij zijn veel goedkoper dan Shell…..

    Like

    1. In mijn ogen maak je in je beredeneringen 2 denkfouten. Ten eerste doe je alsof de netwerkkosten afhangen van het elektriciteitsverbruik. Dat is niet waar, netwerken leg je uit op basis van de verwachte piekvraag. De discussie over spreiding in gebruik moet in mijn ogen dan ook een discussie over de spreiding in piekvraag die je veroorzaakt zijn.

     Ten tweede ga je met je verhaal over de Ferraris meter uit van de oude situatie zonder zelfopwekking. Een klein, maar groeiend, aantal huizen neemt op jaarbasis geen stroom af. Toch hebben ze baat bij het netwerk omdat ze in de zomer meer opwekken dan ze gebruiken en in de winter andersom. Het is dan ook niet meer dan terecht dat deze mensen ook een bijdrage leveren aan het onderhoud en beheer van het netwerk. Jouw voorstel om deze kosten dan maar bij een energieleverancier neer te leggen gaat daar m.i. aan voorbij.

     Like

    2. Alle netwerkkosten moeten worden verdeeld onder de gebruikers. Wat is eerlijker dan dat te doen op basis van het gebruik? Als men, zoals nu, de netwerkkosten (binnen een bandbreedte) in rekening brengt onafhankelijk van het gebruik, kan men dat ook omkeren en in rekening brengen evenredig aan het gebruik. Zelfs als een deel veroorzaakt wordt door de terbeschikkingstelling. Bij Tango staat de pomp ook ter beschikking. Ik betaal pas als ik daar tank. Naar evenredigheid van mijn afname. Helaas kan ik voor de nutsvoorzieningen niet kiezen.
     Mensen die netto over het jaar het verbruik nul hebben zouden dan niet hoeven te betalen voor het netwerk? Daar zijn oplossingen voor. Je zou kunnen zeggen dat het fantastisch is wat die mensen doen en ze belonen door ze niet te laten betalen. Maar goed, als we de Nederlandse afgunst tevreden willen stellen, dan kunnen we ze altijd nog laten betalen wat ze in de winter afnemen. Tenslotte moeten Winddelers dat ook doen voor hun zelf geproduceerde energie. Geen probleem. En ik ben zelf een Winddeler.
     Ik heb nooit beweerd dat we de kosten bij de netwerkbeheerder moeten neerleggen. Ik heb zelfs gezegd “Sinterklaas bestaat niet”. Ik heb alleen maar gezegd dat de kosten op een andere manier in rekening moeten worden gebracht bij de gebruiker. De kosten kunnen gewoon op de oude manier worden berekend.
     Verder moet me toch van het hart dat de reageerders verzanden in details en niet kijken naar de voordelen van eerlijkheid en stimuleren van investeringen in energie besparende maatregelen zonder subsidie. Indicatie van een mindset van zoeken waarom iets niet zou kunnen in plaats van hoe het beter kan.

     Like

    3. Hans, je blijft hangen in je Shell vergelijking, Shell is geen eigenaar van het netwerk (wegen) en dient ook niet als doorgeefluik voor de kosten daarvan. Dat int de overheid zelf via de wegenbelasting. Je verhaal over Shell gaat dus niet op, want je kan niet bij Tango terecht voor lagere wegenbelasting. Hooguit voor lagere brandstofkosten, dat kan op de energiemarkt ook.

     Details? De elektriciteitsmarkt zit nu eenmaal in een ander model dan ten tijde van de grote centrale opwekkers met een berg afnemers. Vergelijk het maar met de omslag die telefonie en media over zich heen hebben gekregen door de opkomst van het internet. Dat zijn geen details, dat vergt andere marktordening. De Nederlandse keuze om netwerkkosten vast te maken en niet per eenheid product is daarin zo slecht nog niet. In de VS hebben netwerkbedrijven en energiebedrijven een stevig probleem door de opkomst van decentrale opwekking in combinatie met het vasthouden aan het door jouw gepropageerde bedrijfsmodel.

     Like

    4. Ik zit helemaal niet vast aan het beeld van Shell. Trouwens Tango geeft ook de lagere overhead door. Zoals ik het al eerder opmerkte gaat het me over de *User Interface* (zoek de definitie eens op) tussen benzinetankers en benzinemaatschappijen en de voordelen daarvan.En zoals ik ook al eerder vermeldde vindt de Britse Consumentenbond ook dat per verbruikte eenheid afgerekend moet worden. Dat zijn zeker geen kleine jongens. Het gaat hun ten slotte om de consument en niet om de producenten. Dat ben ik eerlijk gezegd in de commentaren nog niet tegen gekomen. Ik schijn alleen maar te doen te hebben met apologeten voor de netwerken en grote producenten.

     Al is het model veranderd, de productie zal nooit naar nul naderen. Dus de “vaste” kosten zullen altijd over het aantal verbruikte eenheden verdeeld kunnen worden. Het wordt eentonig: ik zei al eerder sigma kosten gedeeld door sigma verbruik. De totale kosten moeten altijd opgebracht worden door de klanten (Sinterklaas bestaat niet). De vraag is alleen hoe.

     Like

    5. Hans, doorgeven van lagere overhead is wat anders dan doorgeven van netwerkkosten.
     Consument centraal: helemaal prima. Ik ben ook erg blij dat de netwerkbedrijven komend jaar hun tarieven moeten gaan verlagen van ACM.

     Apologeet voor grote netwerkbedrijven en energiebedrijven? LOL 🙂 Lees ‘ns wat verder op m’n blog zou ik zeggen….

     Wat betreft je sigma verhaal? Doe ’t eens in normale mensentaal op basis van het voorbeeld wat ik schetste. Hoeveel betaal ik dan in jouw voorstel? Betaal ik dan netwerkkosten over 1.500 kWh netto jaarverbruik? Betaal ik netwerkkosten over de 3.300 kWh die ik bruto verbruik? Betaal ik netwerkkosten over de 2.300 kWh die ik jaarlijks produceer? Ik snap namelijk geen jota van je overgang van productie naar verbruik.

     Like

    6. Korte antwoord: netto jaarverbruik. Met een aantekening. Je eigen productie gaat sowieso niet door je meter heen, maar heeft wel een netto invloed op de aflezing. Om de hoofd- van bijzaken te onderscheiden nemen we aan geen netwerk/parasitaire verliezen en geen opslag van elektriciteit. Dan is de productie gelijk aan het verbruik. Uiteraard moeten alle klanten samen alle kosten ophoesten. Welk systeem van kostenberekening gebruikt wordt is dus wat dat betreft niet van belang. Er is een klein addertje onder het gras wanneer we de invloed van zonneproducenten bekijken. Ik zou dat uit kunnen leggen aan de hand van een model. Als je dat wil weten laat me dat weten.
     Samenvattend: de huidige toestand is zo dat de transportkosten eigenlijk onafhankelijk van het gebruik in rekening worden gebracht. Kijk bijvoorbeeld nog eens naar de bandbreedte bij aardgas van 500 m3 tot 4000 m3 per jaar. Comfortabel gedrapeerd rond alle gemiddelde verbruiken die ik heb gevonden op Internet. Of met andere woorden: het overgrote deel van de Nederlandse bevolking valt binnen die band. Zoals ik al eerder opmerkte kunnen de transportkosten per m3 dus een factor 8 variëren! Als dat acceptabel zou zijn, kunnen we beter de ander kant op gaan. Alle kosten, vast of niet, in rekening brengen per netto gebruikte eenheid. Voordelen: meer besparing in geld per bespaarde eenheid elektriciteit/gas/water. Meer besparingen worden economisch(er). Bijvoorbeeld woningbouwverenigingen kunnen op meer voordelen voor hun huurders rekenen als ze energiebesparende maatregelen nemen. Huiseigenaren kunnen meer besparen als ze investeren. Meer bedrijvigheid vooral in de bouw, minder werkloosheid(suitkeringen), meer loonbelasting/winstbelasting/BTW inkomsten voor de overheid. Dit allemaal zonder subsidie!
     Als producent en netbeheerder de tarieven voor het komende jaar kunnen vaststellen, kunnen ze dat ook doen voor alle zogenaamde “vaste kosten” per eenheid berekend.

     Like

 5. […] hebben we 3 winddelen in de twee eerste windcentrales. Tot en met oktober hadden deze winddelen 999 kWh van de jaarlijkse 1.500 kWh opgewekt. Daarmee valt de opbrengst van […]

  Like

 6. Hans, de netbeheerder weet lang niet altijd wat het verbruik is op een aansluiting. Dat weet het meetbedrijf, en dat meetbedrijf neemt de standen op voor de leverancier. Dat soms het meetbedrijf onderdeel is van een netwerkbedrijf doet hierbij niet ter zake, de standen worden niet opgehaald voor tariefstelling door de netbeheerder en mogen daar dus niet voor gebruikt worden. NB: het netwerkbedrijf en de netbeheerder zijn verschillende organisaties!

  En nogmaals, voor het onderhoud van het netwerk, waar de klant tenslotte voor betaalt, maakt het ook niet uit hoeveel eenheden er door dat netwerk gaan. De kabels en leidingen hebben een bepaalde levensduur, daarna moeten ze vervangen worden. Ongeacht of je ze veel gebruikt hebt of weinig. Eigenlijk was de oude situatie, met een tarief per verbruikte hoeveelheid energie, wat dat betreft oneerlijker dan de huidige, want ook de weinig verbruikende klant wil leveringszekerheid, en wil dus dat zijn kabel/leiding op tijd gerenoveerd of vervangen wordt (oftewel: dat er onderhoudskosten gemaakt worden.

  (dat het verbruik binnen een groep normaal verdeeld is lijkt mij overigens logisch…)

  Trouwens, in de situatie waarin iedereen netto minder energie gaat verbruiken gaan de kosten _per eenheid_ in jouw voorstel omhoog… en minder verbruik kan via isolatie en zuiniger aan doen, maar veel meer dan 10% besparen is knap. Het kan wel eens heel hard gaan als meer mensen gaan terugleveren. Dan worden de zielige oude oma’s zonder dak om zonnepanelen op te leggen, of zonder de financiële middelen om panelen aan te schaffen of hun huis te isoleren, wel heel hard getroffen. Ben wel benieuwd hoe jouw model hier mee omgaat.

  Like

  1. Het productiebedrijf moet de meterstanden opnemen. We mogen aannemen dat er gecommuniceerd wordt tussen netbeheerder en producent, net zoals in het verleden maar dan de andere kant op. Je maakt je daar erg veel zorgen over. Ik wil dat wel wegnemen. De netbeheerder is nog steeds wettelijk verplicht tenminste een keer per drie jaar de meterstanden te controleren.
   Het gaat er om hoe de netwerkkostern boekhoudkundig verdeeld worden. Per verbruikte eenheid is het eerlijkst. Net als bij Tango, waar een scheiding is tussen producent en leverancier.
   Je hebt goed gezien dat de kosten per eenheid op zullen oplopen. Dat is ook de bedoeling. (Dan worden de netwerken minder belast). Maar dat zal niet oneindig doorgaan.
   Besparen kan veel meer dan 10%. Mijn dagelijkse waarnemingen gaan 40 jaar terug. 40 jaar geleden gebruikte ik per jaar 3600 m3 gas. Nu in een gemiddeld jaar 1200 a 1300 m3. Heel wat meer dan 10% besparing. Bovendien was toen de normale temperatuur in mijn huis 18,5 Celsius, nu we ouder zijn ruim 22 Celsius. (Dit is gemeten op de zelfde *geijkte* professionele thermometer. Kom niet bij mij aan met temperaturen van je thermostaat. In het verleden had ik er een die meer dan drie graden afweek). Ik ben fervent bespaarder en geloof in comfort. Dat verbruiksniveau bereikte ik plm 25 jaar geleden, alhoewel ik nu weer bezig ben met nieuwe experimenten. En ik heb al elf jaar zonnepanelen, goed voor plm een derde van mijn stroomverbuik. Oh, ja, ik heb ook 4 Windelen aangeschaft. Dus 10% besparen? Mwah…
   En mensen zonder financien? De kans is groot dat ze ten eerste minder verbruiken en ten tweede van een woningbouwvereniging huren. Die kan bij mogelijke besparende investeringen door de hogere kosten per eenheid juist een grotere besparing voorrekenen als alle kosten per eenheid worden verrekend. En natuurlijk valt voor de kleine verbruiker meer aan vaste kosten weg dan ze aan variabele kosten meer moeten betalen.

   Like

   1. In al onze besparingspilots, die wij uitvoeren vanuit onze rol in het faciliteren van de energietransitie (ik werk bij een netbeheerder maar schrijf hier op eigen titel, gewoon omdat ik Krispijn ken van vroeger en toevallig eens op zijn blog terecht kwam), blijkt 10% besparing dmv bewuster omgaan met energie een mooie prestatie te zijn.
    Verbruiken van 40 jaar geleden zijn gerealiseerd met een ketel van 40 jaar terug, en die waren veel minder zuinig dan die van nu. Dat is dus weer appels met peren vergelijken.
    Met winddelen (of zonnepanelen) bespaar je natuurlijk niet. Of ik begrijp niet goed wat een winddeel is… ik vat het op als een aandeel in een windmolen waardoor je duurzame elektriciteit opwekt. Ik kan mijn hele dak vol zonnepanelen leggen en een eigen windmolen aanschaffen en dan lekker de hele dag in de prive sauna gaan zitten met overal in huis de lichten aan. Dat bespaart niks.

    Like

    1. Daar komt de aap uit de mouw. Ik had al een paar keer de opmerking willen maken dat je zeker voor een PR firma voor een netbeheerder werkte. Persoonlijke titel. Ja, ja.
     Overigens zijn mijn besparingen helemaal niet alleen door een andere ketel gekomen. Dat had je natuurlijk uit het percentage van mijn besparingen op kunnen maken. Dat je dat niet begrepen hebt is indicatief van je (gebrek aan) kwantitatief inzicht.
     Er is besparen en besparen. Uiteraard is besparen van het verbruik het beste. Dat is ook altijd mijn doel geweest. Zie mijn verminderde gasverbruik ( en natuurlijk gebruik ik alleen maar groen gas). Dat is onder andere door consequent bouwkundige maatregelen te nemen. Ook ongewone. Ook maatregelen waarvan mijn collega’s bij de afdeling HTS Bouwkunde waar ik werkte over me heen vielen omdat ze het overdreven vonden. Het tweede soort besparen is het opwekken van energie op een milieuvriendelijke manier zonder/minder produceren van CO2. Maar ja, als je voor een transporteur van voornamelijk fossiele energie werkt, wil je dat soort dingen niet weten.
     Misschien moeten die netbeheerders een voorbeeld nemen aan de spoorwegen. Daar is de infrastructuur van een andere maatschappij dan de treinen. (He, dat lijkt wel op de energievoorziening) Die dure infrastructuur staat ter beschikking ook al zou ik hem niet gebruiken. Vraagt de NS daarom een vast bedrag als ik met de trein wil gaan ? Natuurlijk niet!. De kosten van een kaartje zijn een functie van de afstand. En zo hoort het.
     Helaas, er is geen concurrentie voor de netbeheerders. De NS heeft concurrentie van de fiets, elektrische fiets, bromfiets, auto, autobus. Die passen dus wel op.

     Like

    2. Hans,

     Eindelijk een vergelijking die opgaat. Een netbeheerder is vergelijkbaar met Prorail en eigenaar van het netwerk. Ze vervoeren de stroom en het gas van alle energieleveranciers die dat willen. Er zijn nog 2 netbeheerders in Nederland die van een energieproducent zijn, Alliander behoort daar niet toe. Stedin (eigendom Eneco) en het netwerkbedrijf van Delta zijn (nog) niet afgesplitst. En ook Prorail heeft geen concurrentie in het netwerkbeheer.

     Wat betreft je vergoedingen: de vaste vergoeding die de NS moet betalen voor bepaalde trajecten, terwijl ze variabele inkomsten daarvoor krijgen via treinkaartjes levert ze nogal wat uitdagingen op (Fyra?).

     Alle vaste kosten van het netbeheer uitsmeren per verbruikseenheid was vroeger een simpel en bruikbaar model. Nu zelf energieopwekken via zonnepanelen zo sterk in prijs is gedaald (en energieopslag is de volgende) kun je afvragen of dat nog steeds zo is. Wanneer je dat doet zet je een proces in gang waarbij het voor mensen interessant wordt om van het net te gaan. Hoeft niet erg te zijn, maar het effect op de energierekening voor mensen in een flatje die niet zelf stroom op kunnen wekken kan wel eens fors zijn.

     Like

    3. Je klampt je weer vast aan voorbeelden. Of het nu de NS is of de KLM of Kruidvat of de biologische boerderij, al of niet verticaal geïntegreerd, het gaat om de User Interface: vaste kosten worden per gebruikte eenheid in rekening gebracht. (de Fyra is een technisch probleem en heeft niets te maken met hoe de NS de vaste kosten *boekhoudkundig* in rekening brengt). Zal het moeilijker zijn dan vroeger door de zelfopwekkers en energieopslag? Ongetwijfeld. Is dat op te lossen? Ongetwijfeld. De netbeheerders hoeven niets te verliezen. Zij zullen hun kosten terug krijgen. Uiteraard met bonus voor het management.
     Mensen in flatjes hebben sowieso een lager verbruik. En ook daar zijn energiebesparende maatregelen te nemen. En hoe hoger die besparingen per eenheid in geld uitvallen, hoe groter de kans is dat een woningbouwvereniging of de bewoner zelf die zal nemen.
     En als mensen zich door zelfopwekking laten afsluiten van het net is dat toch geen probleem? Ten eerste zullen dat er niet veel zijn. En ten tweede:we hebben het toch over CO2 vermindering en een te hoge piekbelasting en overbelasting?

     Like

    4. Piekbelasting en overbelasting pakt jouw voorstel waarin je netwerkkosten afrekent als toeslag op je netto jaarverbruik niet aan. Of het weinig mensen zijn die autarkisch gaan? In het begin wel, maar hoe goedkoper zelf energie opwekken wordt en hoe hoger de toeslag per verbruikte eenheid wordt hoe meer het er zullen worden.

     Ik betwijfel of al die losse energieopslagsystemen die dat vergt per saldo een CO2 reductie opleveren.

     Veel nuttiger als het gaat om CO2 reductie is vermindering van gasverbruik. Elektriciteit kun je groen inkopen of zelf groen opwekken, maar dan nog is het de vraag of je werkelijk zorgt voor minder CO2 emissie of vooral voor een op termijn sneller dalend emissieplafond in het europees emissiehandelsysteem.

     Dat flats per definitie zuiniger zijn betwijfel ik. De stappen voorwaarts die de afgelopen jaren gezet worden bv bij Energiesprong, passief bouwen en actief bouwen zijn zo fors dat bouwjaar en bouwstijl een grotere impact op energieverbruik van een huis hebben.

     Buiten dat laat deze hele discussie een veel grotere ongelijkheid buiten beschouwing en dat is die tussen kleinverbruikers en grootverbruikers. Een ongelijkheid die de komende jaren alleen maar toe lijkt te gaan nemen nu de rijksoverheid grootverbruikers naast forse kortingen op energiebelasting ook korting op netwerkkosten wil gaan geven.

     Like

    5. Als mensen minder gebruiken dan zal de belasting van het net minder worden. Niet allemaal ten tijde van de piek, maar toch.
     Autarkisch gaan is een grote stap. Ik hoor nooit in discussies over het risico dat we lopen met zelfopwekking. Begrijp me goed ik ben een groot voorstander en ben er zelf elf jaar gelden mee begonnen, maar ik had ook een periode dat de omvormers niet werkten door een fout in de installatie. Autarkisch gaan kan alleen als je opslaat. Zelfs mensen die in een jaar meer opwekken dan hun jaarverbruik nemen op bepaalde momenten stroom af! Of ze moeten overtollige stroom opslaan. Daar ben ik vooralsnog geen voorstander van energetisch en financieel gezien. Opslag noemde ik alleen maar omdat jij het naar voren bracht
     Groene energie heeft een CO2 overhead. Maar die wordt ruimschoots terugverdiend. En als ik een milieubesparende maatregel neem, hoe klein ook, denk ik altijd als alle Nederlanders dit doen wordt het nog wat. Tenslotte wordt “het” probleem veroorzaakt door een heleboel druppels op een gloeiende plaat. Dan moet dat ook opgelost kunnen worden door een heleboel druppels op die zelfde plaat.
     Ja, flats gebruiken over het algemeen een stuk minder energie voor de verwarming dan andere typen woningen. De belangrijkste ( ik zeg dus niet: de enige) factor is het oppervlak blootgesteld aan de omgeving. Maar als je mij niet gelooft Ixquick het op Internet. Passief bouwen, ook retroactief, en de Energiesprong: fantastisch. Daar geloof ik heilig in. Als ik niet zo oud was zou ik mijn woning nog een ietsje verbeteren om de Passiv Haus norm te halen (en stiekem denk ik dat ik een trucje weet om het beter te doen). En laat mijn voorstel nou net meehelpen deze initiatieven te ondersteunen.
     Ik ben het met je eens over het onterechte verschil tussen groot- en kleinverbruikers. Maar dat wil niet zeggen dat we situatie van de kleinverbruikers niet hoeven te verbeteren.

     Like

    6. Je noemde dat het gemakkelijk was om energie te besparen omdat de ketels 40 jaar gelden zo slecht waren.
     Laten we dat eens uitrekenen. Ik noem niet alle factoren en je mag zelf andere getallen invullen die je beter voorkomen. Het gaat om het globale idee. Alle verbruiken zijn per jaar.

     Iemand verbruikt 3600 m3 gas en heeft een ketel met een efficiëntie van 66%. Zijn andere (koken en ww) verbruik is 900 m3. Verbruik voor verwarming: 2700 m3. Omdat zijn ketel met 66% efficiëntie werkt is zijn warmtebehoefte dus 1800 m3.
     Hij schaft een ketel aan met efficiëntie van 95%. Nu zal hij besparen (2700-1800/0,95) m3= afgerond 810 m3. Ha, zal je zeggen, zie je wel! Die grote besparing komt door het vervangen van die slechte ketel.

     Wacht even.

     De bewoner gaat isoleren en verlaagt zijn warmtebehoefte van 1800 m3 tot 600 m3! Zijn andere verbruik gaat van 900 m3 naar 700 m3. Nu zal zijn totale verbruik zijn:
     700 m3 + 600/0,95 m3= 1330 m3. Wat zou het verbruik zijn met de oude, slechte ketel? 700 m3 + 600/0,66 m3= 1610 m3. Het vervangen van die slechte ketel door de betere ketel levert nu nog maar 280 m3 op.

     De verlaging van mijn verbruik is dus helemaal niet appels met peren vergelijken. De verlaging van bruto verbruik is vooral het gevolg van een bijzonder grote verlaging van de primaire warmtebehoefte. Nu zullen huizen tegenwoordig beter gebouwd worden. Maar nog steeds niet naar wat mogelijk is.

     Het effect van de ketel is ondergeschikt aan de besparing aan primair verbruik. En hier wil ik absoluut niet mee propageren dat je een slechte ketel moet aanhouden.

     Verder wil ik nog vermelden dat een dak een beperkte omvang heeft en de Windcentrale een maximum stelt aan de opbrengst van de winddelen die je mag hebben. Dus energieverspilling omdat je het zelf opwekt, van je dak en/of van een coöperatie, is niet mogelijk. En dat heb ik ook nooit voorgesteld.

     Like

 7. […] we in 2014 zo’n 60 Euro per maand kwijt te zijn. Een mooi succes als je bedenkt dat we vorig jaar nog op ongeveer 125 Euro zaten. Wat niet wegneemt dat we nog steeds een behoorlijk deel van ons aardgasverbruik moeten […]

  Like

 8. […] we in 2014 zo’n 60 Euro per maand kwijt te zijn. Een mooi succes als je bedenkt dat we vorig jaar nog op ongeveer 125 Euro zaten. Volgens GreenChoice gaan we hoger uitkomen, maar die nemen een gemiddelde van de afgelopen jaren […]

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: