Uit de inbox: ‘Burgermeester academie’

Doorsturen per email is zo 20ste eeuw, dus daarom maar even hieronder voor de geïnteresseerde lezers:

Graag wijs ik je op het initiatief ‘Burgermeester academie‘ dat genomen is door een groep professionals die de afgelopen jaren veel (praktijk-)ervaring hebben opgedaan met netwerksturing, aanhaken bij lokale initiatieven en transitiemanagement. Er is een inspirerend en stevig programma met begeleidende coaching ontwikkeld.

Ik merk dat er om mij heen steeds meer behoefte ontstaat aan publieke en semi-publieke professionals die kunnen werken in de energieke samenleving en daar partner kunnen en willen zijn voor het aanpakken van complexe vraagstukken op het gebied van duurzame ontwikkeling, in de zorg of de zorg, bij gebiedsontwikkeling en andere werkterreinen waar sprake is van een terugtredende overheid. Daarom draag ik bij aan het programma o.a. met de 10 tips voor slimme sturing en de 10 kansen voor de energieke ambtenaar.

Mocht dit iets zijn voor een collega of iemand in je netwerk, wil je dit dan doorsturen?
Aanmelden kan op: http://www.burgermeesteracademie.nl

Welke (lokale) overheidsprojecten hebben baat bij glasvezel?

Vorig jaar zijn we naar Schiedam verhuisd. Aanvankelijk hadden we hier net als in de rest van Nederland voor tv, telefonie en internet de keus tussen het KPN netwerk (of een van de aanbieders die via dit netwerk aanbiedt) en de lokale kabelboer. Eerder dit jaar is het klantenbestand van onze lokale kabelboer echter overgekocht door KPN. Nu hebben we dus de keus uit het KPN netwerk, of het KPN netwerk. Natuurlijk moet KPN ook concurrenten toelaten tot haar netwerk, maar een beetje gemankeerde marktwerking blijft het wel in mijn ogen.

Mede hierdoor ben ik me de afgelopen maanden wat meer gaan verdiepen in de mogelijkheden van glasvezel. Nog steeds een veelbelovende technologie, maar grootschalige uitrol van de laatste meters tot aan de voordeur (Fiber to the home in jargon) lijkt niet echt van de grond te komen in Nederland.

Volgens mij is dat jammer, want ik zie op sites als Ambtenaar 2.0 en Pleio nog steeds veel initiatieven langskomen rond digitale burgerparticipatie, zorg 2.0, jeugdzorg 2.0 etc. Daarom heb ik gisteren een simpele vraag gesteld aan het netwerk Ambtenaar 2.0: welke projecten van jouw organisatie zouden gebaat zijn bij glasvezelaansluitingen voor alle bewoners van je gemeente, provincie of voor mijn part van heel Nederland?

De toekomst van duurzaam is lokaal ondernemerschap

Dat is althans de mening van Majora Carter. In haar TED talk tijdens TEDxMidwest uit 2010 geeft ze drie voorbeelden van ondernemende mensen die oplossingen bieden voor lokale problemen. De eerste is imker worden als alternatief voor gevangenisstraf, inclusief een berekening van wat de besparing voor de maatschappij is. De tweede wordt actueler nu de Amerikaanse milieudienst (EPA) strenger lijkt te worden bij het vergunnen van kolenwinning met de zogenaamde mountaintop removal methode. Als je wil weten wat het derde voorbeeld is zul je het filmpje zelf moeten bekijken.

Uit de inbox: de P-NUTS Award voor het mooiste lokale duurzame energiebedrijf

Meedingen naar de P-NUTS Awards voor het mooiste lokale duurzame energiebedrijf? Uitgereikt door Herman en Herma Wijffels? Met honderden euro’s aan prijzen en eeuwige eer? Zie http://p-nutsnrg.blogspot.com/2010/01/inschrijven-p-nuts-is-gestart.html en schrijf je idee of je reeds gerealiseerde project in voor 20 maart 2010!

Beste vrienden en bekenden,

Zelf energie produceren, op een schone, duurzame manier middels een energiebedrijf. Inmiddels hebben een flink aantal particulieren, bedrijven en gemeentes daar veel tijd en energie ingestoken. Projectontwikkelaars volgen  – aarzelend – de voorlopers in deze jonge branche.

Deze voorlopers op het gebied van lokale duurzame energiebedrijven worden 14 april aanstaande in het zonnetje gezet. Dan reiken Herman en Herma Wijffels de P-NUTS Awards uit tijdens het IIR-congres over het “Succesvol opzetten van uw lokale duurzame energiebedrijf” met sprekers als ex wethouder Robbert Jan Piet van –nu- Urgenda, Ron de Graaf van het Ministerie van VROM, Wouter de Jong, Gedeputeerde Provincie Utrecht en Brendan de Graaf van Texel Energie.

Lokale duurzame energie is goed voor het milieu, draagt bij aan de lokale economie en zorgt dat we minder afhankelijk zijn van energie uit het buitenland. Lokale energiebedrijven zijn ook de incubators van nieuwe technieken, die grotere bedrijven kunnen overnemen en verder uit kunnen ontwikkelen en breed in de markt brengen.

Ken je of ben je zo’n voorloper? Doe mee, en laat zien hoe een lokaal duurzaam energiebedrijf werkt! Je hebt nog enkele dagen -tot 20 maart- de tijd om je lokale energiebedrijf of je idee daarvoor in te schrijven en in aanmerking te komen voor de P-NUTS Awards 2010. Meld je initatief aan voor de P-NUTS Awards door antwoord te geven op 2 vragen:

  • korte omschrijving van je organisatie en waarom je het belangrijk vindt energie lokaal duurzaam op te wekken
  • waarom vind je dat je bedrijf een P-NUTS Award zou moeten krijgen.

Kijk voor de criteria op http://p-nutsnrg.blogspot.com/2010/01/inschrijven-p-nuts-is-gestart.html en mail je aanmelding naar info@newnrg.nl voor 20 maart aanstaande! Naast de Award kun je ook een toegangskaart voor de hele dag van het congres op 14 april (voor alle 12 genomineerden) en een prijs ter waarde van honderden euro’s winnen.

(…)

Het congres en de Awarduitreiking vinden plaats in de duurzame congreslocatie Antropia te Driebergen (provincie Utrecht). Let op, het middagprogramma op 14 april vanaf 16:15, inclusief de inleiding van Herma en Herman Wijffels, is gratis toegankelijk! Meer informatie op www.p-nuts.nu

Kijk op www.p-nuts.nu voor meer info! Er staan bijvoorbeeld op de NING al inzendingen van ondernemers, groepen burgers en diverse gemeentes. Daar is ook een lijst met 78 reeds gerealiseerde lokale duurzame energiebedrijven te vinden!

Vriendelijke groet!

Pauline Westendorp

—————————————
NEWNRG
IJsbaanpad 64a
1076 CW Amsterdam
info@newnrg.nl
www.newnrg.nl
—————————————-


Openheid over open standaarden bij gemeenten

Een paar weken geleden heeft Brenno de Winter samen met Stichting Vrijschrift een WOB verzoek ingediend bij alle Nederlandse gemeenten met als doel inzicht te krijgen in de uitvoer van het programma Nederland Open in Verbinding (zie bv. Livre en en Big Wobber). In normaal Nederlands: hoe staat het bij gemeenten met de invoer van open standaarden voor software?

Geen raar verzoek als je bedenkt dat Nederland steeds meer van ICT en internet aan elkaar hangt. Dan is het toch relevant voor burgers en bedrijven om te weten hoe ’t staat met de invoer van open standaarden.

Ook niet raar als je bedenkt dat de GroenLinks fractie in Amersfoort in samenwerking met de werkgroep open source software (WOSS) begin dit jaar vragen heeft gesteld aan de gemeente over de aanbesteding voor nieuwe desktops.

Wat, ondanks mijn post, binnen GroenLinks blijkbaar weinig impact heeft gehad want de fractie in Utrecht lijkt de merkspecifieke aanbesteding waar Webwereld over bericht te laten lopen. Al kan ik me voorstellen dat de fractie wat anders aan z’n hoofd heeft dan aanbestedingen van software met de huidige breuk in het collega van B&W.

Open standaarden

Het grote succes van internet komt (m.i.) voor een groot deel door de open standaarden die afgesproken zijn voor het maken van een website (in het verleden html). Het huidige internet gaat echter niet om webpagina’s, maar om sites die bestaande databronnen op een slimme en zinvolle manier weten te combineren. Een futuristische blik op wat dat kan opleveren heb ik eerder al gepost. Een bestaand voorbeeld is Neighborhood Knowledge Los Angeles. Een verzameling gegevens van burgers, bedrijfsleven en overheden waarmee trends veel eerder gespot worden.

Nu begrijp ik ook wel dat dat soort zaken nog een maatje te ver gaan voor NOiV. Dat neemt niet weg dat het hanteren van open standaarden voor data de eerste stap is daarnaar toe. Alleen door open standaarden te gebruiken kun je data namelijk makkelijk combineren of hergebruiken.

De reactie van gemeenten

Ondertussen lijkt een aantal gemeenten (waaronder de gemeente Eindhoven,) weinig trek te hebben in het WOB verzoek van Brenno de Winter en stichting Vrijschrift. Sterker nog: sommige ambtenaren dreigen om de indieners van het WOB verzoek op kosten te jagen. Wat me persoonlijk minimaal in strijd lijkt met de geest van de Wet openbaarheid bestuur, of het volgens de letter mag weet ik niet (want ik ben geen jurist).

Inmiddels heb ik namens de werkgroep open source software en open standaarden (WOSS) ook aandacht gevraagd voor de houding van de ambtenaren van de gemeente Eindhoven bij de GroenLinks fracties in Eindhoven.

Nu maar hopen dat GroenLinks zelf ook wat wakkerder wordt en ook lokaal de druk gaat opvoeren om werk te maken van de Motie Vendrik. Op het partijcongres van GroenLinks is een paar jaar geleden eenzelfde soort motie voor de eigen partij aangenomen van de hand van Koen Martens.

Wil je meehelpen? Neem dan contact op met de Werkgroep open source software (WOSS) of meld je aan voor onze mailinglist.

Wordt jou gemeente een Fairtrade Gemeente?

Fairtrade Gemeenten – Home

Fairtrade Gemeenten zetten millenniumdoel 8 op de kaart!

In België en Groot-Brittannië is het al een groot succes: Fairtrade Gemeenten. Het publieksinitiatief begon in Engeland, waar Garstang zichzelf in 2000 tot eerste Fairtrade Gemeente van de wereld bombardeerde.

In Nederland is al een aantal gemeenten actief aan de slag. Wie zal er de eerste Fairtrade Gemeente van Nederland worden?

In de gemeenten zijn momenteel werkgroepen actief om de titel te behalen:

BOXMEER, DORDRECHT, EMMEN, ENSCHEDE, GELDROP-MIERLO, GORINCHEM, GOUDA, GRONINGEN, HARDERWIJK, HEERENVEEN, HOORN, HOUTEN, KERKRADE, LANDERD, LEEK, LEEUWARDEN, MAASTRICHT, NIEUWEGEIN, TILBURGVENLO, VOORST, WESTLAND

Wat kan de gemeente doen om duurzame ontwikkeling te stimuleren?

Duurzame ontwikkeling staat al weer anderhalf jaar fors in de belangstelling. Waarbij vooral op lokaal gebied steeds meer initiatieven worden genomen. Een niet uitputtend overzicht van praktijkvoorbeelden is te vinden op de website van SenterNovem, of speur eens rond gemeentelijk deel van de SenterNovem-site.

Zelf denk ik dat gemeenten (en GroenLinks fracties) ruwweg in kunnen zetten op twee vormen van stimulering:

Doorgaan met het lezen van “Wat kan de gemeente doen om duurzame ontwikkeling te stimuleren?”

Beter goed gejat dan slecht bedacht…

…, maar wees dan wel zo sportief om toe te geven dat je het een en ander ‘geleend’ hebt voor je stuk.

CDA burgemeester Ada Boerma van Maasdriel lijkt voor haar installatiespeech fors ‘geleend’ te hebben bij de installatiespeech van D66 burgemeester Thom de Graaf van Nijmegen. Je kunt de speeches hier vergelijken.

Mijn conclusie na het lezen van beide speeches: Je kunt mevrouw Boerma (of haar speechschrijver) complimenteren met haar goede internetvaardigheden. Haar nettiquette zijn echter minder goed op orde. Er is vaak namelijk niks mis met citeren of stukken overnemen, mits je geen auteursrechten schendt (lange leve de Creative Commons) en netjes verwijst. Een groot deel van de blogsfeer bestaat bij de gratie van dit knippen, plakken, kopieren en verwijzen naar andere websites en bijdragen van anderen.

De Pers is wel zo netjes om in het artikel Burgemeester Maasdriel kopieerde toespraak te verwijzen naar het weblog van Politek Rheden van Theo Kooijmans in het Dossier Boerma-Maasdriel.

Waar vind je informatie over duurzaam consumeren

Op veel te veel plaatsen… maar naar aanleiding van de bijeenkomst over duurzaamheid met de lokale afdeling van GroenLinks Leidschendam-Voorburg hierbij een lijstje met sites die ik zelf inspirerend/leuk vind om informatie te vinden over wat ik zelf kan doen (in willekeurige volgorde, behalve No Impact Man, die blijft op 1):

Inspirerend leesvoer:

  • Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things (2002) van William McDonough en Michael Braungart
  • Duurzaam Ondernemen… Een wereldkans van Anne-Marie Rakhorst